--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2013, nr. 12 (284), an XXIV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Nu mai suntem dezmoşteniţi

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu; iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos (Galateni 4, 7) Asistăm triști și cu sufletul frânt de durere la izgonirea lui Adam din Rai. Dumnezeu îl făcuse tânăr, sănătos, frumos și nemuritor, și-l așezase în splendoarea Raiului. Dar, datorită păcatului, toate se prăbușesc. Omul ajunge bătrân, bolnav, urât și muritor. Iar bunul Dumnezeu îl dezmoștenește și-l alungă din Rai. Ne spune Scriptura că de aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul din care fusese luat (Facere 3, 23). Adam a ales răul, păcatul, și ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că răul este abaterea lucrării puterilor sădite în fire de la scopul lor și că primul om, neducându-și mișcarea lucrării puterilor naturale spre scop, s-a îmbolnăvit de necunoștința cauzei sale, socotind, prin sfatul șarpelui, că acela este Dumnezeu. Finalul îl subliniază același Sfânt Părinte: orice plăcere are ca urmașă, în chip sigur, durerea[1]. Bietul Adam, datorită plăcerii de a gusta din pom, neascultând de Dumnezeu, s-a expus durerii. Dezmoștenit, orfan, îndurând necazurile, plângea de dorul Raiului. Ne spune Sfântul Siluan Athonitul că Adam, părintele întregului neam omenesc, a cunoscut în Rai dulceața iubirii lui Dumnezeu. Pentru aceasta a suferit amarnic atunci când, din pricina păcatului lui, a fost izgonit din grădina Edenului și a pierdut iubirea lui Dumnezeu. Se tânguia cu geamăt mare și suspinurile lui umpleau toată pustia[2]. Și nu numai Adam, ci și toți urmașii lui am moștenit aceeași soartă. Ne spune Sfântul Pavel că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el (Romani 5, 12). Iar moartea este precedată de un cortegiu întreg de boli și suferințe, de nedreptăți și neînțelegeri. Dumnezeu le făcuse pe toate bune foarte (Facere 1, 31), dar ele nu au rămas așa. Armonia și echitatea lăsate de Creator au fost date peste cap. Privind în ce hal a ajuns lumea, vezi neghiobi împodobiți cu hlamida înțelepților și filosofi zgribulind în zdrențe. Vezi escroci îmbuibați cu bunuri pământești și profeți înfometați, netrebnici înconjurați de admiratori și creatori osândiți la nelucrare, risipitori sărbătoriți și muncitori disprețuiți. Vezi cum cel... mai mult


Ştiri
--- pagina: 2

Hramul Centrului «Sfântul Nectarie» din Cluj-Napoca

de Andreea Pâgleşan

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca şi-a cinstit în mod deosebit ocrotitorul spiritual. Cu prilejul hramului din data de 9 noiembrie, ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie Taumaturgul, la sediul centrului situat pe str. Cernei fără număr a fost săvârşită Sfânta Liturghie de către PS Episcop Vasile Someșanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte: P.Cuv. Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofil Tia, duhovnicul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, P.Cuv. Arhim. Visarion Pașca, duhovnicul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” de la Florești, Pr. Bogdan Chiorean, preotul Centrului, Pr. Dr. Petru Ilea, Pr. Dan Hognogi, Pr. Ovidiu Mercea şi Pr. Vasile Ilea, Diacon Prof. Daniel Mocanu și alții. La slujbă au luat parte: D-na Prof. Univ. Dr. Maria Mirela Gherman Căprioara, Director medical al Centrului, Dl. ec. Vasile Delean, Director Economic, Dl. Acad. Horea Colan, Preşedinte Executiv al Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine „Christiana” – Cluj, profesori universitari, oficialităţi locale invitaţi speciali (Dl. Antrenor Cristian Dulea şi Liviu Solomon), cadre medicale şi angajați ai centrului, beneficiari, sponsori şi credincioşi care urmăresc ac... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Despre omenia românească la Naşterea Domnului

