--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2016, nr. 3 (311), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 10

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (ianuarie-februarie 2016)

de Dacian But-Căpuşan
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca i-au sărbătorit pe Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învăţământului teologic, cu ocazia hramului Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 30 ianuarie 2016.

Festivitățile sărbătorii Facultății au început de joi, 28 ianuarie, în Aula Magna Episcop Nicolae Ivan, cu o masă rotundă pe tema: Educație, cultură și spiritualitate la Sfinții Trei Ierarhi. Invitați: Pr. Lect. Univ. Dr. Grigore Dinu Moș, Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru, Lect. Univ. dr. Nicolae Turcan. Protos. Asist. Univ. Dr. Benedict Vesa. Moderator: Dr. Paul Siladi, directorul Postului de Radio Renașterea. A participat IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Vineri, 29 ianuarie, Prof. Gelu Furdui, realizator radio și etnolog, a conferențiat pe tema: Pădurea în credințe, zicători, poezie și cântec popular. În continuare a avut loc un Concert coral susținut de corul de cameră Psalmodia Transylvanica, dirijor: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății. Au fost interpretate piese ale compozitorilor: Timotei Popovici, Ioan D. Chirescu, Achim Stoia, Nicolae Lungu și Mircea Neagu. Programul artistic a fost prezentat de etnologul Cosmina Mocanu, de la Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române. La eveniment a fost prezent IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Sâmbătă, 30 ianuarie, la Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghiea fostcelebrată de IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în sobor de preoți și diaconi profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Seminarul Teologic din Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost date de corurile celor două instituții de învățământ teologic. A fost prezent dl. Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul UBB.

La finalul Sf. Liturghii s-a săvârșit, în prezența corpului profesoral și a studenților, un parastas în memoria Mitropolitului Bartolomeu, de la a cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 5 ani. De asemenea, în cripta ierarhilor de la demisolul catedralei, a fost rostită o ectenie.

Pr. Lect. Univ. dr. Adrian Aurel Podaru fost hirotesit iconom-stavrofor, iar d-lui Nicolae Turcan i-a fost acordată o diplomă de aleasă cinstire.

În perioada 25 ianuarie-20 februarie 2016, la sediul facultății a fost organizată Expoziția omagială închinată Sfinților Trei Ierarhi. Au expus icoane pe lemn și pe sticlă studenții specializării Artă sacră și masteranzi ai specializării Artă sacră – conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale, coordonați de Conf. univ. dr. Marcel Gheorghe Muntean.

*

Joi, 4 februarie 2016, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organizaţiei Creştine „Agape. Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Valentine’s day Căsătorie de o zi sau de o viață? susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost întregit de un moment artistic, susținut de tenorul Costel Busuioc și soprana Rut Iovescu.

*

În data de 6 februarie 2016, s-a desfăşurat colocviul pentru obţinerea gradului didactic I la specializarea Religie ortodoxă, seria 2016-2018. Au participat 28 profesori din învăţământul preuniversitar, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Episcopia Sălajului, Episcopia Maramureșului și Sălajului, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Episcopia Devei și Hunedoarei. Aceştia vor pregăti lucrările metodico-ştiinţifice sub îndrumarea a 8 cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”.

Reprezentantul facultății în comisia constituită pentru colocviu a fost Arhim. Conf. univ. dr. abil. Teofil Tia.

Prin tematica lucrărilor propuse, se încearcă o ilustrare a conexiunilor dintre aspectele didactice, problemele sociale ale lumii de astăzi și lucrarea Bisericii.

- Personalitatea individuală și colectivă sub incidența valorilor moral-religioase

- Metode interactive de pastorație în rândul tinerilor

- Interdisciplinaritatea ca demers educativ în cadrul activităților catehetico-religioase

- Educația religioasă. Repere axiologice și moral-formative

- Voluntariatul în cadrul filantropiei creștine. Dimensiuni moral-civice

- Părintele – model sau rătăcire în formarea religioasă și comportamentală a copilului

- Parteneriatul Biserică-stat cu privire la învățământul religios

- Rugăciunea ca metodă didactică și instrument de dezvoltare personală.

*

Luni, 8 februarie 2016, a avut loc, în Sala Nicolae Ivan a Centrului Eparhial sesiunea de comunicări Episcopul Nicolae Ivan 80 de ani de la plecarea sa în veșnicie (1936-2016), organizată de Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului, Universitatea Babeș Bolyai și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Au vorbit: IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul UBB, Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, comunicarea: Episcopul Nicolae Ivan și vocația sa de ctitor de lăcașuri de cult și de instituții laice și bisericești, Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, comunicarea: Episcopul Nicolae Ivan al Clujului și câteva personalități ale vremii sale și Prof. univ. dr. Mircea Popa.

*

În zilele de 15 şi 16 februarie 2016 s-au desfăşurat examenele de finalizare a studiilor, sesiunea a II-a. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie 9 absolvenţi ai specializării Teologie ortodoxă pastorală, 2 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, unul al specializării Teologie ortodoxă asistenţă socială. De asemenea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 11 absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şcolii.

*

Părintele Arhim. Conf. univ. dr. abil. Teofil Tia, duhovnicul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susţinut în cadrul Programului de Formare Duhovnicească Continuă a Clerului organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, prelegerea cu titlul: A doua cădere a Constantinopolului? Europa, refuzul transcendenței și necesara revitalizare a ofertelor pastorale, în 17 februarie 2016 la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, iar în 24 februarie 2016 la Mănăstirea Parva, jud. Bistrița-Năsăud.


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>