--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2014, nr. 3 (287), an XXV (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 12

Omul din carte

de Pr. Iustin Tira

Lectura unei cărţi îţi deschide întotdeauna fereastra casei sufletului autorului şi poţi observa uşor cele dinlăuntrul casei. Acest adevăr este confirmat de volumul recent apărut, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, în Editura Renaşterea intitulat: „Experienţa vieţii cu Hristosa Preasfinţitului Episcop vicar Vasile Someşanul.

Cele şaizeci şi cinci de cuvinte de învăţătură, rostite în diverse împrejurări (Sfinte Liturghii, vecernii, întâlniri cu tinerii etc.) în cei cincisprezece ani de slujire arhierească, selectate pentru volum, sunt de fapt tot atâtea mărturisiri de credință în valoarea vieții trăită cu Hristos și pentru Hristos. Cei ce-l cunosc mai îndeaproape pe vlădicul Vasile știu că toți cei 65 de ani de viață, pe care i-a împlinit de curând, au fost oferiți cu generozitate și bucurie slujirii Domnului Hristos și oamenilor, așa cum o confirmă cu îndreptățire Chiriarhul nostru, Mitropolitul ANDREI, în prefața cărții.

Cuvântul de învățătură oricât de savant ar fi el întocmit și rostit, are forță de convingere și pătrunde în mintea și conștiința ascultătorului doar în măsura în care el, cuvântul, este și o mărturisire de credință nu numai o comunicare, o transmitere a unor cunoștințe sau a unei învățături de credință. Evanghelia a avut ecou în sufletul, mintea și viața oamenilor nu numai pentru că era Cuvântul lui Dumnezeu ci și pentru că era mărturisirea de credință a Apostolilor, a propovăduitorilor care și-au pecetluit mărturisirea prin moarte mucenicească pentru Hristos și pentru Evanghelie. Predicile din acest volum au această calitate: ele sunt mărturisirea de credință în viața creștină trăită cu Hristos și pentru Hristos iar mărturisirea este pecetluită prin viața și faptele mărturisitorului.

Credința luminată și încălzită de iubire și viața mărturisitoare de credință a Preasfințitului Vasile sunt cele care au adus în Biserică multe suflete, din toate segmentele societății românești, de la oameni simpli la universitari și academicieni. Au fost câștigați pentru Hristos prin iubire și credință în Hristos pentru că în sufletul părintelui Vasile au găsit întotdeauna fereastra larg deschisă și luminată.

Cunoscându-i modestia și smerenia vlădicului Vasile, cred că se cuvine un cuvânt de mulțumire și apreciere și celor care l-au convins să accepte și care au trudit la alcătuirea și tipărirea acestui volum omagial: părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, părintele Călin Ficior, doamna Dr. Cosmina Timoce Mocanu şipărintele profesor Daniel Mocanu, editorul cărții. Volumul este rodul dragostei fiilor pentru părintele duhovnicesc. Condițiile grafice de excepție le datorăm ostenitorilor Editurii Renașterea. Tuturor felicitări și mulțumiri.

Citind cartea cei ce-l cunosc pe Preasfințitul Vasile, clerici și mireni, vor constata încă odată că ceea ce învață pe alții să facă este ceea ce sfinția sa face de o viață întreagă, dăruindu-se lui Hristos și semenilor, adică vor regăsi omul și în carte, iar cei ce nu-l cunosc și vor citi cartea, vor descoperi în predici și în exemplul personal care se desprinde din ele, un arhiereu al lui Hristos dăruit oamenilor, adică vor cunoaște omul din carte. Acestea sunt raţiunile pentru care o recomandăm cu căldură ca pe o lectură ziditoare de suflet.