--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2016, nr. 12 (320), an XXVII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă: Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției

de Dacian But-Căpuşan

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, în perioada 13-16 noiembrie 2016, Simpozionul internaţional: Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției. Manifestarea ştiinţifică se încadrează în seria de evenimente prilejuite de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2016 ca „Anul omagial al buy fake rolex educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“.

Simpozionul a fost deschis oficial în dimineața zilei de 14 noiembrie, în Aula Magna “Episcop Nicolae Ivan” a Facultății cu un cuvânt inaugural rostit de Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii. Apoi, o alocuţiune a fost rostită de către Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii. În cuvântul său, el a amintit pericolul analfabetismului funcţional prezent într-un grad ridicat în România, conform ultimelor cercetări, şi a subliniat importanţa educaţiei atât în spiritul ştiinţific actual cât şi în spiritul valorilor tradiţionale care reflectă identitatea unui popor: „Fără tradiţie şi fără credinţă nu se poate face educaţie, dar ca să ajungem la tradiţie şi la credinţă e nevoie să ne asigurăm de şcoală, să ne asigurăm că şcoala există. La noi, astăzi, constatăm fie că educaţia nu mai este, fie că este greşită. Universitatea noastră a găzduit zilele trecute un simpozion internaţional în care s-a discutat despre cei 42% dintre români care nu mai pot să citească sau care nu mai înţeleg ce citesc, ceea ce demonstrează că am pornit pe o pantă greşită în legătură cu educaţia şi că este nevoie de o redresare urgentă.
Atât tradiţia cât şi credinţa fac parte din educaţie, iar acest adevăr este verificat de secole”.

Au urmat comunicările în plen, deschise de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei, care a prezentat lucrarea cu titlul: Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul omenirii. Ierarhul nostru best replica watches a arătat importanţa familiei în educarea copiilor, accentuând rolul mamei, şi a subliniat, de asemenea, importanţa pe care Biserica o acordă tinerei generaţii: „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, ţinut în Creta, între 16-27 iunie 2016, în enciclica finală, se adresează în mod special lor: «Sfântul şi Marele Sinod se adresează cu dragoste şi atenţie deosebită tuturor copiilor şi tinerilor. Între definiţiile felurite şi contradictorii cu privire la copilărie, Biserica noastră preasfântă aduce înainte cuvintele Domnului nostru: «de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor» (Matei 18, 3) şi «cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea» (Luca 18, 17), precum şi ceea ce spune Mântuitorul nostru despre cei care îi «împiedică» (Luca 18, 16) pe copii să se apropie de El şi despre cei care îi «smintesc» pe aceştia (Matei 18, 6). Biserica nu le oferă tinerilor doar un simplu «ajutor», ci «adevărul» însuşi, adevărul noii vieţi divino-umane în Hristos. Tinerii ortodocşi ar trebui să devină conştienţi de faptul că ei sunt purtători ai tradiţiei binecuvântate şi vechi de secole a Bisericii Ortodoxe, precum şi continuatorii acestei tradiţii, pe care o vor păstra cu dârzenie şi vor cultiva într-un mod dinamic valorile veşnice ale Ortodoxiei, pentru a oferi mărturie creştină de viaţă dătătoare. Din rândurile lor vor veni viitori slujitori ai Bisericii lui Hristos. Astfel, tinerii nu sunt numai «viitorul» Bisericii, ci, de asemenea, expresia activă în prezent a vieţii ei iubitoare de Dumnezeu şi oameni”.

De asemenea a fost prezent și a rostit o alocuțiune Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, din partea Episcopiei Române Unite (Greco-Catolice) de Cluj-Gherla, care a sublinat importanţa temei simpozionului pentru creştinii din întreaga lume, „Atât Biserica Ortodoxă cât şi Biserica Catolică au considerat că o problemă deosebit de actuală, importantă şi urgentă este educaţia creştină a tinerilor. Educaţia este o problemă mereu actuală, un proces obiectiv al umanităţii, concret, un proces de formare pentru un scop precis. Pentru noi, creştinii, nu este vorba doar de o performanţă intelectuală, ştiinţifică, fizică sau artistică. Mai presus de aceste opţiuni este vorba de o formare creştină, adică de o formare care are ca prim scop dobândirea acelui dar pe care Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, întrupându-se şi jertfindu-se pe lemnul Crucii, ni l-a dobândit nouă tuturor, adică mântuirea sufletului. Încă din timpul vieţii sale publice, Iisus Domnul dorea ca apostolii să constituie un model de temperament, pentru toţi fraţii lor: «Aşa să strălucească faptele voastre bune în lume, încât ei, văzându-vă pe voi, să-L preamărească pe Tatăl care este în Ceruri». Deci, Mântuitorul Însuşi cere mărturia faptelor bune, vizibile celorlalţi, şi aici este legătura dintre educaţie şi mărturisire. Mărturisirea publică presupune dovedirea prin fapte a propriei credinţe, aşa cum cerea şi Sfântul Apostol Iacob: «Arată-mi credinţa ta fără de fapte, iar eu, prin faptele mele îţi voi arăta credinţa mea»”.

