--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2016, nr. 1 (309), an XXVII (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 5

Credinţă şi viaţă în Hristos. Anuarul Episcopiei Sălajului, Nr. VII, Editura Episcopiei Sălajului "Credinţă şi viaţă în Hristos", Zalău, 2015

de Ierom. Maxim Morariu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Anuarul eparhiei ortodoxe de la Zalău, ale cărui începuturi sunt concomitente cu însăşi înfiinţarea instituţiei chiriarhale, a ajuns la cel de-al şaptelea număr. Mai bogat decât cele anterioare, dar editat în aceleaşi condiţii grafice de ţinută ca şi ele, el se constituie într-o mărturie preţioasă privitoare la intensa activitate pastorală, misionară, socială şi culturală care are loc acolo, putând fi util deopotrivă cititorului interesat de cronica evenimentelor sau specialistului care caută informaţii cu privire la anumite probleme de teologie.

Structurat în patru părţi, volumul cuprinde informaţii preţioase cu privire la viaţa bisericească şi ramificaţiile ei, contacte şi adrese ale preoţilor şi parohiilor (pp. 7-164), o frumoasă cronică ilustrată a Episcopiei, ce reuneşte câteva zeci de instantanee cu privire la momentele cele mai importante care i-au marcat destinul pe Parcursul anului 2014 (pp. 165-230), opt predici ale chiriarhului, Preasfinţitul dr. Petroniu Florea (231-310), şi diferite studii de teologie şi istorie (pp. 311-683).

Primele trei părţi, vor fi cu certitudine utile şi în viitor, pentru cercetătorii care vor dori să reconstituie viaţa şi activitatea eparhiei sălăjene din primii săi ani, abundenţa şi acurateţea informaţiilor prezentate în cadrul lor putând fi folosită pe post de izvor istoric, iar lectura predicilor Preasfinţitului oferind informaţii cu privire la tendinţele şi necesităţile pastorale. Cea din urmă dintre ele, utilă şi acum, asemenea celorlalte, va înscrie însă anuarul între revistele ştiinţifice cu greutate şi acest lucru atât datorită pleiadei de autori care semnează textele antologizate aici, între care se numără domnul academician Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, domnul profesor universitar Nicolae Bocşan, fost rector şi pro-rector al ei, domnul profesor universitar Mircea Gelu Buta, părinţii profesori Ioan Chirilă, Ioan Vasile Leb, Valer Bel, Gabriel-Viorel Gârdan, Teofil Tia, Adrian Podaru, Cristian Sonea sau Gheorghe Şanta, toţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din urbea clujeană, părinţii profesori Adrian Gabor şi Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, şi mulţi alţii, cât şi datorită diversităţii tematice sau seriozităţii abordării.

Cititorul, fie el teolog sau nu, va găsi aici informaţii preţioase cu privire la domnia Sfântului Constantin Brâncoveanu şi la interacţiunile lui cu spaţiul ardelean (pp. 363-388, 483-496, 537-562), la locul creştinismului în configuraţia religioasă globală a zilelor noastre (pp. 411-416), ora de religie (pp. 465-482), activitatea omiletică a Sfântului Ioan Gură de Aur (pp. 509-518, 597-620), Sfânta Liturghie (pp. 647-676), şi la alte teme similare, având posibilitatea utilizării anuarului ca sursă documentară pentru eventualele cercetări referitoare la una dintre temele analizate.

Felicităm aşadar colectivul editorial în frunte cu părintele conferenţiar universitar Gabriel-Viorel Gârdan şi sperăm că an de an, anuarul sălăjean va creşte în calitatea informaţiilor, devenind o voce prin intermediul căreia, intelectualii sălăjeni, şi nu numai, vor putea să se facă auziţi în contextul cultural-ştiinţific contemporan.


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>