--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2016, nr. 1 (309), an XXVII (serie nouă)
Eseu
--- pagina: 4

Ziua Culturii Naţionale la Cluj

de Col. (rtr.) ing., ec. Nicolae C. Grosu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

La 15 Ianuarie 2016 îl celebrăm pe Poetul naţional, Mihai Eminescu, sub genericul „EMINESCU VOIEVODUL LIMBII ROMÂNE” la 166 de ani de la naşterea sa, la 15 Ianuarie 1850.Tot la 15 ianuarie 2016 sărbătorim ZIUA CULTURII NAŢIONALE, proclamată la 16 noiembrie 2010, la propunerea semnatarului acestei lucrări, în anul 2007.

Vineri, 15 Ianuarie 2016, cu prilejul depuneri de jerbe de flori, organizată de Autorităţile Publice Clujene, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni Filiala Cluj, împreună cu Asociaţiile din antet, Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Seminarul Teologic Ortodox, Liceul de Muzică “Sigismund Toduţă”, Şcoala “Horea”, Liceul de Arte Plastice “Romulus Ladea”, va celebra pe Poetul naţional Mihai Eminescu, Membru Post mortem al Academiei Române, la Statuia sa din faţa Teatrului Naţional și a Operei Naţionale Române, Cluj-Napoca şi Ziua Culturii Naţionale. Școlile prezente vor intona Imnul de Stat “Deşteaptă-te, Române”. Elevi de la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, sub conducerea Doamnei Prof. Simona Dobrescu - Director, vor recita versuri de Eminescu şi-i vor dedica un eseu.

Vom organiza Expoziţia închinată Poetului naţional Mihai Eminescu.

Domnul prof. univ. dr. Dumitru Protase - Membru de Onoare al Academiei Române, Preşedinte de Onoare al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, Filiala Cluj - va vorbi despre semnificaţia Zilei Culturii Naţionale.

Dedicăm această celebrare Proiectului „CLUJ-NAPOCA - 2021. CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ”.

Eminescu şi tineretul

Fundamentale sunt ideile eminesciene despre tineri: “Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica (ştiinţa şi arta conducerii societăţii româneşti – n.n.) ce se face azi în România /…/ adevărata şi deplina înţelegere a instituţiilor noastre de azi ( este că – n.n.) ne trebuie o generaţiune ce-avem de-a o creşte de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării e creşterea morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii ce va veni /…/”. Eminescu ţinea atât de mult la această idee încât spunea că la aceasta “/…/ sufletul meu ţine ca la el însuşi”.

Suntem motivaţi să actualizăm această celebrare, urmând ceea ce spunea Mihai Eminescu: „/.../ Însă generaţiunea ce creşte (generaţia tânără de azi-n.n.) are şi ea datorii de împlinit, precum le are fiecare generaţiune, ce se înţelege pe sine însăşi, şi e lesne de presupus că membrii ei, îndată ce au cunoscut răul, au cugetat şi la remedii contra lui”/..../ „O întrunire /.../ ar putea să constituie şi altceva decât numai o serbare pentru glorificarea trecutului nostru şi că, cu o ocaziune atât de favorabilă în felul său, am putea să ne gândim mai serios asupra problemelor ce viitorul ni le impune cu atâta necesitate. Viitorul însă e continuarea, în cazul cel mai bun, rectificarea trecutului” /..../ „Nu restabilirea trecutului; stabilirea unei stări de lucruri oneste şi sobre, iată ţinta la care se mărgineşte oricine din noi”. (Mihai Eminescu. Scrieri esenţiale. Vol. 5 Corespondenţă. Ed. Fortuna, 2003)

Menţionăm pentru actualizarea acestei măreţe celebrări: elevii şi studenţii noştri obţin cele mai bune rezultate la Olimpiadele Internaţionale, ocupând, an de an, locurile I, II şi III în lume. Este o realizare excepţională a Şcolii româneşti de la toate nivelurile, a dascălilor noştri, a părinţilor acestor elevi şi studenţi, a Autorităţilor, a societăţii civile, a opiniei publice Româneşti.

Considerăm ca o fundamentală necesitate aplicarea Pactului Naţional pentru Educaţie, elaborat la începutul anului 2008, care cuprinde îndatoriri pentru Autorităţi, conducerile de şcoli, pentru dascăli, dar şi pentru elevi şi studenţi, pentru părinţii acestora. Elaborarea Statutului elevului şi studentului reprezintă o excepţională necesitate actuală. Conferinţa rectorilor Universităţilor din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi etc. a hotărât îmbunătăţirea şi aplicarea Pactului din anul 2008.

Propunem aplicarea proiectului: “RESPECT TOTAL ÎN ŞCOLI, ÎN COMUNITATE, ÎN ÎNTREAGA SOCIETATE ROMÂNEASCĂ”, lansat de noi, la 21 septembrie 2008, de Ziua Internaţională a Păcii, în Catedrala Ortodoxă din oraşul Huedin, judeţul Cluj, în organizarea noastră, a Primăriei Huedin şi a Protopopiatului Ortodox, Huedin.


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>