--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Septembrie 2014, nr. 9 (293), an XXV (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii clujene de Teologie Ortodoxă (august 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Mănăstirea „Buna Vestire“ de la Pătrângeni, judeţul Alba, a găzduit în perioada 1-11 august 2014 a noua ediţie a Taberei Naţionale de Artă Sacră, organizată în colaborare cu Centrul de Creaţie şi Cercetare Continuă “Sfântul Evanghelist Luca“, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Au participat 11 studenţi de la specializarea Artă Sacră din cadrul facultăţii noastre.

Proiectul este coordonat de asist. univ. dr. Marius Ghenescu, preşedinte al Centrului de Creaţie şi Cercetare Continuă „Sfântul Evanghelist Luca“.

Prima ediţie a avut loc în anul 2006, fiind iniţiată de ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, pe atunci Arhiepiscop al Alba Iuliei.

În perioada 26-27 august 2014 s-a desfăşurat examenul pentru obţinerea gradului didactic II pentru profesorii de religie. Au participat 13 de dascăli din: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Episcopia Covasnei şi Harghitei.

În prima parte a lunii septembrie 2014 va avea loc examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultăţii noastre, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, legislaţia subsecventă acesteia şi Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Concursul constă în două probe scrise: la Teologie Dogmatică şi disciplina de specialitate şi un colocviu. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al III-lea ciclu de studii universitare.

Şcoala Doctorală de Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi-a început activitatea în anul 1995, primul îndrumător de doctorat fiind Pr. prof. univ. Ioan Ică sr. În momentul de faţă sunt afiliaţi acestei şcoli doctorale zece conducători de doctorat. Începând cu anul universitar 2007-2008, Şcoala Doctorală poartă numele marelui dogmatist Isidor Todoran.

Specializările oferite pentru admitere, sesiunea septembrie 2014 sunt: Spiritualitate ortodoxă, Muzică bisericească şi Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică şi limbă ebraică, Istoria Bisericii Ortodoxe Române cu Noţiuni de paleografie, Misiologie şi ecumenism, Istorie bisericească universală, Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, Omiletică şi Catehetică, Teologie Pastorală şi Morală creştină. Sunt scoase la concurs locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă, atât cu frecvenţă, cât şi cu frecvenţă redusă.