--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iunie 2014, nr. 6 (290), an XXV (serie nouă)
Historia
--- pagina: 6

Oameni de-a lungul timpului, iubitori de Hristos

de Pr. Grigore Linul

În anul 2013 după aproape cinci ani de pastoraţie în Parohia Chintelnic, Protopopiatul Bistriţa, un sat din moşi-stămoşi ortodox, am descoperit în biblioteca parohială, pe care am numit-o sugestiv “Grigore Pletosu”[1], două Diplome de recunoştinţă datând din anul 1939, dăruite unor credincioşi din Chintelnic ce locuiau în America. Aceştia erau Ioan Pop din Watertown şi Gheorghe Cioban din Cleveland-Ohio, cinstiţi pentru ,,preţiosul sprijin moral şi material pe care l-au dat bisericii din parohia Chintelnic”[2]. Propunerea pentru acordarea acestor preţioase diplome a fost făcută atât de parohul de atunci al Chintelnicului, Valer Cândea (Propunerea cu nr. 42/1939), cât şi de protopopul Bistriţei Victor Mureşan (Propunerea cu nr.330/1939).

Ispitit fiind şi neîmpotrivindu-mă, m-am întrebat atunci cu ce au contribuit aceşti vrednici pomeniţi pentru biserica obârşiei lor. Răspunsul a venit nu după mult timp, atunci când am găsit în Renaşterea numărul 8/1935 o ,,Mulţumită publică”, prin care Consiliul parohial din Chintelnic aduce ,,vii mulţumiri generoşilor creştini care, în urma stăruinţei preotului Valer Cândea, au făcut danii bisericii”[3] în anul 1934. În mod deosebit se mulţumeşte vrednicilor credincioşi din America care n-au uitat de sat şi de biserică şi care şi-au adus aportul la zidirea casei parohiale dar şi la dotarea bisericii cu cele necesare slujirii. Astfel familia vrednicului Ioan Pop din Watertown a iniţiat o colectă care a adunat suma de 13000 lei, din care 4000 au fost donaţi de dânsul. Aceiaşi vrednică familie a mai donat suma de 6000 lei, dar şi un clopot în valoare de 34000 lei.[4]

Printre familiile iubitoare de Hristos se numără şi cea a credinciosului Petru Sebastian din Columbus – Ohio, care a iniţiat o colectă de 10550 lei, precum şi un rând de odăjdii în valoare de 5880 lei, dar şi familia vrednicului George Cioban din Cleveland-Ohio care prin colecta iniţiată a adunat suma de 10000 lei[5]. Donaţiile în natură, din America, erau în valoare de 39880 lei, iar donațiile în bani erau de 43550 lei. În total 83430[6].

Cercetând documentele de după 1935 din Arivele Statului Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, Fond Oficiul Parohial Ortodox Chintelnic şi Protopopiatul Ortodox Român Bistriţa am descoperit faptul că vrednicii credincioşi din America ( în special familiile Pop şi Cioban) au sprijinit în continuare în decursul anilor ce au urmat Parohia Chintelnic, drept urmare vrednici sunt de recunoştinţă.

Nu au fost puţini iubitorii de Hristos nici din parohie şi chiar cei răspândiţi în întraga ţară care au făcut donaţii Oficiului Parohial Ortodox Chintelnic atât în natură cât şi în bani. Astfel în anul 1934 în natură sunt pomeniţi următorii vrednici credincioşi : domnul profesor Augustin Pletosu împreună cu soţia din Bucureşti un Chivot de argint în valoare de 3000 lei; credincioşii din Bucureşti în frunte cu Ioan Căilean, Ioan Ţiboacă, Ioan Lăpuţan, Grigore Şuteu, Alexandru Buduşan, Ioan Mureşan şi Măriuca Coşarcă o strană pentru cântăreţi, 40 de jilţuri, 2 iconostase pentru prăznicare, o masă pentru jerfe şi un stativ pentru sfejnice în valoare de 9678 lei; d-l Ioan Raţiu bijutier şi d-na din Cluj o copie de argint în valoare de 1000lei; d-l Vasile Rotar împreună cu soţia Maria un rând complet de odăjdii în valoare de 4200 lei; credincioşii din filia Podirei un candelabru de alamă în valoare de 9350 lei; d-l Ioan Munte detectiv şi soţia din Braşov o proscomidie în valoarede 500 lei; d-l Mihail Drăgan , plutonier major şi soţia din Cluj 6 icoane în valoare de 600 lei; familia Breşfelean Mihăilă şi Maria un Octoih legat în pânză în valoare de 200 lei; domnişoara învăţătoare Rozalia Maier două perdele la uşile împărăteşti şi două acoperăminte pe iconostase în valoare de 500 lei; d-l şef de gară Romul Teodorescu şi soţia 3 şerveţele pentru Potir în valoare de 200 lei; domnişoara Ana Baba un acoperământ la Proscomidie în valoare de 300 lei; d-l acar Ioan Tinca şi soţia o tavă pentru anaforă în valoare de 100 lei; d-l Grigore Feldrean şi soţia Raveca o faţă de masă pentru Prestol în valoare de 500 lei; familia Rotar Ioan şi Florentina o faţă de masă pentru Prestol în valoare de 300 lei; familia Sebastian Nicu şi Cristina o faţă de masă pentru masa prinoaselor în valoare de 300 lei.[7]

