--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2017, nr. 1 (321), an XXVIII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 4

Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN HODEA, noul Chiriarh al Maramureșului și Sătmarului

de Pr. Iustin Tira

Iustin Hodea - din botez Ioan (n. 23 iunie 1961 în Rozavlea, jud. Maramureș, din părinții Ștefan și Maria Hodea), cursuri seminariale la Craiova și Cluj-Napoca, universitare la Sibiu și doctorale la Cluj-Napoca cu teza: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine” (susținută în 25 noiembrie 2011 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca); intrat ca frate la Mănăstirea „Sfânta Ana”- Rohia în 1976, hirotonit diacon și preot în 1984, tuns în monahism sub numele de Iustin în 1985 (având ca naș de călugărie pe Preasfințitul Episcop Justinian), hirotesit protosincel în 1990 și arhimandrit în 1993, stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” - Rohia din 1989; la propunerea P.S. Episcop Justinian Chira, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 22 martie 1994, l-a ales arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu titulatura de „Sigheteanul”; hirotonit arhiereu în 16 aprilie 1994 la Mănăstirea „Sfânta Ana” - Rohia; în ședința Sfântului Sinod din 16 decembrie 2016, a fost ales ca episcop al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, devenită vacantă prin trecerea la cele veșnice a părintelui arhiepiscop Justinian Chira († 30 octombrie 2016).

P

entru clerul și credincioșii eparhiei Maramureșului și Sătmarului, praznicul Nașterii Domnului din anul 2016, pe lângă componenta liturgică a sărbătorii, a avut și semnificația începutului unei noi etape în viața bisericească a comunității ortodoxe din nord-vestul Transilvaniei prin instalarea noului Chiriarh în persoana Preasfințitului Părinte Episcop Iustin Hodea, fiul eparhiei și al Maramureșului, atât după nașterea trupească cât și după cea duhovnicească. Este cel de al 30-lea ierarh al Maramureșului și Sătmarului, care însumează 600 de ani de istorie.

Tronul episcopal al Maramureșului și Sătmarului a devenit vacant în dimineața zilei de 30 octombrie 2016 prin mutarea la cer a venerabilului arhiepiscop Justinian Chira (1921-2016). Potrivit rânduielii bisericești, după cele 40 de zile de rugăciune și doliu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 16 decembrie 2016 a ales, prin vot secret, pe noul Chiriarh al Maramureșului în persoana Preasfințitului Părinte IUSTIN. Alegerea sinodală, ca și propunerea Sinodului Mitropolitan al Clujului, Maramureșului și Sălajului, asumată și de membri Adunării Eparhiale a Maramureșului și Sătmarului, a avut ca temei cei 32 de ani de slujire, dintre care 22 de ani ca arhiereu, în care, în toate demnitățile încredințate, părintele IUSTIN și-a îndeplinit misiunea cu maximă responsabilitate, cu totală implicare și dăruire, cu maturitate și competență, concretizate, între altele, prin construirea unei noi și monumentale biserici a Mănăstirii „Sfânta Ana” - Rohia, a Centrului cultural-monahal „Nicolae Steinhardt” de la Rohia, a impresionantei Catedrale Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, a celor peste 100 de Sfinte Liturghii săvârșite în fiecare an de arhierie, a celor peste 300 de preoți hirotoniți, peste 100 de biserici târnosite și alte câteva sute resfințite. Toate liturghiile, târnosirile sau resfințirile de biserici, ca și toate evenimentele pecetluite cu rugăciune şi prezenţă arhierească, au fost încununate și împodobite de cuvântul de învățătură, temeinic pregătit, inspirat și cu solemnitate rostit, izvorât din cuvântul Sfintei Scripturi și învățătura de credință ortodoxă.

