--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2015, nr. 3 (299), an XXVI (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 8

Arhim. Dumitru Cobzaru, ,,Fiule, m-am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu”!, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, 185 p.

de Ierom. Maxim Morariu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Societatea contemporană resimte parcă cu tot mai multă ardoare necesitatea unor scrieri cu caracter pragmatic, care să ofere răspunsuri scurte şi precise la întrebările esenţiale ale vieţii. La rândul lor, membri ai acesteia care dau dovadă de preocupări duhovniceşti sunt interesaţi şi ei să ofere scrieri astfel structurate, care să dea răspuns preocupărilor oamenilor.

Nevoia celor din urmă este în parte suplinită prin publicarea unor texte aparţinând unor părinţi contemporani care conţin adevărate antologii cu învăţături[1]. Între duhovnicii clujeni care se preocupă de îndrumarea duhovnicească a credincioşilor prin intermediul condeiului, se numără şi părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Autor deja a trei volume de predici[2] bine receptate în mediul omiletic zonal, şi a unei monografii dedicate mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula[3], unde a fost vreme de mai mulţi ani stareţ, care a cunoscut mai multe ediţii, dânsul oferă de această dată un volum inedit ca structură şi conţinut ce reuneşte atât dialogurile care au urmat diferitelor conferinţe susţinute la invitaţia unor instituţii precum ASCOR-ul, cât şi elemente din corespondenţa purtată cu fiii duhovniceşti sau interviuri.

Plasată sub sintagma ,, Fiule, m-am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu”, care este un vers din poezia ,,Orele mamei” a mitropolitului Bartolomeu, lucrarea lasă să se întrevadă uneori elemente ale duhului regretatului ierarh cărturar, care i-a fost, într-un fel, mentor autorului.

În cuvântul înainte, părintele exarh arată că volumul se doreşte a fi ,,un fel de testament duhovnicesc” (p. 7) al său, mulţumeşte ucenicului Viorel Moraviţ pentru îndemnul la publicare şi susţinere şi arată caracterul pragmatic al conţinutului cărţii[4].

Urmează apoi ample discuţii privitoare la comuniune şi comunitate, evocări ale personalităţilor care l-au influenţat pe autor, convorbiri privitoare la probleme de etică precum adopţia sau cariera, despre importanţa rugăciunii şi modalităţile de implementare ale principiilor creştine etc. (pp. 9-58).

Un alt capitol amplu (pp. 59-86) este dedicat discuţiilor despre Maica Domnului. Fără a se limita la simple expuneri ale unor texte cvasi-cunoscute conţinând adevărurile fundamentale de credinţă cu privire la dânsa, dialogul ajunge să analizeze semnificaţia ei în cadrul rânduielii proscomidiei (pp. 61-62), să prezinte elemente de teologie privitoare la adevărata realitatea naşterii lui Iisus din dânsa (de fapt adevărate discuţii în care se compară statutul de Născut al Mântuitorului cu cel de creat al diavolului, pp. 64-65), şi să dea răspuns multor preocupări ale tinerilor cu privire la această temă.

Cel de-al treilea capitol (pp. 87-144) abordează o temă destul de intens tratată în literatura de specialitate, aceea a legăturii dintre spovedanie şi viaţa duhovnicească. Întrucât discuţiile se poartă cu slujitorii altarului în cadrul cursurilor de formare preoţească, ele sunt consistente din punct de vedere teologic şi centrate pe anumite probleme care frământă auditoriul, depăşind abordarea simplistă şi superficială adesea întâlnită în mediile teologice. El este urmat de câteva crâmpeie din corespondenţa duhovnicească purtată de părintele (pp. 87-144) şi de câteva interviuri cu dânsul (pp. 145-184).

Opera părintelui arhimandrit Dumitru Cobzaru, constituită din abordări ale unor probleme pragmatice şi structurată în mare parte într-o manieră pragmatică, asemenea catehismului, sub formă de întrebări şi răspunsuri, se constituie într-o lectură deopotrivă facilă şi ziditoare, fapt ce ne face să o recomandăm cititorilor dornici de o lucrare cu folos duhovnicesc.

[1] De exemplu: Cuviosul Paisie Aghioritul, Trezire duhovnicească, trad. Ştefan Lacoschitiotul, Shitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte, vol. 1: cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, trad. Ştefan Nuţescu, Schisul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte, vol. 2: Trezire duhovnicească, trad. Ştefan Nuţescu, Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, 2000; Idem, Cuvinte duhovniceşti, vol. 3: Nevoinţă duhovnicească, trad. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003;Idem, Cuvinte duhovniceşti- vol. 4: Viaţa de familie, trad. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2003; Idem, Cuvinte duhovnicetşi- vol. 5: Patimi şi virtuţi, trad. Ştefan Nuţescu, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2007. În aceeaşi categorie se înscriu şi volumele din seria Ne vorbeşte părintele Cleopa (1991-2014), 17 la număr, îngrijite şi editate de către Sfânta Mănăstire Sihăstria, diferitele serii de dialoguri cu părinţi contemporani precum Paisie Olaru, Arsenie Papacioc sau alţii.

[2] Arhim. Dumitru Cobzaru, Predici, vol. I, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2012; Idem, Predici, vol. II, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, Idem, Predici, vol. III, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014 (o parte dintre aceste volume există şi în format audio).

[3] Idem, Monografia mănăstirii ,,Adormirea Maicii Domnului”, Nicula, Editura Ecclesia, Nicula, 2010 (există însă ediţii începând cu anul 1998, lucrarea fiind de altfel teza de licenţă a părintelui arhimandrit).

[4] ,,...Nu propun un volum complet şi deci, nici o tratare exhaustivă a problemelor dezbătute, dimpotrivă! Va putea fi completat, reelaborat şi chiar judecat! Sunt conştient că multe dintre răspunsuri sau idei vor stârni, la lectură, reacţii dintre cele mai diverse. Mi le asum! De asemenea, am lăsat ,,intenţionat” să se vadă şi să se simtă rigoarea, dar şi nesiguranţa, trăirea, neîmplinirea sentimentelor. Acestor dimensiuni le adaug faptul că diortosirea textelor de faţă am făcut-o sub presiunea timpului, dar mai ales a unui zbucium interior, cauzat de mai mulţi factori” (pp. 7-8).


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>