--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2016, nr. 12 (320), an XXVII (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 5

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, ierom. Maxim Morariu, Noi aspecte ale martiriului sfinților năsăudeni, Editura Renașterea, Cluj - Napoca, 2016, 196 p.

de Dan Jumară

Cartea pe care o avem în față este o lucrare de sinteză, din categoria prolifică a celor care se preocupă de istoria bisericii. În cazul de față este vorba de rememorarea evenimentelor desfășurate în zona Năsăudului în anul 1763. Aceasta este tema principală a volumului, dar sunt oferite și informații privind contextul geo-politic contemporan, precum și date prețioase privind istoria meleagurilor cheap replica watches năsăudene.

Încă de la primele pagini, remarcăm aplecarea autorilor către afirmații elaborate și atent documentate. Bogăția aparatului critic al lucrării și folosirea sa inspirată pentru a demonstra punctele de vedere asumate sunt unele dintre meritele ușor de remarcat ale acestui studiu extins.

Preocupările față de acest subiect sunt destul de vechi și numeroase încât să constituie o bază solidă pentru o cercetare de nivel academic – inițiativă deloc facilă dar aducătoare de satisfacții. Martiriul Sfinților năsăudeni, motivele care au dus la acesta, contextul istoric și geo-politic al revoltei năsăudenilor din 1763 constituie tot atâtea teme interesante, abordate cu competență și www.aparadisiac.com seriozitate.

Cei patru Sfinți năsăudeni (Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu) au fost martirizați la 12 noiembrie 1763, la Salva. Autoritățile imperiale încercau să convertească forțat pe locuitorii din arealul năsăudean la greco-catolicism. Sfinții năsăudeni, apărători ai credinţei strămoşeşti s-au ridicat cu armele pentru apărarea valorilor lor spirituale tradiționale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotărât trecerea lor în rândul sfinţilor, iar ziua de pomenire a lor este 12 noiembrie.

Personajul asupra căruia se concentrează, în mod special, lucrarea este Sfântul (astăzi) Tănase/ Atanasie Todoran. Sunt bine-cunoscute împrejurările în care a avut loc martiriul bătrânului de 104 ani, din Bichigiu. Patriot și păstrător al credinței strămoșești, om de o deosebită statură morală, Sf. Tănase Todoran avut o vastă experiență de viață, fiind un militant pentru emanciparea socială, politică și culturală a românilor din Transilvania, dar, mai ales, un apărător al credinței ortodoxe. Mucenicul de la Salva s-a ridicat împotriva autorităților, respingând cu hotărâre promovarea ingerințelor în spiritualitatea românilor transilvăneni. Volumul se constituie într-un omagiu adus celor care au luptat pentru păstrarea credinței strămoșești a Ortodoxiei în zona năsăudeană.

Sursele consultate de autori sunt variate și numeroase, de la studiile științifice până la creațiile folclorice. Autorii nu s-au mulțumit doar să preia informațiile cuprinse în studiile și articolele anterioare. Întregul material bibliografic este supus unei judicioase analize, în urma căreia concluziile par că se impun de la sine. Intenția celor doi cercetători este de a realiza o contribuție științifică, cu scopul mărturisit de a evidenția aspecte noi privind receptarea martiriului Sfinților năsăudeni în istoriografie, literatură și folclor.

Prezentarea unui corpus de documente edite și inedite, realizarea unor comparații și analize, elaborarea unor concluzii, uneori subiective, toate concură la constituirea unei lucrări de ținută academică, utilă celor preocupați de istoriografia spiritualității ortodoxe românești, dar și celor interesați de istoria Transilvaniei.

Și încheiem prezentarea de față cu un paragraf din Acatistul Sfântului Atanasie Todoran: Sfinte mucenice Atanasie, ostașul lui Hristos, lupta cea bună ai luptat, credința ai păstrat și, calea martirică săvârșind, ai primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a măririi. Pentru aceasta, la prăznuirea ta cea de peste an, minunându-ne de nevoințele tale pe care le-ai răbdat pentru apărarea dreptei credințe în Ardeal, te lăudăm și-ți mulțumim, rugându-te să mijlocești la Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.