--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2014, nr. 7 (291), an XXV (serie nouă)
In memoriam
--- pagina: 8

In memoriam: Părintele Peştina Ioan (1949-2014)

de Pr. Doru Vicenţiu Zimveliu

,,Există o altă lume, dar se află în cea de aici” (Paul Eluard)

Cuvintele poetului francez Eluard dau seama de dimensiunea existenţei noastre întru devenire într-o altă lume, a fericirii veşnice oferite nouă de iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu.

Spre naşterea întru acea lume s-a îndreptat cel care a fost Preotul Peştina Ioan, din Corvineşti, păstor ales de suflete, cititor neostoit, cu o educaţie şi o cultură formată prin studii şi cunoştinţe vaste în toate domeniile.

Era o enciclopedie ambulantă, astfel că venea cu un răspuns clar, concis şi explicit la orice întrebare, indiferent de domeniul care trebuia elucidat.

Născut la data de 02.11.1949, pe Valea Meleşului, în satul Bozieş, comuna Chiochiş, urmează cursurile Şcolii Generale între anii 1956-1963. Înclinaţia spre cele sfinte şi deosebita evlavie a tânărului dimpreună cu dorinţa părinţilor duc la înscrierea la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, pe care îl termină în 1964 urmând ca în acelaşi an să se înscrie şi să reuşească la examenul de admitere la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care îl absolvă ca licenţiat în anul 1968.

În anul 1971 se căsătoreşte cu educatoarea Otilia Lucăcean din Săsarm şi este hirotonit pe seama parohiei Dîrja, Protopopiatul Dej, la data 14 martie 1971.

Bunul Dumnezeu îl învredniceşte cu 2 copii: Nelu Florin şi Horaţiu Alin.

La data de 3 iulie 1972 este transferat prin decizia Sfintei Arhiepiscopii la parohia Corvineşti, Protopopiatul Bistriţa, iar din mai 2011, odată cu reactivarea Protopopiatului Ortodox Român Beclean, parohia va fi arondată acestui protopopiat.

Timp de 42 de ani activează ca un adevărat apostol al neamului nostru, cultivând în sufletul credincioşilor din Corvineşti şi din jur, precum şi a celor care l-au cunoscut, dragostea de neam şi credinţă strămoşească, pe care şi-a cultivat-o în suflet întreaga viaţă, atât prin studiile teologice, cât şi prin cunoştinţele pe care şi le-a însuşit prin sute de volume pe care le-a citit, atingând astfel multiple domenii de cultură generală.

Momentele în care lua cuvântul în cadrul conferinţelor preoţeşti erau un adevărat mesaj pentru fiecare coleg preot, în a-şi întregi prin studiu zilnic cunoştinţele care duc în ultimă instanţă la cunoaşterea Creatorului nostru şi a iubirii Lui nemărginite.

În data de 27 mai 2014, după ce a luat cuvântul pentru ultima oară la Conferinţa Preoţească, în prezenţa Preasfinţitului Episcop Vasile Someşanul şi a Părintelui Exarh Dumitru Cobzaru, precum şi a colegilor care l-au admirat şi l-au iubit, trece la lumina cea veşnică a lui Dumnezeu pe care a propovăduit-o întreaga viaţă.

A fost un adevărat ,,milites Domini”, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel către Timotei: ,, Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit” (2 Tim 4, 7), şi ne rugăm cu toţii, aşa cum a subliniat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască ,,cununa vieţii” în iubirea Tatălui Ceresc în Împărăţia fericirii veşnice.

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în data de 30 mai 2014, înconjurat de un sobor alcătuit din 50 de preoţi, colegi şi prieteni din cele 3 protopopiate: Bistriţa, Năsăud şi Beclean.

Îl vom pomeni şi-l vom păstra în memoria noastră pentru tot ceea ce ne-a dăruit!