de Alexandru Nemoianu

Una dintre cele mai frumoase şi mai mişcătoare vorbe româneşti, care mai poate fi auzită în sate, este „vino să te omenesc” sau: „am fost omenit”. Deplin este trăită „omenia” la Naşterea Domnului. În înţeles imediat, „a omeni” pe cineva înseamnă a primi pe cineva în casă şi a-i dărui o bucată de pâine, un pahar de apă, o vorbă bună sau toate la un loc. Iar a „fi omenit” înseamnă a primi cele amintite mai înainte. Dincolo de frumuseţea exprimării, dincolo de ilustrarea celei mai autentice trăsături româneşti, cea care leagă demnitatea de modestie şi modestia de eleganţă, „a omeni” înseamnă o profundă, absolută înţelegere a rostului de a fi întru fiinţă, şi trăire ortodoxă cutremurătoare. Mai dovedeşte această vorbă că românii sunt un popor nu vechi, ci străvechi, cu o identitate şi înţelegere de sine care trece de vremea istorică şi ne duce „la început”. A „omeni” înseamnă înţelegerea şi trăirea deplină, conştientă şi pururea „angajată” a stării în care ne aflăm, a existenţei noastre nu ca „indivizi”, numere sociale şi economice, dar ca „persoane”, existenţe conştiente de sine şi de cele din jur. „Persoana” este întotdeauna conştient... mai mult


Historia
--- pagina: 3

1 Decembrie 1918 – La Alba Iulia – „În fruntea tuturora, moţii...”!

de Pr. Eugen Goia

Sunt în istoria poporului român momente de mare importanţă istorică, de prestigiu, pe care n-avem dreptul să le uităm. Un astfel de eveniment este 1 Decembrie 1918, anul fericitei împliniri îndelung aşteptate, de dorul căreia „ne-au răposat şi moşii şi strămoşii”. La 1 Decembrie 1918, în cetatea lui Mihai Viteazul şi a pătimirii lui Horea, Cloşca şi Crişan, prin voinţa întregului popor român din Transilvania, reprezentat prin cei peste o sută de mii de participanţi, s-a înfăptuit marea Unire. Şi-au împlinit visul de aur, pentru care şi-au dat viaţa martirii neamului. Românii de pretutindeni se îndreptau spre cetatea Neamului românesc, sub faldurile tricolorului, pentru a se uni cu „Fraţii” de peste Carpaţi. Din presa vremii aflăm că, alături de întreaga suflare românească, şi Moţii şi-au adus contribuţia lor la împlinirea acestui măreţ act istoric. Ziaristul Alexandru Lupeanu Melin - martor ocular - scria: ”Iată s-a pornit curgerea satelor din tot cuprinsul ţinuturilor româneşti. Cei dintâi sunt «Moţii» lui Iancu şi muntenii lui Horea. Vin în sumane albe, cu căciuli ţuguiate, cu puştile pe umăr, cu ochii arzători. Ei, moţii, sunt primii care urcă pe meterezele cetăţii şi sfidează z... mai mult


Ştiri
--- pagina: 3

Program catehetic în Postul Crăciunului

de Andreea Pâgleşan

Ca în fiecare an, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Biroul de catehizare parohială, organizează în Postul Nașterii Domnului, o nouă serie de programe catehetice destinate credincioșilor din parohiile de pe raza Eparhiei. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, în cele 6 duminici premergătoare praznicului Naşterii, preoţii Arhiepiscopiei susţin la finalul Vecerniei câte o cateheză despre rugăciunea domnească Tatăl Nostru. Suportul catehezelor a fost întocmite de inspectorul pentru catehizare parohială, pr. prof. dr. Liviu Vidican Manci. Pr. Liviu Vidican Manci a oferit detalii despre program: „Anul acesta tema programului catehetic din Postul Crăciunului este, la fel ca cea de anul trecut, biblică întrucât se concentrează asupra rugăciunii Tatăl Nostru. Știm foarte bine că Rugăciunea Domnească este rugăciunea pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dat-o apostolilor, la cererea lor, atunci când L-au întrebat cum trebuie să se roage. Sigur că Rugăciunea Tatăl Nostru este foarte cunoscută, comună, o rostim adesea pe dinafară, nefiind sensibili neapărat la ceea ce rostim. Nu se pretinde a fi o abordare nouă, cu idei noi, pentru că de această rugăciune s-au... mai mult


