--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2017, nr. 2 (322), an XXVIII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 8

Sinteza raportului sectorului administrativ-bisericesc (2016)

de Pr. Cristian Baciu

Situaţia administrativă a unităţilor bisericeşti

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este alcătuită din 9 protopopiate cu 563 parohii, 157 filii, 30 de mănăstiri şi un schit.

În anul 2016, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în municipiul Bistriţa s-a înfiinţat Parohia „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” .

Activitatea organismelor parohiale

Sinodul Mitropolitan s-a întrunit în şedinţă de lucru de trei ori:

3 februarie 2016, la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca;

18 octombrie 2016, la Mănăstirea Scărișoara Nouă, jud. Satu-Mare;

8 decembrie 2016 la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca.

Activitatea ierarhilor

Activitatea pastoral-misionară a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI în cuprinsul eparhiei, este evidenţiată de cele 121 Sfinte Liturghii, 57 de hirotoniri, 58 Sfinte Taine, 275 Ierurgii, 12 sfinţiri de biserici, 4 resfinţiri de biserici, 258 vizite pastorale în parohii şi filii, 69 vizite pastorale în mănăstiri, 66 vizite la aşezămintele bisericeşti sociale, medicale sau cultural-educaţionale, 103 vizite la şcolile teologice, ca şi de cele peste 1400 de audineţe acordate, de conferinţe susţinute la simpozioane sau congrese, interviuri acordate la posturile de radio şi televiziune. A participat la lucrările Sfântului Sinod şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti.

În anul 2016, Înaltpreasfinţia Sa Părintele Mitropolit ANDREI a continuat ciclul de cateheze intitulat: „O seară cu Domnul Hristos şi cu Preasfânta Sa Maică” pe care le susţine în Catedrala mitropolitană în fiecare duminică seara după slujba Vecerniei şi a Paraclisului Maicii Domnului. De asemenea, săptămânal, în ziua de miercuri, între orele 2005- 2035, Chiriarhul este prezent la Radio Renaşterea cu emisiunea „Cuvântul Ierarhului”.

Preasfinţitul Episcop Vicar Vasile Someşanul,

În anul 2016 a efectuat vizite în unele parohii şi mănăstiri, a participat la unele şedinţe ale Permanenţei Consiliului Eparhial. Din punct de vedere liturgic a participat şi asistat la 74 de Sfinte Liturghii, 3 Vecernii, 2 înmormântări, 4 parastase şi la diferite servicii religioase în parohiile şi aşezămintele sociale din cuprinsul Eparhiei. A primit în audienţe, oferindu-le sprijin şi ajutor.

2. Activitatea preoţilor

În calitatea pe care o au de păstori sufleteşti ai credincioşilor, preoţii săvârşesc sfintele slujbe în duminici şi sărbători şi în alte zile ale săptămânii, rostesc cuvinte de învăţătură şi cateheze, administrează patrimoniul parohiei, participă la conferinţele preoţeşti şi la şedinţele lunare de la protopopiat. În continuare este nevoie să ne implicăm mai mult în activităţile cu tinerii, precum şi în proiecte social-filantropice de ajutorare a bătrânilor, bolnavilor, orfanilor şi a celor săraci. Apreciind activitatea preoţilor merituoşi, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a acordat distincţia de sachelar la 13 preoţi, distincţia de iconom la 16 preoţi şi distincţia de iconom stavrofor la 21 preoţi. Crucea arhiepiscopală a fost acordată la 19 preoţi, iar Crucea Transilvană pentru clerici unui număr de 5 preoţi: Pr. Iulian Paul Isip -Protopop Gherla; Pr. Abrudean Gheorghe –Parohia Ţaga; Pr. Lupşan Cristian – Parohia Ilva Mare II; Pr. Paşca Nicolae – Parohia Soporu de Câmpie şi Pr. Nechita Claudiu Traian - Biserica „Pog. Sf. Duh” Zalău.

