--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2014, nr. 1 (285), an XXV (serie nouă)
Actualitate
--- pagina: 2-3

Cuvânt la inaugurarea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (6 dec. 2013)

de Pr. Vasile Stanciu

„De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc;

de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte”.

(Ps. 126, 1)

Înaltpreasfinţiile Voastre,

Preasfinţiile Vostre,

Domnule Prim Ministru,

Domnule Rector,

Distinse oficialităţi,

Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,

Stimaţi colegi,

Dragi studenţi şi onoraţi invitaţi,

N

e-a binecuvântat Dumnezeu să fim martorii unui eveniment ce ne umple sufletele de o sfântă bucurie şi de o nezdruncinată speranţă: inaugurarea noului sediu al Facultăţii noastre de Teologie, eveniment ce marchează în mod solemn începutul unei activităţi de apostolat misionar, la temelia căruia s-a aşezat cea mai ziditoare virtute a vieţii creştine şi umane deopotrivă, ce nu cade niciodată: IUBIREA, dublată de speranţă şi încredere.

Într-o fericită împrejurare, la un an de la sfinţirea Catedralei, în anul 1934, episcopul Nicolae Ivan spunea: „printre preocupările de căpetenie şi mai arzătoare, am considerat de la început: zidirea Catedralei şi înfiinţarea Academiei Teologice. Astfel gândind, am pus la contribuţie tot sufletul şi toată energia mea, ca să le pot duce la bun sfârşit. Am considerat mai ales Şcoala Teologică pentru viaţa Eparhiei ca inima dintr-un corp, fără de care nu se poate trăi”.

La data de 23 mai 2011, la doar două luni de la înscăunarea IPS Mitropolit Andrei la Cluj, bunul şi neobositul nostru ierarh punea şi sfinţea piatra de temelie a Campusului teologic „Nicolae Ivan”, cu dorinţa de a crea şi o bază materială corespunzătoare pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, demnă de menirea sfântă ce o are în spaţiul spiritual al Transilvaniei. Atunci, noul mitropolit al Clujului spunea: „Cel ce va face şi va învăţa, mare se va chema în Împărăţia cerurilor”, şi continua aşa: „noi, cei care avem o anumită vârstă, suntem datori să-i formăm pe cei tineri. Şi pentru o lume mai bună, mai echilibrată, care nu se secularizează, nu se face rea, egoistă, ci o lume mai duhovnicească, mai altruistă, mai milostivă, e nevoie ca oamenii să fie apropiaţi de Dumnezeu. Or, lucrul acesta îl fac slujitorii Bisericii, iar pentru ca aici să se poată pregăti bine e nevoie de o facultate de teologie modernă, care să răspundă tuturor provocărilor lumii contemporane”.

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Andrei,

Aşa cum vrednicul de pomenire episcop Nicolae Ivan, numit de profesorul Ioan Lupaş „ierarhul instituţional”, a mers pe urmele marelui mitropolit Andrei Şaguna, canonizat de curând de Biserica noastră, tot aşa Înaltpreasfinţia Voastră aţi păstrat tradiţia şi aţi înnobilat-o, mergând pe urmele celui ce a ctitorit reînviata eparhie a Vadului, Feleacului şi Clujului, ca un alt Andrei al Transilvaniei. N-am fost contemporanii de facto ai lui Nicolae Ivan, dar ctitoriile sale ne-au dat dreptul şi onoarea de a fi de jure contemporanii săi. Iar Facultatea noastră de Teologie este onorată să facă parte din Campusul Universitar ce poartă numele acestui mare ierarh al Clujului, al Transilvaniei. De multă vreme, cel puţin generaţia noastră, nu a mai trăit sentimentul că un ierarh poate fi atât de apropiat şi implicat în destinele unei instituţii de învăţământ teologic. Ne-aţi dăruit azi, de Sfântul Nicolae, nu o clădire oarecare, e adevărat, foarte frumoasă, modernă şi funcţională, ci mai mult decât o clădire, o CASĂ, pe care a dorit-o şi zidit-o mai întâi Dumnezeu, în care V-aţi pus toată nădejdea, convins fiind că, dacă „n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc”; o CASĂ în care aţi pus mult suflet, chiar tot sufletul; o CASĂ în care profesorii şi studenţii să simtă bucuria comuniunii, a împărtăşirii bucuriilor şi încercărilor acestei vieţi, din ce în ce mai exigente, necruţătoare şi implacabile, a împlinirilor şi neîmplinirilor noastre, a căldurii unui cămin „de acasă”, în care să nu mai trăim sentimentul şi umilinţa chiriaşului, ce poartă pe umerii inimii frica, angoasa, nesiguranţa şi incertitudinea că mâine poate fi dat afară, în stradă, ci al proprietarului, ce-ţi conferă stabilitatea sufletească şi certitudinea continuităţii, a durabilităţii; o CASĂ în care să vibreze entuziasmul tineresc al studenţilor şi în care să se plămădească aluatul viitorilor slujitori şi apostoli ai Bisericii şi Neamului; o CASĂ în care să pulseze inima Eparhiei şi Mitropoliei Clujului. Nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru: să punem în practică cuvântul Mântuitorului Hristos: „Cel ce va face şi va învăţa, mare se va chema în Împărăţia cerurilor”. Cu siguranţă, zelul profesional al dascălilor se va intensifica şi, alături de elocinţa şi pregătirea lor ireproşabilă, vor împărtăşi de la catedră şi multă iubire, iar râvna studenţilor va fi pe măsura încrederii şi a iubirii noastre investite în ei. Trebuie să recunoaştem: este o mare şi istorică provocare, pentru întreg corpul academic al Facultăţii clujene de Teologie ortodoxă, asumarea vocaţiei de a fi inima Eparhiei şi Mitropoliei noastre. Nădăjduim că îi vom face faţă şi nu vom dezamăgi.