Pe lângă donaţiile în natură în anul 1934 importante sunt şi cele în bani. În fruntea donatorilor din ţară s-a aflat vrednicul de pomenire părintele paroh de atunci Valer Cândea, om cu frică de Dumnezeu şi dragoste faţă de aproapele. Acesta a donat bisericii suma de 720 lei, bani din care s-a cumpărat o strană pentru cântăreţi care există şi astăzi.[8] Pe lângă părintele paroh sunt amintiţi următorii donatori: d-l Vasile Ţimbulescu din Bucureşti 500 lei; cantorul Ştefan Baba 250 lei; d-l funcţionar Valer Moldovan din Bistriţa 200 lei; văduva Domniţa Rotar 100 lei; văduva Maria Dan 100 lei; văduva Iuliana Pop 100 lei; Lenica Breşfelean 100 lei; d-na Raveca Mariaşi 50 lei; Raveca Pop 50 lei; mai mulţi credincioşi 338 lei. Donaţiile în natură, din țară, erau în valoare de 30728 lei, iar donațiile în bani erau de 2508 lei. În total 33236. Așadar, donațiile din țară erau în sumă de 33236 lei, iar cele din America erau de 83430 lei. În total, 116666 lei[9].

Una din cererile de la Ectenia întreită pe care o auzim la fiecare Sfântă Liturghie este cea în care preotul liturghisitor se roagă lui Dumnezeu „pentru cei ce aduc daruri şi fac bine..” bisericilor.[10] Dovadă că binefăcătorii de peste veacuri nu sunt uitaţi. Rugăm pe Dumnezeu cel milostiv,,să primească jertfa…înaintea Tronului măririi Sale şi ca un îndurat şi iubitor de oameni binefacerea dreptcredincioşilor Săi fii spre bine s-o întoarcă, plinindu-le toate cererile spre mântuirea sufletului , spre înălţarea neamului şi spre slava sfintei noastre Biserici”.[11]

<< Pomeneşte Doamne, pe cei ce aduc daruri şi fac bine în sfintele Tale biserici şi îşi aduc aminte de cei săraci şi trimite peste noi toţi milele Tale >> (Rugăciune din cadrul Sfintei Liturghii)[1] Preot, protopop al Bistriţei, născut la Chintelnic la data de 9 iunie 1848. A fost întâiul dascăl de Limba şi literatura română al poetului George Coşbuc, profesor ilustru al Mitropolitului Nicolae Bălan şi al Patriarhului Elie Miron Cristea.

[2] Arhiva Parohiei Ortodoxe Chintelnic, Documente din anul 1939.

[3] Renaşterea, anul XIII, nr.8/1935, p.3.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Tabel nr.1 Donaţiile din străinătate în anul 1934. Sursa : Arhiva Parohiei Ortodoxe Chintelnic, Registrul de venituri şi cheltuieli pe anul 1934; Renaşterea, anul XIII, nr.8/1935, p. 3.

[7] Ibidem.

[8] Pr. Grigore Linul, Parohia Ortodoxă Română Chintelnic, în Protopopiatul Ortodox Român Bisrtiţa Monografie-Album, coordonator Pr. Protopop Alexandru Vidican, Ed.Karuna, Bistriţa, 2011, p.79.

[9] Tabel nr.3. Total donaţii în anul 1934. Sursa : Arhiva Parohiei Ortodoxe Chintelnic, Registrul de venituri şi cheltuieli pe anul 1934; Renaşterea, anul XIII, nr.8/1935, p.3.

[10] Liturghier, Ed. I.B.M.O., Bucureşti, 2012, p.151.

[11]Arhiva Parohiei Ortodoxe Chintelnic, Documente din anul 1939(Text din Diploma de recunoştinţă).