--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iunie 2017, nr. 6 (326), an XXVIII (serie nouă)
Recenzie
--- pagina: 8

Pagini de sinaxar, (ed.) Cătălin Pălimaru, col. ,,Restituiri", vol. 4, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017

de Ierom. Maxim Morariu
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ''; } ?>

Cea de-a doua serie a revistei Renaşterea, organul publicistic oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, s-a remarcat deja atât prin longevitate şi consecvenţă, cât şi prin calitatea materialelor din paginile ei şi prestigiul autorilor. Antologizarea unor cercetări ce i-au împodobit de-a lungul paginilor conţinutul, în funcţie de o anumită orientare tematică, se constituie într-un demers frumos, polivalent. În cadrul lui, volumul Pagini de sinaxar, coordonat de părintele Cătălin Pălimaru, apărut la Editura Renaşterea în anul 2017, reprezintă deopotrivă o întreprindere utilă şi interesantă. Pe de-o parte, a aduna materialele ce prezintă vieţile sfinţilor plasează lucrarea în categoria celor care se adresează unui public larg de cititori, format din cei care doresc să afle mai multe informaţii despre anumiţi sfinţi importanţi. Pe de altă parte, ea arată cum, pornind de la lucruri deja cunoscute, de utilitate, autorii au reuşit să-şi demonstreze originalitatea, plasându-se în cadrele tradiţiei. În plus, readucerea în atenţie, într-un limbaj actualizat, a biografiei unor mari personalităţi ale aghiografiei contemporane şi ale celei mai vechi, le face să fie mai accesibile publicului zilelor noastre, transformându-le în adevărate modele şi contribuind la consolidarea credinţei cititorilor, după cum remarcă părintele coordonator, care în cuvântul introductiv (pp. 5-11), realizează o frumoasă trecere în revistă a aghiografiei ortodoxe şi istoriei ei:

,,Cititorul contemporan, marcat de raţionalism şi tributar cerinţelor ştiinţei, a devenit mai puţin receptiv la imaginarul şi retorica vechilor texte hagiografice, aglomerate de legende şi redactate într-o stilistică hiperbolozată. Lectura lor le face azi prea puţin credibile, de unde nevoia, pentru consolidarea credinţei, de texte noi, adaptate acestei epoci, mult schimbată în ce priveşte condiţiile istorice, culturale sau sociale în raport cu veacurile trecute. Aceasta înseană nevoia mai multor detalii biografice, o selecţie riguroasă şi competentă a surselor, prezntarea contextului istoric al vieţii sfinţilor şi mai ales o expunere realistă a felului cum au purtat lupta pentru mântuire. Doar descrisă în această manieră, viaţa unui sfânt oate deveni un exemplu convingător pentru omul de azi" (p. 11).

Periplul prin sinaxar cuprinde 63 de medalioane, frumos întocmite ale unor sfinţi mai vechi sau mai noi, aranjate cronologic în raport cu anul bisericesc. Cititorii sunt invitaţă să ia contact cu personalităţi din diferite arealuri geografice şi culturale, de la cel german (pp. 13-20), la cel grec (pp. 35-42), cel american (pp. 65-70), cel elveţian (pp. 79-84), şi cel românesc. Itinerarul lor cuprinde epoci diferite ale creştinismului, contexte care mai de care mai interesante, şi abordări, adesea multi-faţetate. Autorii şi-au dat, fiecare concursul, în domeniul lor de expertiză, fapt ce transformă lucrările nu doar în simple expuneri, cu caracter de eseu de popularizare, ci în excursuri, pe alocuri ample, ce aduc în atenţie oameni nedreptăţiţi de aghiografie (cum face, de exemplu, părintele Ioan Bizău cu Iosif din Nazaret, pp. 185-192), sau mai cunoscuţi, actualizând mesajul propovăduirii sau pilda vieţii lor şi îndemnându-i pe cei ce lecturează cartea să se gândească mult mai serios, cu sensibilitate şi responsabilitate la ei.

Am putea spune că volumul se constituie într-un frumos şi dinamic melanj tematic-autorial. Astfel, dacă în cea dintâi categorie pot fi întâlnite biografiile unor oameni precum: Corbinian din Freising (pp. 13-20), Ioan din Creta (pp. 35-42), Teodosie al II-lea, Mitropolitul Moldovei (pp. 43-52), Siluan Athonitul (pp. 61-64), Inocent din Alaska (pp. 65-70), Gall, Apostolul Elevţiei (pp. 79-84), Paraschiva de la Iaşi (pp. 71-78), Nectarie de la Eghina (pp. 107-110), Atanasie Todoran din Bichigiul Năsăudului (pp. 111-120), Ioan Gură de Aur (pp. 121-126), Apostolul Andrei (pp. 127-132), Ioan Damaschinul (pp. 133-140), şi alţii, în cea de-a doua întâlnim atât autori consacraţi, cât şi cercetători mai puţin cunoscuţi, între numele semnatarilor numărându-se: părinţii Cătălin Pălimaru, Grigore Benea, Andrei Coroian, Ştefan Iloaie, Fabian Seiche, Dumitru Boca, Gavril Vârva, Vasile Nemeş, Ioan Bizău, Nicolae Kerekes, Vladimir Zielinski, Ciprian Negreanu, Nicu Dumitraşcu, Ioan Vasile Leb, Nicolae Feier, Horaţiu Murşean, Preasfinţitul Macarie Drăgoi, Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, alături de cercetărorii: Constantin Cubleşan, Marcel Muntean, Miron Scorobete, Ioan Calinic, Ovidiu Cornea, Vasile Rojneac sau Radu Lazăr şi doamnele: Nicoleta Pălimaru, Gabriela Bulgaru, Codruţa Vasian, Maria-Magdalena Goia şi Claudia Moldovan.

Volumul intitulat sugestiv Pagini de sinaxar, coordonat de părintele Cătălin Pălimaru, se constituie aşadar într-o frumoasă antologie aghigrafică ce oferă cititorilor zilelor noastre un mesaj frumos actualizat, transpus într-un limbaj accesibil, reliefând vocaţia perenă a Ortodoxiei şi dimensiunea ei universală, fapt pentru care nu putem decât să felicităm editorul şi să-l recomandăm cititorilor ce doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele privitoare la credinţa lor, parcurgând un volum interesant şi accesibil totodată.


'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>
'); #$title = ''; # echo($title); } else { echo ' '; } ?>