--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Septembrie 2014, nr. 9 (293), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Maica Domnului binecuvintează începutul şi sfârşitul anului bisericesc

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Maica Domnului binecuvintează începutul și sfârșitul anului bisericesc Anul bisericesc începe la 1 septembrie și se încheie pe 31 august. Aceasta este vechea tradiție bizantină, care s-a păstrat în sinaxarele noastre. S-ar putea spune că anul liturgic constă în dorința pe care o are Biserica de a așeza în mintea credincioșilor învățăturile Evangheliei și principalele momente ale istoriei mântuirii. Fiecare sărbătoare reînnoiește și actualizează evenimentul pe care-l invocă. Reia evenimentul din trecut și-l face contemporan, iar noi ne împărtășim de darurile pe care le revarsă asupra noastră, pe măsura dispoziției și deschiderii sufletești pe care o avem. Așa se face că prima sărbătoare cu care începe anul bisericesc este Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie, iar ultima sărbătoare mare cu care se încheie este Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august. Troparul sărbătorii Nașterii Maicii Domnului este sugestiv prin conținutul său, subliniind importanța evenimentului pentru pregătirea izbăvirii noastre: „Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică”[1]. Tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim, se trăgea din neam împărătesc. Sfânta Ana, mama sa, descindea din Matan, și el urmaș al lui David[2]. Tristețea lor era că nu aveau copii și, în urma rugăciunilor, Dumnezeu le-a dăruit-o pe Maria. Icosul sărbătorii zice: „Rugăciunea împreună și suspinul cel bineprimit, pentru nerodirea și nenașterea de fii, a lui Ioachim și a Anei, în urechile Domnului au intrat și a odrăslit rod de viață purtător lumii; că acela rugăciune în munte a făcut, iar aceea în grădină defăimare a suferit; ci, cu bucurie, cea stearpă naște pe Născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre”[3]. În timpul vecerniei din ajunul praznicului citim la Paremii trei lecturi din Vechiul Testament. Prima, din Cartea Facerii (28, 10-17), descrie noaptea petrecută de Iacov la Luz, când a avut un vis minunat: o scară de la pământ la cer pe care urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Iacov a numit locul acela Betel, însemnând „casă a lui Dumnezeu”. Maica Domnului, care L-a coborât pe Domnul din cer, este și ea o scară între cer ... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

Şapte ani de ardere şi dăruire
O aniversare rotundă şi semnificativăde Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Se împlinesc pe 30 septembrie 2014 șapte ani de când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost întronizat ca Întâistătător al Bisericii noastre. Cifră simbolică, dublată de realizări pe măsură, pe care e dificil să le rezumăm într-un articol omagial. Atunci când a fost ales, în urma plecării la Domnul a Patriarhului Teoctist, pe 12 septembrie 2007, am scris un articol intitulat „Noul nostru Patriarh, deschis înspre lume și înrădăcinat în Tradiție” și n-am greșit. N-am greșit pentru că toate problemele grave cu care se confruntă lumea noastră sunt în atenția Preafericirii Sale, este în dialog cu toate confesiunile creștine și religiile contemporane, dar rămâne credincios cu acrivie învățăturii ortodoxe și Tradiției Bisericii noastre. În materialele deja tipărite sunt rezumate datele biografice ale Preafericirii Sale, itinerariile academice și duhovnicești pe care le-a parcurs, dar și realizările științifice, pastorale și edilitare de excepție pe care le-a obținut. Credem că, pe primul loc, stă punerea pietrei de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului, la 29 noiembrie 2007. Faptul că „această ctitorie pentru veșnicie” se ridică pe zi ce trece îi bucură pe toți credincioșii Bisericii noastr... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 2

