--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2016, nr. 7 (315), an XXVII (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 9

Ene Braniște, Explicarea tainelor de iniţiere. Botezul, Mirungerea şi Sfânta Euharistie în literatura creştină, Editura Andreiana, Sibiu, 2015, 256 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Ultimul volum al integralei publicistice a pr. prof. dr. Ene Braniște, tipărit la editura Andreiana de la Sibiu, sub coordonarea mitropolitului Laurențiu Streza, este constituit dintr-o serie de studii concepute sub forma unor tâlcuiri, adresate de marele liturgist contemporanilor, a tainelor de inițiere creștină: Botezul, Mirungerea și Euharistia în lumina operelor Sfinților Chiril al Ierusalimului, Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Milanului replica longines watches și Nicolae Cabasila, și respectiv a scriitorului bisericesc Teodor de Mopsuestia.

Republicarea acestui tom – tipărit inițial în anul 1990 la Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor[1] – într-o haină editorială elegantă este motivată de mitropolitul Laurențiu, coordonatorul ediției, atât de dorința ducerii la bun sfârșit a „integralei Braniște”, cât mai ales de importanța cercetării academice a operei pr. Ene Braniște în teologia liturgică românească de astăzi, precum și de utilitatea pastorală a discursului teologic al părintelui Braniște. Acest din urmă argument consider că este deosebit de relevant mai ales acum în anul 2016 când Biserica noastră și-a propus să-și focalizeze atenția și efortul pastoral cu deosebire asupra educației religioase a tineretului ortodox. Or, tainele de inițiere în viețuirea creștină, după cum remarcă pertinent IPS Laurențiu în Cuvântul înainte, au fost și „rămân până în ziua de astăzi un subiect care se cere catehizat și prezentat într-un limbaj viu, clar și concis unor credincioși care, deși sunt botezați, au fost lipsiți de o cateheză prebaptismală elementară” (p.23).

Având un limbaj accesibil și fiind realizat într-un stil didactic, volumul le poate fi de mare folos tuturor membrilor organismului eclesial, clerici și mireni deopotrivă, pentru o edificare catehetică în teologia mistagogică a Bisericii și, astfel, pentru o conștientizare și creștere duhovnicească a vieții în Hristos. Tocmai de aceea lucrarea pr. Braniște este extrem de actuală și foarte binevenită. Descoperind prin lectura volumului rânduielile, explicarea, simbolismul, rolul și interpretarea Botezului, a Mirungerii și a Sfintei Euharistii în viața Bisericii primelor veacuri nu pot să nu sesizez și să nu deplâng criza în care au ajuns aceste taine ale inițierii în lumea de astăzi. Participând din „strană” și în alte calități, de mai bine de un deceniu, la săvârșirea acestor sfinte taine subscriu la constatarea dureroasă a părintelui Alexander Schmemann, cel ce a purces la scrierea a două din marile sale cărți (Euharistia Taina Împărăției și Din apă și din duh) de la două constatări tragice pentru viața eclesială de astăzi: 1) tainele de inițiere au fost transformate în ceremonii private, încetând de a mai fi inima Liturghiei și a spiritualității Bisericii la care participa întreaga comunitate; 2) dintr-un ospăț al credinței și o masă a comuniunii eclesiale, Sfânta Liturghie a fost adesea redusă la un spectacol liturgic în care membrii pleromei Bisericii sunt niște simpli spectatori, care nu se mai împărtășesc decât foarte rar din trupul și sângele lui Hristos.

Dacă din fericire părtășia creștinilor la masa împărăției a început să fie redescoperită și restaurată, nu la fel stau lucrurile, din păcate, cu privire la primele două taine de inițiere, care nu numai că au fost reduse realmente la starea unor celebrări familiale private, ci au devenit pentru marea majoritate a creștinilor de astăzi o „tradiție” ce trebuie împlinită pentru „binele și liniștea copilului”, la săvârșirea acestora jucând un rol mai important decât actul sacramental în sine, locația și înfățișarea locașului de cult, accesoriile vestimentare ale copilului, invitații și petrecerea de după botez. Ba mai mult, în anumite circumstanțe și locuri se încearcă invocarea unor argumente cât se poate de diverse pentru ocultarea cufundării copilului în apa cristelniței și scurtarea slujbei, pe care contemporanii, mai ales orășeni, oricum nu o mai înțeleg.

Iată, așadar, doar câteva dimensiuni ale crizei spirituale a lumii seculare moderne la care lucrarea de față le iese în întâmpinare, oferind o perspectivă patristică autentică asupra tainelor de inițiere care au menirea de a fi sacramente ale renașterii și re-creației personale a fiecărui credincios în trupul lui Hristos, pr. Braniște reamintindu-ne totodată că Botezul, Mirungerea și Euharistia trebuie săvârșite și primite cu seriozitate, în urma unei pregătiri catehetice și spirituale oneste și conștiente.[1] Preot Profesor Dr. Ene Braniște, Explicarea Sfintelor Taine de inițiere (Botez, Mirungere, Euharistie) în Literatura creștină. Ediție îngrijită de prof. Ecaterina Braniște, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, 1990, 179 p.