--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Aprilie 2016, nr. 4 (312), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 10

”Fii conștient, nu dependent !”

de Profesoară la Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr”, Cluj-Napoca Ioniţa Timiş
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr” Cluj-Napoca a organizat în Grădina Botanică, luni, 14 martie 2016, un proiect de prevenție antidrog în cadrul Olimpiadei animatorilor școlari. Coordonatorii proiectului au fost doamnele profesoare, Ionița Timiș și Daniela Bălănescu. Beneficiarii proiectului au fost 30 de elevi din clasa a IX-a B de la Colegiul Pedagogic. Colaboratori în proiect au fost și doamnele profesoare, Simona Pletea, Cristina Ion și fotograful Andrei Pletea. În realizarea proiectului s-au implicat trei animatori devotați: Bianca Petrișor, Cristina Mureșan și Daria Nicolae, eleve în clasa a X-a A. Alături de acestea, s-au mai implicat încă 20 de eleve voluntare din clasele a X-a A şi B.

Proiectul a urmărit dezvoltarea unor atitudini pozitive în rândul elevilor beneficiari, pentru un stil de viaţă sănătos, prin implicarea în activități ludice, de cooperare, în vederea prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor.

Proiectul ”Fii conștient, nu dependent!” presupune o activitate de petrecere a timpului liber, destinată elevilor din ciclul liceal. Animatorii și voluntarii proiectului au valorificat în context formal și nonformal experiențele de bună preactică în domeniul activităților de management al timpului liber, au creat oportunițăți de dezvoltare personală și divertisment la nivelul elevilor de liceu din clasa a IX-a B de la Colegiul Național Pedagogic ”Gh. Lazăr”.

Proiectul de prevenţie antidrog este un proiect de Dezvoltare personală. Temele activităților extrașcolare aparțin următoarelor domenii: artistic (realizarea unui poster antidrog, fotografierea echipei cu un angajat al Grădinii, purtând sigla Antidrog), gramatical (alcătuirea unor propoziții cu prefixul ”anti”), matematic (numărarea scărilor de la Poarta Sacră, înmulțirea acestora cu 2, adunarea cu 70, împărțirea la 3, exercițiu realizat doar mental), abilități manuale (pescuirea unui papirus cu informații antidrog de pe Lacul fără fund), motric (mersul piticului cu o lingură în gură, în care să fie o minge de ping-pong; târârea în interiorul scorburii unui plop canadian uriaş unde să descopere un papirus; mersul în formă de roabă, mâncarea unei banane fără ajutorul mâinilor; deplasarea unui biscuit de pe frunte în gură, fără ajutorul mâinilor; deplasarea unui pahar, la toți membrii echipei, cu ajutorul sticksului ținut în gură; trecerea podețului în patru labe, având un pahar cu apă ținut în gură).

Probele ludice de la cele 12 obiective turistice au fost urmate de descoperirea unor comori, sub forma unor papirusuri pe care erau imprimate informații de prevenire a consumului de droguri pe care echipele trebuia să le citească. Dacă cele două probe de la fiecare obiectiv erau trecute de echipe, recompensa era primirea unei piese puzzle din carton colorat, conform culorii echipei. Proba finală a acestui proiect a fost de a asambla toate piesele puzzle sub forma unei căsuțe numite ”Căsuța visurilor adolescenților”. Pe fiecare piesă, elevii trebuia să-și noteze visurile pe care le au ca adolescenți, visuri care, dacă tinerii cad în ghearele drogurilor, se spulberă.

Echipa care a realizat corect toate probele și a ajuns prima la căsuța plasată în Grădina Romană, au fost premiate cu o cupă, iar celelalte, cu diplome. Membrii Asociației Preventis au pus la dispoziția beneficiarilor și voluntarilor flyere cu un ”Angajament pe viață” că nu vor consuma droguri, ci se vor strădui să prevină acest flagel în rândul cunoscuților care devin victimele consumului de droguri. La final, elevii au realizat chestionare, exprimându-și satisfacția de a fi participat la un astfel de proiect. Impresiile oferite de elevi au dovedit conștientizarea pericolului consumului de droguri, punându-și disponibilitatea de a se implica oricând, ca voluntari în orice proiect care i-ar ajuta pe ceilalți tineri.

