--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Aprilie 2014, nr. 4 (288), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 5

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (martie 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Dărintele lect. univ. dr. Daniel Buda, secretar executiv pentru relaţiile bisericeşti şi ecumenice la Consiliul Ecumenic al Bisericilor (World Council of Churches) din Geneva, cadru didactic titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a susţinut în calitate de profesor invitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, trei prelegeri în perioada 5-7 martie 2014, la nivel licenţă şi master: An introduction in the History of Faith and Order; The Churches Towards a Common Vision; Moral Discernment in the Churches.

٭

Centrul de Film al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a organizat marţi, 11 martie 2014, proiecţia filmului inspirat din realitate: August Rush.

٭

La noul sediu al facultăţii, studenţii specializării Artă sacră, anul II, au organizat o expoziţie, sub egida Tehnici artistice, coordonator: lect. univ. dr. Alin-Răzvan Trifa. Vernisajul a avut loc luni, 17 martie 2014.

٭

Miercuri, 19 martie 2014, Concertul anual al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, susţinut de Cvartetul Transilvan, al Filarmonicii din Cluj-Napoca, ediţia a IV-a, a fost prefaţat muzical de un microrecital al Coralei „Psalmodia Transylvanica” dirijată de decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, care a interpretat trei piese religioase ale compozitorilor Nicolae Lungu, Gheorghe Danga şi Gheorghe Şoima.

٭

Joi, 20 martie 2014, a avut loc în Aula Facultăţii întâlnirea scriitorului Dan C. Mihăilescu, unul dintre cei mai de seamă cronicari literari contemporani, realizatorul cunoscutei emisiuni: Omul care aduce cartea, cu studenţii şi cadrele didactice ale instituţiei. Discuţiile cu tema Duhul culturii şi cultura duhului au pornit de la cartea al cărei autor este: Oare chiar m-am întors de la Athos?, apărută în anul 2012 la prestigioasa editură Humanitas. Oaspetelui i-a fost decerantă la final medalia omagială a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca de către decanul instituţiei: pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.

٭

Un eveniment cultural inedit, care s-a bucurat de prezenţa unui public numeros, l-a reprezentat lansarea, joi, 20 martie 2014, în Aula Campusului Teologic Ortodox „Nicolae Ivan“, a Filmului documentar „Bartolomeu - Omul fără vicleşug”, o radiografie a vieţii Mitropolitului Bartolomeu Anania, realizat de câţiva tineri pasionaţi de arta cinematografică.

٭

În zilele de 21 şi 22 martie 2014 a avut loc cea de-a patra întâlnire de dialog teologic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Mişcarea Focolarelor, cu tema: Iubirea milostivă a Preasfintei Treimi în viziunea teologică a Părintelui Dumitru Stăniloae şi a Chiarei Lubich în contextul dialogului ecumenic contemporan. Au prezentat comunicări: pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan (Alba Iulia), pr. prof. univ. dr. Alesandro Clemenzia (Institutul Universitar Sophia Loppiano, Italia), pr. prof. univ. dr. Nicolae Moşoiu (Sibiu), prof. univ. dr. Stefan Tobler (Elveţia), dr. Joan Patricia Back (Anglia), pr. dr. Albert Rauch (Germania), Severin Schmid (Elveţia).

٭

Facultatea noastră a fost repezentată de: pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB, cu referatul: Iubirea în Treime şi iubirea din Treime – cale a restaurării unităţii în creaţie, şi pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul Facultăţii, cu referatul: Mărturia prin sfinţenia vieţii, ca exigenţă misionară în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae, şi de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, în calitate de organizator şi moderator al simpozionului. La sfârşitul lucrărilor, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, prin părintele decan, a încheiat un acord de colaborare cu Institutul Universitar Sophia din Florenza-Lopiano, atât la nivelul profesorilor, cât şi al studenţilor.

٭

٭

Joi, 27 martie 2014, sub egida: 90 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox din Cluj-Napoca (1924-2014), a avut loc o sesiune de comunicări în cadrul căreia au fost prezentate medalioane ale fostelor cadre didactice ale secţiei istorice ale Academiei / Institutului Teologic Ortodox de la Cluj din perioada 1924-1952: Prof. dr. Gheorghe G. Stănescu (pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan), Pr. prof. dr. Ioan Lupaş (pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru), pr. prof. suplinitor Emil Nicolescu (pr. asist. dr. Cosmin Cosmuţa) şi pr. prof. dr. Alexandru Filipaşcu (pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb). În lunile următoare vor fi organizate manifestări similare, prin care vor fi evocate personalităţile foştilor profesori de Teologie biblică, sistematică şi practică ai instituţiei de învăţământ superior teologic ortodox din Cluj, de până în 1952.