--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2013, nr. 7 (279), an XXIV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Activităţi recente ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 26-28 aprilie 2013, la Târgu-Jiu s-a desfăşurat cea de-a şasea ediţie a Simpozionului Internaţional ,,Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost reprezentată de studenţii Mădălin Gheorghe Lucian Trohonel şi Iuliu-Marius Morariu, din anul III, specializarea Teologie Pastorală, precum şi prin masteranda Oana Bumbuc din anul I, specializarea Bioetică. La secţiunea Sociologie, masteranda Oana Bumbuc a obţinut premiul al II-lea, în timp ce, la secţiunea Relaţii Internaţionale, Studii Europene şi Istorie, studentul Iuliu-Marius Morariu a obţinut premiul I, iar studentul Mădălin Trohonel a fost clasat al doilea. Manifestarea a fost organizată de Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” în colaborare cu Rectoratul acesteia şi cu Uniunea Naţională a Studenţilor din România.

În zilele de 13 şi 14 mai 2013 au avut loc la Bistriţa lucrările celei de-a 12-a ediţii a Seminarului Ortodox de Medicină şi Teologie, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai", Protopopiatul Bistriţa, Societatea Română de Bioetică, Uniunea Medicală Balcanică din România, Asociaţia Medicală Română - filiala Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa. Temele dezbătute au fost „Creştinul în faţa suferinţei şi a morţii“ şi „Biserica în spital (Diaconie, Taumaturgie)“, În a doua zi a simpozionului au luat parte Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, care a susţinut o prelegere şi PS Vasile Someşanul. Actorul Dan Puric a susţinut conferinţa cu tema: ”Suferinţa în închisorile comuniste”, iar la final, corul de cameră ”Psalmodia Transylvanica”, dirijat de pr. prof. dr. Vasile Stanciu a susţinut un concert religios.

De asemenea a fost organizată o expoziţie intitulată ,,Icoana din suflet”, ce a reunit lucrări ale studenţilor şi masteranzilor de la Cercul de artă sacră “Dionisie din Furna”, coordonat de Conf. univ. dr. Marcel Muntean.

În cadrul Seminarului au fost lansate două volume: Leonard Swidler, Khlid Duran, Reuven Firestone, Trialog: evrei, creştini şi musulmani în dialog, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, editori Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb şi Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan; Medicină şi teologie: in honorem prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru şi Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti a avut loc în data de 14 mai 2013, etapa naţională a Concursului „Părintele Dumitru Stăniloae“, reprezentantul Facultăţii noastre, Nicolae Muntean, obţinând locul I şi a fost premiat cu ocazia hramului istoric al Catedralei patriarhale din Bucureşti în 21 mai 2013 ca şi profesorul care l-a pregătit pr. prof. univ. dr. Valer Bel, căreia i-a fost conferită o diplomă şi o medialie omagială.

Joi 23 mai a avut loc la Palatul patriarhal din Bucureşti Colegiul decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din ţară. Facultatea noastră a fost reprezentată de P. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă.

Marţi, 28 mai 2013 a avut loc, în sala Studio a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, concertul coral susţinut de corul de cameră Psalmodia Transylvanica al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

În ziua de 29 mai 2013 a fost organizată sesiunea de comunicări ştiinţifice la nivel licenţă, master şi doctorat. Tema pentru nivel licenţă a fost: Constantinopolul – scaun imperial şi loc de martiriu, pentru master: Sinodul I Ecumenic. Restabilirea adevărului de credinţă ca model de viaţă, iar pentru doctorat: Împărat, Înţelepciune (Sophia), Libertate. Au prezentat referate 19 studenţi, îndrumaţi de 12 cadre didactice.

În ziua următoare, 30 mai, a avut loc un simpozion al cadrelor didactice, cu tema: Perioada constantiniană ca model al ecumenicităţii. Au fost prezentate 6 referate. De asemenea, cu această ocazie, au fost premiaţi câştigătorii Concursului Naţional de Istorie bisericească Gheorghe Stănescu. În seara aceleiaşi zile, în calitate de invitat al Facultăţii noastre, părintele Rafail Noica a susţinut în sala Auditorium Maximun a Universităţii “Babeş-Bolyai” conferinţa: S-a dus să-l vadă precum este.

Joi, 30 mai 2013 d-na prof. Petra Steinmar-Pösel, de la Universitatea din Viena a susţinut prelegerea: Dreptatea într-o lume limitată. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Centrul de Bioetică şi Institutul INTER. Moderator a fost conf. univ. dr. Radu Preda.

Teze de doctorat susţinute în perioada

februarie-mai 2013:

11 februarie 2013 NAGY Mihai: Retorica discursului profetic isaianic, specializarea Teologia biblică a Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă.

11 februarie 2013 JEMNA Vasile-Dănuţ: Bazele biblice ale conceptului de incoruptibilitate în antropologia Sf. Irineu de Lyon, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.

12 februarie 2013 BĂLAJ Sergiu-Vasile: Tradiţie şi teologie în episodul "Naşterii Mântuitorului" potrivit relatării Evangheliei după Matei (1, 18-2, 23), specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.

12 februarie 2013 PINTICAN Ioan Marius: Caracteristica misionară a eclesiologiei mateiene cu specială privire la capitolele 10 şi 18, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.

26 februarie 2013 CÂMPEAN Gheorghe Ciprian: Concordatele Franceze. Raporturile Vaticanului cu Franţa de la medieval la modern, specializarea Istorie bisericească universală, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr.Ioan-Vasile Leb.

25 aprilie 2013 ISAC Rusalin: Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan: mărturisire şi misiune, specializarea Misiologie şi ecumenism, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Valer Bel.

25 aprilie 2013 PAŞCA Viorel Visarion, Mişcarea de renaştere spirituală în Grecia în secolele al XVIII-lea - XIX-lea şi influenţa acesteia în ţările Române, specializarea Misiologie şi ecumenism, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Valer Bel.

11 mai 2013 SIMIONCA Florin, Liturghia ortodoxă şi euharistia anglicană. Studiu comparativ din perspectivă istorică, liturgică şi muzical-imnografică, specializarea Muzică bisericească şi ritual, coordonator ştiinţific Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.