Realizarea acestui proiect de animație, care a vizat însușirea unor cunoștințe și conștientizarea unor pericole, toate realizate prin joc, și-a atins scopul de a dezvolta unele atitudini pozitive, pentru un stil de viață sănătos la elevii beneficiari, prin implicarea acestora în activități ludice, de cooperare, în vederea prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor. Procentul maxim de elevi, atât din rândul beneficiarilor, cât și din rândul voluntarilor, și-au exprimat mulțumirea și satisfacția că s-au implicat într-un astfel de proiect, și că de azi înainte, societatea și școala se pot baza și pe ei în lupta de prevenție a consumului de droguri, pe baza Angajamentului semnat.

Proiectul a fost, cu atât mai interesant, cu cât transmiterea informațiilor s-a realizat prin joc. Socotim că munca noastră nu a fost în zadar, ci am determinat pe tineri să cugete că se poate trăi foarte frumos, chiar într-o lume plină de tentații, pe care, sunt convinși că le vor birui.

În continuare sunt redate gândurile legate de importanța, impactul și roadele acestui proiect, exprimate de trei eleve implicate în proiect, în calitate de animator, de voluntar și de beneficiar.

Animator: Mureșan Cristina, clasa a X-a A

Activitatea în proiectul "Fii conștient, nu dependent" a fost una interdisciplinară, îmbinând activități de interacțiune și orientare. Beneficiarii proiectului au fost supuși la diferite probe interesante, distractive, dar totodată educative, elevii fiind provocați să lucreze în echipe la rezolvarea probelor. Am fost impresionată de abilitățile lor de orientare și maturitatea cu care au abordat proiectul, fapt ce a dus la rezolvarea imediată a probelor, dar și însușirea mesajelor antidrog, găsite pe parcursul traseului stabilit. Obiectivele fixate, împreună cu ceilalți organizatori, au fost atinse, ceea ce ne-a bucurat.

În concluzie, suntem ferm convinse că proiectul a fost un succes, urmărind feedback-urile primite de la participanți și dorința acestora de a mai participa la astfel de proiecte.

Elev beneficiar: Feher Lavinia, clasa a IX-a B

În calitate de participant al proiectului "Fii conștient, nu dependent!" am avut ocazia să experimentez lucruri noi și interesante. Pentru mine acest proiect a însemnat mult, deoarece am învățat multe lucruri noi, spre exemplu am învățat să colaborez mai bine într-o echipa, informații despre Marijuanna și acum am argumente noi pentru a-i încuraja pe cei din jurul meu să nu consume droguri.

Acest proiect m-a surprins prin înseși probele sale desfășurate sub forma jocului în care erau incluse mesaje antidrog. Toate probele m-au surprins plăcut, proiectul fiind extraordinar. Am însușit informații despre droguri și cum ne putem feri de ele.

Pentru că noi, adolescenții, suntem tentați să încercăm lucruri noi, fără să știm că acestea ne pot face foarte mult rău, acest proiect ne-a prezentat consecințele consumării acestora și ne-a făcut conștienți că trebuie să prevenim și noi, la rândul nostru pe prietenii care sunt cuprinși de astfel de vicii.

Mi-a făcut plăcere să particip la un astfel de proiect, și sper să se organizeze cât mai multe proiecte de acest gen.

Voluntar: Budișan Patricia, clasa a X-a A

După părerea mea, proiectul "Fii conștient, nu dependent!" desfășurat în Grădina Botanică "Alexandru Borza", a fost de un real succes.

Activitățile au fost antrenante, amuzante și educative. Consider că participanții au avut o șansă extraordinară că au fost beneficiarii unui astfel de proiect. Acesta s-a observat din voioșia și implicarea cu care au dus la bun sfârșit probele propuse și nu numai. Eu, ca voluntar, m-am simțit extraordinar și m-am distrat împreună cu echipele participante.

Atmosfera a fost plăcuta pe întreaga zi și sper că voi mai avea ocazia să mă înscriu ca voluntar în proiecte asemănătoare!


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>