--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iunie 2013, nr. 6 (278), an XXIV (serie nouă)
Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

O nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului

de PF Patriarh Daniel Ciobotea

Înaltpreasfinția Voastră,[1]

Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici,

Onorate Oficialități și Dreptmăritori Creștini,

u vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună-lucrarea Preasfântului Duh s-a ctitorit Mănăstirea de la Salva, din Țara Năsăudului. Hramurile bisericii sunt „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Martiri Năsăudeni”, de la a căror mucenicie se împlinesc anul acesta 250 de ani.

Construcția începută în anul 1996, pe timpul vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, s-a ridicat cu multă trudă de către soborul de maici, având-o în frunte pe Stavrofora Emanuela Moisa. La ridicarea Mănăstirii Salva au ajutat şi unii demnitari de stat, precum şi mulţi credincioşi, pe care Dumnezeu îi va răsplăti cu darurile Sale cereşti.

Locul unde este construită mănăstirea aminteşte de mărturisirea jertfelnică a credinței ortodoxe, când aici a fost zdrobit cu roata moș Tănase Todoran din Bichigiu şi au fost ucişi încă alţi trei mărturisitori, în anul 1763. Credinţa lor puternică şi curajul lor vor rămâne întipărite în memoria urmașilor, mai ales după ce Biserica Ortodoxă Română i-a trecut în rândurile sfinţilor din Calendar, cu zi de pomenire în 12 noiembrie.

Pe terenul donat de credincioasa Varvara Cotuțiu, în anul 1996, s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică, spre a fi „ctitorie pentru veșnicie”.

Avem credinţa şi nădejdea că „Izvorul Tămăduitor” al lui Hristos şi al Maicii Domnului, pentru rugăciunile Sfinților Năsăudeni, va alina multe dureri și va aduce multă mângâiere în sufletele credincioșilor care aleargă la acest locaş de închinare.

Invitat fiind să târnosesc această frumoasă biserică, ea fiind o nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului, aș fi venit cu bucurie, dar multele responsabilități de la Patriarhia Română nu mi-au îngăduit să fiu prezent fizic la acest moment solemn. Cu sufletul, însă, sunt în rugăciune cu toţi cei prezenţi la acest sfânt şi mare eveniment.

În comuniune spirituală frăţească şi părintească, chemăm ajutorul Maicii Domnului cu rugăciunea pe care ne-o oferă condacul sărbătorii de astăzi: „Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând pururi, curgerile harului tău mai presus de cuvânt”.

Cu multă preţuire, vă felicităm pe toţi pentru lucrările de mare valoare şi semnificaţie realizate aici şi ne rugăm lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat să vă răsplătească credinţa şi iubirea jertfelnică, hărnicia şi dărnicia, să vă dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, precum şi mult ajutor în viaţă, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu dragoste în Hristos şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române[1] Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sfinţirea bisericii Mănăstirii Salva din judeţul Bistriţa Năsăud, vineri, 10 mai 2013(Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii).