--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2017, nr. 1 (321), an XXVIII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Circumcizie spirituală

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Pe 1 ianuarie este o întreită celebrare: Praznicul împărătesc al Tăierii Împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos, pomenirea Sfântului Vasile cel Mare și sărbătoarea civilă a Anului Nou. Cea mai mare este Tăierea Împrejur, care, în temeiul rânduielii Vechiului Testament, avea loc la opt zile după naștere. Iată ce îi zice Dumnezeu lui Avraam: „Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur” (Facere 17, 10). Domnul Hristos venea să desăvârșească Legea, nu să o anuleze, și, de aceea, va respecta prescripțiile ei: „Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece” (Luca 2, 21). Sinaxarul zilei de 1 ianuarie amintește două motive pentru care Domnul Hristos s-a tăiat împrejur: „Căci Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară de păcat, tot așa a binevoit să primească și tăierea împrejur. Întâi, ca să astupe gurile ereticilor, care îndrăzneau a zice că Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire. Dar dacă nu ar fi luat trup, cum s-ar fi tăiat împrejur? Și al doilea, ca să astupe gurile iudeilor celor neînțelegători, care Îl cleveteau că nu păzește sâmbăta și că strică Legea”. Deși sărbătoarea Tăierii Împrejur le spune prea puțin creștinilor moderni, ea are un conținut spiritual foarte bogat. Domnul Hristos, supunându-se legii circumciziunii, a voit, în același timp, să se smerească în trupul Său, iar apoi să ne învețe că El Însuși este împlinirea Legii. Tăierea împrejur prefigura o altă consacrare sângeroasă pe care trupul Său o va primi pe Cruce. Pe de altă parte, dacă noi nu suntem supuși la o circumciziune trupească, în același timp, trebuie să ne supunem la o circumciziune duhovnicească. Trebuie ca legământul nostru cu Dumnezeu, noul Legământ în Iisus Hristos, să determine deplina supunere lui Dumnezeu a trupului nostru și a dorințelor lui. Completa consacrare și sfințire a trupurilor noastre și a funcțiunilor lor naturale, inclusiv a celor care erau supuse tăierii împrejur, voii lui Dumnezeu. Și nu numai trupul nostru, ci și inima noastră trebuie tăiată împrejur duhovnicește. Circumciziunea trebui... mai mult


Eveniment
--- pagina: 2

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia întronizării Preasfinţitului Părinte Iustin Hodea, ca Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, (marți, 27 decembrie 2016)

de PF Patriarh Daniel Ciobotea

Preasfințite Părinte Episcop Iustin, P rin lucrarea harului Preasfântului Duh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române v-a încredințat spre păstorire poporul dreptcredincios din Episcopia Maramureșului şi Sătmarului, venerabilă prin vechimea ei istorică, greu încercată de vitregiile vremurilor, prin înstrăinare şi desființări abuzive, dar tânără şi dinamică prin rectitorirea ei de către vrednicul de pomenire Arhiepiscopul onorific Justinian Chira, în anul 1990, când Biserica Ortodoxă Română a avut posibilitatea de a se organiza în libertate. Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, înaintașul Preasfinţiei Voastre în această demnitate, Arhiepiscopul onorific Justinian Chira, a păstorit cu multă înțelepciune şi râvnă duhovnicească Episcopia Maramureşului şi Sătmarului pe care a rectitorit-o şi a consolidat-o prin creşterea numărului unităţilor bisericeşti (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcaşuri de cult şi restaurarea celor vechi, prin intensificarea vieții parohiale şi monahale, a activităţii educative, cultural-religioase şi editoriale. Înţelegând cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Care spune: „Secerişul este mult, dar lucrătorii... mai mult


Eveniment
--- pagina: 2

Cuvântul ÎPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la întronizarea PS Iustin ca Întâistătător al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului (27 decembrie 2016, Baia Mare)

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Preasfinţite Părinte Iustin, C uvântul meu duhovnicesc va fi scurt, dar, socot eu, potrivit pentru acest moment. Şi-l încep cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel într-o predică lungă, pe care o găsim în cartea „Faptele Apostolilor”. Eu mă opresc la un singur verset: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu Însuşi sângele Său”. Sunt convins că Duhul Sfânt a ales cel mai bine şi v-a pus episcop peste maramureşeni şi sătmăreni ca să-i conduceţi înspre mântuire. Multe îndatoriri aveţi Preasfinţia Voastră în această misiune, care nu-i nouă. Oarecum e o continuitate, dar, în mod oficial, astăzi sunteţi titularul Eparhiei de Maramureş şi Sătmar. Am zis că multe sunt îndatoririle, le pomenim astăzi festiv, pentru Preasfinţia Voastră, dar şi pentru onoratul public care este aici de faţă. Şi măcar patru din îndatoririle multe pe care le aveţi le voi sublinia eu astăzi, şi pe lângă aceste îndatoriri, e nevoie de o virtute. De mai multe virtuţi, dar dintre ele mai ales de o virtute esenţială, pe care o voi pomeni eu la urmă. Şi îndatoririle cele patru... mai mult


Eveniment
--- pagina: 2-3

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Iustin, rostit cu ocazia întronizării în demnitatea de Întâistătător al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

de PS Iustin Hodea

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit Andrei, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, Excelenţele Voastre, reprezentanţi ai celorlalte culte: romano-catolic, greco-catolic şi reformat, Onoraţi demnitari ai Statului din Parlamentul şi Guvernul României, onoraţi reprezentanţi ai Academiei Române şi corpului academic şi universitar, Dragi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale din Maramureş şi Satu Mare, Preacuvioşi şi Preacucernici părinţi, Mult iubit popor al lui Dumnezeu, „Cerul şi pământul în cântări răsună Îngerii şi oameni cântă împreună” A şa glăsuieşte colindul străbun, slăvind Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit printre noi, făcându-Se Om întru toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru a ne ajuta să regăsim calea de reîntoarcere acasă la Dumnezeu Tatăl, în familia şi iubirea Preasfintei Treimi. Aceasta este credinţa pe care o mărturisim şi convingerea pe care o nutrim noi, creştinii, de 2000 de ani, de când Dumnezeu Preabunul ne-a trimis Crăciunul. Înaceastă atmosferă sărbătorească plină de pace cerească, bucurie îngerească şi bunăvoire sau concordie omenească, iată-ne adunaţi în jurul Sfântului A... mai mult


Cronica
--- pagina: 4

Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN HODEA, noul Chiriarh al Maramureșului și Sătmarului

de Pr. Iustin Tira

Iustin Hodea - din botez Ioan (n. 23 iunie 1961 în Rozavlea, jud. Maramureș, din părinții Ștefan și Maria Hodea), cursuri seminariale la Craiova și Cluj-Napoca, universitare la Sibiu și doctorale la Cluj-Napoca cu teza: „Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul între mărturie și mesianism iudaic, în descrierea Evangheliilor și a literaturii necreștine” (susținută în 25 noiembrie 2011 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca); intrat ca frate la Mănăstirea „Sfânta Ana”- Rohia în 1976, hirotonit diacon și preot în 1984, tuns în monahism sub numele de Iustin în 1985 (având ca naș de călugărie pe Preasfințitul Episcop Justinian), hirotesit protosincel în 1990 și arhimandrit în 1993, stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” - Rohia din 1989; la propunerea P.S. Episcop Justinian Chira, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din 22 martie 1994, l-a ales arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, cu titulatura de „Sigheteanul”; hirotonit arhiereu în 16 aprilie 1994 la Mănăstirea „Sfânta Ana” - Rohia; în ședința Sfântului Sinod din 16 decembrie 2016, a fost ales ca episcop al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, devenită vacantă prin trecerea la cele veșnice ... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Abouna Matta El-Meskin și teologia „ieslei din Betleem”

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

„Betleemul este locul nostru de naștere… Nașterea lui Hristos în acea zi a fost pentru noi naștere veșnică… Dacă pentru noi experiența de nou-născut este dificilă, pentru Tine nu este, Fiule al lui Dumnezeu. Dacă pornim pe drumul care ne conduce la comuniunea cu Tine, începând cu starea micimii, tu ești Cel care poți să îndepărtezi toate obstacolele care ne împiedică să facem aceasta… Fă ca să nu ne credem mari în experiențele noastre. Ajută-ne, în schimb, să devenim mici ca și Tine până ce îți putem fi apropiați și să primim de la Tine smerenie și blândețe în abundență. Nu ne lipsi de descoperirea Ta, de epifania copilăriei Tale în inimile noastre, pentru ca prin ea să putem să vindecăm orice orgoliu și orice aroganță… Lumea suferă răni dureroase pentru că boala sa cea mare este: cine să fie cel mai mare? Dar astăzi am aflat în Tine unicul medicament, Fiule al lui Dumnezeu. Noi și lumea întreagă nu aflăm mântuire și nici pace dacă nu ne întoarcem să Te întâlnim din nou în ieslea din Betleem”. Teologia „micșorării” inaugurată de venirea Domnului Hristos în lume este tema centrală a meditațiilor Părintelui Matta El-Meskin, sau Matei „cel sărac”, părinte duhovnicesc al M... mai mult


Recenzie
--- pagina: 5

Nicolae-Dragoş Kerekes, Origenismul în secolele III-VII, Cuvânt înainte de pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, col. ,,Monografii", vol. 7, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016

de Ierom. Maxim Morariu

Spaţiul teologic românesc contemporan ne-a obişnuit mai degrabă cu cercetări monografice dedicate unor personalităţi, decât ideilor acestora sau modului în care ele s-au propagat şi au influenţat cursul ştiinţei în cauză sau cel al vieţii bisericeşti. De aceea, lucrarea părintelui Nicolae-Dragoş Kerekes, intitulată Origenismul în secolele III-VIII, se înscrie, din acest punct de vedere, într-o categorie inedită a cercetărilor de istorie bisericească. Volumul, o versiune îmbogăţită şi îmbunătăţită a tezei de doctorat a autorului, beneficiază de prefaţa părintelui profesor Ioan-Vasile Leb, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii clujene (pp. VII-XIII). Acesta subliniază câteva elemente de noutate ale cercetării, prezintă succint structura ei, oferă câteva citate, al căror rol este acela de a-l determina pe cititor să se angajeze în itinerarul lecturii, şi, în final, îl invită să descopere el însuşi dacă este sau nu mulţumit de volum, lansându-i o provocare. Urmează apoi o listă de abrevieri (pp. XV-XIX), sumarul lucrării (pp. XXI-XIV), şi introducerea (pp. 1-4). În cadrul ei, autorul realizează o sumară trecere în revistă a iniţiativelor publicistice dedicate personajului de la ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 6

Pr. Maxim (Iuliu-Marius Morariu, Preoţii năsăudeni şi „Astra", (1861-1918), Editura Charmides / Editura Argonaut, Bistriţa / Cluj-Napoca, 2016

de Grigore-Toma Someșan

Proaspătul volum ce poartă semnătura părintelui Morariu îl evidențiază pe acesta ca fiind un excelent cunoscător al meșteșugului cercetării istorice. Lucrarea are ca titlu „Preoții năsăudeni și Astra (1861-1918)” și este editat prin colaborarea editurilor Charmides (Bistrița) și Argonaut (Cluj-Napoca) în 2016, fiind înzestrată cu o prefață semnată de doamna Conf. Univ. dr. Ana Sima de la Facultatea de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca. În cadrul acesteia, se remarcă efortul autorului de a identifica și valorifica o cantitate considerabilă de documnente dar și capacitatea acestuia de a corobora sursele identificate în scopul unei argumentări solide. În introducere, autorul explică contextul în care se înscrie cercetarea dar și rațiunea elaborării ei: „în ceea ce privește activitatea preoțimii năsăudene în cadrul Astrei, trebuie menționat faptul că, redescoperirea interesului pentru acest subiect este o chestiune relativ recentă, căci, până de curând, literatura de specialitate, cu excepția uor medalioane ocazionate de anumite momente comemorative, în care se specifică, cu privire la anumite personalități clericale, că au fost și membri ai Astrei, nu conținea materiale privitoare la acest subiect”... mai mult


Breviter
--- pagina: 6

Eminescu al tuturor și al nimănui

de Aurel Sasu

În 1883, se manifestă primele tulburări psihice ale poetului. Est internat în ospiciul dr. Alexandru Şuţu, din Bucureşti, cu diagnosticul manie acută (umbla cu pistol la el, ameninţând că-l va împuşca pe Rege). Este trimis apoi, pentru tratament, la Viena, unde psihoza maniaco-depresivă intră în remisie. În 1886, diagnosticul se schimbă în alienaţie mintală, datorită unor „gome sifilitice pe creier, exacerbate de alcool” (Ov. Vuia). Este tratat cu fricţiuni mercuriale şi, în cele din urmă, intoxicat cu mercur. În 1889, este internat la Institutul „Caritas” din Bucureşti, unde moare, la 15 iunie. Mulţi consideră perioada 1883–1889 epoca „marii întunecimi”, deşi poetul s-a bucurat de lungi perioade de totală luciditate, marcate, liric, de câteva producţii remarcabile. Înainte de moarte, diagnosticul era de paralizie generală progresivă, după ce trecuse şi prin cel de sifilis congenital. S-a scris enorm pe tema diagnosticului schimbat de la un ospiciu la altul şi despre tratamentele neadecvate. Întrebarea care bântuie minţile biografilor: a fost Eminescu sau nu alienat mintal? În ultimul timp, sunt tot mai multe voci care vorbesc de asasinat. Se crede că internările ar fi fost, toate, decizii politice. Altfe... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 7

Prima ședință din anul 2017 a Sinodului Mitropolitan la Cluj

de Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

La reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca a avut loc miercuri, 4 ianuarie 2017, prima întâlnire pe anul acesta a ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, membrii sinodului mitropolitan au făcut bilanțul anului 2016 și au evaluat activitatea tuturor sectoarelor din cadrul Mitropoliei. Astfel, au fost discutate realizările pe plan catehetic, social, misionar, filantropic și cultural. În continuare, au fost trasate perspectivele pentru anul 2017. Ședințele sinodului mitropolitan au loc de mai multe ori pe parcursul unui an și au în vedere intensificarea misiunii pastorale în comunitate, dar si chestiuni de ordin administrativ. Mitropolia Clujului, Maramuresului şi Salajului are în componenţă trei eparhii: · - Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului · - Episcopia Maramureșului și Sătmarului · - Episcopia Sălajului. Membrii sinodului mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului sunt: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitu... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 7

Comunicat Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare

de Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

Redăm mai jos poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016): În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, s-a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016). Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri faptul că „Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea, cunoscut fiind cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că „nimic nu poate supăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit Trupul Său!” (Sfântul Ioan Gură de A... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 7

Între „loc” și „lume”

de Alexandru Nemoianu

Omul, ca entitate nerepetabilă, ca persoană unică, făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este condamnat la libertate, care înseamnă unirea, cu voie liberă, cu Dumnezeu. Acesta este un adevăr simplu și cutremurător, în egală măsura. În această înțelegere se cuprinde și faptul că, în eternitate, în vecii vecilor, timpul nu există. Mereu ne aflăm într-un prezent, într-o actualitate, fără sfârșit. Printr-o foarte ciudată alienare, omul „acestei lumi” trăiește în trecut, în amintirile sale, ori în așteptarea și pregătirea unui viitor despre care nu are habar. În ce privește momentul prezent, clipa singură asupra căreia are stăpânire, el caută să evadeze, folosește chip și fel pentru a ucide „timpul”. Acest om nu trăiește defel aici, el trăiește în reverie și închipuiri care, cel puțin până la un punct, sunt bântuite ori inspirate de haosul răului. Or, sensul trăirii este, ori s-ar cuveni să fie, ceasul actual. Datoria pe care ți-o faci acum și modul în care îl tratezi pe omul pe care îl întâlnești tot acuma sunt cele mai importante clipe din viata fiecăruia dintre noi, și de ele depinde împlinirea omenității noastre, care este și a mântuirii noastre. Cuvântul asupra judecăț... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, decembrie 2016

de Dacian But-Căpuşan

În duminica a 27-a după Rusalii, 4 decembrie 2016, la Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și PS Evloghie, Episcopul Adrianopolului în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, credincioșii prezenți s-au bucurat și de un miniconcert de colinde, susținut de corul catedralei, dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. * În perioada 5-8 decembrie 2016 au fost organizate activități dedicateSăptămânii Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Luni, 5 decembrie 2016, decorarea tematică a Facultății prin confecționarea și amplasarea de ornamente specifice perioadei Crăciunului, seară artistică organizată de studenți coordonați de Arhid. dr. Daniel Mocanu (Povestea lui Ignat) și săvârşirea Slujbei Privegherii (Vecernia mare cu Litie și Utrenia) cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, în paraclisul facultății. Marți, 6 decembrie 2016, de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, hramul paraclisului şcolii noastre teologice, a fost săvârșită Sfânta Liturghie la capela facultății. A slujit IPS Mitropolit Andrei în sobor de preoți profesori, împreună cu doi ierarhi străini: PS Evloghie, Episcop de Adrianopol și PS Qais, Episcop de Erzurum şi Vicar Patriarhal al Patriarhiei Ant... mai mult


Actualitate
--- pagina: 9

2017 - „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română

de Biroul de presă al Patriarhiei Române

În şedinţele sale de lucru din 28-29 octombrie 2015, 25 februarie 2016 şi 16 decembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât: 1. declară anul 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română; 2. aprobă programul-cadru naţional bisericesc, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării proiectului liturgic, cultural şi mediatic intitulat „2017: Anul omagial al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română; 3. aprobă ca figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul; 4. aprobă ca, în toate instituţiile bisericeşti centrale şi eparhiale, precum şi în seminariile teologice şi facultăţile de teologie ortodoxă, să se ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc intitulat „2017: „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconar... mai mult


Eseu
--- pagina: 9

Catedrala şi slujirea ei

de Adela Maria Pleșca

Unui suflet care poate să treacă peste larma, graba şi forfota oraşului şi să coboare mai adânc în fiinţa sa, i se poate dezvălui o altă dimensiune, o altă realitate şi faţă. Cel care reuşeşte să treacă dincolo de suprafaţa care înşeală sau împrăştie, va ajunge pe un tărâm cu valori nepieritoare, în care îşi poate regăsi ritmul propriu, şi va putea exclama: „Nevăzute sunt braţele tale/ Urechea mi-o plec peste inima ta/ Bătăi minunate aud” (Radu Stanca, „Slavă ţie, oraş”). Iar cei care aud aceste bătăi, le pot recunoaște tainic în bătăile materializate ale chemării clopotelor Catedralei. Catedrala. Inima oraşului, ca un monument uman în mijlocul sonorităţii lumii. În contrast cu forfota dominantă a cetăţii, Catedrala e cu atât mai impresionantă, mai impunătoare, iar sufletul însingurat, urcând treptele ei, găseşte acolo spaţiul intim de sonorizare al solitudinii interioare. Un spaţiu deopotrivă depozitar al trecutului, al memoriei umane în general, în care „amintirea şi memoria sunt puteri, şi nu slăbiciuni ale sufletului“ (pr. George Remete). Aceleaşi clopote chemau, în 3 februarie 2011, mii de credincioşi, pe un frig de crăpau pietrele, la înmormântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Mit... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Decembrie 2016

de PS Vasile Someşanul

3 decembrie: Vizită la Centrul de Îngrijiri Paliative S. Nectarie din Cluj-Napoca; 4 decembrie: În mijlocul elevilor seminariști participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 6 decembrie: Cu ocazia Sărbătorii Sf. Ierarh Nicolae este prezent la Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 8 decembrie: Participă la Ședința Sinodului Mitropolitan întrunit în Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, sub președenția I.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Andrei; 11 decembrie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, asistă la Sfânta Liturghie; 18 decembrie: În Duminica dinaintea Nașterii Domnuluieste prezent la Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 20-24 decembrie: În această perioadăprimește la reședință grupuri de colindători din cadrul Eparhiei; 25 decembrie: De Sărbătoarea Nașterii Domnului participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecf... mai mult