Biserica dezaprobă confruntarea politică motivată religios

de Biroul de presă al Patriarhiei Române

Întrucât în ultimele zile, în dezbaterile politice din media pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014, au fost făcute referiri nedrepte şi nedemne la adresa Bisericii Ortodoxe Române şi au fost exprimate opinii nefondate despre o presupusă implicare a acesteia în confruntările electorale, Patriarhia Română reaminteşte: 1. Biserica Ortodoxă Română cooperează cu autorităţile de stat centrale şi locale pentru împlinirea binelui comun în societate şi are relaţii civilizate cu toate partidele politice, dar rămâne neutră din punct de vedere politic în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod fundamentate pe canoanele Ortodoxiei universale. Indiferent de doctrina politică, originea etnică, credinţa sau convingerile religioase ale candidaţilor în alegeri, clerului ortodox român îi este interzis să desfăşoare activităţi cu caracter partinic în comunităţile de credincioşi pe care le păstoreşte. Orice activitate partinică a clerului ortodox este contrară hotărârilor Sfântului Sinod şi dezaprobată de credincioşi. 2. De aceea, Patriarhia Română face un apel către reprezentanţii clasei politice din România ca în dezbaterile electorale privind alegerile prezidenţiale din toamna acestui an să evite confru... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 3

Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana în iconografia bizantină

de Marcel Muntean

În aria răsăriteană s-a încetăţenit, după tradiţie, ca şi părinţii Născătoarei de Dumnezeu, Drepţii Ioachim şi Ana, să fie cinstiţi cu praznic la data de 9 septembrie. Este cunoscut faptul că întotdeauna înainte sau după un praznic împărătesc sunt celebrate şi acei sfinți care au directă legătură cu sărbătoarea. În acest caz avem Naşterea Maicii Domnului, ţinută la 8 septembrie, după care urmează sărbătoriți cei care i-au dat naștere. Lor li s-au dedicat şi alte zile de prăznuire care sunt consemnate în calendarul răsăritean: la data de 9 decembrie - Zămislirea Sfintei Ana[1] şi la 25 iulie Adormirea Sfintei Ana[2]. În tradiţia Bisericii Romano-Catolice ei sunt serbaţi în ziua de 26 iulie. Existenţa numelui celor doi sfinţi nu este consemnată în Sfânta Scriptură ei fiind menţionaţi în Evangheliile Apocrife, Protoevanghelia lui Iacob, Evanghelia lui Pseudo-Matei. SfântulThe holy and righteous Joachim was descended from the tribe of Judah, from the house of David. Ioachim provenea din seminţia lui Iuda, trăgându-şi neamul din casa lui David. His genealogy is as follows: from the line of David's son Nathan, Levi was born, and he begot Melchus and Pamphir, Pamphir begot Barpatherus, Barpatherus begot Joachim, t... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 3

Crucea – stindardul vieţii

de Valentin Vesa

În calendarul bisericesc, luna septembrie, prin excelență, se evidențiază prin omagierea Crucii Domnului Hristos, „nebunie”, pentru cei ce nu cred, „putere a lui Dumnezeu”, pentru cei credincioși (1 Corinteni 1,18), și, mai ales, semnul mântuirii în Hristos. Caracterul festiv al praznicului „Înălțării Sfintei Cruci” (14 septembrie) este redat și de cele două duminici, premergătoare și succesivă, care îl încadrează teologic – dogmatic și moral. Ne vom referi în acest scurt articol la fragmentul evanghelic care se citește în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, din Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 14-15. Aici, Mântuitorul Hristos, făcând referință la un episod din viața poporului Israel, relatat în cartea Numerilor (21, 8-9), anunță Patima Sa care urma să vină: „Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul Omului. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. Identificăm aici ceea ce Teologia Biblică numește interpretarea tipologică a unui eveniment veterotestamentar important în lumina timpului hristic. Poporul Israel, călăuzit de Proorocul Moise, se afla în drum spre Țara Făgăduinței. Chiar dacă Dumnezeu... mai mult


Eveniment
--- pagina: 4

Concluziile ediției a 5-a a Conferinței Asociaţiei Internaţionale a Bisericilor Rurale

(Lilongwe, Malawi - Africa, 28 iulie – 1 august 2014)

Tema: „Să păstrăm speranţa“de Pr. Mircea Dejeu

”Adu-ți aminte de făgăduința dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Aceasta este mângâierea mea în necazul meu, că făgăduința ta îmi da iarăși viață” (Ps 119, 49-50) Noi, cei 72 de membri ai International Rural Churches Association (IRCA, adică Asociația Internațională a Bisericilor Rurale), care ne-am întâlnit la African Bible College (ABC) din Lilongwe - Malawi (Africa), într-a 5-a conferință mondială IRCA, din 28 iulie - 1 august 2014, vrem să împărtășim acest mesaj colegilor noștri din mediul rural și conducătorilor naționali și internaționali ai organizațiilor bisericești. Am fost prezenți 44 de participanți din Malawi, cei mai mulți din mediul rural, și 28 de participanți internaționali, din 8 țări, de pe întreg mapamondul (India, Romania, Coreea, Noua Zeelandă, Australia, Canada, Regatul Unit și Statele Unite), adunați pentru a discuta tema conferinței «Să păstrăm speranța». Pentru noi toți, oaspeți sau localnici, s-a dovedit a fi o experiență de neuitat. A fost o oportunitate interesantă pentru îmbogățirea experiențelor spirituale și practice. În rugăciuni, muzică, studiu biblic și discuții am împărtășit profund o mare varietate de... mai mult


Eseu
--- pagina: 4

„(Mai) are familia viitor?“

de Cezar Marksteiner-Ungureanu (Ungureanu)

Se poate deja vorbi despre familie în epoca post-familiei? Ce (mai) înseamnă astăzi, de fapt, familia? Dar taina nunţii? Care este atitudinea bisericilor creştine europene faţă de fenomenele sociale care erodează ideea tradiţională de familie (creştină)? Simplu spus, cauzele acestui proces sunt, pe de o parte, numărul foarte ridicat al divorţurilor de pe continentul nostru, iar pe de altă parte practicarea căsătoriilor de probă, ori, simplu spus, a concubinajului. În perioada 14-23 iulie 2014, sub auspiciile teologilor vienezi de morală, a avut loc o dezbatere interconfesională pe baza întrebărilor enunţate anterior, în cadrul Şcolii de Vară a Institutului de Teologie Morală a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din Viena, adresată tinerilor masteranzi şi doctoranzi din spectrul teologiei etice şi morale, invitaţi din diverse ţări ale Europei Centrale şi de Est, cu scopul de a schiţa cadrul teologic, social şi personal al familiei contemporane, iar pe baza datelor rezultate să fie proiectaţi parametrii necesari dezvoltării familiei creştine în lumina următorilor ani. La această dezbaterea au luat parte şi doi masteranzi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, printre care şi autorul acestor rânduri.... mai mult


Theologica
--- pagina: 5

Nu poţi şti niciodată! Pentru o abordare unitară a vieţii (III)

de Pr. Dan Popovici

„Bucuraţi-vă pururea”. Nu doar când aveți motive de bucurie. Ci și în strâmtorare, în ispite, în greutăți, în boli. Despre starețul Ambrozie de la Optina, biograful său, schiarhimandritul Agapit nota: „Câte feluri de necazuri, de boli şi nereuşite nu a trebuit să încerce, dar nimic nu a putut să-l zdruncine, a rămas totdeauna vesel şi liniştit. Stând pe patul de suferinţă, din când în când, ca de obicei, glumea cu monahii din jur şi, fiind într-o extremă neputinţă, îi mângâia pe cei lipsiţi de curaj, pe cei ce îi lua gura pe dinainte, cu o privire blândă părintească sau cu atingerea mâinii lui slabe. De obicei, când stareţul era grav bolnav, aproape toţi fraţii schitului, în special cei mai tineri, erau într-o deznădejde totală. În schit era un frate înaintat în vârstă, cu chelie, pe nume I. T. Fiind grav bolnav stareţul, el a venit supărat în chilie la acesta cu speranţa ca măcar tăcând să primească binecuvântare de la acesta şi nu s-a înşelat. Cu inima strânsă s-a apropiat de patul bolnavului, a făcut metanie şi a întins mâinile pentru binecuvântare. Dându-i binecuvântare, stareţul l-a lovit încetişor peste cap şi în glumă, cu un glas abia şoptit, i-a spus: „Ei, tu, egumen che... mai mult


Historia
--- pagina: 6

Supravegherea de către autorităţile comuniste a sfinţirii bisericii ortodoxe din Bistriţa Bârgăului

de Alexandru Dărăban

Biserica Ortodoxă Română a fost una dintre instituţiile cele mai supravegheate, în cei 45 de ani de regim comunist, de către securitate. Biserica Ortodoxă Română, în tot ce a însemnat aceasta în perioada comunistă, înalţi prelaţi, preoţi de mir, călugări şi credincioşi, a fost permanent şi îndeaproape supravegheată de către organele de partid şi stat şi securitate, documentele o demonstrează. Incompatibilitatea dintre creştinismul-ortodox şi comunism a fost găsită şi cultivată de către cei care au devenit liderii României şi ai sistemului său represiv. Omul nou pe care comunismul trebuia să-l creeze nu putea fi credincios, „mistic” în percepţia comunistă, ci ateu. Erau supravegheate, printre altele, toate vizitele pastorale pe care le făceau ierarhii în parohiile de pe raza eparhiilor lor. Au fost infiltraţi în mediul lor diferite personaje, unele chiar cu atribuţii bisericeşti bisericeşti, pentru a raporta tot ce se întâmplă, cu cea mai mare exactitate. Un astfel de personaj a fost impus în angrenajul episcopului Nicolae Colan. Acesta din urmă, pentru a se proteja de delaţiunile celui infiltrat, îi interzicea acestuia accesul la întâlnirile cu consilierii în problemele de administrare a eparhiei[1]. ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Integrala operei publicistice a părintelui Ene Branişte

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Pe 12 octombrie 2013 s-au împlinit o sută de ani de la naşterea părintelui profesor dr. Ene Branişte, unul din marii dascăli ai teologiei academice româneşti din secolul trecut. Profesor timp de aproape cinci decenii (1938-1982) la catedra de Teologie liturgică, Teologie pastorală şi Artă creştină de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, pr. Ene Branişte a marcat zeci de generaţii de cântăreţi bisericeşti, elevi seminarişti, studenţi teologi şi preoţi din ţara noastră prin publicarea a trei manuale sistematice consistente dedicate mediului teologic liceal (Liturgica teoretică, ed. I, Bucureşti, 1978) şi universitar (Liturgica specială, ed. I, Bucureşti, 1980; Liturgica generală, ed. I, Bucureşti, 1985). Devenite normative şi apărute în mai multe ediţii, manualele de liturgică ale părintelui Branişte rămân în continuare repere bibliografice indispensabile oricărei persoane aflate în cursul formării teologice, precum şi fiecărui cleric care doreşte să aprofundeze această disciplină imperios necesară înţelegerii adânci, deopotrivă ştiinţifice şi duhovniceşti, a ansamblului cultului şi a actelor liturgice ale Bisericii Ortodoxe, cu bogatul lor sens şi cu multiplele semnificaţii istorice, doctrinare şi mi... mai mult


Eseu
--- pagina: 8

PRIMUM NON NOCERE!

de Alexandru Nemoianu

Primul episcop ortodox al Românilor-Americani a fost Policarp Morușca, cu numele civil de Pompei Morușca. A fost născut în 1883 și a fost hirotonit, după studii teologice, în 1908. El a fost căsătorit cu sora lui Nicolae Bălan, la acea vreme Mitropolit al Ardealului. După ce o vreme a fost preot slujitor, Pompei Morușca a fost numit administrator adjunct la Mitropolia din Sibiu. După puțin timp, el s-a separat de soția lui, în urma unui divorț mai degrabă scandalos. Aparent diferențele hormonale erau net în dezavantajul preotului. În 1925, Pompei Morușca a intrat în monahism și foarte repede a fost ridicat la treapta de arhimandrit și apoi numit stareț la mănăstirea Hodoș-Bodrog din vecinătatea Aradului. O comunitate mică și marginală. În 1934, el a fost numit Episcop al recent înființatei Episcopii Românești din America. El a ajuns în Lumea Nouă și și-a așezat păstorirea sub formula, ”vă accept așa cum vă găsiți, dar de acuma înainte va trebui să avem ordine și disciplină”. Scurta lui păstorire a fost un succes, până la un punct. El a așezat centrul Episcopiei la ”Vatra” (un frumos domeniu rural din Michigan), a întemeiat oficiosul Episcopiei, gazeta ”Solia” și a început organizar... mai mult


Recenzie
--- pagina: 8

Înarmarea sufletului

de Mircea Gelu Buta

Părintele Nicolae Feier, bunul păstor de la Biserica „Coroana” din Bistrița, un îndrăgostit de minele noastre istorice, de oamenii și locurile care au fost și, poate, cel mai important, de modelele pe care le-au construit și le-au lăsat înaintașii, ne-a pus la dispoziție în această vară un valoros îndreptar, menit să ne ajute să stăm „neclintiți în credință și să ne ferim de ispititori”. Deși îi place elocința, părintele Nicu folosește în construcția discursului său metoda de prezentare științifică, adică analizează cauzal ispitirile și continuă, analitic, cu bună rânduială, să ne convingă că cea mai dreaptă cale spre mântuire este învățătura lui Iisus Hristos. Autorul ne atenționează că diavolul continuă să Îl slujească pe Dumnezeu, în ciuda propriei lui voințe, așa cum sectarii dau impresia că îl slujesc acum pe Hristos, cum demult nimeni nu L-a mai slujit. Desigur, cel mai teribil și cel mai sfânt dar pe care Dumnezeu L-a dat oamenilor este libertatea. Asta se simte cel mai bine în Evanghelie. Iată de ce ținta asupritorilor spiritului este tocmai această carte, de pe care sectarii încearcă să șteargă praful „obișnuinței”, străduindu-se să ne-o prezinte ca pe ceva nou, teri... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

2 – 9 NOIEMBRIE 2014, 5 – 12 NOIEMBRIE 2014, 12 – 19 NOIEMBRIE 2014, 8 – 15 FEBRUARIE 2015, 4 – 11 MARTIE 2015 şi 18 – 25 MARTIE 2015 PELERINAJ în ŢARA SFÂNTĂ – ISRAEL – ZBORURILE VOR FI EFECTUATE DIN CLUJ-NAPOCA

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renașterea”, organizează în perioada 2 – 9 NOIEMBRIE 2014, 5 – 12 NOIEMBRIE 2014, 12 – 19 NOIEMBRIE 2014, 8 – 15 FEBRUARIE 2015, 4 – 11 MARTIE 2015 și 18 – 25 MARTIE 2015 o serie de Pelerinaje în Israel. Pelerinajele își propun să refacă geografia locului în care a predicat și învățat Mântuitorul Hristos, ca un drum inițiatic pentru fiecare creștin, care se angajează în descoperirea rădăcinilor profunde ale credinței. Prețul întregului pachet se ridică la valoarea de 610 Euro. (În perioada 23 iulie – 30 iulie 2014 înscrierile și informațiile pentru pelerinaje se vor face doar la birou sau la numărul fix de telefon 0264 431 020, între orele 8.00 – 16.00) Ziua I: ÎNTÂLNIRE pe AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU din CLUJ-NAPOCA: GRUPUL 1: 2 – 9 NOIEMBRIE 2014.(DUMINICĂ 2 NOIEMBRIE ora 14.20 OBLIGATORIU). Ierom. ANASTASIE GRUPUL 2: 5 – 12 NOIEMBRIE 2014.(MIERCURI 5 NOIEMBRIE ora 14.20 OBLIGATORIU) PR GOGA DĂNUȚ GRUPUL 3: 12 – 19 NOIEMBRIE 2014.(MIERCURI 12 NOIEMBRIE ora 14.20 OBLIGATORIU) GRUPUL 4: 8 – 15 FEBRUARIE 2015. (DUMINICĂ 8 FEBRUARIE ora 14.20 OBLIGATORIU) PR CIPRIAN OVIDIU MARȚIȘ GRUPUL 5: 4 – 11 ... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

August 2014

de PS Vasile Someşanul

1 aug.: oficiază Paraclisul Maicii Domnului în biserica ”Pogorârea Duhului Sfânt” din cartierul Zorilor, Cluj-Napoca; 2 aug.: oficiază Vecernia în biserica ”Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca; 3 aug.: slujește Sfânta Liturghie în Paraclisul ”Sfântul Vasile cel Mare” de la Căminul de Bătrâni din Bistrița. Oficiază slujba sfeștaniei în biserica nouă din parohia Jelna, Protopopiatul Bistrița și în noua Casă parohială; 4 aug.: oficiază Paraclisul Maicii Domnului în biserica Filiei Alunișu, Protopopiatul Huedin; 5 aug.: oficiază slujba Privegherii și călugăria maicilor Isidora și Dionisia în biserica Mănăstirii ”Schimbarea la Față” din Ilva Mare, Protopopiatul Năsăud; 6 aug.: oficiază slujba resfințirii bisericii de lemna mănăstirii și Sfânta Liturghie cu ocazia hramului. Oficiază Sfântul Maslu în Paraclisul Mănăstirii ”Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca. 8 aug.: oficiază Paraclisul Maicii Domnului și Sfântul Maslu în biserica ”Sfântul Dumitru” din cartierul Mărăști, Cluj-Napoca; 9 aug.: oficiază Vecernia în biserica ”Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca; 10 aug.: slujește Sfânta Liturghie în Pridvorul bisericii Mănăstirii ”Cuvioasa Paraschiva” de la Râșca Tran... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

Mircea Gelu Buta, Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, 113 p.

de Iuliu-Marius Morariu

Medicul și universitarul Mircea Gelu Buta este cunoscut mediilor culturale de pe cuprinsul întregii țări cu precădere datorită profesionalismului cu care își exercită slujirea ca medic, a calităților de organizator a unor prestigioase manifestări științifice[1] și a celor de dascăl, dovedite în activitatea desfășurată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. De curând însă, a dovedit vădite calități scriitoricești, îndeosebi ca memorialist, prin publicarea volumului cuprinzând amintiri legate de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu, lucrare care, împreună cu alte activități editoriale similare, i-au adus și un premiu din partea comunității culturale bistrițene[2]. Volumul, structurat pe două părți, debutează cu reiterarea primei întâlniri a a autorului cu ierarhul cărturar, prilejuită de invitația făcută acestuia la sfințirea capelei Spitalului Județean din Bistrița (pp. 5-17). În fraze de dimensiuni inegale, asemănătoare cursului grăbit al unei ape de munte, autorul descrie, cu emoție, dar și cu atenție la detalii, felul în care s-a desfășurat aceasta. Impresionant este, între altele, și portretul, de-a dreptul diagonostic, pe care, cu precizia unui medic aflat la consultație... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

August 2014

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 august: În biserica cu hramul „Învierea Domnului” din Câmpia Turzii (parohi: Pr. Daniel Vălean şi Pr. Aurelian Cherecheş), protopopiatul Turda, slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Inspectează lucrările de amenajare a clădirii noului centru social pentru vârstnici din parohie. Este însoţit de domnul Liciniu Câmpean, consilierul misionar - social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 2 august: Oficiază Sfânta Liturghie în demisolul Bisericii „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Floreşti (paroh: Pr. Ovidiu Marţiş), protopopiatul Cluj I. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Este însoţit de PC Pr. Cristian Baciu, consilierul bisericesc al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi de domnul Valentin Vesa, secretarul eparhial. În biserica parohiei Suarăş, protopopiatul Dej, slujeşte Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru sachelar pe părintele paroh Daniel Cristian Câmpean. 3 august: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. Hiroteseşte întru duhovnic pe PCuv. Ieromonah C... mai mult


Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii clujene de Teologie Ortodoxă (august 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Mănăstirea „Buna Vestire“ de la Pătrângeni, judeţul Alba, a găzduit în perioada 1-11 august 2014 a noua ediţie a Taberei Naţionale de Artă Sacră, organizată în colaborare cu Centrul de Creaţie şi Cercetare Continuă “Sfântul Evanghelist Luca“, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Au participat 11 studenţi de la specializarea Artă Sacră din cadrul facultăţii noastre. Proiectul este coordonat de asist. univ. dr. Marius Ghenescu, preşedinte al Centrului de Creaţie şi Cercetare Continuă „Sfântul Evanghelist Luca“. Prima ediţie a avut loc în anul 2006, fiind iniţiată de ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, pe atunci Arhiepiscop al Alba Iuliei. În perioada 26-27 august 2014 s-a desfăşurat examenul pentru obţinerea gradului didactic II pentru profesorii de religie. Au participat 13 de dascăli din: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Episcopia Covasnei şi Harghitei. În prima parte a lunii septembrie 2014 va avea loc examenul de admitere la Şcoala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultăţii noastre, în conformitate cu Legea Educ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Tabăra de vară ASCOR în ţinuturile lui Gelu

de Tatiana Onilov

Anul acesta, la început de august, în postul Adormirii Maicii Domnului, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Cluj-Napoca a organizat tabăra de vară pentru tineri în localitatea Dăbâca. Satul, care adăposteşte fosta cetate a comitatului sau chiar cetatea regală a lui Gelu, după cum susţin unii arheologi şi oameni de ştiinţă, locul de o semnificaţie istorică aparte pentru Transilvania, a fost gazda primitoare a peste două sute de tineri ce au ales să-şi petreacă altfel timpul liber. Liturghii zilnice, slujbe de seară în cadrul cărora a fost intonat Paraclisul Maicii Domnului Pantanassa, discuţii şi cateheze, o varietate de ateliere, drumeţii, dar şi multe activităţi-surpriză i-au aşteptat pe cei care au preferat să se destindă într-un atare mod. Ateliere mai vechi, dar şi rucodelii mai noi Aşa cum se ştie, specificul taberei de vară adresată studenţilor constă în trăirea şi valorificarea tradiţiilor creştin-ortodoxe, dar şi a datinilor strămoşeşti. Organizatorii evenimentului s-au îngrijit ca cele două aspecte fundamentale să transpară în toate activităţile duhovniceşti, culturale şi meşteşugăreşti din timpul taberei de la Dăbâca. Astfel, voluntarii diba... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Stareţul meu Iosif Isihastul

de Lavinia Sabou

Părintele Efrem Filotheitul de la Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare, Arizona – SUA, este unul dintre ucenicii care, aflaţi o vreme sub ascultarea Stareţului Iosif Isihastul, pustnic şi vieţuitor al Muntelui Athos în secolul al XX-lea, au împărtăşit lumii din experienţa pustiei şi din sfinţenia vieţii trăite împreună cu duhovnicescul lor părinte nevoitor. Asemănându-se Arhimandritului Sofronie de la Essex, prin care s-au făcut cunoscute viaţa şi scrierile Sfântului Siluan Athonitul, Părintele Efrem Filotheitul contribuie la redescoperirea chipurilor de sfinţenie şi a modelelor de nevoinţă despre care oamenii sceptici afirmă că nu mai există în vremurile noastre. Acesta face referiri constante la stareţul său, Iosif Isihastul, prin mărturisiri legate de perioada de doisprezece ani petrecuţi în Muntele Athonului şi de modul de vieţuire alături de ceilalţi fraţi, viitori monahi, aflaţi sub ascultarea Stareţului Iosif, toate acestea fiind adunate în volumul Stareţul meu Iosif Isihastul. Cartea surprinde întregul parcurs duhovnicesc al lui Gheron Iosif, ilustrând succint şi anii tinereţii, dar concentrându-se asupra vieţii anahoretice petrecute în Sfântul Munte Athos, mai întâi sub ascultarea unor povă... mai mult