--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2017, nr. 7 (327), an XXVIII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Un vajnic bărbat din anturajul episcopului Nicolae Ivan

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

După Marea Unire a venit la Cluj un om providenţial: Episcopul Nicolae Ivan. El a reîntemeiat Eparhia, a ctitorit Catedrala, a înfiinţat Şcoala de Teologie, a fondat revista „Renaşterea”, a întemeiat tipografia şi s-a implicat cu râvnă în viaţa spirituală şi culturală a oraşului. Lucrurile acestea nu le putea face singur, ci, cu intuiţia de manager absolut, s-a înconjurat de o pleiadă de bărbaţi cu mare greutate. Unii dintre ei făceau parte şi din Adunarea Eparhială. Astfel îi putem aminti pe Dr. Sextil Puşcariu, Gheorghe Bogdan-Duică, Dr. Silviu Dragomir, Dr. Ioan Lupaş, Alexandru Lapedatu, Octavian Goga, Dr. Victor Stanciu, Dr. Ioan Goia, Dr. Emil Ţeposu şi alţii. De data aceasta ne oprim în mod special la Părintele Academician Ioan Lupaş, de la a cărui trecere în eternitate se împlinesc pe 3 iulie 50 de ani. Personalitatea lui a fost una de excepţie. În bătăliile pentru afirmarea elementului românesc în mediul universitar clujean şi a biruinţei ortodoxiei a fost mereu pe baricade. Când Părintele Ioan Lupaş împlinea 60 de ani, Mitropolitul Nicolae Bălan îl omagia astfel: La sărbătorirea şi omagierea Părintelui Ioan Lupaş, pentru impunătoarea operă realizată de P.C. Sa pe terenul studiilor istorice, ca şi pentru bogata şi însufleţita activitate desfăşurată în slujba Neamului, Biserica Noastră este cea dintâi îndatorată să participe cu flori de recunoştinţă şi cu cuvinte de laudă. Preocupările de istorie ale Părintelui Ioan Lupaş au fost îndreptate, cele mai multe, spre trecutul şi vredniciile Bisericii, iar spiritul de care e străbătută toată opera şi activitatea P.C. Sale este profund creştin [1]. Părintele Academician Ioan Lupaş s-a născut la 9 august 1880 în Sălişte, din părinţii Toma şi Marina. Şcoala primară o face în sat, gimnaziul în Sibiu, fiind nevoit în clasa a VIII-a să plece la Gimnaziul românesc „Andrei Şaguna” din Braşov, pentru că intrase în conflict cu şovinul profesor de istorie Tompa Arpád. Acelaşi lucru l-a făcut şi bunul său prieten Octavian Goga. Va avea aici o seamă de profesori distinşi, dintre care amintim: Virgil Oniţiu, Vasile Goldiş, Iosif Blaga şi alţii[2]. Primul între absolvenți, pleacă dimpreună cu Octavian Goga, beneficiind de o bursă „Gojdu”, la Budapesta şi urmează cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie între anii 1900-1904. Își încununează cursuri... mai mult


Historia
--- pagina: 2-3

Părintele Ioan Lupaș (1880-1967): un savant în zeghe

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Se împlinesc pe 3 iulie 2017 cincizeci de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui academician Ioan Lupaș, „un istoriograf creștin”, cum sugestiv a fost caracterizat în epocă de către mitropolitul Nicolae Bălan. Istoric prolific, dascăl al Seminarului Andreian din Sibiu, paroh al Săliștei și protopop al Mărginimii Sibiului, profesor al Universității „Regele Ferdinand I” din Cluj, membru titular al Academiei Române, publicist talentat, fondator al Institutului de Istorie Națională din Cluj, deputat în Parlamentul României în trei legislaturi, ministru în guvernele Averescu și Goga-Cuza din perioada interbelică, patriot și victimă a regimului bolșevic din România anilor ʼ50, Ioan Lupaș este un savant cu aureolă de martir[1]. S-a născut în 9 august 1880 în Săliște, o localitate care poate fi caracterizată drept bastion al ortodoxiei și al românismului din Transilvania, unde au odrăslit de-a lungul vremii atât sfinți ai Bisericii, precum Nicolae Oprea Miclăuș și Gheorghe de la Cernica, cât și figuri proeminente ale culturii noastre naționale, ca Dionisie Romano, Axente Banciu, Onisifor Ghibu sau Dumitru Roșca. De la strămoși a moștenit, așadar, un atașament puternic, de nezdruncinat, pentru „legea ... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Memoria colectivă

de Alexandru Nemoianu

Comunitățile umane organice - familii, neamuri, națiuni - au putut avea toate un rost semnificativ câtă vreme s-au întemeiat și s-au putut adresa unei păreri de sine comun împărtășite, unei „memorii colective”. Această „memorie colectivă” este suma credințelor, obiceiurilor, amintirilor, a înțelegerii comun împărtășite, a diferenței dintre „bine” și „rău”. Toate acestea alcătuiesc, cum spuneam, memoria colectivă, și în lipsa ei nu poate exista un „model existențial” real și benefic. Această memorie colectivă este o realitate vie, care se transmite din generație în generație. Ea nu este și nu poate fi osificată ori sclerozată. Fiecare generație îi adaugă ceva nou și semnificativ, adaus care întotdeauna rămâne consecvent aceluiași semn. Memoria colectivă rămâne întotdeauna credincioasă și consecventă sieși. Fiind o realitate vie, memoria colectivă vine din trecut, este trăită în prezent și este proiectată, ca așteptare a fi împlinită, în viitor. Iar garanția acestei realități este elementul pe care s-au întemeiat și dezvoltat toate marile civilizații omenești: mormântul strămoșilor. Plecând de la singura certitudine a condiției omenști, mortalitatea, în mod paradoxal... mai mult


