--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul August 2014, nr. 8 (292), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă iulie 2014

de Dacian But-Căpuşan

În cursul lunilor iunie şi iulie 2014, la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă este organizată expoziţia: Fotografii analecte, stagiul de documentare în Grecia a studenţilor de la specializarea Artă sacră, desfăşurat în luna mai, coordonator: Lect. univ. dr. Răzvan-Alin Trifa.

Între 30 iunie şi 3 iulie 2014 s-au desfăşurat examenele de finalizare a studiilor. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie 49 de absolvenţi ai specializării Teologie ortodoxă pastorală, 12 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, 6 ai specializării Teologie ortodoxă asistenţă socială şi 10 ai specializării Artă sacră. De asemenea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 73 de absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Joi 3 iulie toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şcolii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, care a adresat celor prezenţi un cuvânt.

În perioada 30 iunie-11 iulie 2014 s-au desfăşurat, la facultate, cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului, seria a 99-a: definitivat şi gradul II. Au participat 23 de preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.

În data de 1 iulie 2014 a avut loc colocviul pentru obţinerea gradului profesional I. Au participat 29 de clerici din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului.

.

În perioada 1-17 iulie 2014 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost organizată de către Facultatea de Teologie Ortodoxă expoziţia de Artă sacră Potirul în colaborare cu Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Uniunea Artiştilor Plastici. Vernisajul a avut loc în 1 iulie 2014, curatorul expoziţiei este Conf. univ. dr. Marcel Gheorghe Muntean. Au expus 15 artişti de talie naţională, unii dintre dânşii profesori de la renumitele instituții de învățământ superior artistic din ţară: Sorin Dumitrescu, Silviu Oravitzan, Marin Gherasim, Onisim Colta, Elena Murariu, Suzana Fântânariu, Alexandru Antonescu, Dan Mohanu, Marcel Muntean, Liviu Nedelcu, Sava Valentin, Zamfira Bârzu, Lisandru Neamțu, Ion Șulea, Ilea Gheorghe.

Manifestarea este înscrisă în șirul evenimentelor dedicate Anului omagial euharistic închinat Sfintei Spovedanii, Sfintei Euharistii

În perioada 14-25 iulie 2014 s-a desfăşurat admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sesiunea iulie, la nivel licenţă şi master.

Pentru sesiunea septembrie sunt scoase la concurs următoarele locuri:

- Teologie Ortodoxă Pastorală: 29 de locuri cu taxă

- Teologie Ortodoxă Didactică: 8 locuri bugetate şi 30 de locuri cu taxă

- Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială: 5 locuri bugetate şi 39 de locuri cu taxă

- Artă Sacră: 10 locuri bugetate şi 29 de locuri cu taxă.

Înscrierile se vor face, la sediul facultăţii, în zilele de 5 şi 6 septembrie 2014.În 9 septembrie va avea loc examenul psihologic pentru candidaţii de la toate specializările şi verificarea aptitudinilor muzicale pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, iar în 10 septembrie: proba scrisă pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, interviul pentru specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială, precum şi pentru licenţiaţi şi cei de la a doua specializare, respectiv proba practică pentru specializarea Artă Sacră.

De asemenea, sunt disponibile 83 de locuri cu taxă la cele şase specializări de la nivel master: Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă, Ortodoxie românească şi viaţă liturgică, Pastoraţie şi duhovnicie, Artă Sacră. Conservarea, restaurarea si crearea bunurilor culturale, Bioetică – Morală, etică şi deontologie şi Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială, program de studiu acreditatsă funcţioneze începând cu anul universitar 2014-2015, în domeniul Teologie, interdisciplinar cu domeniul Psihologie. Disciplinele din planul de învăţământ vor fi predate de cadre didactice ale facultăţii noastre, dar şi de către cele de la Facultaea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Cei care doresc să obţină mai multe informaţii cu privire la admiterea 2014, sesiunea a II-a, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca pot consulta situl instituţiei de învăţământ «http://ot.ubbcluj.ro/».