Medalion
--- pagina: 4

Preasfinţitul Părinte Episcop-Vicar Vasile Flueraş Someşanul împlineşte 65 de ani

de Pr. Alexandru Moraru

În 30 decembrie 2013, Prea Sfinţitul Părinte Episcop-Vicar Vasile Flueraş Someşanul, împlineşte 65 de ani de viaţă. Prea Sfinţia Sa a văzut lumina zilei la 30 decembrie 1948, în oraşul Cluj, din părinţii Constantin şi Rozalia Flueraş, la botez primind numele Vasile; era o familie de muncitori cinstiţi şi cu frică de Dumnezeu, care îşi aveau „rădăcini adânci” în satul Mănăştur, din vecinătatea capitalei culturale a Transilvaniei, azi cartierul Mănăştur, din Cluj-Napoca. La timpul potrivit, a urmat Şcoala generală din Mănăştur (1955 – 1962), după care, Şcoala profesională „16 Februarie” din Cluj, între anii 1962 – 1965; la absolvirea ei s-a angajat la „Uzina 16 Februarie”, muncind în producţie ca strungar, în metale, vreme de peste şapte ani (1965 – 1972). Munca de fiecare zi a îngemănat-o cu pregătirea intelectuală, urmând, în paralel, cursuri serale la Liceul nr. 12 din Cluj, în perioada 1965 – 1971; la încheierea cursurilor a obţinut şi bacalaureatul; tot în această etapă a satisfăcut şi stagiul militar (1968 – 1970). Cu toate că, din fragedă pruncie, era un copil cuminte şi cu frică de Dumnezeu, îndemnul de a se apropia mai mult de Biserica lui Hristos l-a simţit în to... mai mult


Ştiri
--- pagina: 4

Praznicul Sfinţilor Năsăudeni

de Alexandra Andereş

Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni au fost pomeniți în data de 12 noiembrie 2013 în Biserica Ortodoxă. Tot în aceeași zi, ei au fost cinstiți în mod deosebit în Țara Năsăudului, acolo unde ei au suferit martiriul în urmă cu 250 de ani. Cu acest prilej ÎPS Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului a oficiat Liturghie Arhierească în parohia năsăudeană Bichigiu. Slujba a fost săvârșită de la ora 10 în sobor de preoți și diaconi. Au luat parte la sărbătoarea de la Bichigiu numeroși invitați, profesori, academicieni și autorități locale și județene. Răspunsurile la slujbă au fost date de corul ”Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul instituției. În cadrul Sf. Liturghii ÎPS Părinte Andrei a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, în care a amintit despre martiriul Sfinților Năsăudeni și a vorbit despre sfințenie: “Credința dată odată pentru totdeauna Sfinților trebuie păstrată cu toată strășnicia. Concluzia pe care o avem în urma a ceea ce au făcut Sf. Atanasie din Bichigiu și ceilalți trei tovarăși de credință ai lui și alături de toți Sfinții este că trebuie s... mai mult


Breviter
--- pagina: 5

Viaţa de dincolo de viaţă

de Aurel Sasu

Personaje: el şi ea. Se iubesc. Se căsătoresc. După trei ani, el se îmbolnăveşte grav. E imobilizat la pat. Din dragoste şi sentimente creştineşti, ea nu-l părăseşte. Un zâmbet al lui, tăcerea suferinţei lui îi erau de ajuns. Dar starea lui fizică se înrăutăţeşte. Îi dispare zâmbetul, vocea, emoţiile, orice reacţie a prezentei celorlalţi. Ea nu renunţă, îi stă alături, se hrăneşte din frumoase amintiri şi din speranţă. Boala este, însă, necruţătoare. Ea oboseşte, trece prin dureroase clipe de îndoială, îşi pune întrebări, e tânără, cu un cuvânt, o încearcă un vag sentiment de nedreptate. Se gândeşte că un prieten o va putea ajuta în această lungă bătălie pentru viaţă. Îl găseşte. Un om înţelegător, solidar cu problemele ei, plin de bunăvoinţă. Sufletul îi rămâne, totuşi împărţit între prima dragoste şi ceea ce se năştea acum, ca o sublimă promisiune. Are în sfârşit, un copil, căruia îi dedică zilele cele mai fericite ale existenţei ei. Nopţile continuă să le petreacă, împreună cu primul soţ, în lumea suferinţei. Este din ce în ce mai obosită, însă n-o părăseşte nici nădejdea, nici credinţa. Iisus a pătimit pentru noi, de ce n-ar pătimi, la rându-i, pentru al... mai mult


