--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2016, nr. 2 (310), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Activităţi administrativ-bisericeşti ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Pr. Cristian Baciu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Anul 2015 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul Omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Activităţile desfăşurate de Arhiepiscopia noastră în anul 2015 se înscriu în prevederile şi recomandările programului cadru stabilit de Sfântul Sinod. Aceste teme ale anului 2015 evidențiază rolul parohiei în coagularea comunităţii în jurul Bisericii şi în slujirea semenilor, precum şi întărirea sentimentului de aparteneţă a credincioşilor la comunitatea eclesială şi chemarea lor la apostolatul misionar. Lucrarea misionară a parohiei şi a mănăstirii are o importanţă deosebită în găsirea răspunsurilor la problemele morale, sociale, educaţionale şi canonice de astăzi.

Situaţia administrativă a unităţilor bisericeşti

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este alcătuită din 9 protopopiate cu 562 parohii, 158 filii, 30 de mănăstiri şi un schit.

În anul 2015, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei s-au înfiinţat mai multe unităţi administrative bisericeşti, având ca scop dinamizarea misiunii pastorale şi creşterea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

S-au înfiinţat şapte parohii: 1. Parohia Sf. Mare Mc. Gheorghe, cartier Grigorescu, Cluj-Napoca, Protopopiatul Cluj II; 2. Parohia misionară Sf. Siluan Athonitul – Cluj- Aerodrom, Protopopiatul Cluj I; 3. Parohia Beclean IV, Protopopiatul Beclean; 4. Parohia misionară Pata Rât, Protopopiatul Cluj II; 5. Parohia misionară din Bonţida, cartier Şator, Protopopiatul Gherla; 6. Parohia Şanţ II, Protopopiatul Năsăud; 7. Parohia Suplai, Protopopiatul Năsăud.

La aceste parohii s-a efecuat şi arondarea teritorială, pentru ca fiecare preot să-şi cunoască parohia şi să se implice în misiunea Bisericii. De asemenea s-au efectuat arondări teritoriale şi la parohiile din cartierele Gheorgheni şi Grigorescu din Cluj-Napoca.

Pentru creşterea şi dezvoltarea vieţii monahale s-a înfiinţat Mănăstirea de maici cu hramul Sfinţii Martiri Brâncoveni în localitatea Mărişel, zona Crucea Iancului, judeţul Cluj.

Activitatea în plan pastoral

Activitatea pastoral-misionară a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în cuprinsul eparhiei, este evidenţiată de cele 126 Sfinte Liturghii, 62 de hirotoniri, 52 Sfinte Taine, 177 Ierurgii, 5 sfinţiri de biserici, 8 resfinţiri de biserici, 5 sfinţiri de pietre de temelie pentru noi biserici, 14 sfinţiri sau resfinţiri şi inaugurări de aşezăminte sociale şi ecleziale, 220 de vizite pastorale în parohii şi filii, 69 de vizite pastorale în mănăstiri, 67 de vizite la aşezămintele bisericeşti sociale, medicale sau cultural-educaţionale, 103 vizite la şcolile teologice, ca şi de cele peste 1300 de audineţe acordate, de conferinţe susţinute la simpozioane sau congrese, interviuri acordate la posturile de radio şi televiziune. A participat la lucrările Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti.

În anul 2015, Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit Andrei a continuat ciclul de cateheze intitulat: „O seară cu Domnul Hristos şi cu Preasfânta Sa Maică”, pe care le susţine în Catedrala mitropolitană în fiecare duminică seara după slujba Vecerniei şi a Paraclisului Maicii Domnului. De asemenea, săptămânal, în ziua de miercuri, între orele 2005-2035, Chiriarhul poate fi ascultat la Radio Renaşterea în cadrul emisiunii „Cuvântul Ierarhului”.

Părintele Mitropolit Andrei a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Turda şi al comunei Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Preasfinţitul Episcop Vicar Vasile Someşanul, în anul 2015 a efectuat vizite în unele parohii şi mănăstiri, a participat la unele şedinţe ale Permanenţei Consiliului Eparhial. Din punct de vedere liturgic a participat şi asistat la 35 de Sfinte Liturghii, 4 Vecernii, 2 înmormântări, 3 parastase şi la diferite servicii religioase în parohiile şi aşezămintele sociale din cuprinsul Eparhiei. A primit enoriaşi în audienţe, oferindu-le sprijin şi ajutor.

