--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2013, nr. 7 (279), an XXIV (serie nouă)
In memoriam
--- pagina: 9

La focul vestalic al memoriei

de Ioan Razeş

Vâlcea, una din vetrele în care arde nestins focul vestalic al memoriei scriitorului, teologului şi ierarhului Bartolomeu Valeriu Anania, l-a omagiat din nou în luna lui aniversară. Aflat la a treia ediţie, Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania, desfăşurat în zilele de 15-17 martie 3013, a avut şi de data aceasta un program bogat şi semnificativ, cuprinzând expoziţii şi prezentări de cărţi, colocvii, audiţii şi proiecţii de film Power Point şi beneficiind de contribuţia unor valoroşi cunoscători şi interpreţi ai vieţii şi operei acestei personalităţi de excepţie, care a făcut cinste literelor şi ortodoxiei româneşti.

Ciclul de reuniuni cultural-spirituale s-a deschis în ziua de vineri, 15 martie, la biblioteca orăşenească „A.E. Baconsky” din Călimăneşti, localitate în care ierarhul clujean venea anual, în ultima parte a vieţii, ca să-şi îngrijească sănătatea, amintirea sa fiind vie între oamenii locului. Rotonda la alt plop aprins a inclus în program o expoziţie de carte (cuprinzând şi autografe ale celui omagiat), audiţia unui interviu luat de către ziaristul Constantin Mustaţă (despre lucrul la tălmăcirea Bibliei), un film Power Point de Ligia Rizea despre aşezăminte vâlcene evocate în volumul Cerurile Oltului, precum şi un colocviu (moderat de pr. Nicolae State-Burluşi), la care au participat: pr. paroh Emanoil Neţu (care l-a însoţit de mai multe ori pe Valeriu Anania la mănăstirile şi schiturile din eparhie, pe când se documenta pentru „Cerurile Oltului”), prof. dr. Ioan St. Lazăr (care pregăteşte pentru tipar volumul propriu despre Tânărul Anania. “Îngerul cu barbă”) şi, cu un impact aparte, pr. conf. univ. dr. Ştefan Iloaie (care i-a fost mai mult de un deceniu consilier cultural înaltului arhiepiscop şi mitropolit de la Cluj).

În aceeaşi zi de 15 martie, la Muzeul Judeţean de Artă “Casa Simian” din Râmnicu-Vâlcea (nu întâmplător ales ca locaţie, întrucât Valeriu Anania a cunoscut, în Hawai, pe poeta Mira Simian şi pe soţul ei, poetul Ştefan Baciu, despre care a şi scris), s-a desfăşurat O seară cu Bartolomeu la Râmnic (ediţia a doua), inspirată de cartea „Serile cu Bartolomeu” a scriitorului Constantin Cubleşan. Având ca moderator pe prof. dr. Ioan St. Lazăr, preşedintele executiv al Fundaţiei culturale „Sfântul Antim Ivireanul” (organizatoarea “Memorialului”, cu sprijinul Primăriei Râmnicului), reuniunea a avut, mai întâi, o secvenţă dedicată cuvântului oaspeţilor, respectiv al preotului şi universitarului clujean Ştefan Iloaie şi al scriitorului şi cercetătorului craiovean Tudor Nedelcea (care i-a fost aproape ierarhului Bartolomeu în cadrul Adunării Naţionale Bisericeşti); apoi un dialog interactiv al acestora cu sala, la aceasta contribuind ing. dr. Mihai Sporiş, eseist, care a evocat „trei momente cu Bartolomeu”, ing. Marian Pătraşcu, care a vorbit despre relaţiile calde ale ierarhului cu tinerii, îndeosebi cu studenţii, prof. Antigona Hodorogea, care a amintit alte prezenţe semnificative cu ilustrul vâlcean în judeţul său natal, prof. Nelu Barbu, tentând o apreciere a operei scriitorului. Un recital de versuri din creaţia poetului, susţinut de studenţi ai Facultăţii de Litere din Râmnicu-Vâlcea şi o audiţie din DVD-ul intitulat Arhiepiscopul (2001) au agrementat în plus o seară memorabilă.

Cea de a doua zi, sâmbătă, 16 martie, a prilejuit o extensie a Memorialului în judeţul Gorj, respectiv la „mănăstirea de inimă” a monahului Vartolomeu Anania, Polovragi, unde unei omagieri prin tradiţie a lui Brâncuşi i s-a adăugat un memento sub genericul De la „Introspectiva Brâncuşi” la „Introspectiva Anania”, asociind doi mari fii şi artişti ai neamului românesc. În context, s-au rostit pr. conf. univ. dr. Ştefan Iloaie (preţuit în mod aparte de stareţa „ardeleană” a locului, recte maica Evghenia Vaida, gazda noastră), scriitorul Tudor Nedelcea, pr. Nicolae State-Burluşi (moderator), ing. dr. Mihai Sporiş şi prof. dr. Ioan St. Lazăr.

În sfârşit, în cea de a treia zi, duminică, 17 martie, Memorialul a poposit în comuna natală a scriitorului şi ierarhului, Glăvile; mai întâi, la biserica „Sfinţii Voievozi”, după sfânta liturghie, s-a oficiat, într-o ambianţă emoţională, un parastas la mormântul părinţilor, fratelui şi surorilor, precum şi în memoria celui omagiat; apoi, în biblioteca comunală, în prezenţa primarului Ion Ignăteanu, s-a realizat colocviul Icoana patriei vâlcene în creaţia lui Valeriu Anania, la care au avut intervenţii semnificative: preotul pensionar Dumitru Popa (care a slujit împreună cu arhimandritul şi, mai apoi, ierarhul Anania de câte ori venea acasă şi îşi comemora părinţii), dl. Valeriu Diaconescu, nepotul-moştenitor al casei natale (unde a destinat o cameră memorială unchiului său), Maria Catană, bibliotecar comunal şi custode al memoriei scrise legate de prestigiosul fiu al satului, pr. Nicolae State-Burluşi, editorul volumului Bartolomeu Valeriu Anania, „Du-te, vreme, vino, vreme” (2001) şi prof dr. Ioan St. Lazăr, animatorul Memorialului. În context, istoricul vâlcean Eugen Petrescu a prezentat volumul Un om pentru eternitate: Bartolomeu Valeriu Anania (2012), antologie de studii şi articole ocazionate de cele două ediţii anterioare ale Memorialului, realizată de către prof. Ioan St. Lazăr şi editată de către editura „Petrescu” din Râmnicu-Vâlcea.

Aşadar, la focul vestalic al memoriei, o ediţie de reuniuni cultural-spirituale, bogată şi emoţionantă (pentru care se cuvin mulţumiri şi mănăstirilor Cozia, Govora şi Polovragi, ca gazde ocazionale). Ne-am simţit din nou aproape de omul, scriitorul, teologul şi ierarhul Bartolomeu Valeriu Anania şi, înţelegându-i viaţa şi opera de „sub vremi”, ne-am dorit să ne însuşim mai mult din modelul personalităţii şi din învăţăturile sale.