--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2013, nr. 12 (284), an XXIV (serie nouă)
Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Lansarea revistei ARTHOS în cadrul serilor dedicate Părintelui Dumitru Stăniloae

de Tatiana Onilov

În cadrul celei de-a treia seri dedicate Părintelui Dumitru Stăniloae, a avut loc un eveniment semnificativ şi important pentru comunitatea Bisericii Misionare a Studenţilor din Cluj-Napoca: a fost lansată revista ARTHOS.

ARTHOS este rodul muncii tinerilor din cadrul comunităţii Bisericii Studenţilor şi, aşa cum spunea Părintele Ciprian Negreanu, preotul misionar al acestei comunităţi şi coordonatorul noului produs mediatic, revista este o expresie şi un dar pentru căutătorii de cuvânt frumos şi de sensuri mai profunde.

Apărută cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ, Mitropolitului Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, revista vine să propună un suflu nou. În cadrul lansării, redactorul-şef, Bogdan Herţeg, a trasat câteva dintre caracteristicile, dar şi dezideratele publicaţiei. Potrivit lui, ARTHOS este un proiect care se va defini în timp, dar care se vrea a fi mai întâi de toate o prelungire a trăirii duhovniceşti prin cuvânt şi prin gândire. Aşa cum spune şi editorialul revistei lansate, în spatele articolelor sunt persoane care, în pofida tinereţii lor, caută să aibă ca fundament şi călăuză valorile ortodoxe, învăţătura şi predania Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, precum şi încercările autentice de trăire în şi pentru Dumnezeu. Discursul propus nu este unul teologic, ci mai degrabă unul trecut prin filtrul personal al autorilor articolelor care folosesc un limbaj viu, corect şi firesc. Materialele propuse vin să lămurească nedumeriri şi să răspundă la întrebări care apar la majoritatea oamenilor însetaţi de Adevăr. „Nu vrem o revistă care să impresioneze, ci una prin care îi lăsăm loc Domnului să lucreze în inimile altor oameni”, a afirmat redactorul şef, Bogdan Herţeg.

În ARTHOS cititorii vor avea posibilitatea să descopere chipuri duhovniceşti demne de privit, modele trăitoare ale căror cuvinte de foc trezesc la viaţă, vor găsi tâlcuiri la Psalmi, texte explicative la Facere, interviuri cu personalităţi marcante, vieţi de Sfinţi şi abordări ale unor subiecte duhovniceşti, dar şi sociale actuale. Mai presus de toate, revista îşi propune să fie una conceptuală, temele numerelor fiind concepte-cheie în Ortodoxie. Iar pentru a avea un construct mediatic autentic, cuvintele sunt dublate în majoritatea cazurilor de imagini originale.

Invitaţii serii, Părintele Cătălin Pălimaru, directorul Editurii Renaşterea şi al revistei Tabor, a încurajat apariţia revistei ARTHOS şi i-a sfătuit pe tineri să fie constanţi în scriere, să nu piardă ritmul, să păstreze de-a lungul timpului calitatea articolelor şi să manifeste un interes viu pentru activitatea pe care au demarat-o. Publicistul Costion Nicolescu a spus că revista arată prietenos şi îmbie spre lectură. „Mi-a plăcut foarte mult titlul publicaţiei. Trimite la un anumit tip de asceză”, a afirmat Costion Nicolescu, subliniind faptul că în zilele noastre este foarte important că există o agoră unde se pot întâlni şi scrie tinerii care se străduiesc să aibă un filtru al valorilor. În opinia celui care a stat în anii ’90 în spatele renumitei revistei Alfa şi Omega, noua revistă trebuie să atingă scopul maximal, cel de a-i face pe cititori să aştepte cu nerăbdare următorul număr. De asemenea, Costion Nicolescu a afirmat că vede pentru ARTHOS un viitor foarte frumos, deoarece revista apare dintr-o pornire întemeiată pe dăruire şi iubire.