--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Mai 2017, nr. 5 (325), an XXVIII (serie nouă)
Aniversare
--- pagina: 12

TABOR (2007 - 2017) - Gânduri de Lumină la aniversare

de Lector dr. Mihai Lisei

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea revistei TABOR, prilej de a aprecia durabilitatea şi profunzimea acestui proiect cultural şi spiritual, despre care putem spune că a fost realizat după chipul şi asemănarea celui care l-a inițiat: Mitropolitul Bartolomeu Anania (1921 - 2011).

Încă de la apariţie, în aprilie 2007, TABOR s-a impus drept „o tribună a dialogului dintre teologie, filosofie, ştiinţele exacte, naturale, umaniste şi politice, un spaţiu în care să se poată întâlni colaboratori din ţară şi din străinătate, vârstnici şi tineri, bărbaţi şi femei, ortodocşi şi prieteni ai acestora, creştini şi necreştini cu deschidere ecumenică".

Cui doreşte să înţeleagă rostul acestui dialog, iniţiat prin intermediul revistei TABOR, îi recomandăm să lectureze Argumentul semnat de Bartolomeu Anania şi intitulat în mod sugestiv Prolegomene la un dialog interior. Aici se găseşte o profundă meditaţie asupra Schimbării la Faţă a lui Iisus de pe muntele Tabor. Tranfigurarea invocată semnifică astfel, în opinia autorului, „dialogul dintre Vechiul şi Noul Testament, dintre Tradiţie şi Actualitate, în universul unei Arhaităţi care se înnoieşte din propria-i Substanţă”. Or, acesta este şi scopul revistei TABOR: să ilustreze transformarea Bisericii (imagine aşa cum a gândit-o şi iniţiat-o Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii), şi să pună în conjuncţie religia / teologia cu ştiinţa, amintind de celebrul citat al lui Albert Einstein: „Ştiinţa fără religie este şchioapă, iar religia fără ştiinţă este oarbă”.

Astfel, revista, al cărei nume îndeplineşte şi funcţia de acrostih - Tradiţie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Românească -, a reuşit să polarizeze numeroase personalităţi, din ţară şi din străinătate, aparţinând domeniilor invocate în Argument. Este meritul incontestabil al lui Bartolomeu Anania, el însuşi o personalitate polivalentă, de a-i capacita pe diverşi teologi, filosofi, filologi, savanţi din ştiinţele exacte etc. să contribuie la susţinerea acestui proiect publicistic nobil. Articolele publicate de aceştia sunt adevărate studii de profil şi se adresează nu numai unui public cultivat, ci şi deschis la o aventură spirituală prin intermediul Cunoaşterii, în general, şi al Cunoaşterii de Sine, în special, după principiul „cine se cunoaşte pe Sine, îl cunoaşte pe Dumnezeu”.

Pentru cititor este o încântare să descopere atributele excelenţei atât la nivelul conţinutului, cât şi al formei revistei. Grafica, excelent susţinută de artistul plastic Marius Ghenescu, înnobilează şi fixează admirabil tot ceea ce semnatarii textelor şi-au propus să transmită cititorului. Revista este ilustrată (atât în alb / negru, cât şi color) cu multiple reproduceri din albume de artă, dar şi cu grafică originală semnată de Marius Ghenescu.

De remarcat este şi faptul că, de-a lungul acestor 10 ani de apariţie constantă, au apărut şi numere tematice, care au darul de a îmbogăţi patrimoniul revistei TABOR, dar şi de a informa într-un mod consistent, cu detalii şi semnificaţii în orizontul de aşteptare, cititorul avizat. Acesta din urmă poate întreprinde o lectură supraetajată şi o ordonare a materialului difuzat, în funcţie de afinităţi elective, stabilindu-şi gradul de informaţie dorit, precum şi, de ce nu, hotărârea de a redacta şi de a publica el însuşi articole de specialitate în paginile revistei.

Aşadar, beneficiind de eleganţa spirituală atât a fondatorului ei, care veghează de undeva din Înalturi şi inspiră, ca o umbră luminoasă, cât şi a celor care contribuie la apariţia revistei, TABOR se impune ca un model de publicaţie aflată între Tradiţie şi modernitate.

Și, pentru că ne aflăm la acest moment aniversar, se cuvine să adresăm redacţiei şi colaboratorilor revistei TABOR, cu ocazia celor 10 ani de existenţă, urarea: La mulţi ani, sănătate şi inspiraţie! Vă mulţumim pentru că existaţi şi pentru că ne oferiţi această minunată revistă cu valenţe spirituale autentice!

NB: Citatele utilizate în text aparţin lui Bartolomeu Anania, a se vedea Argument - Prolegomene la un dialog interior, TABOR, nr. 1 / aprilie 2007, pp. 5 - 7. Pentru cei interesaţi, informaţii despre Grupul de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii, a se vedea Valeriu Anania, Memorii, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, pp. 672 - 699.