Cât de benefică a fost pentru eparhia Maramureșului și Sătmarului prezența și lucrarea Preasfințitului Iustin înțelegem și din ceea ce nota în jurnalul său părintele arhiepiscop Justinian: „Binecuvintez momentele în care Dumnezeu m-a îndemnat și m-a luminat să-l propun pe părintele Iustin de la Mănăstirea Rohia să fie ales și numit episcop al plaiurilor din nord-vestul României, să vină alături de episcopul Justinian” (din volumul „Reflecții”, Baia Mare, 2016, p. 127). Din rațiunile pomenite mai sus și-a dorit din adâncul inimii să-i fie urmaș. Așa înțelegem din același jurnal în care nota: „Mă simt dator față de arhiereul Iustin, care a fost cel mai credincios și mare binefăcător al meu, acum, la bătrânețe. Dorința mea cea mai mare este ca el, părintele Iustin arhiereul, să fie următorul după mine, pentru că are multe și mari merite și vrednicii” (din volumul „Reflecții”, Baia Mare, 2016, p. 103).

Nu numai în inima părintelui său duhovnicesc avea chipul și statura arhiereului vrednic și nici doar al preoților și monahilor, ci și în sufletul și conștiința credincioșilor. Iată şi caracterizarea unui jurnalist: „Preasfințitul Iustin Hodea Sigheteanul poate fi caracterizat în multe feluri și i se pot atribui multe calități, toate adevărate și toate evidente: vocația de ctitor, simțul deosebit în organizarea și rânduirea problemelor din Eparhia noastră, cultura vastă, cuvântul ziditor care te fac să te simți ca în amfiteatrul unei universități de renume sau în publicul unui simpozion cultural, echilibrul, prestanța impunătoare. Dar ceea ce-l definește cu adevărat este aerul de voievod, de nobil, iar nobilul este mai presus de orice, un om liber. Preasfințitul Iustin nu este voievod și nobil doar după nume (Hodea fiind nume nobiliar vechi, din Maramureșul istoric) și viță, ci mai ales după cuget și suflet, așa cum sunt cu adevărat oamenii lui Dumnezeu” (Ioan Lucăcel, „Voievodul Bisericii lui Hristos”, revista „Graiul Bisericii noastre”, nr. 2 (78), anul XXV, Baia Mare, 2014, p. 28).

Din rațiunile de mai sus, hotărârea Sfântului Sinod a fost întâmpinată cu bucurie și recunoștință în întreaga eparhie a Maramureșului și Sătmarului, așa cum s-a putut lesne observa şi în ziua de 27 decembrie 2016, când a avut loc solemnitatea întronizării noului Întâistătător al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, sărbătoare la care au participat peste 6.000 de credincioși, tineri și vârstnici, majoritatea îmbrăcați în portul tradițional. Au fost prezenți de asemenea și academicieni și oameni de cultură, oficialități civile și militare din Județele Maramureș și Satu Mare, parlamentari europeni, senatori și deputați, foști miniștri, primari de municipii și comune, monahi și monahii, protopopii eparhiei și un mare număr de preoți.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de I.P.S. Părinte Mitropolit ANDREI al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu I.P.S. Părinte TEODOSIE, arhiepiscopul Tomisului, I.P.S. Părinte IRINEU, arhiepiscopul Alba Iuliei, I.P.S. Părinte IOACHIM, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, I.P.S. Părinte CIPRIAN, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, P.S. Părinte IUSTIN, episcopul ales al Maramureșului și Sătmarului, P.S. Părinte CORNELIU, episcopul Hușilor, P.S. Părinte SOFRONIE, episcopul Oradiei, P.S. Părinte ANDREI, episcopul Covasnei și Harghitei, P.S. Părinte PETRONIU, Episcopul Sălajului, P.S. Părinte GURIE, Episcopul Devei și Hunedoarei, P.S. Părinte SILUAN, Episcopul ortodox român din Ungaria, P.S. Părinte TIMOTEI, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, P.S. Părinte VARLAAM PLOIEȘTEANUL, Episcop vicar patriarhal, P.S. Părinte PAISIE LUGOJANUL, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, P.S. Părinte IGNATIE MUREȘEANUL, Arhiereu vicar al episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Din sobor au făcut parte și un număr de 14 preoți și 8 diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de corurile reunite: „Doxologia” al Catedralei episcopale „Sfânta Treime” şi corala „Arhanghelii” a preoţilor din eparhie, dirijate de preot profesor dr. Petrică Covaciu.