Mulţumire de la cer până la pământ şi aleasă recunoştinţă, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Andrei. Veţi rămâne în Istorie şi în Cartea veşniciei lui Dumnezeu şi un ctitor de şcoală ortodoxă şi românească, în care să domnească dragostea faţă de Dumnezeu şi de oameni.

Distinsă asistenţă,

Noul sediu al Facultăţii noastre de Teologie, pe care îl inaugurăm azi, este şi oglinda sau icoana spirituală a istoriei ei, trecută prin multe încercări, uneori chiar martirice. Psamistul David, în Psalmul 65, îşi revărsa amarul încercărilor aşa: „Ne-ai trecut prin cuptorul de foc ca argintul. Prinsu-ne-ai pe noi în laţ şi povară grea ai pus pe umerii noştri. Pus-ai oameni pe capul nostru. Şi am trecut prin foc şi prin apă. Dar ne-ai scos la odihnă”. Ctitorii şi dascălii de odinioară ai acestei şcoli, Preotul profesor Liviu Galaction Munteanu, Preotul profesor Florea Mureşan şi Preotul profesor Ilarion Felea, morţi în temniţele comuniste ale Aiudului şi aruncaţi în goapa comună, ce a devenit altarul de jertfă al unei biserici, sfinţite de IPS Mitropolit Andrei, atunci Arhiepiscopul Alba Iuliei, şi de Mitropolitul Bartolomeu, el însuşi întemniţat la Aiud, au fost primii care ne-au îndemnat, pe cei patru profesori: Pr. Alexandru Moraru, Pr. Valer Bel, Pr. Stelian Tofană şi subsemnatul, şi ne-au inspirat, îndată după anul 1989, să purcedem la demersurile necesare reînfiinţării Institutului Teologic Universitar clujean, desfiinţat în mod abuziv de regimul comunist ateu în anul 1952. Acestor dascăli martiri, a căror icoană pilduitoare şi însângerată o purtăm în tainiţele sufletului, li s-au adăugat alţi iluştri înaintaşi de-ai noştri: Preoţii profesori Alexandru Filipaşcu (întemniţat), Ioan Bunea (întemniţat), Andrei Buzdug, Ioan Paşca, Orest Bucevschi, Ioan Vască, Gheorghe Stănescu, Vasile Petraşcu, Isidor Todoran, Nicolae Balca, Ioan Zăgrean, Petru Deheleanu ş.a., toţi fiindu-ne pildă de probitate morală şi profesională. Alături de episcopul academician, ajuns mitropolit, Nicolae Colan, alături de Arhiepiscopul Teofil Herineanu şi IPS Arhiepiscop Justinian, pe atunci episcop vicar la Cluj – cei care au binecuvântat reînfiinţarea acestei şcoli –, şi alături de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu, de PC Pr. Ştefan Liviu – vicarul de atunci al Arhiepiscopiei Clujului şi un sincer susţinător al reînfiinţării Institutului Teologic, alături de bravii profesori sibieni, cei ce cu dragoste şi frăţietate au pus umărul în anii ’90 la demararea cursurilor noului Institut Teologic recent reînfiinţat –, alături de înaintaşii mei decani – PC Pr. Prof. univ. Dr. Alexandru Moraru, PC Pr. prof. univ. dr. Ioan Ică, PC Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, PC Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă –, pe toţi îi facem părtaşi azi la bucuria noastră, ca unii ce au fost trecuţi prin cuptorul de foc ca argintul, dar care au ajuns la bucuria împlinirii unui vis ce devenea tot mai îndepărtat şi irealizabil.

