--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Noiembrie 2012, nr. 11 (271), an XXIII (serie nouă)
Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Între spiritul academic şi duhul Bisericii – prima conferinţă organizată de ASCOR Cluj şi Biserica Studenţilor în anul universitar 2012-2013
Eveniment
de Tatiana Onilov

Odată reîntorşi pe tărâmul studiilor, în centrul universitar din Cluj-Napoca, mulţi tineri se bucură de numeroase evenimente culturale, sociale, duhovniceşti, filantropice, didactice, educaţionale şi altele, care oferă o paletă bogată de cunoştinţe şi experienţe, exemple de oameni virtuoşi şi încurajări pentru un nou an de studii.

Nu fac excepţie nici membrii Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR). La început de brumărel ei au avut şansa de a-l cunoaşte pe unul dintre preoţii din diasporă, care se implică cu trup şi suflet pentru îndrumarea duhovnicească a tinerilor şi pentru găsirea soluţiilor la problemele foarte delicate ale vremurilor de acum.

Invitatul asociaţiei, Părintele Răzvan Andrei Ionescu, este preot al Parohiei Ortodoxe Române Sfintele Parascheva şi Genoveva Paris, unde, aidoma vremurilor timpurii ale creştinismului, slujeşte într-un locaş la demisol, asemănător catacombelor ce adăposteau pe cei dornici de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. „Este o adevărată oază de ortodoxie în inima Parisului, unde se slujeşte şi se cântă foarte frumos, lăcaş pe unde au trecut mulţi oameni şi ierarhi dragi românilor de pretutindeni, precum ÎPS Iosif, PS Siluan, PS Ioan Casian, dar şi tineri plecaţi din România care găsesc aceeaşi trăire ortodoxă românească şi în Franţa”, avea să spună Părintele Ciprian Negreanu, preot misionar al Bisericii Studenţilor din campusul Haşdeu, în deschiderea conferinţei Între spiritul academic şi duhul Bisericii susţinută de Părintele Răzvan Ionescu.

Prima întâlnire duhovnicească din anul universitar 2012-2013 a adus în discuţie subiecte actuale, delicate, dar care prezintă o preocupare acută pentru majoritatea tinerilor interesaţi nu doar de ştiinţă, pragmatism şi carierism, ci, mai degrabă, de o sporire duhovnicească şi cunoaştere a lui Dumnezeu. Mesajul pe care a vrut să-l transmită invitatul român de pe meleaguri franceze, bun cunoscător al realităţilor şi al schimbărilor rapide din zilele noastre, în calitatea sa nu doar de preot, având doctoratul în teologie ortodoxă, dar şi de absolvent în inginerie electronică industrială şi doctorand în inginerie biomedicală, a fost cel de a înduhovnici ştiinţa. „Ştiinţele de azi pot bulversa oamenii, pot schimba valori, pot opri vieţi umane pe criterii ştiinţifice. Iată de ce, azi, mai mult ca oricând, avem nevoie de oameni de ştiinţă profunzi, riguroşi şi teologi, care să-L trăiască pe Dumnezeu, nu doar să vorbească despre El”, a spus Părintele Răzvan Ionescu, adresându-se şi tinerilor teologi care, de multe ori, ajung la o răscruce existenţială, confruntându-se cu multe antagonisme în dezideratul lor de a-L afla pe Dumnezeu şi pe calea studiilor.

Potrivit Sfinţiei Sale, dialogul dintre ştiinţă şi teologie ar trebui să fie unul care să contribuie la cunoaşterea mai profundă a Lui Dumnezeu, să fie o întâlnire armonioasă dintre sfera academică şi cea teologică. Iar pentru ca scopul să fie atins, este nevoie de multă seriozitate şi dăruire în ambele domenii.

Totodată, sublinia invitatul, este greu să-L descoperi pe Dumnezeu metodologic, ştiinţific, deoarece, oricât de multe izvoare ştiinţifice şi surse am avea, nu Îl putem cuantifica şi simţi pe Dumnezeu prin metode de cercetare, nu-L putem aduce în inima unui om, atât timp cât nu există o dorinţă de a-L trăi pe Dumnezeu. Or, aceasta este posibil doar în sânul Bisericii, prin revelaţiile care se produc în sufletul oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt, Care pe toate le descoperă. Ştiinţele cercetează disciplinat, iar Duhul Bisericii Îl aduce pe Dumnezeu prin Tainele Sale, prin lucrarea delicată şi nobilă a Lui Dumnezeu Însuşi. Căci, întreba Părintele Andrei în cadrul conferinţei: „Care metodologie şi ce ştiinţă poate cerceta şi trata îndrăgostirea sufletului de Hristos?”. „Asemenea metode există într-o măsură oarecare în trăirea isihastă a pustnicilor care se nevoiesc zi şi noapte, prin lepădare totală de sine şi de lume, nu doar în dorirea de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, ci de a-L trăi continuu. Gheron Iosif din Muntele Athos, Părintele Sofronie de la Essex sunt doar câţiva dintre descoperitorii prin Duh ai lui Dumnezeu”, a adăugat invitatul care, pe tot parcursul discuţiei, a ţinut să facă o delimitare bine argumentată între spiritul academic al cunoaşterii lui Dumnezeu, prin metode didactice exacte, şi Duhul Bisericii care lucrează foarte delicat în sufletul omului prin „instrumente” tainice, pe care cercetătorul nu le poate încadra în anumiţi parametri.

Răspunsuri pentru întrebări aparent mult prea complicate din punct de vedere ştiinţific au fost oferite în cea de-a doua seară a şederii Părintelui Răzvan Ionescu la Cluj. Tinerii au putut să-l întrebe pe invitat despre subiecte precum: fertilizarea in vitro, clonarea, celulele stem, donarea organelor, incinerarea şi multe altele. La aceste provocări, râvnitorul misionar din diasporă a adus soluţii şi răspunsuri, oferind un punct de vedere ştiinţific (bioetic mai ales), dar, mai presus de toate, unul profund duhovnicesc, teologic, ţinând cont de toate rigorile canonice, de experienţele prin care a trecut Sfinţia Sa ca duhovnic, dar şi de realităţile prezentului.