--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iunie 2013, nr. 6 (278), an XXIV (serie nouă)
Tableta lunii
--- pagina: 3

Capela Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici

de Alexandru Nemoianu

În luna octombrie 2010, am avut cinstea să fiu invitat şi să iau parte la Simpozionul de pomenire a eroului almăjan şi titanului generaţiei româneşti „de la ’48”, Eftimie Murgu.

Lucrările Simpozionului, ţinut în incinta Liceului teoretic din Bozovici, s-au desfăşurat cu eleganţă şi exemplar spirit ştiinţific. Cu siguranţă că el va duce la încă mai buna cunoaştere a marelui Eftimie Murgu. Dar, cu acest prilej, am avut fericita ocazie să văd, pentru mine întâia dată, capela ortodoxă a Liceului.

Este aşezată în ceea ce fusese vechiul „podrum”, pivniţa liceului. Un spaţiu care nu mai era folosit şi care fusese lăsat în părăsire. Concepţia de amenajare a fost efectiv binecuvântată. Spaţiile fostului podrum au fost transformate şi capela, modestă în dimensiuni, dar impresionantă în duh, s-a alcătuit.

Aici sunt toate cele necesare unei Biserici Ortodoxe, dar cumva mai mici, în miniatură. Ceea ce ajută enorm pe cel care se roagă acolo. Faptul că va trebui, cel care se roagă, să coboare câteva trepte şi să intre într-o penumbră solemnă şi tăcere impunătoare, va spori atmosfera de evlavie. În plus, icoanele capelei, făcute de „amatori” credincioşi, sunt de o frumuseţe şi eleganţă efectiv sfâşietoare.

Atmosfera din capelă te poartă cu duhul la frescele bizantine de la Ravenna, la evlavia de la Assisi şi, fără îndoială, la peştera din Bethleem. Împrejurarea că, în acest moment, Liceul teoretic din Bozovici se află, efectiv, aşezat pe o capelă, pe un spaţiu sfânt, este mai mult decât simbolic. Această aşezare este semn de trăire în credinţă şi tradiţie. Iar prezenţa acestui loc sacru va impune încă mai mult, va îndemna încă mai mult la seriozitate şi stăruinţă în bună cuviinţă şi învăţătură.

Conducerea liceului şi întregul corp profesoral, dar şi elevii care, cot la cot, au muncit pentru a face cu putinţă, pentru a aduce în existenţă capela, merită toată lauda. Un cuvânt special de laudă merită însă preotul profesor dr. Petrică Zamela, una dintre cele mai remarcabile personalităţi ale generaţiei tinere de intelectuali din Almaj şi o mare promisiune pentru viitorul culturii Banatului montan şi a celei româneşti, în general. Rolul său în deschiderea capelei a fost esenţial şi tot el este cel care o slujeşte cu vrednicie spre binele elevilor, al liceului şi al tuturor celor care se roagă în acest nou monument de credinţă şi tradiţie vie, nepieritoare.