--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2014, nr. 7 (291), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă (Iunie 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Luni, 2 iunie 2014 a avut loc, sub egida 90 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox din Cluj-Napoca (1924-2014), sesiunea de comunicări a secţiei practice. În cadrul acesteia au fost prezentate următoarele referate: Episcopul Nicolae Ivan şi Prof. Dr. Vasile Petraşcu sau roadele unei colaborări de excepţie (Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu), Teologul şi martirul Florea Mureşanu de la Institutul Teologic Ortodox din Cluj (Pr. conf. univ. dr. Dorel Man), Catedra de „Duhovnicie” la Teologia clujeană interbelică (şi postbelică) (Arhim. conf. univ. dr. Teofil Tia), Începuturile Teologiei liturgice la Academia/Institutul Teologic din Cluj 1924-1953 (Pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău), Înnoire şi tradiţie în scrisul liturgic al Pr. Prof. Dumitru Bodea (Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros), Vocaţia catehetică şi omiletică a Pr. Prof. Dr. Andrei Buzdug (Pr. dr. Liviu Vidican-Manci). Moderatorul manifestării a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii. A participat ÎPS Sa Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.

Marţi, 3 iunie 2014, Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai” a găzduit ceremonia de deschidere a Zilelor Academice Clujene. Au rostit cuvinte de salut şi alocuţiuni: Preşedintele Academiei Române, Rectorul UBB, Acad. Ioan-Aurel Pop, prefectul judeţului Cluj şi nu în ultimul rând ÎPS Sa prof. univ. dr. Andrei – Arhiepiscop şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Cu Academia spre culmile cunoaşterii şi cu Biserica spre culmile sfinţeniei).

În cadrul evenimentului inaugural Academia Română a acordat Diploma „Meritul Academic” unor personalităţi ale culturii şi ştiinţei clujene şi naţionale.

Ceremonia din Aula Magna s-a încheiat cu un concert de muzică corală românească (piese religioase şi populare) susţinut de Corul de cameră Psalmodia Transylvanica dirijat de Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Joi, 5 iunie 2014 a avut loc în cadrul Şcolii doctorale de Teologie ortodoxă „Isidor Todoran” susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Anghelologia Noului Testament. O perspectivă a teologiei biblice contemporane a d-lui Victor Constantin Măruţoiu, alcătuită sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament.

Marţi 17 iunie 2014 a avut loc inaugurarea sălilor de curs: Liviu Galaction Munteanu, Florea Mureşanu şi Ioan Bunea, cadre didactice ale Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj. Manifestarea a debutat cu vizionarea unui film documentar, a urmat dezvelirea şi sfinţirea portretelor celor omagiaţi. Au rostit alocuţiuni: ÎPS Prof univ. dr. Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Pr. conf. univ. dr. Dorel Man, Pr. Simion Cristea, Cătălin Bia (nepotul părintelui Ioan Bunea) şi Valentina Ghidra (strănepoata părintelui Florea Mureşanu).

A urmat concertul extraordinar al Corului de cameră Cappella Transylvanica al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, dirijat de Cornel Groza. Concertul a fost realizat în cadrul parteneriatului dintre Facultatea Teoretică a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi a avut în program lucrări de: Jakob Arcadelt, Dimitri Bortniansky, Pierre Certon, Enrique Fabrez, Orlando di Lasso, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gavriil Musicescu, Maurice Ravel, Constantin Rîpă, Robert Schumann, Emil Simon, Vasile Spătărelu, Vasile Stanciu, Nicolae Ursu.

Miercuri 18 iunie 2014 Centrul cultural Rus al UBB în parteneriat cu Centrul de Creaţie şi Cercetare Continuă „Sf. Evanghelist Luca” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a organizat manifestarea cultural-artistică: Arta, spiritualitatea, pictura: o împărăţie a eternităţii, care a cuprins o sesiune de comunicări în care au fost evocate relaţiile româno-ruse din anul 1914, dintre România regală şi Rusia imperială, o expoziţie fotografică: Conexiuni istorice româno-ruse: la 100 de ani de la vizita împăratului Nicolai al II-lea în România, 1-14 iunie 1914 şi o expoziţie de pictură: Interferenţe artistice româno-ruse.