--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Noiembrie 2015, nr. 11 (307), an XXVI (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 8

Un nou Curs Universitar de Omiletică

de Pr. Liviu Vidican-Manci
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Semnalăm cu bucurie faptul că, la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, a apărut de curând „Omiletica” (615 p.), sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon, avându-i co-autori pe doi dintre ucenicii P. C. Sale, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan (Facultatea de Teologie din Craiova) şi pr. lect. univ. dr. Nicuşor Beldiman (Facultatea de Teologie din Bucureşti). Volumul se înscrie în seria „Cursuri, Manuale, Tratate de Teologie Ortodoxă”, iniţiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a dat şi binecuvântarea pentru tipărire. Menţionăm faptul că, până acum, în aceeaşi colecţie au mai apărut cursurile universitare de „Apologetică Ortodoxă” (vol. I şi II, autor: conf. univ. dr. A. Lemeni), „Istoria Religiilor” (autor: pr. prof. univ. dr. N. Achimescu), „Patrologie” (vol. I şi II, coord. pr. prof. univ. dr. C. Voicu) şi „Liturgică” (vol. I. şi II. – reed. după Cursul pr. prof. univ. dr. E. Branişte). Urmează să apară curând, tot în această colecţie, Cursuri şi Manuale pentru toate disciplinele teologice, predate atât în Facultăţi, cât şi în Seminarii.

„Omiletica” este structurată în două secţiuni - Generală (teoretică) şi Specială (practică) -, similar Liturgicii, având în vedere înrudirea strânsă a celor două discipline, dar şi raţiuni de ordin didactic, potrivit metodei inductive (de la simplu la complex; de la teorie la practică).

Volumul este destinat studenţilor teologi, cu precădere, dar poate fi deosebit de util şi preoţilor de la parohii şi din mănăstiri, mai ales celor cu mai puţină experienţă pastorală, prin faptul că prelegerile îmbină principiile şi metodele omiletice tradiţionale, cu normele oratoriei moderne. Iar la finalul fiecărei prelegeri, utilizatorii beneficiază de o listă bibliografică de specialitate, cu titluri reprezentative, prin care pot fi aprofundate nelimitat noţiunile cursului respectiv. Astfel, în „Cuvânt înainte”, părintele profesor Vasile Gordon mărturiseşte valorificarea tradiţiei omiletice româneşti, exprimându-şi recunoştinţa profundă faţă de profesorii predecesori: „Ne revine o datorie de suflet să pomenim aici faptul că un procent semnificativ al elementelor din conţinutul cursului se sprijină pe ostenelile iluştrilor noştri înaintaşi, profesori la catedrele de Omiletică ale celor două Facultăţi de Teologie cu tradiţie îndelungată în Biserica Ortodoxă Română, de la Bucureşti şi Sibiu. Îi pomenim cu recunoştinţă, de aceea, pe câţiva dintre părinţii care s-au remarcat în mod deosebit la această disciplină. La Bucureşti: Mihail Bulacu, Grigorie Cristescu, Nicolae Balcă şi Constantin Galeriu; la Sibiu: Dumitru Belu, Dumitru Călugăr şi Sebastian Şebu. Tuturor, neţărmurită preţuire, iar studenţilor noştri părintesc îndemn să le urmeze pilda!” (p. 7). În acelaşi timp, conformându-se exigenţelor pastoraţiei contemporane, părinţii autori apelează la repere bibliografice aduse la zi (în limba română, dar şi în principalele limbi moderne de circulaţie: engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană), inclusiv din literatura omiletică a Bisericilor ortodoxe surori (Grecia, Rusia, Bulgaria, Serbia), dar şi a celorlalte Biserici, Catolică şi Protestantă, având în vedere experienţa lor impresionantă în plan omiletic, invocându-se inspirat adagiul „Quidquid bene dictum est ab ullo meum est” - „Orice a fost bine spus de către cineva, îmi aparţine” (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, Liber II, XVI, 7; în „Cuvânt înainte”, p. 6).

La finalul volumului este ataşată o „Anexă”, în care sunt reproduse 20 de modele omiletice, pentru toate cele patru genuri (omilie, predică tematică, panegiric şi pareneză), semnate de predicatori ortodocşi reprezentativi.

Publicarea acestui volum e o mare realizare pentru statutul Omileticii între celelalte discipline teologice, motiv pentru care felicităm din toată inima pe autorii acestui volum. Ne exprimăm, de asemenea, convingerea că îndrumările teoretice şi exemplele practice din cuprinsul lui vor fi de real folos pentru toţi slujitorii Amvonului care vor binevoi să-l includă între sursele actuale de inspiraţie omiletică.
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>