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie intitulat: „La Crăciun se redeschide Raiul” a fost rostit de către I.P.S. Părinte Mitropolit ANDREI, îndată după citirea Sfintei Evanghelii.

După încheierea Sfintei Liturghii a avut loc solemnitatea de întronizare, deschisă de citirea Gramatei Mitropolitane, după care, I.P.S. Părinte Mitropolit ANDREI a înmânat noului Păstor Preasfinţitului Părinte Episcop IUSTIN Mantia arhierească, crucea pectorală şi engolpionul, camilafca şi cârja arhierească, şi l-a aşezat în tronul de episcop al Maramureşului şi Sătmarului. P.S. Episcop vicar patriarhal VARLAAM Ploieşteanul a dat citire mesajului Preafericitului Părinte DANIEL - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române intitulat: „Un ierarh dinamic şi misionar”, iar domnul VICTOR OPASCHI – ministru-secretar de stat a prezentat mesajul Secretariatului de Stat pentru Culte evidenţiind legătura de „paternitate duhovnicească” deosebită dintre ierarhul întronizat şi „voievodul spiritual al Maramureşului”, Înaltpreasfințitul Părinte Justinian. „Sunteți cea mai inspirată alegere pentru această demnitate care vi s-a încredinţat astăzi”, a încheiat domnia sa. Din partea clerului şi a credincioşilor eparhiei a rostit un cuvânt de întâmpinare P.C. Pr. Dr. Vasile Augustin – vicar eparhial.

I.P.S. Părinte Mitropolit ANDREI, în cuvântul duhovnicesc de întronizare i-a pus la inimă noului ales patru îndatoriri principale: să-i primească pe toţi, să-i iubească pe toţi, să se roage pentru toţi şi să poarte sarcinile la toţi. Peste toate să aşeze mereu virtutea răbdării.

Solemnitatea s-a încheiat cu cuvântul – program rostit de Întâistătătorul eparhiei, Preasfinţitul Părinte Episcop IUSTIN HODEA care, mai întâi, a reiterat pe scurt istoria zbuciumată a Eparhiei Maramureșului pe parcursul celor 600 de ani de existență, de luptă, de prigoană și suferință, dar și de înviere și reînviere, după care a expus limpede parcursul duhovnicesc și pastoral-misionar pe care-l va sluji cu același devotament și dăruire cu care a făcut-o împreună cu părintele său duhovnicesc vreme de 22 de ani.

Sunt vremuri de mari provocări - a spus P.S. Sa – care se desfăşoară într-un ritm absolut ameţitor, iar Biserica nu se sperie de aceasta. Suntem chemaţi, aşa cum a zis Proorocul David, «să nu dăm somn ochilor noştri şi nici odihnă tâmplelor noastre» până ce nu vom vedea împodobit şi înfrumuseţat locaşul lui Dumnezeu din sufletul fiecărui român. Îi chem la împreună lucrare de implicare şi responsabilitate. Nu avem timp de odihnă. Trebuie să lucrăm toată viaţa, deoarece este scurtă. Îi rog ca împreună să ne ocupăm de cei săraci, abandonaţi, singuri şi nedreptăţiţi de o societate care se vrea corectă şi dreaptă şi totuşi produce atâta nedreptate pentru persoane, pentru familie. Îi chem să slujim cu fidelitate valorile noastre sfinte, sfânta şi dreapta credinţă, familia creştină, să ne educăm tinerii în spiritul valorilor noastre tradiţionale şi al culturii noastre creştineşti, al învăţământului nostru tradiţional care a fost unul de excepţie în istoria acestui popor”, a spus P.S. Episcop IUSTIN adresându-se clerului de mir şi monahal din eparhie.

În acest ceas solemn de început binecuvântat îi rugăm smeriţi pe Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, pe Sfânta Mironosiţă Maria-Magdalena, pe Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi pe Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, pe care şi i-a ales ca ocrotitori duhovniceşti, să-l însoţească pe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în păstorirea pe calea vieţii şi a mântuirii a turmei duhovniceşti încredinţate.

Întru mulţi şi fericiţi ani!