--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2017, nr. 3 (323), an XXVIII (serie nouă)
Eseu
--- pagina: 8

Preotese de poveste

de Pr. Grigore Linul

Se vorbește în ultima vreme tot mai mult despre adevăratele personalități care și-au pus amprenta asupra locului pe unde au trecut și nu numai. Lucru de apreciat și deosebit de important în această lume în care nonvaloarea se dă drept valoare, păcatul virtute. Avem tot mai puține modele la care să ne raportăm.

Un model de care se vorbește tot mai mult în ultima vreme este părintele profesor Grigore Pletosu, o personalitate marcantă în ceea ce privește Biserica și Școala în Transilvania în secolele XIX-XX. Acesta s-a născut în 1848 în localitatea Chintelnic din Bistrița Năsăud. Școlit la cele mai bune școli, atât din țară cât și din străinătate, ajunge profesor la Năsăud, iar mai apoi protopop al Bistriței. În spatele acestor realizări frumoase se află o credință puternică, o muncă asiduă, dar și o femeie puternică și devotată, preoteasa Angela Pletosu.

Distinsa doamnă Pletosu s-a născut în familia Anton, din părinții Toader și Luiza, o familie importantă în Năsăud, din rândul cărora au ieșit mai mulți ofițeri. Fratele mai mic al doamnei Angela Pletosu a ajuns comandantul Jandarmeriei din România.

La 11 noiembrie 1890 profesorul Grigore Pletosu se căsătoreşte cu tânăra Angela Anton de 24 de ani. Căsătoria are loc în biserica din Chintelnic, având ca naşi pe directorul gimnazial Ciocan Ioan şi soţia Amalia şi pe medicul liceal Filipan Emil şi soţia acestuia Victoria. Cei care au oficiat căsătoria au fost parohul de atunci al Chintelnicului, Nicolae Rusu, dar şi preotul din Prundu Bârgăului, Teodor Vrăsmaş.

Deosebit de important este faptul că doamna Angela Pletosu a fost mereu alături de soţul său, conştientizând rolul unei familii de intelectuali ortodocşi depăşiţi numeric. A fost un model, a avut iniţiativă şi s-a făcut remarcată, dar şi iubită. Aşa se face că în luna martie a anului 1907, când încă se afla la Năsăud, a organizat o seară caritabilă pentru Gimnaziul din Brad care suferea de lipsa fondurilor. Iată ce scria presa vremii despre acest eveniment:

„Reuşita petrecerii a fost fără pereche. Variaţia atrage. Şi în fine chiar măreţul scop al petreceri, ajutorarea completărei gimnaziului din Brad, ar fi fost - după părerea mea - destul pentru ca întreg ţinutul acesta compact de români să răspundă la invitarea mult st. Doamne (Pletosu). Accentuez însă, că felul acestei petreceri şi al întregului ei aranjament, a contribuit foarte mult, atât la reuşita morală, cât şi la cea materială”. Evenimentul a avut loc în sala de gimnastică a Gimnaziului din Năsăud, rezultatul fiind, pe de o parte, o faptă caritabilă prin colectarea sumei de 800 coroane, iar pe de altă parte închegarea unei prietenii adevărate cu intelectualii locali dar şi cu oamenii binevoitori.

Un moment deosebit de important pentru județul Bistrița Năsăud și nu numai a fost sărbătorirea la Bistrița în 21 iunie 1928 a părintelui profesor protopop Grigore Pletosu. Frumoasă sărbătoare dedicată celor 80 de ani ai părintelui și 50 de ani de ostășie în slujba neamului, a Bisericii, a Școlii și idealului național. Multă lume s-a adunat în capela ortodoxă pentru a fi prezenți l-a rugăciunea ce s-a înălțat înaintea lui Dumnezeu pentru viața și sănătatea celui sărbătorit, dar și a vrednicei sale preotese. Domnul Macedon Linul, profesor la liceul din Bistriţa spune la adresa doamnei preotese Angela Pletosu următorul cuvânt:

Sărbătorirea de astăzi a d-lui protopop G. Pletosu, la care ia parte cu însufleţire întreaga românime din acest colț de ţară, înseamnă recunoaşterea muncii rodnice şi binefăcătoare a unui om care a stat peste o jumătate de veac cu râvnă şi credinţă la postul său de onoare, în serviciul bisericii, al culturii şi al deşteptării neamului nostru.

Istoricul, care va scrie cândva istoria desvoltării culturale şi naţionale a poporului nostru din acest ţinut, va scrie pe pagini de cinste numele profesorului şi al protopopului Grigore Pletosu.

Şi în această muncă uriaşă, ţin să o relevez aici cu această ocazie solemnă, Domnia sa a avut norocul şi fericirea să aibă tovarăş nedespărţit de zile bune şi de zile grele, înger păzitor al familiei sale, soţie model şi mamă model pe d-na Angela Pletosu, descendentă din una dintre cele mai fruntaşe şi mai vechi familii grănicereşti de la Năsăud.

Aceia dintre noi şi cu deosebire dintre cei mai înaintaţi în etate, care am trecut prin şcolile năsăudene şi am stat decenii de-a rândul în slujba neamului, în vremuri de grele încercări, ne aducem şi astăzi cu drag aminte de acele vremuri, când d-na Angela Pletosu, alături de soţul său iubit, era sufletul, era iniţiatorul tuturor manifestaţiilor de ordin cultural, social şi naţional de la Năsăud, casa d-nei şi a d-lui Pletosu fiind veşnic deschisă pentru orişicine care caută un sfat, un sprijin, o vorbă de încurajare.

Şi aici în Bistriţa de asemenea soarta bună a rezervat iarăşi doamnei Pletosu un rol conducător în mijlocul societăţii româneşti, contribuind cu tot focul sufletului său bun şi ales la consolidarea societăţii româneşti, la cimentarea legăturilor dintre familii, la promovarea intereselor noastre culturale şi sociale din acest oraş.

Iar astăzi, dacă vedem în fruntea mesei noastre pe Dl. Grigore Pletosu, la frumoasa-i vârstă patriarhală de 80 de ani, sărbătorit şi venerat de o lume întreagă, în deplinătatea puterilor sale fizice şi psihice, am ferma convingere, că este a se mulţumi aceasta în mare parte sufletului bun şi înţelegător al d-nei Angela Pletosu, care şi ca soţie, şi ca mamă este o mândrie a neamului nostru.

Doresc din suflet ca d-na Angela Pletosu să trăiască mulţi ani cu bine, să poată fi bucuria şi mângâerea bătrâneţelor soţului său iubit, spre fericirea familiei sale şi spre cinstea şi mândria societăţii româneşti”.

Deloc întâmplător este confirmat celebrul citat: „în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică” (Groucho Marx).