--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2017, nr. 7 (327), an XXVIII (serie nouă)
Cronica
--- pagina: 10

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, iunie 2017

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 25-28 mai 2017, studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Mihai Repede, cu referatul Misiunea creștină, scopul vieții părintelui Vasile Vasilachi și Adrian Leș - cu referatul Traian Dorz și Oastea Domnului. Profilul unui destin misionar în perioada comunistă (ambele alcătuite sub îndrumarea Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea), au participat la Simpozionul național studențesc organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” - Caraiman.

Tema simpozionului-concurs a fost: Personalitatea patriarhului Justinian si apărătorii Ortodoxiei în timpul Comunismului.

Premiul al III-lea la acest simpozion-concurs a fost obținut de studentul Adrian Leș.

*

În perioada 29 mai-3 iunie 2017 la Casa de Cultură a Studenților din Petroșani a fost organizată Tabăra Studențească de Arte vizuale. Facultatea noastră a fost reprezentată de Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu.

*

Miercuri, 7 iunie 2017, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioase și a Facultăţilor de Teologie Romano-catolică, Ortodoxă, Reformată și Greco-catolică ale UBB a avut loc conferința Prof. univ. dr. Jad Hatem de la Departamentul de Filosofie a Universității „Saint Joseph” din Beirut (Liban), cu tema: Despre iubire la Luther, în contextul aniversării a 500 de ani de la începuturile Reformei. Invitatul, care revine la Cluj-Napoca după 10 ani, este catolic de rit maronit, filosof, poet, preocupat de mistică, cunoscut în România datorită lucrării sale apărute în anul 2007 la Editura Humanitas cu titlul: Hiperbola mistică a iubirii pure.

*

Facultatea Teologie Ortodoxă a Universității Babeş-Bolyai şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români au organizat miercuri, 7 iunie 2017 şi joi 8 iunie 2017 conferinţa domnului Florin Marinescu, istoric, paleograf, şi cercetător la Centrul de Cercetări Neoelene al Institutului Național de Cercetări din Grecia, cu titlul: Un călugăr mirean în căutare de tezaure româneşti la Muntele Athos.

*

Joi, 8 iunie 2017, a avut loc ședința lunară a preoților din Protopopiatul Cluj I, găzduită de Parohia Ortodoxă Cojocna.

A fost savărșită Sfânta Liturghie, la finalul căreia, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană a rostit un cuvânt de învățătură axat pe necesitatea actualizării Cincizecimii. Apoi, invitatul a susținut prelegerea cu tema: Pastorația timpului de astăzi - reflecții misionar pastorale.

*

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut loc în perioada 8-9 iunie 2017, la Mânăstirea Putna, ediția a IX-a a Simpozionului Internațional „Studia Theologica Doctoralia” dedicat Anului omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Evenimentul a fost organizat de Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, împreună cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Graz (Universitatea Karl Franzens), Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Ioan Damaschinul” din Balamand (Liban) și Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Din partea facultății noastre au fost prezenți: Pr. drd. Mihail Iustin Argatu, Arhim. drd. Iov Cristea și Pr. drd. Ciprian Joița.

*

Luni, 12 iunie 2017, Conf. univ. dr. Radu Preda a participat la conferinţa: Biserica în dialog. Europa şi valorile sale, în organizată de Mitropolia Banatului şi Fundaţia Konrad Adenauer la Timişoara.

*

În perioada 11-14 iunie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea și Protos. lect. univ. dr. Benedict Vesa au participat la un seminar de cercetare la Institutul Universitar Sophia din Lopiano (Italia).

*

În perioada 12-18 iunie 2017, sub auspiciile Universității din Viena și ale Facultății de Teologie Catolică s-a desfășurat Școala de Vară cu titlul: Ecumenical and Interreligous Approaches to Bioethics. Evenimentul a adunat laolaltă mai mulți profesori de teologie morală și bioetică precum și studenți din mai multe țări ale Europei Centrale și de Est (Austria, Slovenia, Ungaria, Polonia, Serbia și România). Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a participat Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, care a susținut următoarele prelegeri: An Orthodox Approach to Bioethics; Bioethical questions: Do the Christian confessions argue differently?; Bioethics in the Public Square. Perspectives from Romania and Slovenia (ultimele două reprezentând o discuție la masă rotundă și un curs moderate împreună cu prof. Ștefan Tobler - Sibiu și Roman Globokar - Ljubljana).

