--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2017, nr. 3 (323), an XXVIII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 10

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj (februarie 2017)

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 26-30 ianuarie 2017, cu ocazia Hramului Facultăților de Teologie Ortodoxă s-a desfășurat o serie de manifestări culturale și științifice,în cadrul unui Program dedicat Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan,:

În 26 ianuarie, în Aula Facultății, în prezența ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a avut loc o seară cultural-artistică. Au fost invitați: Actorul Dorel Vișan, Prof. Gelu Furdui, Mariana Morcan, interpretă de muzică populară, Grupul instrumental Cununa Transilvană a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, dirijor prof. Ovidiu Barteș.

În program:

- Conferința: Așezările omenești în credințe și obiceiuri (construirea caselor țărănești) - Prof. Gelu Furdui. Aceasta a subliniat că pentru țăranul român, casa nu avea numai o valoare materială și utilitară, ci el se simțea profund legat de casă prin calitățile pe care i le conferea: stabilitate, tihnă și armonie.

- Recital de poezie, eseu, cugetări: Despre om și taina lui – Actorul Dorel Vișan, care a elogiat satul românesc, arătând că acolo s-au pus și se pun bazele credinței;

- Recital de muzică populară – Mariana Morcan și Grupul instrumental Cununa Transilvană – dirijor: Ovidiu Barteș; Prezentator a fost Grigore Sâmboan (Redactor șef Radio Renașterea).

Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultății, le-a oferit invitaților medalia aniversară a acestei instituții de învățământ teologic.

În ziua următoare, 27 ianuarie 2017 a fost organizată o Seară patristică; coordonator: Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru. Au conferențiat: Dr. Paul Siladi, Sfinții Trei ierarhi în Patericul egiptean; Pr. dr. Liviu Vidican-Manci, Sf. Ioan Gură de Aur și omilia despre predică; Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Omonimul Sf. Ioan Gură de Aur personaj de roman.

Luni 30 ianuarie 2017, în Catedrala Mitropolitană, în prezența unui mare număr de credincioși, elevi și studenți, Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de IPS Mitropolit Andrei în sobor de preoți profesori și diaconi; răspunsurile liturgice au fost date de corurile Facultății și Seminarului Teologic. În cadrul Sfintei Liturghii Asist. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea, de la Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a fost hirotonit diacon, iar Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.

Universitatea Babeș-Bolyai a fost reprezentată la cel mai înalt nivel: Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul instituției, care a rostit o scurtă alocuțiune, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului, prorectorii: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan și Prof. univ. dr. Călin Rus.

Liturghia oficiată în Catedrala Mitropolitană s-a finalizat cu un Parastas în memoria Mitropolitului Bartolomeu, de la a cărui trecere la cele veșnice s-au împlinit 6 ani. A fost pomenit și Episcopul Nicolae Ivan, cel care a înființat Academia Teologică clujeană. Preoții, alături de ierarh, dar și de credincioși au coborât în cripta de la subsolul catedralei pentru a rosti o ectenie la mormintele celor doi ierarhi clujeni.

*

În data de 4 februarie 2017, s-a desfăşurat colocviul pentru obţinerea gradului didactic I la specializarea Religie ortodoxă, seria 2017-2019. Au participat profesori din învăţământul preuniversitar, din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Aceştia vor pregăti lucrările metodico-ştiinţifice sub îndrumarea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Reprezentantul facultății în comisia constituită pentru colocviu a fost Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea.

*

În perioada 7-10 februarie, la Institutul Catolic din Paris, s-a desfășurat conferința internațională: Être initié à l’heure des mutations anthropologiques. La această conferință au participat nume sonore în domeniul Cateheticii, Filosofiei și Antopologiei internaționale. Amintim câteva nume: Jean-Marie Donegani, Guillaume Cuchet, Jean B. Lecuit, Patrick Michel (EHESS), Joel Molinario (ICP), Jean Michel Besnier (Paris-Sorbonne), Patrick Pretot (ICP), Jacques Arenes (ICL), André Wenin (Louvain la Neuve), Serge Tisseron (Paris VII), Salvatore Curro (Univ. de Latran), Jean Paul Willaime (EPHE), Yve Citton (Grenoble 3), François Moog (ICP). Zilnic, pe durata desfășurării conferinței au avut loc atelierele de lucru pe subiecte convergente temei congresului. Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci a participat lq cel intitulat: Initier à la prière à l’heure des nouveaux médias et des réseaux sociaux. În ultima zi au fost trase concluziile. E important de precizat că tema a atins un subiect deosebit de sensibil al prezentului și al frământării unei părți a Bisericii, utilizarea instrumentelor TIC în cateheză și misiunea religioasă. Cum poate fi integrată tehnologia în misiunea Bisericii? Care sunt riscurile la care se supun, din punct de vedere duhovnicesc, cei care utilizează în exces tehnologia? Ce chip ar trebui să aibă cateheza în era tehnologică?

*

În data de 8 februarie 2017 Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului UBB a participat la ședința de lucru anuală a Adunării Naționale Bisericești, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhal din București.

*

În perioada 13-17 februarie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea a participat la conferința internațională: Love, Live, and Delight: Conversations in Central and Eastern Europe on Present Day Documents on Mission, organizată în Osijek, Croația, de către Asociația de Studii Misionare din Europa Centrală și de Est (Central and Eastern European Association for Mission Studies) (CEEAMS) la Facultatea de Teologie Evangelicală din Osijek, unde a susţinut comunicarea: Mission as a Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective.

*

Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului de la Nicula și Protopopiatul Ortodox Gherla, în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla, a organizat, sâmbătă, 18 februarie 2017, la Casa Municipală de Cultură o conferință cu tema: Vindecarea prin memorie. Închisoarea din Gherla pe harta Gulagului românesc, susținută de Conf. univ. dr. Radu Preda, Președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Manifestarea a fost deschisă de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

*

În zilele de 20 şi 21 februarie 2017 s-au desfăşurat examenele de finalizare a studiilor, sesiunea a II-a. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie doi absolvenţi ai specializării Teologie ortodoxă pastorală și unul al specializării Artă sacră. De asemenea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master trei absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şcolii.

*

Marți, 21 februarie 2017, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a participat la conferința de lansare a proiectului de cercetare cu titlul Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare), proiect cofinanțat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1, contract de finanțare nr. 14/01.09.2016, ID P_40_374, care se implementează în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru o perioadă de 5 ani, și al cărui director științific este.

*În data de 24 februarie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea a participat la conferința internațională: Religious Plurality and Religious Identity, organizată în Varșovia, Polonia, de către Asociația Internațională a Misiologilor Catolici (International Association of Catholic Missiologists), Societatea Internațională Misionară Catolică “Missio” din Aachen și catedra de Misiologie de la Facultatea de Teologie Catolică din cadrul Universității cardinal Ștefan Wyszyński, din Varșovia, unde a susţinut comunicarea: Confessional Education - a bridge between Churches and Religions. The Transylvanian case.

*

În perioada 24-25 februarie 2017,Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a participat la Atena, la Proiectul Science&Orthodoxy around the World, First International Conference, Tema întâlnirii: Modern Science and the Orthodox Tradition. An uneasy relationship?