Evocare
--- pagina: 5-6

Mărturii și rememorări

de Mircea Gelu Buta

Între cărţile publicate de Înalt Prea Sfinţitul Andrei Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, există două volume strâns legate între ele: „S-au risipit făcătorii de basme”[1] şi „Mărturisitori pentru Hristos”[2]. Primul volum, subintitulat „Amintiri care dor”, porneşte de la experienţa Înaltului ierarh, care a făcut studii de Teologie şi a slujit ca preot celib la o parohie din Turda în ultima perioadă a regimului comunist. Al doilea volum cuprinde 11 medalioane de preoţi ortodocşi români, trecuţi prin închisorile politice sau răposaţi acolo, precum părintele Daniil Tudor, mort în penitenciarul de la Aiud. Un alt medalion este consacrat părintelui Nicolae Steinhardt, care a cunoscut experienţa carcerală – fiind, aşa cum se ştie, încreştinat în temniţă – înaintea călugăririi sale la Mănăstirea Rohia, unde smerenia l-a determinat să rămână simplu monah; aşadar, cleric, dar nu şi preot. Autorul volumului „Mărturisitori pentru Hristos” s-a documentat în Arhivele CNSAS, consultând atât propriul dosar de urmărire informativă întocmit de securitate, cât şi dosarele clericilor (de mir sau ieromonahi) Dumitru Stăniloae, Bartolomeu Anania, Ioan Iovan, Toma Gherasimescu, Daniil Tudo... mai mult


Cronica
--- pagina: 6, 10

Când Biserica îmbrăţişează cultura…

de Costion Nicolescu

În organizarea frumoasei Mitropolii Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, s-a desfăşurat în acest an cea de-a III-a ediţie a festivalului „De dragul frumosului” („Pour l’amour de la beauté”). Ea s-a desfăşurat pe aceleași coordonate cultural-artistice ca şi precedentele ediţii, coordonate devenite de acum tradiţionale: istorie, teatru, antropologie şi etnografie, muzică clasică, muzică tradiţională veche, pictură, teologie, fotografie, folclor (le-am enumerat în ordinea în care apăreau ele în deosebit de reuşitul catalog de prezentare a evenimentului). Manifestarea a beneficiat de oblăduirea apropiată, părintească, continuă, implicată, distinsă a Înaltpreasfinţitului părinte mitropolit Iosif Pop. „Vedetele” Festivalului din acest an, persoanele cu cea mai mare notorietate şi rezonanţă în conştiinţa românilor din ţară şi de aiurea, au fost, fără îndoială, Grigore Leşe şi Dan Puric. Cel dintâi a deschis Festivalul, printr-un one man show, lucru care i se potriveşte de minune. A imaginat cu mijloace scenografice minime, dar sugestive, cele trei mari lumi imperiale (ţaristă, austro-ungară, otomană) care ne-au înconjurat şi a căutat să pună în evidenţă specificitatea... mai mult


Omiletica
--- pagina: 7

Fiica lui Iair, sau despre moarte şi înviere

de Pr. Valer Bel

Evanghelia de astăzi evocă două minuni săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos: vindecarea femeii care s-a atins pe ascuns de hainele lui Iisus şi învierea fiicei lui Iair, o fată de numai doisprezece ani, singură la părinţi. Aşa cum ne relatează Evangheliile, Domnul şi-a însoţit mereu propovăduirea de vindecări minunate, prin care alina suferinţele oamenilor. A vindecat tot felul de bolnavi: orbi, şchiopi, leproşi, paralitici, îndrăciţi, etc. Dincolo de faptul că prin aceste minuni şi-a manifestat mila şi iubirea Sa de oameni, redându-i sănătoşi vieţii şi sensului acesteia, vindecările minunate constituiau şi o legitimare a învăţăturii şi a identităţii Sale ca Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. Faptele salvatoare ale lui Iisus, săvârşite până în al doilea an al activităţii Sale în Galileea, îşi ating punctual culminant prin învierea fiicei lui Iair. Prin aceasta El salvează chiar şi din moarte, arătându-Se Stăpân şi Domn nu numai al trupurilor şi al sufletelor, ca în cazul vindecărilor minunate săvârşite până atunci, ci şi ca Domn şi Stăpân asupra vieţii şi a morţii. Faptul acesta reiese chiar înainte de învierea propriu-zisă a fetei. Iisus se întorcea din ţinutul Gadarenilor,... mai mult


In memoriam
--- pagina: 7

Inginerul Ioan Corneliu Onițiu (1924-2013)

de Pr. Iustin Tira

De curând a trecut la cele veşnice, în vârstă de 89 de ani, inginerul Ioan Corneliu Oniţiu, creştin ortodox practicant, om de nădejde al Bisericii, distins şi preţuit colaborator al Centrului Eparhial, în calitatea sa de membru în Adunarea Eparhială şi în Consiliul Eparhial ale Arhiepiscopiei Clujului, în mai multe legislaturi. Dăruit de Dumnezeu cu o prezenţă impunătoare, cu un chip solemn, armonios şi senin, cu ţinută morală şi intelectuală impecabile, a fost preţuit şi iubit de toţi cei care l-au cunoscut, între care mă număr şi eu. În plan profesional, ca licenţiat al Facultăţii de Construcţii a Politehnicii din Bucureşti (promoţia 1947), a fost considerat unul din cei mai buni specialişti ai ţării în construcţii de drumuri şi poduri. Vreme de 40 de ani a lucrat pe şantierele din: Urziceni, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Deva, Cluj şi Câmpeni-Roşia Poieni, pornind de la prima treaptă profesională, cea de inginer, şi ajungând până la cea de inginer şef al Grupului de Şantiere drumuri şi poduri, cu lucrări în toată Transilvania, fiind respectat, apreciat şi admirat atât de către colaboratori, cât şi de cei din subordine. În calitatea de membru în Consiliul Eparhial, a fost foarte importan... mai mult


In memoriam
--- pagina: 9

Părintele Profesor Ene Branişte - 100 de ani de la naştere

de Dr. Cătălin Pălimaru

Dacă ne referim la spaţiul Ortodoxiei româneşti, teologia a beneficiat de vocaţii aparte. Există voci care tind să minimalizeze contribuţia românească la patrimoniul teologiei ortodoxe universale. Se invocă drept argument faptul că teologia românească nu are nume sonore, că rezonanţa lor peste hotare este scăzută. Acest cvasi-anonimat specific teologiei româneşti, credem noi, nu e cauzat de contribuţiile modeste pe care le-ar avea teologii români, ci slabei mediatizări de care s-au învrednicit lucrările lor pe plan internaţional, şi mai ales interesului redus manifestat de specialiştii străini faţă de nişte lucrări scrise într-o limbă nu foarte accesibilă. Paradoxal, însă, chiar unii din propriii noştri preoţi, profesori sau cercetători au un apetit destul de scăzut pentru teologia promovată în Biserica lor. Se impune astăzi ca o urgenţă şi o prioritate, recuperarea şi revalorificarea teologiei ortodoxe române contemporane, pentru a evita riscul de a învălui în anonimat contribuţiile semnificative ale teologilor noştri. Teologia ortodoxă română a rămas, în mare parte, neexplorată până acum[1], deşi cercetarea teologică românească nu s-a oprit. Foarte multe studii, foarte multe articole de un nivel ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 9

