--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Aprilie 2016, nr. 4 (312), an XXVII (serie nouă)
Tableta lunii
--- pagina: 3

Biblioteca din Alexandria

de Alexandru Nemoianu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

În veacul al III-lea î.Hr. în Alexandria din Egipt a fost întemeiată o bibliotecă care avea să devină vestită.

Biblioteca din Alexandria adunase toate scrierile importante ale vremii şi ea însemna în fapt centrul viu al civilizaţiei omeneşti din acea parte a lumii. Aşa ar trebui înţeleasă semnificaţia tuturor "bibliotecilor": centre vii ale civilizaţiei şi simboluri ale căutării omeneşti întru Adevăr.

Sub dinastia Ptolemeilor şi până în veacul al VII-lea d.Hr. acea bibliotecă avea să devină cea mai vestită din lumea mediteraneană. Ea a înflorit până în anul 642 d.Hr. când califul Omar a hotărât incendierea şi distrugerea ei. Motivaţia lui a fost că acea bibliotecă cuprindea informaţii contrare Coranului. Probabil ca acea incendiere a fost cea mai mare crimă împotriva culturii din lume.

Dar acea incendiere are şi o valoare de avertisment. Fără vigilenţă şi fără voinţa de a supravieţui asemenea crime contra culturii pot fi repetate.

Lumea în care trăim strabate o vreme crâncenă. Aceasta lume este bântuită de spaime, îndoieli şi haos. Este o lume stăpânită de una dintre cele mai teribile ispite, ispita "binelui universal". O ispită fără temei, fără criterii, bazată exclusiv pe închipuire. Închipuirea fiind singurul lucru pe care îl poate oferi negativitatea pură.

Cauza acestei stări este "globalismul" cu orice preţ, care generează doar impostură, parazitism şi violenţă. Încă mai grav, acest "globalism" şi-a alcătuit propria ideologie, propria dimensiune spirituală, cea a "neo-multiculturalismului", care aşază semnul egalităţii între valori, decretează relativismul absolut, chiar şi între bine şi rău. În acest sistem anapoda există doar doua excepţii. Două excepţii care sunt atacate cu furie: creştinismul şi identitatea naţională.

Aceste două rele, globalismul şi neo-multiculturalismul, alcătuiesc noul "imperiu". Între timp tradiţia şi învăţătura din veac au fost îngrămădite în "biblioteci", insalubre şi aşezate cât mai marginal.

Mişcările migratorii, promovate activ de către "globalism", au generat focare de incendiu în care cei mai ameninţaţi sunt copiii, femeile şi "bibliotecile".

De fapt "bibliotecile" Europei fumegă şi mai este doar foarte puţin timp, dacă şi atâta, până ce vor arde vâlvătaie, aşa cum a ars Biblioteca din Alexandria.

Va fi cineva vinovat?

Videat Deus et Judicet!


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>