--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2016, nr. 2 (310), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Activităţile economice ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Ec. dr. Sorin Câlea
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

În cursul anului 2015 au fost continuate lucrările pentru pictarea Catedralei Mitropolitane în tehnica mozaic cu o echipă condusă de către maestrul Viorel Maxim. Tot la Catedrala Mitropolitană s-a demarat realizarea unui proiect pe fonduri europene pentru restaurarea și pictarea în tehnica mozaic a monumentului istoric.

Pentru necesităţile interne ale eparhiei şi alte evenimente deosebite s-a hotărât reabilitarea Căminului Preoțesc astfel încât acesta să fie repus în circuitul firesc al activității Centrului Eparhial.

S-a realizat finalizarea igienizării și amenajării Bibliotecii eparhiale, care a fost dotată cu sistem de încălzire și mobilier nou atât pentru depozit cât și pentru sala de lectură.

În Campusul Teologic „Nicolae Ivan” s-au continuat lucrările de pictură la Capela ”Sfântul Nicolae”, precum și la Căminul I al Campusului Teologic care va avea camere de cazare cu două locuri și o cantină la demisol. Până la sfârșitul anului s-a finalizat în proporție de 90 % lucrările de finisaje exterioare și interioare și s-a realizat comanda pentru mobilier.

Au fost finalizate lucrările de pictură a Capelei ”Sfânta Ecaterina” din cadrul Gimnaziului Ortodox situat pe strada Meseriilor, Nr. 20, care a fost sfințită de către Părintele Arhiepiscop și Mitropolit în data de 25 noiembrie 2015.

Pentru buna funcționare a Atelierului de mozaic a fost realizată o instalație de ventilație și încălzire prin pardoselă. Atelierul funcționează la demisolul clădirii Centrului Eparhial, aici pregătindu-se scenele iconografice care sunt ulterior montate în Catedrala Mitropolitană

Demarat în cursul anului 2012, Centrul de tineret de la Sângeorz-Băi, care dispune de 70 locuri de cazare, sală de mese, sală de conferinţe, bucătărie, bibliotecă, sală de servit masa şi alte spaţii pentru activităţi, a fost inaugurat în data de 7 iulie 2015.

Pe terenul acordat în localitatea Popești de către Primăria Comunei Baciu s-a finalizat în proporție de 80 % construirea unei tipografii. Tipografia a fost parțial utilată prin proiectul POSDRU ”O șansă, o reușită în viitor pentru persoanele vulnerabile”, implementat de către Arhiepiscopia noastră în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca, urmând să fie finalizată în cursul anului 2016. În aceeași locație, pentru același proiect s-a finalizat construcția în roșu a brutăriei Arthos.

În cursul anului 2015 am contractat un credit pentru achiziționarea unui imobil pe strada Salcâmului, nr. 20, unde s-a amenajat Centrul de Consiliere în adicții ”Sfântul Dimitrie Basarabov”, care se afla în situația de a-și înceta activitatea deoarece spațiul în care funcționa cu chirie a fost vândut.

Pentru a-i forma pe tineri morali, cuminți și cât mai aproape de biserică s-a achiziționat în Municipiul Bistrița imobilul în care a funcționat liceul de Muzică, urmând sa facem demersurile pentru realizarea unei școli confesionale în acest spațiu.

Alte lucrări care au fost realizate în anul 2015: începerea lucrărilor de construcție la Centrul de Tineret de la Câmpenești; igienizare, reparații și înlocuire tâmplărie PVC la imobilul situat pe str. Iașilor, nr. 14; igienizare și reparații la imobilul situat pe str. Baba Novac, nr. 15; reparații și igienizare la imobilul situat pe str. Iuliu Maniu, Nr. 38 și înlocuirea rețelei de canalizare; reparații și zugrăveli la Grădinița ”Sfântul Stelian” din Cluj-Napoca.

În anul 2015 au continuat lucrările de edificare la cele peste 120 de biserici parohiale şi mânăstireşti, aflate în diferite faze, de la fundaţie până la iconografie, la care se adaugă şi unele lucrări de reparaţie la biserici şi case parohiale: construcția de noi locașuri de cult: 38 (11 urban, 27 rural), pictură la noi locașuri de cult: 25 (8 urban, 17 rural),lucrări de consolidare, reparații edificii eclesiale: 48 (14 urban, 34 rural).

Pentru reducerea cheltuielilor de funcționare a postului de radio s-au început demersurile în vederea realizării unui pilonetul în localitatea Feleac, în momentul de față aflându-ne în situația obținerii avizelor pentru autorizația de construcție.

Având în vedere realizările anului 2015, cele mai importante obiective pentru anul 2016 considerăm a fi: continuarea lucrărilor iconografice în tehnica mozaic la Catedrala Mitropolitană, inaugurarea Căminului I din Campusul Teologic „Nicolae Ivan”, Centrul Misionar „Sf. Andrei” din municipiulCluj-Napoca, Centrele de tineret de la Câmpeneşti şi Săcuieu, Amenajarea Căminului Preoțesc, Finalizarea lucrărilor la Tipografia ”Renașterea” și Brutăria ”Arthos”, Construcția unui Cămin pentru Vârstnici în Făget.
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>