Proiectul social «Sfântul Ioan cel Milostiv»

de Andreea Pâgleşan

Persoanele nevoiașe din parohia ortodoxă „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca vor primi ajutor din partea bisericii. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor celor sărmani parohia a lansat miercuri, 13 noiembrie 2013, proiectul social-filantropic „Sfântul Ioan cel Milostiv”, ce presupune oferirea unei mese gratuite, celor bolnavi și cu venituri mici. Lansarea proiectului a avut loc de la ora 17 în biserica parohială de pe strada Bisericii Ortodoxe, în prezența Părintelui Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a credincioșilor parohiei și a altor invitați. Prezentarea proiectului social a fost precedată de oficierea slujbei Vecerniei de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Despre scopul proiectului, Pr. consilier dr. Cristian Baciu a precizat: „Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Andrei, la nivelul parohiei noastre «Sfânta Treime» din municipiul Cluj-Napoca se desfășoară proiectul social «Sfântul Ioan cel Milostiv», proiect care constă în asigurarea unei mese de prânz pentru persoanele aflate în situație de dificultate. Practic aceste persoane primesc la domiciliul lor masa de prânz prin intermediul unei firme de specialitate, iar parohia... mai mult


Agenda ierarhilor
--- pagina: 10

Noiembrie 2013

de PS Vasile Someşanul

1 noiembrie: Oficiază Vecernia şi Sfântul Maslu în biserica „Sfântul Andrei” din Cluj-Napoca. 2 noiembrie: În biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Feleacu, Prot. Cluj I participă la Simpozionul „525 de ani de la întemeierea Arhiepiscopiei Feleacului”. 3 noiembrie: Slujeşte în sobor de ierarhi la sărbătorirea a 80 de ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane. 5 noiembrie: În sala „Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca participă la susţinerea publică a Tezei de Doctorat a Părintelui Protopop de Târgu Lăpuş, Florin Stan. 6 noiembrie: Oficiază o slujbă religioasă în Paraclisul „Sfântul Nectarie” de la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie”. Oficiază Vecernia în biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din cart. Zorilor, Prot. Cluj II şi participă la cina oferită pensionarilor cu venituri mici. 7 noiembrie: La Cimitirul Central în sobor de preoţi oficiază slujba înmormântării Inginerului Corneliu Oniţiu, fost membru al Consiliului Eparhial. 8 noiembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la hramul bisericii „Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Dej. Oficiază Te deum şi slujba sfeştaniei la Clinica LukMed din Cluj-Napoca. 9 noiembrie: Slujeşte Sfânta Liturghie la hramul... mai mult


Agenda ierarhilor
--- pagina: 11

Noiembrie 2013

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 noiembrie: Face o vizită pe şantierul Campusului Teologic „Nicolae Ivan”. În Paraclisul Centrului Eparhial, hiroteseşte duhovnic pe părintele Vasile Marius Abrudan de la parohia Bobâlna, protopopiatul Dej. 2 noiembrie: În biserica monument istoric de la Feleac, participă la lucrările Simpozionului „525 de ani de la întemeierea Mitropoliei de la Feleac”. Rosteşte o alocuţiune. În Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Bistriţa, săvârşeşte Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria, fiica părintelui Emanuel Vidican, preotul misionar de la protopopiatul Bistriţa. Primeşte la reşedinţă pe Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, pe Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, pe Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, pe Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, şi pe Preasfinţitul Părinte Andrei Făgărăşanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. 3 noiembrie: Cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane, împreună cu ierarhii prezenţi oficiază Sfânta Liturghie şi parastasul pentru ctitorii acestui sfânt locaş. Rosteşte cuvântul de învăţătură. În Catedrala Mitro... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Agenda săptămânală

de Redacţia

În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 16.00 şi 18.00, predă cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhuluispiritualitate creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, acordă audienţe clerului şi credincioşilor.Eseu
--- pagina: 12

