--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2016, nr. 3 (311), an XXVII (serie nouă)
In memoriam
--- pagina: 9

Preotul Liviu Ştefan a trecut la Domnul

de Pr. Iustin Tira
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

După o grea suferinţă, părintele Liviu Ștefan, fost vicar administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, în dimineața zilei de 26 ianuarie 2016, a trecut la cele veşnice.

A văzut lumina zilei în casa familiei Maria şi Nicolae Ştefan din Mihăileni, com. Buceş, jud. Hunedoara, în ziua de 23 august 1941. După absolvirea şcolii generale, în anul 1956 a fost admis la Seminarul Teologic din Caransebeş, iar în toamna anului 1961 la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. În vara anului 1965 s-a căsătorit cu tânăra şi frumoasa educatoare Ileana Ariana Brădean din Baia Mare, iar în ziua de 14 septembrie 1965, de praznicul Înălţării Sfintei Cruci, a fost hirotonit preot. Pentru că a absolvit cursurile universitare ca şef de promoţie, episcopul de atunci al Aradului, Teoctist Arăpașu – viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, i-a oferit postul de secretar eparhial. A declinat oferta chiriarhului, solicitând numirea la o parohie vacantă din cuprinsul eparhiei. Aşa se face că din data de 1 octombrie 1965, când a fost numit la parohia Batiz, cu filia Călanu Mic, protopopiatul Orăştie, judeţul Hunedoara, a început drumul celor 43 de ani de lucrare preoţească ai părintelui Liviu Ştefan.

În toate parohiile pe care le-a păstorit de-a lungul anilor: Batiz, de care pomeneam, Remetea Chioarului, protopopiatul Şomcuta, jud. Maramureş, Baia Mare –Valea Borcutului, Baia Mare I – Catedrală, ambele în protopopiatul Baia Mare, judeţul Maramureş, precum şi în parohiile din municipiul Cluj-Napoca - „Învierea Domnului”; „Sfântul Apostol Andrei” şi „Înălţarea Domnului” - a desfăşurat o activitate rodnică atât pe tărâm pastoral-liturgic cât şi administrativ-gospodăresc.

Concomitent cu activitatea pastorală, în perioada 1976-1980 şi-a completat studiile universitare urmând cursurile de doctorat în teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. La încheierea cursurilor a susţinut şi promovat examenul de admisibilitate la titlul de doctor în teologie (27 martie 1982).

Ca o recunoaştere a pregătirii teologice şi a rezultatelor activităţii pastorale, pe lângă distincţiile de „iconom” şi „iconom stavrofor”, acordate de către vrednicul de pomenire arhiepiscopul Teofil Herineanu, începând cu data de 1 aprilie 1985 a fost promovat în funcţia de vicar administrativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Vreme de şapte ani a desfăşurat o activitate importantă în conducerea Centrului Eparhial. S-a implicat activ în soluţionarea frământărilor din anii ‘90, care produceau multă tulburare şi în comunităţile parohiale ale Arhiepiscopiei Clujului, ca şi în celelalte eparhii din Transilvania. Împreună cu profesorii Seminarului Teologic a avut un rol important în acţiunea de reînfiinţare a Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi în reactivarea revistei eparhiale „RENAŞTEREA”. A făcut parte din delegaţiile Arhiepiscopiei Clujului care încercau un dialog cu reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice, în care se clama cu vehemenţă principiul „restitutio in integrum”. Acum, la un sfert de secol distanţă, lucrurile nu par atât de grele, dar atunci când s-au petrecut au fost extrem de apăsătoare pentru toţi cei implicaţi în soluţionarea lor.

Numele părintelui Liviu Ștefan a fost prezent cu studii, articole și predici în paginile revistelor teologice și publicațiilor bisericești: revista Mitropolia Ardealului, revista Glasul Bisericii, Îndrumătorul bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului, revista Renașterea.

Ca delegat al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Clujului a fost membru în Adunarea Națională Bisericească în perioada 1990-1992.