*

Marți, 13 iunie 2017, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, la ședința festivă de deschiderea care a avut loc în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, Corul de cameră Psalmodia Transylvanicaal Facultății de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii a susţinut un concert de muzică corală românească. A fost prezent și a rostit o alocuțiune Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.

*

Marți 13 iunie 2017, la biserica din Zagra a fost oficiată slujba de înmormântare a d-nei preotese Floarea Dâmbu (soția pr. Ioan Dâmbu, protopop al Protoieriei Năsăud). A slujit IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei alături de un sobor de preoți, printre care și Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii.

*

Facultatea de Teologie Orto­doxă „Justinian Patriarhul”, a Universităţii din Bucureşti, a organizat joi, 15 iunie 2017, Seminarul cu tema: Receptarea hotărârilor Sfân­tului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016. Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, în intervenția sa, a prezentat documentul sinodal despre „Diaspora ortodoxă”.

*

Vineri, 16 iunie 2017, Centrul de Studii Biblice al UBB a organizat conferința cu tema: Religie și drepturile omului. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului UBB a susținut referatul: Bazele biblice ale drepturilor omului: o dezbatere focalizată pe drept și demnitate.

*

Vineri, 16 iunie 2017, în Aula Magna a Universității „Babeș-Bolyai”, a avut loc Gala de Decernare a Premiilor Excellentia, ediția a V-a, evenimentul, organizat de Consiliul Studenților din Univeritatea Babeș-Bolyai. Titlul de profesor excellentia din partea Consiliului Studenților din Univeritatea Babeș-Bolyai, la propunerea studenților Facultății de Teologie Ortodoxă, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru prestaţia didactică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, i s-a acordat părintelui protos. lect. univ. dr. Benedict Vesa. Titlul de student excellentia i s-a acordat d-lui Darius Ionuț Sorin Echim, studentul senator al facultății noastre.

*

Diac. asist. univ. dr. Olimpiu Nicolae Benea a susținut vineri, 16 iunie 2017, la Protopopiatul Dej, la invitația protoiereului Ioan Buftea, conferința duhovnicească cu tema: Accentul parenetic al Epistolei către Evrei.

*

Marţi, 20 iunie 2017, în organizarea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, a avut loc lansarea cărţii: Intelectuali îmbisericiţi a Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, apărută la Editura Fundaţiei Anastasia (editor Sorin Dumitrescu), Au vorbit: ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, scriitorul Adrian Popescu, scriitorul și jurnalistul Zorin Diaconescu şi Pr. drd. Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Județene Bistrița-Năsăud.

*

Marți, 27 iunie 2017 a avut loc cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2017 (aproximativ 160 de studenţi de la cele patru specializări de la nivel licenţă şi de la cele șase de master), precedat de Sfânta Liturghie, săvârşită la capela cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din cadrul Campusului universitar teologic Episcop Nicolae Ivan, de către ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, înconjurat de un sobor de preoţi din care au făcut parte cadrele didactice ale facultăţii. Manifestările au continuat, în Sala Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj-Napoca.

ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei şi decanul Facultăţii, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu au adresat absolvenţilor cuvânte de felicitare şi îndemn. Au fost prezenți: Prof. univ. dr. Călin Rus, prorector al UBB, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului UBB și Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie care a susținut prelegerea festivă.

*

În după amiaza zilei de marți, 27 iunie 2017, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud şi Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud au organizat simpozionul: Minunea timpului trăit: familia Pillat și cultura română. Au participat: Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, alţi oameni de cultură: Monica Pillat, George Ardeleanu, Aurel Rău, Alexandru Cistelecan, Dana Vasiliu, Teodora Stanciu, Alexandru Munteanu. Moderatorul evenimentului cultural a fost Pr. drd. Ioan Pintea.

*

Vineri, 30 iunie 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu împreună cu Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia au participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ca membri ai comisiei de evaluare, la concursul pentru ocuparea unui post de conferențiar universitar. Candidat a fost Pr. lect. univ. dr. Adrian Lucian Dinu.