--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2014, nr. 7 (291), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 7

Sfinţirea Bisericii “Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca

de Pr. Petru Stanciu

Duminica Tuturor Sfinților din data de 15 iunie a acestui an va rămâne pentru totdeauna în memoria credincioșilor Parohiei “Sfântul Apostol Andrei”, pentru că în această zi, biserica a fost târnosită de către IPS Părinte Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Prin actul sfințirii, biserica iese din proprietatea credincioșilor și intră în proprietatea lui Dumnezeu, împlinind cuvintele sfinte ale Liturghiei, “Alte Tale dintru ale Tale…”.

Parohia “Sfântul Apostol Andrei” are un istoric cu o binecuvântată încărcătură emoțională marcată de implicația directă a mai multor ierarhi:

- Episcopul Nicolae Ivan înzestrează parohia în devenire, încă din prima jumătate a secolului al XX-lea cu un loc (teren) cu destinație precisă: construirea unei biserici;

- Arhiepiscopul Teofil Herineanu binecuvintează înființarea parohiei și începutul lucrărilor;

- Arhiepiscopul Irineu Pop (pe atunci episcop-vicar cu titulatura Bistriţeanul), pune piatra de temelie a bisericii și a clopotniței participând apoi de mai multe ori la hramul parohiei;

- Episcopul vicar Vasile Someșanul a fost prezent în mijlocul credincioșilor de aici mediind și aducând pace și binecuvântare într-o comunitate măcinată de tensiuni;

- Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu a ajutat material și spiritual această parohie din anul 1933 până la trecerea Sa la cele veșnice.

Șirul înalților ierarhi este completat de IPS Mitropolit Andrei, care încununează prin prezență harică, eforturile de multe feluri ale tuturor celor cu râvnă pentru lăcașul de cult din această parohie. De altfel, biserica noastră este printre puținele în care sunt reprezentați prin zugrăvire, doi mitropoliți și un patriarh.

Referindu-ne la “actul de naștere” al parohiei, ea a fost înființată în data de 8 martie 1981, având ca paroh și ctitor pe preotul Liviu Ștefan, vicar eparhial la acea vreme, sub păstorirea căruia s-a constituit comunitatea de credincioși în jurul unei biserici de lemn, cu statut provizoriu, care din păcate a fost mistuită de flăcările unui incendiu, în împrejurări neelucidate (1993).

În condiții grele, dar încă animați de bucuria comuniunii liturgice, slujbele s-au oficiat în casa enoriașei Elena Stoicescu. Acest fapt i-a motivat atât pe preot cât și pe credincioși să înceapă lucrările pentru actuala biserică și clopotniță.

La data de 3 decembrie 1995 s-a oficiat Sfânta Liturghie și primul Hram al Parohiei de către IPS Arhiepiscop Bartolomeu, în demisolul bisericii. În anii următori au fost construite biserica și clopotnița după proiectul arhitectului Aurelian Trișcu din București, având ca model Bolnița mănăstirii Cozia. În anul 2001, cele două edificii erau acoperite și tencuite, atât prin jertfa credincioșilor din parohie și din afara ei, cât și a unor instituții ale statului, a unor firme private între care s-a evidențiat Societatea IMCOP administrată de domnul Popa Oliviu, care devine cel de-al doilea prim epitrop, primul fiind inginerul Stancu Dumitrică (1991-1996). Anul 2001 coincide cu prima Slujbă a Învierii săvârșită în biserică, dar cu schelele încă pe pereții exteriori și fără cruci pe cele două lăcașuri. Nu existau amenajări interioare și exterioare de niciun fel; din punct de vedere al construcției, închiderile pe părțile laterale ale Sfântului Altar erau fără soluție ca de altfel și scările și forma finală a pridvorului.

În acest stadiu se afla biserica și clopotnița în anul 2002, când în urma concursului organizat de Arhiepiscopie, preotul profesor Petru Stanciu a preluat funcția de paroh, de la părintele Liviu Ștefan. Realizările de excepție ale părintelui Liviu Ștefan aveau să fie continuate de preotul Petru Stanciu, consiliat de prof. dr. Livia Drăgoi și sprijinit de Consiliul și Comitetul parohial.

Câteva lucrări realizate până în stadiul pregătirii bisericii pentru pictură, se impun a fi menționate:

- s-au încheiat lucrările de construcție și reparații (cameră de spovedit, veșmântărie, cafas, iconostas, padimentare interioară cu piatră de Viștea, confecționare masa Sfântului Altar ș.a);

- amenajări exterioare (amplasarea crucilor pe biserică și clopotniță, colecționare garduri, scări de incendiu, placare biserică și clopotniță cu travertin de Borsec, construcție de scări acces și rampe pentru persoane cu dizabilități, închiderea pridvorului, înlocuirea tuturor geamurilor, amenajarea spațiului verde ș.a);

Pictura iconostasului a fost realizată de diac. Nicolae Bradu Bălan (2004-2008), iar pictura bisericii în două tehnici “fresco și secco” a fost realizată de pictorul Vasile Lefter (2005-2014); La conturarea celor două edificii, și-au adus contribuția și arhitecții, Romulus Zamfir și Voicu Bozac din Cluj-Napoca. Eforturile pentru lucrările realizate în perioada 2002-2014 se datorează tuturor credincioșilor din parohie, dar și unor persoane din afara ei, instituțiilor statului român, în bună parte nominalizați și propuși pentru distincții. Finalizăm expunerea succintă a lucrărilor de la parohia noastră, printr-o formulare aparținând unui mare mitropolit: “Mi-ar trebui o memorie prea bună ca să-i rețin pe toți cei pomeniți printre binefăcători și cărora li se cuvin mulțumiri pentru tot ce au făcut ca să fie ridicate biserica și clopotnița, cu tot ceea ce se vede, dar le mulțumesc. Să fie siguri că vor fi înscriși în cartea cea veșnică a lui Dumnezeu, pentru facerea de bine”.