--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul August 2014, nr. 8 (292), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Un nou acord de colaborare instituţională al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de Pr. Cristian Sonea

În perioada 09-12 iunie a.c., o delegaţie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, alcătuită din pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, şi pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii, a întreprins o vizită de lucru în Italia, la Loppiano, la sediul Institutului Universitar „Sophia”, şi la Roma, la Rocca di Papa, centrul Mişcării Focolare şi sediul Şcolii „Abba”.

Scopul vizitei a fost de a încheia un acord de colaborare între cele două instituţii teologice, Facultatea de Teologie Ortodoxă, respectiv Institutul „Sophia” de la Loppiano, în vederea promovării schimbului academic şi a consolidării relaţiilor culturale şi ecumenice.

Pe de o parte, iniţiativa se înscrie în demersul mai larg al facultăţii clujene de a face cunoscută spiritualitatea răsăriteană şi cercetarea teologică academică autohtonă în spaţii neortodoxe, cum este, în cazul de faţă, cel romano-catolic, iar, pe de altă parte, doreşte să ofere studenţilor săi posibilitatea de a intra în legătură directă cu o cultură occidentală a cercetării şi activităţii academice, dar şi cu o viziune diferită asupra vieţii.

Misiunea şi viziunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă

Prin acest tip de programe, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca înţelege să lucreze la împlinirea misiunii sale, ca un centru de educaţie şi formare teologică întemeiată pe Tradiţia apostolică a Bisericii de Răsărit. Fiind conştientă de necesitatea experienţei duhovniceşti în toate domeniile existenţei umane, aceasta încurajează o teologie vie şi un mod dinamic de argumentaţie teologică. În viziunea sa, teologia are misiunea să descopere noi sensuri ale Adevărului neschimbat şi unic, încercând să facă accesibil omului contemporan conţinutul Revelaţiei. În acest sens, facultatea are rolul de a forma sacerdoţi şi teologi laici pentru organismele bisericeşti, iar prin astfel de programe de cooperare academică îşi îmbogăţeşte capacitatea de a transmite un „instrumentar” necesar înţelegerii teologice a realităţii, dar şi medierii unei întâlniri necesare a lumii cu Hristos Cel viu.

Institutul Universitar „Sophia”

Partenerul facultăţii noastre,Institutul Universitar „Sophia” (IUS) s-a născut dintr-o intuiţie a Chiarei Lubich (1920-2008), fondatoarea Mişcării Focolare, care vedea în studiu o căutare a adevărului, însoţită de intervenţia divină asupra evenimentelor istorice şi a vieţii personale. IUS îşi are rădăcinile în acest tip de înţelegere a importanţei studiilor şi a cunoaşterii umane.

Modul de organizare şi abordarea generală sunt rezultatul experienţei îndelungate a Centrului de Studii Interdisciplinare al Mişcării Focolare „Scuola Abbà”, fondat în 1989 de Chiara Lubich, pentru a explora implicaţiile culturale şi doctrinare ale harismei unităţii. Un grup de profesori universitari şi de experţi în domenii precum teologia, filosofia, etica, dreptul, politologia, economia, psihologia, ştiinţele naturale, dialogul interreligios şi ecumenic etc., provenind din medii culturale diferite, se întâlnesc periodic pentru a identifica zone ale cunoaşterii în care pot relaţiona. Pornind de la această abordare transdisciplinară, diverse metode şi căi către adevăr şi cunoaştere sunt descoperite, conducând toate spre o viziune integrată asupra realităţii, în care fiecare disciplină în parte îşi aduce contribuţia.

Printre scopurile institutului se numără şi acela de a promova un tip de înţelegere asupra cunoaşterii în care toate aceste ştiinţe intră într-o formă de dialog, încercând să descopere măsura în care metodele de cercetare pot fi conjugate, iar rezultatele, la rândul lor, integrate. De asemenea, institutul urmăreşte să-i pregătească pe tineri pentru complexitatea lumii contemporane, expunându-i la această abordare transdisciplinară şi integratoare, în speranţa că, din întâlnirea tuturor acestor metode, se vor naşte idei inovatoare. În plus, scopurile institutului vizează şi cadrul mai larg al societăţii, încurajând dialogul între culturi.[1]

Acordul de cooperare

Acordul de colaborare între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Institutul Universitar „Sophia” are ca scop stabilirea unor legături academice şi culturale şi organizarea unor activităţi educaţionale sau de cercetare în toate domeniile reprezentând zona de interes a celor două instituţii. În mod concret, acordul va include schimburi academice destinate profesorilor sau cercetătorilor, pentru promovarea dialogului teologic, a programelor de cercetare sau a publicaţiilor în colaborare, precum şi facilitarea unor stagii de pregătire la nivel doctoral şi post-doctoral. Și studenţii vor avea acces la schimburile academice, fie că e vorba de studii universitare şi post-universitare sau de programe speciale de tipul şcolilor de vară. Publicaţiile celor două organizaţii reprezintă şi ele obiectul acestui schimb, membrii Facultăţii de Teologie şi ai Institutului „Sophia” vor avea acces reciproc la bazele de date cu conţinut ştiinţific, oferind profesorilor sau cercetătorilor acces la bibliotecile lor sau la alte spaţii dedicate studiului şi cercetării.

Acţiuni concrete

Anual va avea loc o conferinţă organizată de cele două instituţii, pe teme stabilite de comun acord. Acestea se vor organiza, prin rotaţie, la Cluj şi la Loppiano, iar prelegerile susţinute vor fi publicate, pe rând, la o editură românească, respectiv la una italiană. În anul 2015, în luna noiembrie, va avea loc, la Cluj, un seminar pe tema Duhul Sfânt şi lucrarea Lui în scrierile sfântului Vasile cel Mare, la care vor participa profesori de la institutul „Sophia”, în frunte cu Prof. Mons. Piero Coda, preşedintele institutului. Începând cu anul universitar 2014-2015, un masterand sau un doctorand de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va avea ocazia să studieze pe o perioadă de un an în Italia la Loppiano.

Experienţa acestui schimb inter-universitar este cu atât mai interesantă şi mai utilă, cu cât Institutul „Sophia” reprezintă un model de cercetare transdisciplinară, în care discursul teologic se întâlneşte cu dreptul, psihologia, economia, medicina, informatica sau ştiinţele comunicării ş.a., toate acestea construindu-se pe o viziune asupra realităţii pătrunsă de spiritualitate sau, cel puţin, pe principii etice.[1] Informaţia este preluată de pe site-ul oficial al Institutului „Sophia”: http://www.iu-sophia.org/cenni, accesat la 01.08.2014.