Cronica
--- pagina: 10

Turneul Corului „Psalmodia Transylvanica” în Germania

de Bogdan Gabor

În perioada 9-16 Decembrie 2016, corul de cameră „Psalmodia Transylvanica” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de către Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, a colindat Diakonia Neuendettelsau din Germania. Această perstigioasă instituție socială a Bisericii Evanghelice a luat ființă în jurul anului 1854 la inițiativa preotului Wilhelm Löhe și din dorința sa de a ajuta persoanele aflate în suferință. La început a fost fondată o organizație de diaconițe care se pregăteau să îndeplinească munca și misiunea socială a Bisericii. În ziua de azi, principiile muncii diaconice din Neuendettelsau au la bază trei lucruri: creștinătatea, profesionalitatea și rentabilitatea. În prezent, instituția Diakoniei Neuendettelsau deține numeroase curți și azile pentru seniori, clinici medicale, centre de competență, școli cu pregătire generală, școli profesionale și academii de specialitate, școli pentru îngrijirea bolnavilor și a persoanelor în vârstă, grădinițe, creșe și întreține multe facilități și servicii pentru persoanele cu handicap, toate acestea răspândite în întreaga țară. De asemenea, Diakonia Neuendettelsau susține multe proiecte și legături internaționale în special cu Români... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Decembrie 2016

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 Decembrie (Ziua Națională a României): În Catedrala Mitropolitană, în prezența autorităților locale și județene, civile și militare, săvârșește slujba de Te-Deum și transmite mesajul către toți românii. În Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, participă la ceremonialul militar organizat cu prilejul Zilei Naționale. La Teatrul Național, asistă la Spectacolul „Copiii Sărbătoresc Marea Unire”, organizat de Instituția Prefectului Județului Cluj. 2 decembrie: În sala de ședințe a Centrului Eparhial, prezidează comisia de examinare a candidaților participanți la concursul pentru ocuparea posturilor de preot paroh la parohiile Budești Fânațe (protopopiatul Beclean), Berindu (protopopiatul Huedin) și Tiocu de Jos (protopopiatul Gherla). La Casa de Cultură a Studenților, asistă la spectacolul caritabil „Hristos cel Milostiv și ucenicii Săi”, organizat de Protopopiatul Cluj I (prot: Pr. Dan Liviu Hognogi). Rostește un cuvânt de binecuvântare. 3 decembrie: Face o vizită în parohia clujeană „Sfinții Ioachim și Ana” (paroh: Pr. Mihai Racolța), în vederea stabilirii unui loc pentru construcția noii biserici parohiale. Este însoțit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vad... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Un dialog de referinţă

de Mircea Gelu Buta

Vrem să aducem în atenţia publică, dar şi în atenţia exegeţilor operei Mitropolitului Bartolomeu Anania, un amplu şi strălucit dialog purtat de acesta cu protosinghelul Ioanichie Bălan, inclus în volumul al doilea de „Convorbiri duhovniceşti”, apărut în anul 1988 sub egida Episcopiei Romanului şi Huşilor şi imprimat într-un tiraj de câteva mii de exemplare în tipografia Patriarhiei din Bucureşti. Cifra de 50 de coli de tipar din caseta tehnică sugerează o cantitate de circa 1.000 de pagini sau de două milioane de „semne” în limbajul de astăzi. Acest volum fusese precedat de un altul, apărut cu patru ani înainte, prefaţat de Părintele Dumitru Stăniloae, conţinând 64 de dialoguri (celălalt având 55) cu călugări – dar şi cu câteva maici din mănăstirile noastre –, la care se adaugă interviurile cu profesori teologi şi cu câţiva monahi de la Athos şi Sfintele Locuri. Ambele volume conţin în total 109 dialoguri, însă unele persoane, precum Părintele Dumitru Stăniloae, sunt chestionate de două ori, astfel încât numărul interlocutorilor variază în jurul cifrei 100. În anii ’80 ai secolului trecut, volumele de „Convorbiri duhovniceşti”, înregistrate pe bandă de magnetofon şi transcrise de P... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Ieșirea din sine spre un alt sine – pelerinaj în Basarabia

