--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2017, nr. 2 (322), an XXVIII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 9

Sinteza raportului sectorului misionar-social (2016)

de Iustin Liciniu Câmpean

rganizaţional, Arhiepiscopia Clujului desfăşoară o lucrare misionară, de asistenţă socială, diaconală şi filantropică prin intermediul Sectorului misionar-social. În vederea dezvoltării structurilor asistenţă socială din Eparhie, sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului funcţionează mai multe asociaţii cu profil filantropic cu o activitate eficientă şi vizibilă în comunitate: Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”, Asociaţia „Sfântul Nectarie” Cluj, Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” şi Asociaţia Ortodoxă Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”.

În sprijinul lucrării de misiune şi asistenţă socială din Eparhie se înscrie şi activitatea preoţilor misionari din cadrul Protopopiatelor, precum şi a celor 11 asistenţi sociali din cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din teritoriu. De asemenea, în cadrul proiectelor sociale şi a asociaţiilor aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului sunt salariate 191 persoane, după cum urmează: 61 salariaţi- Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Cluj-Napoca (filiale: Bistriţa, Dej, Gherla), 48 salariaţi - Asociaţia Sfântul Nectarie Cluj, 47 salariaţi -Asociaţia Filantropică Medical-Creştină Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, 35 salariaţi - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Acoperământul Maicii Domnului”, Turda.

I. Asistența religioasă în spitale, unități militare, penitenciare și așezăminte de ocrotire socială

În unităţile medicale din cuprinsul Eparhiei sunt încadraţi în prezent 29 de preoţi de slujire caritativă din care, 12 sunt retribuiţi de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, 15 retribuiţi de către Secretariatul de Stat pentru Culte, unul de Ministerul Apărării Naţionale Preoţii de slujire caritativă oficiază Sfintele Slujbe în 22 de capele şi biserici special amenajate în cadrul instituţiilor pe care le deservesc.

În unităţile militare din cadrul Eparhiei sunt încadraţi şase preoţi militari. Unităţile din Cluj-Napoca subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi anume, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, sunt deservite de către doi preoţi misionari.

Pe raza teritorială a Eparhiei noastre funcţionează două penitenciare, la Gherla şi Bistriţa, o secţie penitenciară la Cluj-Napoca şi un spital penitenciar la Dej în cadrul acestora activând trei preoţi: doi preoţi capelani permanenţi, iar unul de slujire caritativă.

II. Proiecte și programe sociale

Activitatea misionar-socială a Bisericii se desfăşoară raportându-se la realităţile social-economice ale contextului istoric actual. Sistemul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei cuprinde în prezent peste 40 de instituţii şi programe social filantropice grupate pe diferite categorii de beneficiari. În anul 2016 au fost inaugurate următoarele proiecte sociale:

1. Centrul Rezidențial pentru Persoane cu nevoi speciale „Sfântul Filaret cel Milostiv” Târlișua - dispune de o capacitate de 25 de locuri şi a fost deschis în parteneriat cu Primaria Comunei Tîrlişua;

2. Centrul socio-educaţional „Sfântul Ioan Valahul” Gilău oferă pentru 25 de copii care provin din familii defavorizate șansa la un program de tip „after school”, în vederea prevenirii abandonului școlar și îmbunătățirii calității învățământului.

3. Centrul socio-educaţional „Sf. Stelian” Gherla - a fost deschis de Asociația „Filantropia Ortodoxă” filiala Gherla şi oferă suport educaţional şi o masa caldă pentru 15 elevi care prezintă risc de părăsire timpurie a şcolii.

4. Așezământului Social „Sfântul Onufrie” Floreşti - Case de Tip Familial pentru ocrotirea copiilor aflați în dificultate. În anul 2016 s-a reușit finalizarea primelor 2 case din cadrul așezământului, demarându-se primele discuţii cu reprezenţanţii Consiliului JudeţeanCluj şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Clujîn vederea încheierii unei convenţii de parteneriatpentru primirea primilor beneficiari.

5. Proiectul „Sf. Dimitrie Basarabov” - Informare şi Consiliere în Adicţii beneficiază de un nou sediu situat pe strada Salcâmului nr. 20 din Cluj-Napoca oferit de Arhiepiscopia Clujului pentru a veni în sprijinul acestui proiect care funcţionează în Cluj-Napoca din anul 2000 sub egida Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine „Christiana”.

Proiecte de viitor

I. Arhiepiscopia Clujului

Acreditarea celor 9 Protopopiate ca furnizori de servicii sociale;

Grădiniţa socială Huedin;

II. Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”;

Cabinet stomatologic social Bistriţa;

Cabinet stomatologic social Cluj-Napoca;

III. Asociaţia Filantropică Sfântul Onufrie

2 Case de Tip Familial pentru ocrotirea copiilor aflați în dificultate

III. Colecte

Prin intermediul Fondului „Filantropia”, la nivelul Centrului Eparhial, s-a constituit o rezervă financiară de 111.361 lei care afostfolosită pentru ajutorul persoanelor care au necesitat operaţii chirurgicale în ţară şi străinătate precum şi pentru alte cazuri sociale. În cadrul Proiectului „Cutia Milei”, în parohiile Eparhiei Clujului şi la Catedrala Mitropolitană s-a adunat şi s-a distribuit persoanelor defavorizate suma totală 236.653 lei. O altă colectă în bani se organizează în fiecare an în parohiile Arhiepiscopiei Clujului, când discul din Duminica Mironosiţelor este destinat activităţii Societăţii Femeilor Ortodoxe din Cluj-Napoca. În anul 2016 suma totală colectată a fost 55.008 lei.

Buget și beneficiari. Numărul beneficiarilor proiectelor şi programelor sociale în anul 2016dezvoltate la nivelul Eparhiei Clujului a fost de peste 12.000 de persoane, iar bugetul total al activităţilor misionar-sociale a fost: 9.877.335 lei

Consilier misionar social