Despre timpul liturgic al cântării colindelor

de Pr. Bogdan Marian

Anul bisericesc ce începe la 1 septembrie este împărţit în trei perioade: Triodul, cuprinzând 10 săptămâni premergătoare sărbătorii Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, Penticostarul, format din săptămânile – 8 la număr – dintre Paşti şi prima duminică după Rusalii, respectiv Octoihul, având drept punct de pornire lunea ce urmează primei duminici după Pogorârea Sfântului Duh şi care se încheie odată cu debutul Triodului. Aceste răstimpuri de duhovnicie are fiecare un specific aparte: Triodul este caracterizat de sentimentul pocăinţei ce culminează cu Vinerea Patimilor, Penticostarul iradiază bucuria izvorâtă din cele mai mari sărbători al creştinătăţii ortodoxe, Învierea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh, ce-l delimitează. În ceea ce priveşte Octoihul, care are ca sărbătoare centrală Naşterea Domnului, urmată de Bobotează, s-a rânduit ca fiecare zi a săptămânii să aibă în centru o anumită rugăciune de invocare şi o anumită pomenire: lunea pentru Sfinţii Îngeri, marţea pentru Sfinţii Prooroci, miercurea şi vinerea pentru Sfânta Cruce, sâmbăta pentru toţi Sfinţii şi cei adormiţi dintre credincioşi, duminica pentru vestirea bucuriei Învierii Domnului. Prin urmare, este ceva fire... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Patru seri cu şi despre Părintele Dumitru Stăniloae

de Tatiana Onilov

În perioada 18-22 noiembrie, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR) şi comunitatea Bisericii Misionare a Studenţilor din Cluj-Napoca au organizat mai multe evenimente de comemorare a marelui teolog român, Părintele Dumitru Stăniloae. Întâlnirile cu oamenii care l-au cunoscut pe Părintele Dumitru Stăniloae şi care i-au conturat cât se poate de bine profilul teologic, dar şi pe cel uman s-au desfăşurat pe parcursul a patru seri. În acest mod, şi clujenii au marcat cei 110 ani de la naşterea şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a celui care a fost numit cel de-al patrulea teolog al Bisericii Ortodoxe, având şansa să-l redescopere şi să îl cunoască mai bine pe revigoratorul scrierilor patristice. Organizatorii evenimentului au vrut să creioneze portretul Părintelui Dumitru Stăniloae nu doar prin prisma scrierilor teologice asupra cărora a lucrat ani în şir, dar şi prin prisma calităţilor sale ca om, prieten, sfătuitor, îndrumător şi duhovnic. Iată de ce, invitaţii acestor seri au fost persoane care l-au cunoscut îndeaproape şi care au putut spune lucruri minunate şi întâmplări din viaţa cotidiană a teologului român. Teologia ca viaţa sau viaţa ca teologie În prima seară, renumi... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Lansarea revistei ARTHOS în cadrul serilor dedicate Părintelui Dumitru Stăniloae

de Tatiana Onilov

În cadrul celei de-a treia seri dedicate Părintelui Dumitru Stăniloae, a avut loc un eveniment semnificativ şi important pentru comunitatea Bisericii Misionare a Studenţilor din Cluj-Napoca: a fost lansată revista ARTHOS. ARTHOS este rodul muncii tinerilor din cadrul comunităţii Bisericii Studenţilor şi, aşa cum spunea Părintele Ciprian Negreanu, preotul misionar al acestei comunităţi şi coordonatorul noului produs mediatic, revista este o expresie şi un dar pentru căutătorii de cuvânt frumos şi de sensuri mai profunde. Apărută cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Andrei Andreicuţ, Mitropolitului Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, revista vine să propună un suflu nou. În cadrul lansării, redactorul-şef, Bogdan Herţeg, a trasat câteva dintre caracteristicile, dar şi dezideratele publicaţiei. Potrivit lui, ARTHOS este un proiect care se va defini în timp, dar care se vrea a fi mai întâi de toate o prelungire a trăirii duhovniceşti prin cuvânt şi prin gândire. Aşa cum spune şi editorialul revistei lansate, în spatele articolelor sunt persoane care, în pofida tinereţii lor, caută să aibă ca fundament şi călăuză valorile ortodoxe, învăţătura şi predania Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Orto... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Tradiţii populare şi voie bună la agapa de dinaintea postului Crăciunului