În cadrul sesiunii inaugurale, a susținut o prelegere Prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a UBB, care a vorbit despre participarea unui grup de psihologi ai facultăţii la programul „Alege Şcoala!” derulat de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educaţional, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România

Menționăm faptul că la simpozion au participat cinci ierarhi ai Bisericii noastre (I. P. S. Mitropolit Andrei, P. S. dr. Visarion Bălțat, Episcopul Tulcii, cu referatul: Despre educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur, P. S. dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, cu referatul: Tradiția școlară în Banat și actualitatea învățământului religios din Episcopia Caran­sebe­șului, P. S. Dr. Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu referatul: Indul­gența educa­țională, poartă spre declinul civilizației? și P. S. Dr. Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu referatul: Tinerii în Biserică în timpurile de secularizare pe care le trăim).

De asemenea, și-au adus contribuția și peste 100 de cadre didactice și cercetători, clerici și mireni de diferite confesiuni - ortodocși, catolici, protestanți, neoprotestanți - și cu preocupări diverse din țară (de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Alba Iulia, Oradea, Constanţa, Craiova şi Târgovişte, dar şi de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) și din străinătate (dintre care menţionăm pe: Prof. univ. Dr. Charbel Maalouf - Franţa, Rev. dr. Pavol Bargar - Cehia, Conf. univ. dr. Inna Karnaeva - Rusia şi Dr. Jon A. P. Gissel - Danemarca). Din Republica Moldova au fost invitați: Conf. univ. habil. dr. Ion Gumenâi, Pr. conf. dr. Octavian Moșin, Asist. univ. dr. Nadejda Butnari (Universitatea de Stat din Moldova) și Prof. univ. dr. Svetlana Badrajan (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău).

Referatele și discuțiile s-au desfăşurat în şase sesiuni şi au fost împărțite pe patru secțiuni: Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă şi Tineri cercetători.

În cadrul simpozionului a avut loc şi o prezentare de carte: Autor: Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Anastasimatarul Transilvan, Catavasierul Transilvan, Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări liturgice (Pricesne, Irmoase, Axioane, Tropare, Condace) la Sărbătorile de peste an, toate apărute recent la Editura Renaşterea.Volumele au fost prezentate de către: Prof. univ. dr. Elena Chircev (Academia de Muzică “Gheorghe Dima”), Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” Universitatea din București) și Pr. lect. univ. dr. Sorin Vasile Dobre (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sf. Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu).

Pe perioada desfăşurării simpozionului, a fost organizată la sediul facultăţii o expoziţie de portret şi anatomie artistică Ziua a 6-a, coordonată de Lect. univ. dr. Alin Răzvan Trifa. Vernisajul a avut loc luni, 14 noiembrie 2016. Lucrările au fost realizate de studenţii şi masteranzii specializării Artă sacră.

Luni, 14 noiembrie 2016, în Aula Magna a Facultății de Teologie Ortodoxă a avut loc concertul coral extraordinar susținut de Corul de Cameră Cappella Transylvanica al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, dirijat de Prof. univ. dr. Cornel Groza. Au fost interpretate lucrări compuse de Constantin Drăgușin, Ion Popescu-Pasărea, Augustin Bena, Tudor Jarda, Șerban Marcu, Ludovicus Bardos, Nicolae Ursu, Emil Simon, Pierere Certon, Enrique Fabrez și Jaakoo Mantyjarvi. La sfârşitul concertului, Părintele Benedict Vesa, secretarul eparhial, a înmânat – în numele IPS Mitropolit Andrei – Diplome de aleasă cinstire membrilor corului Academiei de Muzică și dirijorului Sergiu Stanciu, laureați ai Marelui Premiu la Concursul coral ”Laudaţi pe Domnul” din anul acesta de la Patriarhie, ca reprezentanți ai Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.