--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2014, nr. 1 (285), an XXV (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 7

Mircea păcurariu, O viaţă închinată Bisericii şi Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Atât autorul, cât şi subiectul acestei prezentări sunt arhicunoscuţi în mediul bisericesc, cultural şi academic românesc. Cel dintâi, părintele academician Mircea Păcurariu, a marcat în mod decisiv generaţiile de teologi şi cercetători ai istoriei ecleziastice româneşti din ultimele decenii prin inegalabila sa sinteză dedicată istoriei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în trei volume şi reeditată în trei ediţii revizuite şi completate. Ajuns la o venerabilă vârstă a senectuţii, părintele Păcurariu a revenit asupra unui subiect pe care l-a mai abordat pe parcursul carierei sale academice, oferind publicului interesat de trecutul Ortodoxiei ardelene o amplă monografie despre cel mai faimos ierarh al românilor transilvăneni: Sfântul mitropolit Andrei Şaguna. Gândul întocmirii acestei lucrări, mărturiseşte autorul, a odrăslit cu mulţi ani în urmă, însă evenimentele canonizării mitropolitului au dus la materializarea acestuia şi la publicarea cărţii, considerată de părintele magistru „o ofrandă, o cinstire a memoriei” şaguniene şi, astfel, o împlinire a unei datorii de conştiinţă pe care a simţit-o a-i reveni datorită calităţii sale didactice.

Efortul octogenarului profesor trebuie salutat deoarece apariţia unei noi lucrări despre mitropolitul Şaguna era imperios necesară, având în vedere că ultima contribuţie autohtonă de anvergură despre marele arhiereu i se datorează lui Ioan Lupaş şi datează de la începutul perioadei interbelice, lucrările istoricului american Keith Hitchins şi ale teologului german Johann Schneider, traduse şi publicate în româneşte în 1995 şi în 2008, au abordat personalitatea lui Şaguna din perspectiva activităţii sale naţional-politice, respectiv a gândirii şi acţiunii sale ecleziologice. Or, pe lângă valoarea istoriografică intrinsecă, conferită de efortul remarcabil de sintetizare a impresionantei bibliografii şaguniene existente în momentul de faţă şi respectiv reuşita portretizării vieţii, activităţii, operei şi moştenirii sfântului ierarh Andrei Şaguna, monografia de faţă este o lucrare care se deschide unui cerc cât mai larg de cititori: clerici şi mireni, oameni de rând, tineri studioşi, intelectuali, cercetători şi profesori consacraţi din spectrul ştiinţelor umane şi nu numai, depăşind astfel cercul restrâns al istoricilor de profesie.

Din punct de vedere tematic, volumul prezintă următoarea structură: mitropolitul Andrei Şaguna în istoriografie; viaţa acestuia până în anul 1846; perioada vicariatului şagunian; activitatea naţional-politică a lui Andrei Şaguna; reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului; organizarea bisericească şaguniană; Andrei Şaguna, îndrumător al culturii româneşti; Şaguna ca ierarh şi păstor de suflete; legăturile arhiereului Andrei cu ierarhi şi patrioţi din Ţara Românească şi Moldova; ultimii ani ai vieţii mitropolitului; o serie de concluzii; un tabel cronologic; aprecieri ale unor personalităţi culturale, ecleziastice şi politice despre mitropolit; un rezumat în limba engleză; un indice de persoane, locuri şi lucrări; o serie întreagă de ilustraţii, fotografii şi portrete reprezentându-i pe Şaguna, pe colaboratorii şi apropiaţii săi, obiecte şi coperţile principalelor sale opere bibliofile, o serie de biserici construite în perioada păstoririi sale şi imagini de la canonizarea sa, tablouri care întregesc şi completează în chip frumos volumul, oferindu-i lectorului contemporan o retrospecţie iconografică în viaţa şi epoca şaguniană. Apărută într-o elegantă ediţie grafică la editura Andreiana din Sibiu, monografia şaguniană a părintelui Mircea Păcurariu repune în faţa ochilor noştri personalitatea complexă şi luminoasă a celui pe care Lucian Blaga l-a caracterizat atât de frumos şi metaforic drept „întruparea duminecii printre noi”.