de Tatiana Onilov

În ultima duminică de dinaintea postului Crăciunului, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, împreună cu membrii comunităţii Bisericii Studenţilor din campusul universitar Haşdeu, aidoma vremurilor de odinioară, au organizat o şezătoare. Ceea ce s-a vrut a fi agapa de lăsare a secului înainte de postul Crăciunului, s-a transformat într-o întâlnire frumoasă ancorată în tradiţiile populare româneşti. Masa de sărbătoare a fost bogată şi copioasă. După ospăţul şi deliciul papilelor gustative, a urmat un adevărat spectacol de dansuri populare, desfăşurat de participanţii la cursul de dansuri populare organizat de ASCOR. Toţi dansatorii, aşa cum e datina, au fost îmbrăcaţi în costume tradiţionale. Înainte de programul artistic, Oana Raluca Băilă, vicepreşedinta ASCOR, a explicat foarte detaliat şi frumos semnificaţia costumului popular, a descifrat simbolurile care se întâlnesc mai ales pe costumul popular din zona Maramureşului, care şi până în ziua de azi şi-a păstrat denumirea de „Cheptar cu Raiul” sau „costum cu Raiul”, acesta fiind un model unic, specific doar acestei zone din România. Explicarea simbolurilor de pe costumul popular Astfel, ... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj în Israel Sărbătoarea Bobotezei la Râul Iordan

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

17 – 23 ianuarie 2014 Ziua 1-17 ianuarie 2014 Plecarea din Cluj-Napoca cu autocarul( 16 ianuarie 2014 la ora 22.30 din fața Catedralei Ortodoxe) sosire la Bucureşti 17 ianuarie 2014 între orele 6.00 și 7.00. Decolarea din Bucureşti cu cursa EL-AL ora 11:05 și sosire pe Aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv la ora 13:45. Vizită la Ein Karem, patria Sfântului Ioan Botezătorul-cel mai mare om născut de o femeie, vizitarea bisericii Sfântul Ioan - cea mai artistică biserică din Țara Sfântă și a fântânii Fecioarei Maria Cazare și cină la Hotel 4* în Bethleem. Ziua 2-18 ianuarie 2014 Mic dejun.Coborâm spre Râul Iordan, pentru a participa la Ceremonia care se desfăşoară în prezenţa Patriarhului Ierusalimului grec-ortodox, în ajunul Bobotezei (Aghiasma mare, aruncarea crucii, zborul celor 3 porumbei albi) - BETHLEEM - vizitarea bisericii ortodoxe şi a criptei unde S-a născut Domnul Hristos. Vizitarea bisericii catolice Sfânta Ecaterina. Grota Laptelui.Câmpul păstorilor. Continuarea drumului în deșert cu minibuze arabe până la Mănăstirea Sf. Sava și Mănăstirea Sf. Teodosie. Vizită pe Muntele Sionului la Biserica Adormirii Maicii Domnului, Foişorul – Cina Cea de Taină, Mormântul regelui David - Zidul Plângerii. Cină ... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj în Ucraina

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

15 - 22 mai 2014 Ziua 1-15 mai (joi) Cluj-Napoca (ora 8.00) – Mănăstirea Moldovița – Mănăstirea Sucevița – Mănăstirea Bogdana(Rădăuți) - Vama Siret – Mănăstirea Bănceni- cazare şi masă (Ucraina). 421 km Ziua 2- 16 mai (vineri) Micul dejun. Cernăuţi (Catedrala Sf. Duh, Biserica Sf. Nicolae, Mănăstirea Bucovinskaea, clădirea Universităţii – fosta Mitropolie 2 euro). Plecarea spre Kiev. Mănăstirea Boian – mănăstire românească de maici, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului; Cetatea Hotin a lui Ştefan cel Mare, care se află pe malul Nistrului(opțional 2 euro) Seara sosirea la Kiev cazarea si cina la Mănăstire. 602 km Ziua 3- 17 mai (sâmbătă) – Pelerinaj pe la Mănăstirile şi Bisericile din Kiev: Mănăstirea Goloseevo (moaştele Cuv. Alexii, mormântul Cuvioasei Alipii) Mănăstirea Sf. Iona, care se află în grădina botanică (moaştele Sf. Iona, peşterile Zverineţ); Mănăstirea Chitaevo (moaştele Cuv. Teofil, mormântul şi peştera Cuv. Dositea); Mănăstirea Sf. Panteleimon “Teofania”, izvorul Maicii Domnului şi Sf. Panteleimon;Mănăstirea Vedenskii (icoana Maicii Domnului “Îndeamnăne la smerenie”, moaştele Sf. Olimpiada şi Sf. Dimitra); Excursie prin oraş cu au... mai mult