--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Mai 2014, nr. 5 (289), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 10

Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania (a IV-a ediţie)

de Ioan Razeş

Vatra cultural-spirituală a Vâlcii s-a dovedit şi în acest an, 2014, păstrătoarea fidelă a memoriei marelui scriitor, teolog şi ierarh ortodox Bartolomeu Valeriu Anania, recent plecat dintre noi în Cer. Desfăşurat în zilele de 16-18 martie a.c., Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania, aflat la a IV-a ediţie, a avut în genere aceeaşi structură de program şi aceleaşi locaţii, modalitate de a intra în tradiţie şi a o susţine. Aceasta, cu atât mai de dorit cu cât viaţa şi opera celui omagiat sunt adevărate comori de învăţăminte, prilejuind de fiecare dată evocări emoţionante şi empatice. Astfel s-a reuşit şi în această ediţie.

Mai întâi, în comuna natală Glăvile, duminică, 16 martie, un sobor de şase preoţi, între care gazdele din parohia „Sfinţii Voievozi”, pr. Constantin Buşagă, protopopul de Drăgăşani, delegat din partea Arhiepiscopiei Râmnicului, pr. Nicolae State-Burluşi (Râmnicu-Vâlcea) şi, ca oaspeţi, arhim. Andrei Coroian şi pr. Dumitru-Marcel Andreica, foşti colaboratori apropiaţi ai Înaltului Bartolomeu, au oficiat, cu o trăire aparte, Sfânta Liturghie şi o slujbă de pomenire pentru familia Anania (care-şi doarme somnul de veci lângă biserică). După aceasta, sub genericul Bartolomeu Valeriu Anania – fiu de seamă al neamului românesc, s-au rostit calde evocări de către cei doi oaspeţi, pr. Dumitru Popa (Glăvile), care a amintit cu recunoştinţă prezenţa în comună, cu diferite prilejuri (în genere, comemorative) a Înaltului Bartolomeu, a ÎPS Andrei Andreicuţ, ÎPS Macarie Drăgoi, PS Iustinia Sigheteanul şi a multor altor clerici importanţi din eparhia mitropolitană a Clujului, de către părintele protopop Buşagă, la care s-a adăugat prof. dr. Ioan St. Lazăr, care a prezentat volumul său Valeriu Anania – Icoane de început şi a citit un fragment din acesta, despre „mama Ana”. A urmat pentru oaspeţi o vizită la casa natală a scriitorului şi ierarhului, unde nepotul său, Valeriu Diaconescu, a început amenajarea unei camere memoriale.

A doua zi, în Râmnicu Vâlcea, au avut loc două evenimente consacrate memoriei celui omagiat. La ora prânzului, în cadrul Programului anual dedicat Sfinţilor martiri Brâncoveni, elevii Seminarului Teologic „Sfântul Nicolae” au audiat interesante alocuţiuni pe tema Sfântul Constantin Brâncoveanu în scrierile lui Valeriu Anania, susţinute de către preoţii-profesori Petre Mateiescu şi Gheorghe Pomeneşte, precum şi de către prof. dr. Ioan St. Lazăr. După amiaza, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, s-a desfăşurat O seară cu Bartolomeu, la Râmnic, în prezenţa şi cu contribuţia părintelui Florin-Cătălin Ghiţ, redactor responsabil al revistei „Renaşterea” a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sătmarului şi care i-a suplinit pe cărturarii clujeni pr. Bogdan Ivanov şi scriitorul Constantin Cubleşan (deveniţi indisponibili în ultima instanţă). Domnia Sa a adus de la editura „Renaşterea”, proaspăt apărută, lucrarea Tânărul Anania „ Îngerul cu barbă”, cel de al doilea volum al prof. dr. Ioan St. Lazăr, din seria sa Bartolomeu Valeriu Anania sau Grelele cuvintelor; din acest volum, studenţi ai Facultăţii de Litere Rm. Vâlcea a Universităţii de Stat din Piteşti au realizat o lectură dramatizată. Programul reuniunii a cuprins, de asemenea, un cuvânt de binecuvântare din partea Arhiepiscopiei Râmnicului, rostit de către pr. Constantin Olariu, precum şi proiecţia Power Point a filmului Bartolomeu Valeriu Anania între pământ şi cer, elaborat de către bibliotecarele Cristina Olteanu şi Irina Comănescu din cadrul instituţiei gazdă.

Cea de a treia zi a Memorialului s-a desfăşurat în staţiunea Călimăneşti, unde Înaltul Bartolomeu venea adesea în ultimii ani la tratament. La mănăstirea Ostrov, într-un cadru adecvat smereniei şi reculegerii, o slujbă de pomenire în memoria scriitorului-ierarh (care în această zi ar fi împlinit 93 de ani) a creat o tainică legătură cu dânsul a celor prezenţi. Dintre aceştia, în continuare, la biblioteca orăşenească „A. E. Baconsky”, o parte au susţinut o Rotondă la un alt plop aprins (ediţia a III-a): pr. Emanoil Neţu (care l-a însoţit pe arhim. Anania, înainte de anul 1990, în mare parte din documentarea pentru eseul „Cerurile Oltului”), pr. Nicolae State – Burluşi (care a amintit sărbătorirea Înaltului Bartolomeu la Filarmonica din Râmnicu Vâlcea, în martie 1996, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani), bibliotecare Fenia Driva (care a evocat momentele când Valeriu Anania, venit la întâlnirea scriitorilor vâlceni, în 1984, a scris dedicaţii autografe pe cărți ale sale din bibliotecă), ing. Petre Cichirdan (participant la o întâlnire a cărturarilor vâlceni cu IPS Bartolomeu în biroul său de la Mitropolia Clujului) şi, desigur, prof. dr. Ioan St. Lazăr, moderatorul reuniunii şi care a prezentat recenta sa carte Tânărul Anania „Îngerul cu barbă”.

Nu putem încheia această cronică fără a sublinia iniţiatorul şi organizatorul principal al Memorialului – Fundaţia Culturală „Sf. Antim Ivireanul”, căreia Înaltul Bartolomeu i-a fost preşedinte de onoare (în timp ce preşedinte executiv i-a fost şi îi este prof. dr. Ioan St. Lazăr), precum şi sprijinul financiar acordat prin tradiţie de către Primăria municipiului Râmnicu – Vâlcea, care, din anul 2011 l-a ales cetăţean de onoare pe ÎPS Bartolomeu, personalitate de excepţie în cultura şi spiritualitatea românească din anii noştri.