--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2013, nr. 7 (279), an XXIV (serie nouă)
Arta Sacra
--- pagina: 8

Corul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, premiat la Concursul Naţional Coral

de Pr. Petru Stanciu

Printre obiectivele pe care Ministerul Educației Naționale și le-a exprimat în cadrul Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național Coral, se regăsește și stimularea performanțelor elevilor în domeniul artistic. În aceeași notă, se avea în vedere aprofundarea competențelor de interpretare artistică în domeniul muzical însoțită și de dezvoltarea aptitudinilor de studiu și comunicare în echipă, de evaluare precum și cultivarea spiritului de competiție.

Subscriind și identificându-se întru totul acestor cerințe, timp de 20 de ani, Corul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, dirijat de preot profesor doctor Petru Stanciu s-a prezentat și de această dată la Concursul Național Coral. În acest cadru se delimitau trei categorii de formații corale: ale liceelor de muzică, ale liceelor teoretice și școlilor profesionale și ale seminariilor teologice.

Corul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a participat la faza zonală în data de 24 aprilie 2013. Această etapă a avut loc la Cluj-Napoca și a fost organizată de Inspectoratul Județean Cluj, desfășurându-se la Liceul de muzică „Sigismund Toduță”. La această etapă au participat coruri din următoarele județe: Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

Pentru a accede în etapa superioară și finală (națională), fiecare cor trebuia să realizeze minimum 97 de puncte dintr-un total de 100.

Formația Corală a Seminarului a obținut Diploma și Premiul I la etapa zonală și dreptul de a reprezenta zona la faza națională de la București.

De altfel, în Regulamentul citat se stipula: “la etapele zonală și națională a Concursului Național Coral, premiile se acordă numai dacă evoluțiile au îndeplinit cerințele de exigențe calitative”. Prin urmare, se subînțelege că o formație corală concura în primul rând cu ea însăși și numai după obținerea celor 97 de puncte putea intra în competiție și cu alte formații. E Olimpiadă, totuși!

Atât la faza zonală, cât și la cea națională, corul calificat se prezenta cu același repertoriu propus de regulament: două piese românești și trei piese din repertoriul universal, din epoci și stiluri diferite. Corul nostru, cu o componeță de 40 de membri, s-a prezentat cu următorul repertoriu: “Sus boieri, nu mai dormți”, colindă de preot Stelian Ionașcu, solist Robert Galfi; “Rugăciune” de Etienne Nicole Mehul(1763-1817) compozitor romantic; „Clopote de seară” – cor din Repertoriul Clasic Rus(piesă interpretată în limba rusă), solist Alexandru Salvan; “Cântec de joc”, madrigal(Renaștere) de Thomas Morley(1567-1602); și “Sârba pe loc” de Gheorghe Danga.

Evaluarea formațiilor corale la cele două etape a fost făcută de jurii alcătuite numai de specialiști în domeniu, din cadrul Liceelor de Muzică și a Academiilor de Muzică din cele mai importante centre universitare din țară, în care s-au regăsit personalități de talie națională și internațională, dintre care amintim: Arhid. Prof. Jean Lupu, dirijor al Corului “Symbol” al Patriarhiei Române – președintele juriului la etapa națională, Prof. Univ. Dr. Valentin Gruescu – dirijor și cadru didactic la Academia Națională de Muzică din București, prof. Francisc Mureșan, șeful catedrei de dirijat cor și orchestră de la Liceul de Muzică “Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, președintele juriului la etapa zonală s.a.

Această evaluare a formațiilor corale, a avut în vedere următoarele criterii: gradul de dificultate, fidelitatea executării partiturilor, acuratețea intonațională, respectarea ritmului, echilibrul vocilor, planurile dinamice, tempo-agogică, dicție, frazare, expresivitate, personalitatea interpretativă și creativitatea și nu în ultimul rând, ținuta și mișcarea scenică.

Cele mai multe puncte au fost alocate gradului de dificultate al repertoriului(10 puncte) și personalității interpretative și creativității(15 puncte).

În baza acestor criterii, Corul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, dirijat de preot profesor doctor Petru Stanciu, a obținut Diploma și Premiul II la Concursul Național Coral, Etapa Națională.

Importanța acestui premiu răsplătește talentul, munca și competența formației noastre corale, atât pentru faptul că este cea mai importantă competiție de specialitate la nivel național, cât și pentru că doar două formații corale ortodoxe din Patriarhia Română, au fost premiate; cea de la Cluj-Napoca și cea de la București.

Pe această cale, aducem mulțumiri IPS Sale Andrei, Arhiepiscop și Mitropolit pentru binecuvântarea arhierească acordată corului și dirijorului de a reprezenta la această competiție Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului la faza zonală și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la Etapa Națională.