--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2013, nr. 2 (274), an XXIV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Reîntemeietorii

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Reîntemeietorii Întemeietorul Mitropoliei Clujului a fost Sfântul Voievod Ştefan cel Mare. Şi înaintea lui au existat reşedinţe episcopale în Transilvania, care au apărut din raţiuni duhovniceşti şi au dispărut datorită vitregiei vremurilor. Este suficient să amintim scaunul Sfântului Ierotei de la Alba Iulia, episcop hirotonit la Constantinopol în anul 953[1], temeliile catedralei acestuia fiind descoperite în anul 2011[2]. La sfârşitul veacului al XV-lea, Ştefan cel Mare şi Sfânt va întemeia o Mitropolie la Feleac, lângă Cluj, şi o Episcopie la Vad, pe domeniul Ciceului. Datorită relaţiilor bune pe care Sfântul Voievod Ştefan le-a avut cu regele Matei Corvin al Ungariei, lucrul acesta a fost posibil. Ştim că Sfântului Ştefan i-au fost oferite domeniile Ciceului şi Cetății de Baltă. Dacă, după tradiţie, eparhiile din Transilvania depindeau de Mitropolia Munteniei, mitropolitul de aici fiind şi „exarh al plaiurilor”, de data aceasta Feleacul şi Vadul erau legate de Mitropolia Moldovei. Aşa au rămas şi pe vremea lui Petru Rareş. Academicianul Ioan-Aurel Pop menţionează că „la 1498, un om de mare încredere a lui Ştefan cel Mare, vistiernicul Isac, se îngrijea de ferecătura unui Tetraevangheliar, realizat înainte de 1488, pentru „arhiepiscopul nostru Daniil” de Feleac. Toate indiciile arată că Mitropolia Feleacului a fost creată şi a funcţionat în primele sale decenii sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei de la Suceava şi sub înaltul patronaj al lui Ștefan cel Mare”[3]. Inscripţia votivă de pe tetraevangheliar, redactată în slavonă, pomeneşte de faptul că biserica din piatră a Mitropoliei se ridică pe vremea Arhiepiscopului Daniil: „Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Sfântului Duh s-a săvârşit acest Tetraevangheliar din porunca Înalt Prea Sfinţitului nostru Arhiepiscop chir Daniil, în zilele marelui crai Matiaş. S-a scris pe numele Feleacului, aproape de oraşul Cluj, unde şi biserică a zidit în numele prea sfintei noaste maici Paraschiva. În anul 6997 (1488), luna octombrie, 25 zile”[4]. Academicianul Marius Porumb, referindu-se la Feleac, subliniază: „Condiţiile deosebite în care se afla această localitate din vecinătatea oraşului Cluj, libertăţile şi privilegiile de care se bucura, poziţia geografică deosebit de favorabilă, pe unul dintre cele mai vechi şi mai importante drumuri comerciale din inima Transilvanie... mai multPentru a citi/descărca formatul pdf al numerelor disponibile vă rugăm să vă întoarceţi la secţiunea Arhivă!
Vă mulţumim pentru înţelegere!