--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2016, nr. 7 (315), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 9

Prăznuirea Sfântului Apostol Bartolomeu la biserica parohială din cartierul Plopilor, Cluj-Napoca

de Pr. Gavril Vârva

Pentru comunitatea ortodoxă din zona urbană Plopilor-Mănăștur, Cluj-Napoca, și ziua de 11 iunie are o semnificație cu totul deosebită, rămânând înscrisă în memoria parohiei.

Deși nu este trecută cu roșu în calendarul nostru, suntem încredințați că va rămâne înscrisă „cu roșu” în sufletele sutelor de credincioși care au participat la dumnezeiasca liturghie pentru a serba cel de-al doilea hram al bisericii noastre, pe Sfântul Apostol Bartolomeu sub a cărui ocrotire longines replica watches uk a fost pusă această biserica parohială.

Din Sfânta Scriptură știm că Sfântul Bartolomeu a făcut parte din soborul celor doisprezece Apostoli aleși de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și trimiși ca martori ai învățăturii și faptelor Sale.

Sfântul Apostol Bartolomeu, numit și Natanael, era originar din Cana Galileii. Potrivit tradiției a propovăduit Evanghelia la popoarele din Siria, Asia, Libia, Frigia, Arabia, Persia, India și Armenia, unde se spune că l-ar fi încreștinat pe Împăratul Polimie. Nu după mult timp, fiind dușmănit de păgâni, a fost prins, chinuit și răstignit cu capul în jos, după care a fost decapitat în cetatea Albana. Creștinii aflând cinstitele lui moaște le-au așezat într-o raclă și nu după multă vreme văzând păgânii minunile săvârșite peste cei bolnavi le-au aruncat în mare. Traversând Marea Egee și Marea Adriatică, racla sfintelor moaște a ajuns în cele din urmă la ostrovul Lipariei, de unde prin descoperire dumnezeiască au fost așezate cu mare cinste într-o biserică nouă construită în cinstea Sfântului Apostol Bartolomeu.

După cucerirea cetății Lipariei, sfintele moaște ajung în cetatea Venendei (astăzi Benevento), în biserica San Bartolomeo, iar o altă parte în patrimoniul liturgic al Vaticanului. Anul trecut, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am obţinut un fragment din moaștele Întrutotlăudatului Apostol Bartolomeu, pe care parohia noastră le-a primit din patrimoniul liturgic păstrat în cetatea Vaticanului, conform documentului oficial emis de către mai-marele ceremoniilor liturgice pontificale, Monseniorul Guido Marini.

Tot la dimensiunea liturgică a praznicului mai adăugăm și prezența Preasfinţitului Episcop-Vicar Vasile Someșanul, care după o perioadă îndelungată de suferință ne-a împartăşit binecuvântarea sa, precum şi bucuria de a fi împreună.

Soborul sacerdotal a fost alcătuit din zece preoți și doi diaconi, avându-l in frunte ca proiestos pe Preacuviosul Părinte dr. Benedict Vesa, delegatul Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, care au înnobilat și înfrumusețat prin slujire praznicul nostru, sporind astfel lucrarea harului în această zi binecuvântată.

În cadrul cuvântului de învăţătură Preacuvioşia Sa le-a vorbit credincioșilor despre misiunea Sfinților Apostoli în vremea Mântuitorului și după Înălțarea Sa la cer, despre misiunea şi vocaţia urmașilor lor: episcopi, preoți și diaconi de-a lungul veacurilor până astăzi, iar la urmă a transmis celor prezenţi mesajul de binecuvântare al Chiriarhului nostru.

Tot în acest cadru liturgic solemn, dl. acad. Horia Colan a primit din partea comunităţii parohiale o icoană cu chipul Sf. Ap. Bartolomeu, cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 90 de ani.

Înainte de încheierea dumnezeieștii liturghii, soborul de preoți și diaconi a oficiat și slujba parastasului în memoria Mitropolitului Bartolomeu Anania, exprimându-și și în acest fel prinosul de cinstire și recunoștință față de vrednicul ierarh trecut în lumea drepților la data de 31 ianuarie 2011.