Activitatea preoțească

În calitatea pe care o au, de păstori sufleteşti ai credincioşilor, preoţii săvârşesc sfintele slujbe în duminici şi sărbători şi în alte zile ale săptămânii, rostesc cuvinte de învăţătură şi cateheze, administrează patrimoniul parohiei, participă la conferinţele preoţeşti şi la şedinţele lunare de la protopopiat. În continuare va trebui să ne implicăm mai mult în activităţile cu tinerii şi în proiecte social-filantropice de ajutorare a bătrânilor, bolnavilor, orfanilor şi a celor săraci. În postul Sfintelor Paşti, al Adormirii Maicii Domnului şi al Naşterii Domnului, în toate parohiile eparhiei s-au ţinut cateheze după un plan alcătuit de Centrul Eparhial.

În anul 2015 au avut loc 5 sfinţiri de biserici, 8 biserici au fost resfinţite şi s-a pus piatra de temelie pentru alte 5 biserici. În municipiul Cluj-Napoca s-a inaugurat demisolul bisericii „Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan” şi s-au sfinţit două biserici noi: „Pogorârea Sfântului Duh” – Cartier Grigorescu şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Cartier Grigorescu, Protopopiatul Cluj II.

Apreciind activitatea preoţilor merituoşi, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a acordat distincţia de sachelar la 14 preoţi, distincţia de iconom la 20 preoţi şi distincţia de iconom stavrofor la 12 preoţi. Crucea arhiepiscopală a fost acordată la 3 preoţi, iar Crucea Transilvană pentru clerici unui număr de 7 preoţi: Prot. Ioan Jeler -Protopop Cluj I – cu ocazia retragerii; Prot. Ioan Dâmbu -Protopop Năsăud; Pr. Petru Varga – Parohia Pogorârea Sf. Duh – Grigorescu, Cluj-Napoca; Pr. Nicolae Lauruc - Consilier Vicariatul Ortodox Ucrainean Sighetul Marmaţiei; Pr. Sămărtean Vasile – Parohia Jelna- Bistriţa; Pr. Avram Marius – Parohia Monor –Bistriţa; Pr. Gheorghe Gherman – Parohia Românaşi – Episcopia Sălajului.

La propunerea preoţilor, Distincţia eparhială “Crucea Transilvanăpentru mireni a fost acordată pentru 23 de persoane, ca apreciere a susţinerii acordate Bisericii în slujirea ei pastorală şi misionară. Ordinul „Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin” a fost acordat pentru 7 persoane, iar Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” pentru 7 persoane.

Rangul de protosinghel a fost acordat pentru P.Cuv. Ierom. Asist. Univ. Dr. Benedict Vesa, secretar eparhial; P.Cuv. Ierom. Anastasie Berbecel de la Mănăstirea Floreşti; P.Cuv. Ierom. Bud Alexie, P.Cuv. Ierom. Mercaş Atanasie, P.Cuv. Ierom. Stupinean Calinic de la Mănăstirea Nicula şi P.Cuv. Ierom. Ilieşiu Dorotei de la Mănăstirea Soporu de Câmpie.

Fondurile pentru sprijinirea financiară a clerului

Fondul Central Misionar. În urma colectei din anul 2015 pentru Fondul Central Misionar, la unităţile administrative – bisericeşti din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului s-a adunat suma totală de 266.500 lei. Protopopiatul Năsăud a colectat cea mai mare sumă - 81.209 lei, pe locul al doilea fiind Protopopiatul Bistriţa cu suma de 47.063 lei. La nivelul judeţului Cluj, cea mai mare sumă a fost colectată de Protopopiatul Huedin (37.186 lei) urmat de Protopopiatul Cluj II cu suma de 35.051 lei.

Fondul Pastoral Eparhial. Acest fond de asemenea este destinat ajutorării familiilor preoţilor din parohiile cu venituri reduse. În anul 2015 au fost ajutaţi un număr de 90 de preoţi (10 preoţi din fiecare protopopiat) cu suma de 2000 lei pentru fiecare, suma totală acordată fiind de 180.000 lei.

Activităţile şi programele Arhiepiscopiei noastre din anul 2015 au cautat să răspundă la aşteptările societăţii de astăzi, întrucât Biserica nu poate să fie indiferentă faţă de nevoile credincioşilor săi.

Stategia pastoral-misionară a Bisericii trebuie să fie adaptată la realităţile şi provocările lumii contemporane, dar ancorată în învăţătura şi valorile creştine. În continuare, se impune o intensificare a activităţilor clerului în comunităţile încredinţate spre păstorire prin activităţile cu copiii şi tinerii, slujirea liturgică, programe de catehizare, participarea vie a laicilor la slujirea Bisericii.


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>