de Iulia Anamaria Mureşan

În încercarea de a folosi cât mai bine cu putință zilele libere din perioada 1-4 decembrie, ASCOR Cluj a organizat mult-așteptatul pelerinaj de colinde în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut. Au fost zile inedite, în care văzul și auzul s-au desfătat gustând amestecul inedit de tradiție românească împletită cu cea rusească. De cum am trecut granița, parcă intrasem într-o lume de basm, într-o reprezentare aievea a poveștilor cu promoroacă pe care le auzisem în copilărie de la bunici, părinți și dascăli. De o parte și de alta a drumului, copaci dezveliți de frunze și îmbrăcați în haine groase de zăpadă ne străjuiau calea pe covorul de nea așternut pe șosea. Ne aștepta un drum lung, căci planul era ca în cele patru zile să traversăm Basarabia de la Nord la Sud și să ne închinăm în mai multe mănăstiri de pe acest traseu. Am început așadar cu Mănăstirea Cosăuți, care se află în zona de nord a țării, unde ne-a întâmpinat una din cele trei viețuitoare ale mănăstirii. După ce ne-a povestit un scurt istoric al locului, aceasta ne-a condus în trapeză, unde am fost serviți cu ceai cald, biscuiți și dulceață de „malină”, despre care am aflat ulterior că este de fapt zmeura noa... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Apa, sângele şi Duhul

de Dumitru Fişcu

Acum cinci ani, după sfinţirea apelor din Ajunul Bobotezei, soţiei mele i s-a rupt apa. Gresia din bucătărie s-a acoperit în câteva ore de un lichid care, spre mirarea noastră, mirosea foarte frumos. La botezul Mariei, când ea s-a născut din nou, din apă şi din Duh, mi-am amintit de mirosul acela. În Biserică miroase frumos, ca-n pântecele unei mame, m-am gândit. Bine este să fim noi aici (Matei 17, 4). În liceu am participat la un concurs de creaţie literară, cu o poezie care se intitula Sunt un avort. Când am terminat de citit, ceilalţi participanţi m-au aplaudat, ceea ce m-a făcut să-i dispreţuiesc pe toţi. Cum să aplauzi pe unul care se declară un avort? Un membru al juriului mi-a spus că am nevoie de psihanaliză. Pe el l-am respectat, dar nu l-am ascultat. Şi bine am făcut. Nu de psihanaliză aveam eu nevoie, ci de cineva care să mă nască din nou. Suferinţele omului nu sunt întrecute de nimic, decât de răutatea sa. Pentru că răutatea, spre care cugetul inimii omului se pleacă din tinereţile lui (cf. Facerea 8, 21), este şi cauza tuturor relelor. David, după ce şi-a cunoscut păcatul cu Batşeba, se tânguia (în ebraică): Lev tahor berali Elohim! (Psalmul 50, 11).Inimă curată creează întru mine, Dumnezeu... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Întru aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii Mei

de Pr. Constantin Sârbu

Nu este alt semn mai adevărat care să arate că noi suntem cu adevărat ai lui Hristos ca iubirea vie, împrospătată şi îmbogăţită zilnic. Pâinea nu strigă, nu se laudă, nu se preface! Ea se dăruieşte cu totul tuturor, întâi prin mireasma ei, apoi prin gustul ei. Cel flămând nu are nevoie de o fotografie a pâinii, nici de o frumoasă descriere a pâinii, ci are nevoie chiar de pâine. Cât de amărât am plecat odată de la o prăvălie care avea deasupra o firmă mare pe care scria „Pâine”! Pe toţi pereţii erau zugrăvite tot felul de forme de pâine, dar înăuntru era gol. Nu avea nici un fel de pâine. Eram flămând, aveam nevoie neapărat de pâine, dar cel care trebuia să mi-o dea nu avea decât firma şi tablourile zugrăvite ale pâinii, iar foamea mă chinuia. Fraţii mei, oare noi putem înţelege că cei din jurul nostru nu au nevoie nici de firma noastră frumoasă, nici de chipurile sau laudele noastre, ci au nevoie de Pâinea noastră, adică de Hristos. Toţi cei care ne înconjoară au nevoie de Iisus cum au nevoie de pâinea cea zilnică spre fiinţă. Putem noi înţelege acum cât de mare este datoria noastră faţă de Pâine şi faţă de flămând, ca să-i putem apropia? Faţă de Hristos, pe Care trebuie să-L duc... mai mult