Dacă spiritul de comuniune cu înaintaşii noştri ce nu mai sunt are dimensiunea unei experienţe mistice, dar reale, acelaşi spirit al comuniunii îl experimentăm pe viu, chiar acum, cu toţi cei ce ne sunt şi ne vor fi alături. Cu sentimente de aleasă recunoştinţă ne adresăm Universităţii „Babeş-Bolyai”, al cărei distins mesager este Domnul Rector Academician prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop. Stimate Domnule Rector, Facultatea de Teologie Ortodoxă este deosebit de onorată de a face parte din corpul academic al celei mai prestigioase Universităţi din România, care şi-a asumat recent caracterul de Universitate de cercetare avansată şi educaţie, iar Facultatea noastră îşi va aduce contribuţia specifică menirii ei, în a creşte exigenţele referitoare la activitatea ştiinţifică, dar şi la o cât mai bună vizibilitate în dialogul intercultural şi ecumenic. Generaţia, de profesori şi studenţi, contemporană cu Nicolae Ivan şi Nicolae Colan nici n-a visat că Teologia academică clujeană va putea vreodotă să fie parte integrantă a vestitei Universităţi din capitala culturală a Transilvaniei. Şi pentru aceasta Vă suntem recunoscători. Împreună cu celelalte trei facultăţi de teologie ale Universităţii noastre, asigurăm conducerea Universităţii, reprezentată de Domnia Voastră şi de preşedintele Senatului, PC Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, că vom face posibilă această vizibilitate în teologia academică românească, europeană şi, de ce nu, mondială.

Mulţumim distinşilor Ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prezenţi la bucuria noastră, precum şi decanilor şi prodecanilor Facultăţilor de Teologie, care-i însoţesc, care au conferit sărbătorii nimbul comuniunii euharistice al Sfintei Liturghii în iubirea lui Hristos Mântuitorul nostru. Mulţumim Prea Cucernicului Părinte Vicar Ionuţ Corduneanu, delegatul PF Părinte Patriarh Daniel, şi PC Pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, IPS Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei şi Bucovinei, şi PC Pr. prof. univ. dr. Davidescu, prodecanul Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, IPS Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului şi PC Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, decanul Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, IPS Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu al Sălajului, Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitului Părinte-vicar Vasile al Clujului, PC Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, şi îi asigurăm de toată dragostea şi preţuirea noastră.

Alese mulţumiri aducem Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, sub tutela căruia funcţionează Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, slujitorilor Catedralei Mitropolitane, PC Părinţi Protopopi şi PC Părinţi din municipiul Cluj-Napoca pentru buna colaborare, Prea Cuvioşilor Părinţi stareţi şi Prea Cuvioaselor Maice stareţe din cuprinsul Arhiepiscopiei, Seminarului teologic din Cluj-Napoca, reprezentat de PC Pr. prof. dr. Liviu Vidican, seminar de pe băncile căruia vor fi recrutaţi şi viitorii noştri studenţi.

Conducerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă, decanul şi colaboratorii săi: PC Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, director de departament, şi PC Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecan, Şcoala doctorală „Isidor Todoran”, al cărei director este PC. Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, profesorii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, secretariatul şi toţi ostenitorii Campusului Universitar „Nicolae Ivan” sunt recunoscători tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea acestui măreţ obiectiv şi care n-au fost pomeniţi şi îi asigurăm de tot respectul şi recunoştinţa noastră.

Fie ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca să onoreze încrederea investită în ea şi să aducă în lume lumina cunoştinţei şi a dreptei credinţe spre Slava lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat şi preaslăvit!

Cluj-Napoca, 6 dec. 2013

La Praznicul Sf. Ierarh Nicolae

Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu