--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Noiembrie 2012, nr. 11 (271), an XXIII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

„Bolnav am fost și m-ați cercetat”
(Matei 25, 30)
de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

1. Priveliștea tristă a lumii căzute în păcat Dumnezeu l-a făcut pe om tânăr, frumos, sănătos și nemuritor. Ne spune Scriptura că „a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie” (Facere 12, 7). Când toate erau gata „a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte” (Facere 1, 31). Și totuși, iată că omul tânăr, frumos, sănătos și nemuritor, ajunge bătrân, urât, bolnav și muritor. Privindu-l ne vine să ne întrebăm dimpreună cu Sfântul Ioan Damaschin, văzând în morminte frumusețea noastră zidită după chipul lui Dumnezeu: „Ce taină este aceasta, ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii, cum ne-am înjugat cu moartea?”[1] Taina ne-o deslușește Sfântul Apostol Pavel: „Printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea” (Romani 5, 12). Iar moartea este precedată de un cortegiu întreg de neputințe: dureri, suferințe, boli și, în final, despărțirea sufletului de trup. Am ajuns ca viața noastră pe pământ să fie „ca o jucărie: ceea ce n-am fost ne facem și din ceea ce suntem ne stricăm; vis nestătător suntem, suflare care nu are putere, zbor de pasăre călătoare, corabie pe mare care nu lasă urmă”[2]. Nu e nevoie să fii mare filosof pentru a observa suferința prezentă peste tot. E de ajuns să privești în jurul tău ca să constați că semenii tăi suferă sufletește și trupește. Ba, poate, suferința e prezentă în casa ta, dacă nu în însăși ființa ta. În casa ta, în orașul tău, în parohia ta, în țara ta, sunt oameni care suferă. În aceste clipe, când noi medităm la starea de sănătate și de boală, în multe case suferința s-a instalat de ani de zile. În vreme ce noi suntem sănătoși, spitalele sunt pline de oameni cu sau fără nădejdea vindecării. Și ceea ce-ți seacă mai tare inima este faptul că printre bolnavi sunt copilași nevinovați care, după un raționament simplist, n-ar trebui să sufere că n-au făcut păcate. Sunt mame care, aflându-se pe malul trecerii în eternitate, lasă orfani neajutorați. Dar care, și dintre cei sănătoși, poate spune că n-a simțit niciodată o lacrimă sub pleoapă? Că inima nu i-a tresărit niciodată de spaima încercărilor ce pot veni asupra lui sau asupra celor dragi? Că toate zilele i-au fost însorite și nu știe ce înseamnă a plânge și a suferi? Suferințele sunt de multe f... mai mult


Sinaxar
--- pagina: 3

Tănase Todoran din Bichigiul Năsăudului: un martir al neamului şi legii româneşti (12 noiembrie)

de Pr. Dr. Ioan Alexandru Mizgan

Apărător al Ortodoxiei şi al neamului Nu se ştie exact câţi copii a avut, probabil o fată şi un băiat. Fiica posibil să-i fi murit, atunci când el se ascundea de austrieci. Despre fiul lui se ştie că, fiind pe moarte, iar în sat nefiind nici un preot ortodox, bătrânul Atanasie s-a opus cu îndârjire împărtăşirii acestuia cu azimă, precum şi spovedirii lui de către un preot unit. Înmormântarea a fost făcută în cele din urmă în ritul credinţei strămoşeşti. În anii 1761-1762, a negociat, împreună cu alţi fruntaşi din ţinutul Năsăudului, militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei şi Someşului Mare. A mers la Viena, împreună cu alţi români, unde a încheiat pactul cu guvernul austriac. Au primit asigurări că, după intrarea în regimentul grăniceresc, românii din ţinutul Năsăudului vor beneficia de mai multe drepturi. Sfântul Atanasie a cerut ca, prin înfiinţarea regimentului de graniţă, românii să nu fie siliţi să-şi lepede credinţa ortodoxă, căci de mulţi ani ortodocşii transilvăneni se confruntau cu impunerea, aproape pe orice cale, a credinţei greco-catolice. Nu după mult timp, Atanasie a înţeles planurile ascunse, că nu s-a ţinut deloc seama de dorinţa românilor. După ce a ... mai mult


Sinaxar
--- pagina: 3

Sfinţii Mucenici Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru din Mocod, Marin Grigore din Zagra şi Vasile Oichi din Telciu

de pe luna Noiembrie Mineiul

În zilele de 22-24 octombrie 2007, la Reşedinţa patriarhală, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Printre hotărârile luate a s-a numărat şi recunoaşterea în rândul sfinţilor a Martirilor Năsăudeni Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu, Vasile din Mocod, din Ţara Năsăudului cu ziua de pomenire la 12 noiembrie, dată la care au suferit martiriul în anul 1763. Sinaxar: Întru această zi, 12 noiembrie, pomenirea Sfântului Martir Atanasie Todoran din Ţara Năsăudului şi a celor împreună dânsul. Acest martir s-a născut în Bichigiu, sat de pe Valea Sălăuţei, într-o familie de ţărani liberi, înrudit cu familia preoţilor Coşbuc din Hordou, strămoşii poetului George Coşbuc. Există destul de puţine informaţii despre viaţa lui. Fruntaş în comună, cunoscător de carte, fusese jude şi colector al dărilor în comunele de pe Valea Bichigiului şi a Sălăuţei. Se pare că încă din tinereţe a făcut parte dintr-un regiment care era aşezat undeva lângă Viena şi, tot amânându-i-se eliberarea, a dezertat şi s-a întors acasă. Urmărit de oamenii împărăţiei, s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, în Maramureş ... mai mult


Musica Sacra
--- pagina: 4-5

Bucuria muzicii
Interviu cu profesorul grec Grigorios Stathis
de Elena Chircev

Elena Chircev: – Care este cea mai mare bucurie, mulţumire pe plan ştiinţific, pe care v-a adus-o activitatea de cercetare? Grigorios Stathis: – Este o întrebare foarte bună şi mă bucur că mi-a fost pusă. Am început să alcătuiesc Catalogul manuscriselor muzicale mai ales din nevoia de a fi întemeiată ştiinţa muzicologiei bizantine, atât în Grecia, cât şi în afară. Mai exact, manuscrisele muzicii bizantine, care acoperă un mileniu – din secolul X până în prezent –, cu diferite stadii ale grafiei compoziţiilor, sunt cele care conferă imaginea completă a artei psaltice din Bizanţ şi a altor popoare influenţate de Bizanţ şi care şi-au însuşit această muzică. Eu am spus că ansamblul tuturor manuscriselor de muzică bizantină din întreaga lume constituie o mină de aur în care, dacă săpăm şi excavăm cu multă voinţă şi dragoste pentru a afla aur, nu găsim doar aur, ci, pe lângă aurul însuşi, şi multe alte obiecte de preţ, pietre preţioase, uneori mărgăritare. Şi toate aceste obiecte preţioase le aflăm în manuscrisele de muzică bizantină. Ceea ce m-a interesat pe mine într-o primă fază la manuscrisul de muzică bizantină, în urma studiilor mele făcute în Europa – în special la Copenhaga şi la Oxford ... mai mult


Eseu
--- pagina: 5

Colocviile de la Nicula sau Filosofia şi Poezia se întâlnesc cu Teologia

de Pr. Ioan Morar

Fără nicio resursă material-financiară – înafară de binevoitoarea găzduire a Sfintei Mânăstiri –, cu şovăitoare încredere, dar cu o înflăcărată dorinţă de înţelegere a vieţii personalităţilor cuprinse în atenţia noastră şi a descifrării operei lor, iată-ne ajunşi la cea de a treia ediţie a Colocviilor de la Nicula. Ca de fiecare dată, aşa cum se cuvine, începem, sau am şi început deja, prin intermediul misterului liturgic, cu intrarea în relaţie cu cei aflaţi pe celălalt mal al râului vieţii, pe care îi chemăm să fie alături de noi, pentru ca bucuria să fie deplină, şi a celor ce au semănat şi a celor care secerăm, exprimându-ne biblic. Dacă în cele două ediţii s-au avut în vedere o serie de date biografice, de data aceasta propunem, cu o inspiraţie tot biblică, să tragem mai la adânc. Adică să cutezăm a coborî în galeriile operei lor, să ne asumăm povara şi riscul cotrobăirii prin comorile ascunse de ei, în speranţa de a fi aflate. Ar rezulta de aici o dublă satisfacţie, pentru că scopul zămislirii acestora n-a fost altul decât acela de a lumina, a încălzi, a hrăni pe cât mai mulţi. Propunerea noastră nu exclude continuarea evocării momentelor biografice sau bibliografice. Nu intenţion... mai mult


Profesorul de religie
--- pagina: 6

Curs de formare la disciplina Religie susținut la Bistrița de doi prestigioși specialiști în domeniu

de Inspector școlar de specialitate, I. Ş. J. Bistriţa-Năsăud.Pr. Adrian Cherhaţ

În zilele de 28 și 29 septembrie 2012 a avut loc la Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița un amplu program de formare pentru profesorii de Religie din județul Bistrița-Năsăud. Cursul întitulat „Schimbări de paradigmă în didactica Religiei” a fost predat de Pr. Lect. Univ. Dr. Dorin Opriș de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, catedra de Pedagogie, Psihologie și Didactică, și Lect. Univ. Dr. Monica Opriș, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”. Cei doi formatori sunt recunoscuți ca fiind cei mai prestigioși specialiști în domeniul educației religioase, remarcându-se în ultimii ani ca autori sau coordonatori ai unor lucrări de referință în acest domeniu. Împreună au întocmit lucrările: Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2000 (sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian Șebu), Cercetarea pedagogică în domeniul educației religioase, ed. Sf. Mina, Iași, 2006 (împreună cu Mușata Bocoș), Metode active de predare-învățare. Modele și aplicații la Religie, ed. Sf. Mina, Iași, 2006. Părintele Dorin Opriș mai este autorul lucrărilor Ipostaze ale utilizării textului biblic în educația religioasă, ed. Sf. Mina, ... mai mult


Profesorul de religie
--- pagina: 6

Abordări interdisciplinare în cadrul orelor de religie

de Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Turda. Daniela Bulgarov

Educaţia, ca ipostază a culturii, are rolul de instanţă metaculturală, de pârghie reglatorie care duce la creştere si sporire culturală. Nu întâmplător vorbim în ultimii ani despre actul educativ ca despre unul structurat pe diferite arii curriculare , care contribuie activ la dezvoltarea unor noi orizonturi tematice. Disciplinele care alcătuiesc aceste arii curriculare se află în interacţiune funciară, având o dinamică intimă de corelare si determinare reciprocă, ele găsindu-şi sensul şi eficacitatea doar împreună. În aceste condiţii este imperios necesar ca în învăţământul românesc să-şi facă apariţia noi programe de studiu interdisciplinar, să fie abrogate vechile practici de predare, iar accentul să cadă de pe memorare pe dezvoltarea de competenţe. Cu alte cuvinte să facem învăţământul interesant pentru elev. Termenul de interdisciplinaritate îl regăsim târziu în limbajul curent. Pentru prima dată îl găsim în dicţionarul de neologisme din anul 1978, definit ca fiind, “stabilirea unor relaţii între mai multe discipline sau ştiinţe”. Mai apoi interdisciplinalitatea a fost definita ca o “formă de cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă... mai mult


Profesorul de religie
--- pagina: 6

Notă

de Redacţia

„Profesorul de Religie” este prima pagină dedicată exclusiv cadrelor didactice din Şcolile şi Liceele Judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud. În ea se reflectă activităţile, proiectele şi preocupările ştiinţifice ale profesorilor de religie. Aşteptăm articolele dumneavoastră la adresa revista@renasterea-cluj.ro sau liviuvidican@yahoo.com.


Tinerii în Biserică
--- pagina: 7

„Așteaptă Apocalipsa cu rafinament... Tu te-ai pregătit?
Genericul unui documentar National Geografic
de Pr. Liviu Vidican-Manci

Apocalipsa, ultima carte a Noului Testament, mult timp interzisă, canonică în cele din urmă, a suscitat interesul și a aprins imaginația multora prin cadrele și scenele prezentate. Tema e evidentă, Eshatonul, Venirea în Slavă a Mântuitorului. Așteptată cu emoție și frică, Parusia n-a venit așa cum și-au imaginat-o unii și nici când au vrut alții. Puțin după Înălțarea la ceruri au apărut și ereziile milenariste, specializate în „cunoașterea datei Sfârșitului”, care, culmea, de fiecare dată au dat greș. Scurgerea secolelor și chiar a mileniilor n-a șters din sufletul și mintea omului ideea sfârșitului, iar aceasta în funcție de cultura și de puritatea credinței pe care-o mărturisea. Ultimii ani demonstrează o revigorare a discursului milenarist, o preocupare sporită pentru „sfârșit”, ceea ce dintr-un anumit punct de vedere nu e greșit: „Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui” (Sf. Siluan Atonitul). „Privegheați și vă rugați că nu știți ziua și ceasul”! Totuși, prezența sănătoasă sau suferindă a ideii apocaliptice a depins dintotdeauna de izvorul credinței din care s-a adăpat, de cultura în care s-a dezvoltat și de contextul socio-politic în care a fost discutată. Or, ceea ce doresc să sub... mai mult


Omiletica
--- pagina: 8

Lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, primirea şi împlinirea lui Pilda Semănătorului (Lc 8, 5-15)
Cuvânt la Duminica a 21-a după Rusalii, ţinut în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 14 octombrie, 2012.
de Pr. Valer Bel

„Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu” (Lc. 8,1) În scurta lui viaţă pământească şi în mai scurta perioadă de activitate publică, Mântuitorul ne-a adus adevărul lui Dumnezeu, adevărul nostru şi al lumii. A făcut aceasta într-o smerenie desăvârşită şi apropiere supremă de oameni, arătând că adevărul adus de El este singura cale de împlinire şi desăvârşire omului, în viaţa aceasta şi apoi, mai ales, în cea a Împărăţiei lui Dumnezeu. Mântuitorul a învăţat acest adevăr în mai multe feluri. Uneori prin cuvântări, mai scurte sau mai lungi, şi chiar destul de lungi, cum este de exemplu Predica de pe munte, sinteza propovăduirii Sale. Alteori a învăţat sub formă de rugăciuni, cum este Marea rugăciune din Evanghelia după Ioan (cap. 17), în care Şi-a exprimat dorinţa şi speranţa ca toţi creştinii să fie una, alteori a învăţat prin minuni, când voia ca cei ce-L înconjurau să tragă concluzii directe asupra puterii Lui dumnezeieşti şi asupra puterii învăţăturii Sale. Învăţa şi când răspundea la întrebări ocazionale, precum la cea pusă de femeia samarineancă: „unde trebuie să ne rugăm în muntele acesta (Garizim) sau în Ierusalim?” ... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 9

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, ocrotitorul României, în iconografie

de Marcel Muntean

Frate cu Sfântul Simon Petru, Sfântul Andrei era fiul pescarului Iona, fiind din Betsaida, localitate aşezată pe ţărmul lacului Ghenizaret. La început a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, pregătindu-se pentru venirea lui Mesia. De la Sfântul Ioan Înaintemergătorul a auzit cuvintele transcrise de Sfântul Evanghelist Ioan: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. (Ioan 1, 29)Mai apoi, când îl va descoperi pe Mântuitor, tot el i se va adresa lui Simon Petru: Am găsit pe Mesia (Ioan, 1, 41). Momentul definitoriu şi întâlnirea cu Hristos s-au realizat atunci când împreună cu fratele său, Sfântul Andrei arunca mrejele în mare, iar El le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El (Matei 4, 19-20 şi Marcu 1, 16-18). Apostolul Andrei, cel ce L-a aflat pe Mesia, a colindat lumea, ajungând până la noi, creştinându-ne. A fost printre marii misionari ai epocii începuturilor Bisericii, activitatea lui fiind menţionată în Noul Testament, prin texte cu conţinut general (Marcu 16, 20), confirmată în scrierile istorice din primele patru secole şi descrisă amănunţit în izvoarele hagiografice. Avem două menţionări în Sfânta Evanghelie, unde Apostolul Andre... mai mult


Eseu
--- pagina: 9

False nemuriri

de Paul Siladi

Teologia vorbește foarte adesea despre viață (uneori cu majusculă, alteori fără). Nu prea se avântă însă să o definească. De altfel, nici nu ține de specificul teologiei răsăritene să sistematizeze și să definească. Așa ceva a făcut scolastica, cea care s-a insinuat fără să ne dăm seama și în manualele de teologie academică ortodoxă, modificând și restructurând chipul teologiei. Dar nu scolastica este tema acestui text, ci viața, sau mai degrabă viața veșnică ori nemurirea. Nu cea cu majusculă, ci viața veșnică ce ne este accesibilă nouă, muritorilor, sub forma a trei surogate. Fiindcă nu avem definiții consacrate ale vieții decât în biologie, nu vom căuta nici noi să venim cu o frază teologică potrivită. Merită însă să ne amintim de observația Fericitului Augustin privind timpul: „Dacă nimeni nu mă întreabă, știu, iar dacă aș vrea să explic cuiva care mă întreabă, nu știu”[1]. Aceași raportare, lipsită de contur, o avem și în fața vieții. O simțim fiecare în lăuntrul nostru, fără să putem foarte bine conceptualiza ceea ce trăim. Și poate că nici nu e nevoie. Cert este că promisiunea vieții veșnice se află în centrul mesajului evanghelic al Mântuitorului Hristos. Iar făgăduința ace... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Week-end la Viena. Tradiţionalul Târg de Crăciun
(22 – 25 noiembrie 2012)
de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I: Cluj Napoca – Oradea – Budapesta – Viena; Ziua II: Viena. Tur de oraş, după care se vizitează: Palatul Hofburg, Biserica Votivă, Piaţa Maria Thereza, Opera de Stat şi Muzeul Sisi. Pietonal se vizitează Rathaus, Burgtheater, Parlamentul, Catedrala Sf. Ştefan şi Coloana Ciumei. Seara – program liber; Ziua III: Mic dejun; vizită la Palatul Imperial de vară Schonbrun, grădinile Schonbrun. După-amiaza, timp liber în oraş la targul de Craciun şi în parcul de distracţii Prater; Ziua IV: Mic dejun; Sf. Liturghie; plecare spre Cluj-Napoca (13.00) Preţ: 200 Euro* Servicii incluse: transport cu autocar clasificat 3*; 2 nopţi cazare; 2 mic dejun şi 2 cine; ghid şi însoţitor de grup. Nu sunt incluse în preţ: asigurare medicală; intrări la obiective turistice (aprox. 40 euro). Acte necesare: paşaport/ carte identitate şi asigurare medicală.


Pelerinaje
--- pagina: 10

Pelerinaj în Israel. Sărbătoarea Bobotezei la Râul Iordan
(17 – 23 ianuarie 2013)
de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renașterea”, organizează în perioada 17 – 23 ianuarie 2013 un Pelerinaj în Israel, la sărbătoarea Bobotezei. Pelerinajul își propune să refacă geografia locului în care a predicat și învățat Mântuitorul Hristos, ca un drum inițiatic pentru fiecare creștin, care se angajează în descoperirea rădăcinilor profunde ale credinței, dar și să le ofere pelerinilor șansa de a trăi momentul liturgic al Botezului Domnului chiar în locul unde Hristos a fost botezat. Prețul întregului pachet se ridică la valoarea de 710 Euro. Preţul include: biletele de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Bucureşti; taxe de aeroport; asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în Israel; 6 nopţi cazare la hotel de 4* în Tiberias (2 nopţi), în Betlehem (2 nopţi) şi în Ierusalim (2 nopţi); 6 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină); taxa de intrare la obiectivele religioase şi turistice din program (Capernaum, Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetsimani şi taxi pentru Muntele Tabor și Mănăstirea Sf Sava din pustiul Iudeii); autocar 3* pentru transport în Israel pe toată durata programului; ghid evreu vorbitor... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Octombrie 2012

de PS Vasile Someşanul

Luni, 1 octombrie: Slujește Sfânta Liturghie la hramul mânăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” Florești, prot. Cluj II. Marți, 2 octombrie: Oficiază Te-Deum la Spitalul Orășenesc Huedin la împlinirea a 100 de ani de la înființare. Vineri, 5 octombrie: Participă la festivitatea deschiderii Simpozionului organizat de Domnul Profesor Univ. Dr. Mihai Lucan „20 de ani de transplant european în România”. În sala „Nicolae Ivan” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca participă la festivitatea de acordare a premiilor obținute de elevii școlilor din Eparhie la concursul „Alege școala”. Vizitează expoziția de tapiserie a artistei platice clujene Mihaela Botiș organizată la Casa Universitarilor din Cluj-Napoca pentru susținerea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Duminică, 7 octombrie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica parohiei Breaza, prot. Beclean și oficiază slujba cununiei mirilor Călin și Ioana Motogna. În biserica „Sfântul Ilie” din Cluj-Napoca, participă la Adunarea asociației „Oastea Domnului” și oficiază Slujba Vecerniei. Marți, 9 octombrie: Împreună cu P.C. Consilier Eparhial Pr. Dr. Gavril Vârva, conduce Conferința de toamnă a preoților din Prot. ... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Octombrie 2012

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

Luni, 1 octombrie: În Aula Magna a Universităţii Babeş Bolyai, în calitate de senator de onoare, participă la deschiderea noului an universitar. Rosteşte o alocuţiune. În sala „Auditorium Maximum”, participă la deschiderea noului an universitar pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Economie. Rosteşte o alocuţiune. În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte slujba de Te-Deum cu ocazia deschiderii noului an universitar pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Oficiază slujba de binecuvântare a noilor spaţii de cazare pentru elevii seminarişti, amenajate la mansarda vechii clădiri. Acordă diplome de aleasă cinstire celor ce s-au implicat în această lucrare. În biserica „Sf. Ilie” din Cluj Napoca, săvârşeşte slujba vecerniei şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Săvârşeşte slujba de binecuvântare a casei parohiale. Acordă părintelui paroh Vasile Istrate, distincţia de iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu. Marţi, 2 octombrie: Prezidează conferinţa de toamnă a preoţilor din protopopiatul Bistriţa. Este însoţit de către P.C. Pr. Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului. Săvârşeşte sl... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 11

Pelerinaj la Mănăstirea Prislop. Pomenirea Părintelui Arsenie Boca
(28 noiembrie 2012)
de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renașterea”, organizează miercuri, 28 noiembrie 2012, un Pelerinaj la Mănăstirea Prislop, cu prilejul pomenirii mutării părintelui Arsenie Boca.

Devenită un centru al spiritualității noastre și un reper de neocolit pentru credincioși, Mănăstirea Prislop este locul unde își așteaptă învierea Părintele Arsenei, unul din marii duhovnici ai noștri și una din marile conștiințe eclesiastice care au trăit în țara noastră.

Mărturia acestui om binecuvântat de Dumnezeu se oferă pelerinilor care trec pragul Prislopului ca un exemplu de viață și credință.

Pelerinajul se va desfășura pe următorul traseu:

Plecarea, miercuri, 28 noiembrie 2012, ora 7,30 de la Cluj-Napoca, din fața Mitropoliei și va continua pe traseul:

Turda, Vinţu de Jos, Orăştie, Simeria

Mănăstirea Prislop (Rugăciune la mormântul Părintelui Arsenie Boca și vizită la peștera Sfântului Ioan de la Prislop)

Mănăstirea Râmeț

Cluj-Napoca.

Prețul excursiei este de 65 de leiAgenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Agenda săptămânală

de Redacţia

În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anul III şi IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 16.00 şi 18.00, predă cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhuluispiritualitate creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, acordă audienţe clerului şi credincioşilor.Eseu
--- pagina: 12

Interogaţii şi perspective bioetice

de Mircea Gelu Buta

Dacă privim cu corectitudine lucrurile constatăm că în acest început de veac nu există o singură naraţiune morală general acceptată, înlăuntrul căreia să putem localiza societatea. Nu există un singur discurs moral, general acceptat, prin care societatea să-şi poată plasa în chip plauzibil membrii în interiorul unei singure comunităţi morale. Aceasta nu înseamnă însă a pretinde că nu poate exista o comunicare de-a curmezişul comunităţii morale. Din nou, oamenii pot diferi numai în cazul în care ierarhizează diferit valorile fundamentale. Chiar dacă suntem cu totul dedicaţi unei viziuni morale particulare cu conţinut, cred că îi putem înţelege pe cei pe care-i recunoaştem străini din punct de vedere moral, în parte prin identificarea a ceea ce socotim a fi stranietatea ierarhiei valorilor şi principiilor lor morale. Problema bioeticienilor contemporani se referă la limbajul pe care trebuie să îl aleagă pentru a se face înţeleşi. Majoritatea oamenilor de astăzi nu mai au cultură creştină. Deşi animaţi de o dorinţă de viaţă spirituală, ei nu se raportează la creştinism, pe care nu îl cunosc în profunzime şi care le pare fie sociologic, fie coercitiv. Ei se îndreaptă spre alte limbaje, adesea foarte simpliste. ... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 12

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a desemnat 34 de bursieri pentru anul şcolar şi universitar 2012-2013

de Mitropolitul Bartolomeu Fundaţia

30 oct. 2012 COMUNICAT DE PRESĂ Pentru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, pentru anul școlar și universitar 2012-2013, și-au depus dosarul 130 de candidați din întreaga țară. Pentru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv și transparent atât performanțele școlare, cât și profilul social și familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu și studenților s-a făcut pe baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare ale masteranzilor și doctoranzilor au fost evaluate și notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. În urma evaluărilor, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” i-a desemnat pe cei 34 de bursieri, repartizați după cum urmează: Elevi de liceu: 1. CHIȚU MARIA MIRELA Liceul Comercial „Spiru Haret” Piatra Neamț, cl. X 18,55 2. HAN IONATAN MARIAN Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, cl. XI 18,30 3. ȚĂRANU GEORGIANA Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, cl. XI 17,97 4. PETRE RALUCA IULIANA Liceul Tehnologic „Constantin N. Plopșor” Plenița, cl. XI 17,92 5. PRISĂCARIU D. MARIA Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, cl. XI 17,88 6. RUȚĂ MĂDĂLINA R... mai mult


Erată
--- pagina: 12

Erată octombrie 2012

de Redacţia

În articolul „Libertatea în viziunea lui Petre Ţuţea” din numărul trecut (Renaşterea 10, 2012, p. 5), semnat de domnul Nicolae-Cosmin Grecu, dintr-o regretabilă eroare au fost omise trei note de subsol şi au fost decalate restul notelor, începând cu a doua. Ne cerem scuze autorului şi cititorilor pentru inconvenientul produs. (Redacţia)Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Între spiritul academic şi duhul Bisericii – prima conferinţă organizată de ASCOR Cluj şi Biserica Studenţilor în anul universitar 2012-2013
Eveniment
de Tatiana Onilov

Odată reîntorşi pe tărâmul studiilor, în centrul universitar din Cluj-Napoca, mulţi tineri se bucură de numeroase evenimente culturale, sociale, duhovniceşti, filantropice, didactice, educaţionale şi altele, care oferă o paletă bogată de cunoştinţe şi experienţe, exemple de oameni virtuoşi şi încurajări pentru un nou an de studii. Nu fac excepţie nici membrii Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR). La început de brumărel ei au avut şansa de a-l cunoaşte pe unul dintre preoţii din diasporă, care se implică cu trup şi suflet pentru îndrumarea duhovnicească a tinerilor şi pentru găsirea soluţiilor la problemele foarte delicate ale vremurilor de acum. Invitatul asociaţiei, Părintele Răzvan Andrei Ionescu, este preot al Parohiei Ortodoxe Române Sfintele Parascheva şi Genoveva Paris, unde, aidoma vremurilor timpurii ale creştinismului, slujeşte într-un locaş la demisol, asemănător catacombelor ce adăposteau pe cei dornici de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. „Este o adevărată oază de ortodoxie în inima Parisului, unde se slujeşte şi se cântă foarte frumos, lăcaş pe unde au trecut mulţi oameni şi ierarhi dragi românilor de pretutindeni, precum ÎPS Iosif, PS Siluan, PS Ioan Casian, dar şi tineri plec... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Copii-voluntari pentru studenţi-voluntari
Eveniment
de Coordonator programe de tineret la Arhiepiscopia Clujului Radu Copil

Pentru al doilea an consecutiv, a avut loc întâlnirea dedicată exclusiv voluntarilor din taberele de tineret 2012. Acţiunea are ca scop conştientizarea importanţei deosebite a taberelor pentru copii şi adolescenţi, dar şi punerea în valoare a aportului fiecărui voluntar în realizarea taberelor. Întâlnirea a fost programată la început de an universitar, duminică, 7 octombrie 2012, după revenirea studenţilor la Cluj, şi s-a desfăşurat, prin bunăvoinţa Părintelui Director Liviu Vidican-Manci, la Colegiul Naţional Ortodox. Invitaţie specială şi meniu deosebit pentru voluntarii ASCOR Evenimentul avea să fie cu totul şi cu totul special datorită faptului că, atât programul întâlnirii, cât şi meniul culinar a fost pregătit de către 8 preadolescenţi care au participat în taberele de vară. Studenţii-voluntari au fost invitaţi printr-un sms semnat de către copiii-voluntari la o întâlnire specială cu „papa bună pregătită de cei mai buni învăţăcei ai atelierului culinar din tabăra din august, poze savuroase din cele trei tabere, desert pe măsura voastră, diverse probe de îndeplinit, multă voie bună şi mulţumiri la pachet”. Ziua de sâmbătă a fost rezervată pentru gătit. Cei 8 copii-voluntari, asistaţi de Oana Băil... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

ASCOR a organizat primul pelerinaj în noul an universitar la mănăstirile din Vâlcea şi Argeş
Eveniment
de Ana-Maria Neag

„Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună![...] că unde este unire acolo a poruncit Domnul binecuvântarea şi viaţa până în veac. ” (Psalmul 132) Şi ce binecuvântare simţim uneori în această împreună-locuire în Biserica lui Dumnezeu. Apoi ce minunat este ca Dumnezeu să te învrednicească să te simţi un frate mic al Sfinţilor Săi sau un copil, învăluit de mângâierea Maicii Domnului. Pentru tinerii din ASCOR Cluj, această binecuvântare s-a făcut împărtăşită într-un scurt pelerinaj organizat la început de an universitar, drumeţie duhovnicească pentru a cerceta câteva biserici şi mănăstiri din ţinuturile Vâlcei şi Argeşului. Cozia şi Turnu – mănăstiri ce mustesc de istorie şi sfinţenie Traversând Valea Oltului, am zărit Umbra voievoduluiMirceacelBătrân între zidurile mănăstirii Cozia(aici şi-a aflat odihna trupul său neînsufleţit), ne-am desfătat privirea cu bogăţia arhitecturală şi iconografică. Vechea pictură bizantină (secolul XIV) îmbrăţişează stilul brâncovenesc. Până nu de mult, fiind impresionată de mănăstirile din Grecia, credeam că nu poate exista construcţie arhitectonică mai frumoasă. Ei bine, uitasem cu totul de Cozia. Pe ziduri se poate ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Pag. 17
Pagini din caietul meu albastru..
de Iulia Anamaria Mureşan

Maica Domnului – Protectoarea și Grabnica Ajutătoarea Noastră Se face că mă aflam într-o „cumpănă” duhovnicească. Mă închinam Maicii Domnului şi mă rugam ei, însă nu pot să spun că aveam o relaţie personală cu Ea şi nu o simţeam aproape. Asta, desigur, fiindcă nu mă străduiam să-i cercetez măreţia sau să încerc să cuprind cu mintea măcar un crâmpei din ceea ce este ea. Aşadar, după ce am auzit îndemnul părintelui meu duhovnic, rostit în unul din cuvintele de învăţătură – parafrazez: „spuneţi-i ce vă doare, ca unei mame!” – m-am încumetat şi eu să i mă adresez. Aşadar, după ce m-am închinat icoanei sale din catedrală Sfânta Treime din Baia Mare, am rugat-o să mă ajute, să îi simt prezenţa, să o văd ca pe o mamă. Era trecut de ora închiderii catedralei. Am ieşit afară, pe trepte, ca să-l aştept pe un amic, cântăreţ la strana Catedralei, care mai avea ceva de făcut afară. Cum trecuse deja ceva timp, paznicul a crezut că plecase toată lumea şi a dat drumul câinelui celui rău, un animal fioros şi sensibil la persoane străine, greu de stăpânit. Eu nu ştiam că e liber. La un moment dat, văd că se îndreaptă spre mine în fugă, lătrând foarte tare. Rămăsesem stupefiată. Mă gânde... mai mult