La propunerea preoţilor, Distincţia eparhială „Crucea Transilvană” pentru mireni a fost acordată pentru 24 de persoane, ca apreciere a susţinerii acordată Bisericii în slujirea ei pastorală şi misionară. Ordinul „Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin” a fost acordat pentru 24 de persoane, iar Ordinul „Sfinţii Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni” pentru 21 persoane, în semn de aleasă mulţumire şi recunoştinţă pentru implicarea în misiunea Bisericii.

Diplome de alesă cinstire au primit 22 consilii şi comitete parohiale şi 153 de persoane fizice sau instituţii reprezentate de conducătorii lor.

Protopopii din Eparhia noastră au vizitat cel puţin odată pe an parohiile din cadrul protopopiatului şi au verificat activitatea preoţilor şi a organismelor parohiale. S-au implicat în organizarea slujbelor arhiereşti la sfinţirea sau resfinţirea bisericilor, au participat la cercurile preoţeşti, precum şi la cele două şedinţe care au avut loc cu Permanenţa Consiliului Eparhial. În 24 septembrie 2016, Părintele Mitropolit Andrei a săvârşit slujba de sfinţire a noului sediu al protopopiatului Gherla, construcţie începută în anul 2012 şi realizată prin implicarea directă a I.P.S. Mitropolit Andrei şi prin eforturile părintelui protopop Isip Paul Iulian, ale preoţilor din protopopiat şi ale autorităţilor.

Începând cu data de 1 februarie 2016 în postul de protopop la Protopopiatul Huedin a fost numit preotul Lupuţan Dan–Ionuţ, de la Parohia Brăişoru, Protopopiatul Huedin, ca urmare a vacantării postului prin transferul părintelui protopop Ciprian Taloş în municipiului Cluj-Napoca, la Parohia „Naşterii Domnului”, în postul de preot slujitor.

Personalul clerical, neclerical şi monahal

În Arhiepiscopia noastră avem un număr de 649 posturi clericale, dintre care 44 posturi de conducere (1 Mitropolit, 1 Episcop Vicar, 1 vicar eparhial, 5 consilieri, 4 inspectori, 1 secretar eparhial, 9 protopopi şi 21 posturi de stareţi.), 459 de posturi clericale cu studii superioare şi 146 posturi cu studii medii.

Începând cu data de 1 septembrie 2016, părintele Nicolae Buda s-a retras din postul de inspector eparhial şi îşi continuă misiunea cu normă întreagă la Parohia„Naşterea Domnului” Cluj-Napoca. În postul vacant de inspector eparhial a fost încadrat părintele Vasile Nemeş, director al Muzeului Mitropoliei şi preot paroh la Parohia „Sfântul Nicolae” din Cluj-Napoca.

În anul 2016 au fost hirotoniţi un număr de 28 de preoţi pentru Eparhia noastră, au fost transferaţi la cerere 13 preoţi, s-au aprobat 18 pensionări, iar 16 preoţi au trecut la cele veşnice.

La unităţile noastre bisericeşti avem şi un număr de 607 posturi neclericale (381 în judeţul Cluj şi 226 în judeţul Bistriţa Năsăud.

Personalul monahal. Din cele 30 de mânăstiri şi un schit de maici, 15 sunt mânăstiri de călugări , iar 15 sunt de maici având un total de 273 vieţuitori.

În postul de stareţă de la Mănăstirea Sfinţii Martiri Brâncoveni din localitatea Mărişel, jud. Cluj a fost numită monahia Casiana Camelia Lup. Părintele Natanael Zanfirache, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Elisabeta din Cluj-Napoca, a fost ridicat la rangul de protosinghel.

Activităţile şi programele Arhiepiscopiei noastre caută să răspundă la aşteptările societăţii de astăzi, întrucât Biserica nu poate să fie indiferentă faţă de nevoile credincioşilor săi.

Misiunea Bisericii trebuie susţinută în continuare de o lucrare dinamică permanentă din partea clerului şi a mirenilor din cadrul organismelor eparhiale.

Consilier administrativ bisericesc