După cei şapte ani de vicariat şi slujire preoţească la parohia „Învierea Domnului” din Cluj-Napoca, a urmat etapa pastoraţiei de la nou înfiinţata parohie „Sf. Apostol Andrei” din cartierul Andrei Mureşanu al municipiului nostru. Cu sprijinul consistent al unor vrednice familii (în frunte cu fam. Oliviu Popa), şi al credincioşilor din cartier, cu stăruinţă, cu foarte multă răbdare şi jertfă, a reuşit să construiască o bijuterie de biserică în stil brâncovenesc, după proiectul arhitectului Aurelian Trişcu- profesor universitar din Bucureşti, pe terenul cumpărat în anii 1930 de vrednicul de pomenire episcop Nicolae Ivan.

Cât de grele au fost începuturile la nou înfiinţata parohie înţelegem dintr-o scrisoare, datată pe 18 februarie 2002, semnată de un grup de credincioşi şi adresată arhiepiscopului Bartolomeu, în care se spune: „Trebuie remarcat faptul că părintele nostru (Liviu Ştefan n.n.) la început a slujit Sfînta Liturghie pe terenul bisericii, pe ger şi zăpadă; apoi a construit o capelă din scândură, care a fost incendiată şi a ars în întregime cu tot inventarul ei. A continuat slujirea pe timp de iarnă afară, pe terenul bisericii, iar apoi timp de mai bine de doi ani a slujit într-o cameră, în condiţii improprii, în casa doamnei Stoicescu, în apropierea viitoarei biserici. Noi ştim toate acestea pentru că unii dintre noi am făcut parte din conducerea parohiei încă de cînd a fost pusă temelia bisericii” (act înregistrat în arhiva Arhiepiscopiei Clujului sub nr. 494 din 18.02.2002).

Din cauze independente de voinţa sa, din anul 2003 şi-a continuat slujirea preoţească la parohia „Înălţarea Domnului” din Cluj Napoca, până în anul 2008 când s-a retras la pensie.

Pe lângă bucuriile şi încercările pastorale de-a lungul celor 43 de ani de activitate ai părintelui Liviu Ştefan, în viaţa de familie a fost binecuvântat de Dumnezeu cu două nepreţuite daruri, cu cei doi fii: Cristian (n. 16 ianuarie 1967) – preot, doctor în teologie, consilier cultural al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, şi Florin (n. 7 februarie 1968) – pictor şi profesor universitar la Universitatea de Artă şi Design „Ion Andreescu” din Cluj Napoca.

Înzestrat de Dumnezeu cu o statură potrivită, cu un chip frumos şi armonios, cu o voce caldă de tenor liric, cu multă inteligenţă şi cu un ascuţit simţ al umorului, prezenţa părintelui Liviu Ştefan era dintre cele mai agreabile şi pentru credincioşi şi pentru preoţii eparhiei care l-au cunoscut.

Acum se odihneşte în mormântul pe care şi l-a pregătit din vreme în Cimitirul din imediata vecinătate a Catedralei vechi din Baia Mare, pe care a slujit-o timp de 8 ani.

Începutul călătoriei spre Arhiereul Hristos i-a fost binecuvântat, mai întâi de slujba săvârşită în ziua de 27 ianuarie 2016, în biserica „Înălţarea Domnului” din Cluj-Napoca, de către Înaltpreasfinţitul Mitropolit ANDREI, iar apoi de Prohodul oficiat de către Preasfinţitul IUSTIN SIGHETEANUL – Arhiereu vicar al Maramureşului şi Sătmarului, în ziua de 28 ianuarie 2016, în Catedrala veche din Baia Mare, înconjurat de un sobor de peste 70 de preoţi.

Rândurile de mai sus se doresc un omagiu adus unui cleric vrednic al Bisericii noastre, care s-a străduit, şi în bună parte a şi reuşit, să fie mereu în slujba omului şi a lui Dumnezeu.

Veşnica lui pomenire!


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>