Eseu
--- pagina: 4

Despre cugetătorii iconici

de Academician Sorin Dumitrescu

Ideea volumului „Intelectuali îmbisericiți” a Doctorului Mircea Gelu Buta se desprinde de la primele articole, nefiind nevoie să fie citite printre rânduri. Cele 33 de tex­te ţin să transmită direct, fără menajamente, că spiritu­alitatea unei credinţe iconice, oricât de străveche şi de obişnuită din naştere să ţină laolaltă cerul cu pământul, se poate menţine întreagă şi vie - atunci când istoria o încearcă mortal - numai dacă suie muntele şi se face pâ­râu. Autorul ia ca exemplu modul periculos, dar imens profitabil nouă, românilor, în care s-a desfăşurat con­fruntarea ateismului totalitar comunist, cu tradiţia solid aşezată a creştinismului iconic carpatin. Doar încleşta­rea acestui război nevăzut, dindărătul României comu­niste, a putut produce impresionanta pleiadă de intelectuali îmbisericiţi şi sfinţenia ascunsă a Patriarhului Justinian. O carte - de dorit în biblioteca fiecărui român - a so­sit la „Anastasia” cu titlu cu tot. Am înţeles imediat că distinsul autor ar vrea să-1 păstreze şi pe coperta textu­lui tipărit. Cum numele de intelectual îmbisericit poate surprinde şi chiar irita pe mulţi liber cugetători, ne-am simţit datori să oferim cititorului modul în care cred... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

Rațiunea inimii

de Aurel Sasu

Puternic confesivă, poezia lui Dumitru Zdrenghea*, o celebritate a cardiologiei clujene, îşi construieşte mesajul într-un neobişnuit model al paradoxurilor: omul care vrea să câştige ceva pierdut şi trăieşte angoasa că va pierde ceva ce n-a câştigat; sentimentul de a fi peste tot şi de a nu fii nicăieri; de a fi al tuturor şi de a nu fi al nimănui; de a alerga spre ceea ce nu este şi de a face din capătul de drum locul neajungerii sale. Un joc în faţa mormântului refuzându‑se învierii: omul între răsfăţul nemuririi şi deplinătatea nimicului. Neputinţa sufletului de a se întrupa în suflet. Poetului, am în vedere ultimele două volume (Întrupări, 2016 şi Căderea în adâncuri, 2017), nu-i plac artificiile, nici cele postmoderniste (autoironia, parodia demenţială, umorul negru, indeterminarea), nici cele milenariste (visceralul, licenţiosul, argoul trivial sau realul fracturat). El se întoarce la originile poeziei pre-moderne, aşa cum la premodern se întoarce ştiinţa, logica şi filosofia (perioada în care omul îşi era lui însuşi întrebare, cădere în adâncurile nerăspunsului). Poezia „galant oftătoare”, din ceea ce George Călinescu numea clasicismul decadent, este şi modalitatea lirică a lui Dumitru Zdrenghe... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Clive Staples Lewis și cele patru iubiri

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

„Când vom vedea fața lui Dumnezeu vom ști că am cunoscut-o dintotdeauna. El a fost părtaș la toate experiențele noastre pământești întru iubirea neprihănită, le-a creat, le-a susținut și le-a însuflețit clipă de clipă dinăuntru. Tot ce a fost în ele dragoste adevărată a fost, chiar pe pământ, în mult mai mare măsură al Său decât al nostru, fiind al nostru numai fiindcă este al Său”[1]. În viziunea lui C. S. Lewis, iubirea nu este doar un simplu atribut al lui Dumnezeu, la fel nici doar o simplă însușire a omului, ci este însăși viața lui Dumnezeu și viața lumii întregi. Tot ceea ce există se datorează iubirii și însăși ființarea lumii înseamnă, pur și simplu, iubirea ca mișcare, cu riscul unei exprimări pleonastice. De aceea, iubirea nu este un obiect în sine, ci este însăși viața. Și ea există pentru că Dumnezeu există, El este iubire (1 Ioan 4,8). Aceasta este pledoaria pe care o face C. S. Lewis, scriitor, poet, istoric, teolog laic, profesor și, mai ales, apologet creștin. Se naște în Belfast, la 29 noiembrie 1898. Tatăl său, Albert James Lewis, era avocat, iar mama sa, Florence Augusta Lewis, era fiica unui preot al Bisericii Irlandei. În ciuda acestui fapt, Lewis nu va fi un creștin... mai mult


Cronica
--- pagina: 5

Perspective ecumenice și interreligioase asupra Bioeticii: Școala de vară de la Viena 12-18 iunie 2017

de Gabriel Noje

Tocmai prin faptul că gravitează în jurul începutului și sfârșitului vieții umane, realizările fără precedent din domeniul biotehnologiilor medicale la care asistăm astăzi, cu uimire dar și cu îngrijorare, ridică nenumărate probleme de natură morală sau etică. Tehnologiile moderne de procreare, ingineria genetică, contracepția, donarea de organe sau eutanasia – pentru a aminti doar câteva dintre acestea – nu sunt, din punct de vedere moral, niște simple și neutre acțiuni medicale. Dimpotrivă. Adesea, ele solicită angajarea umană în întregime și sfârșesc, nu de puține ori, prin a bulversa sensibilitățile atât la nivel personal cât și comunitar. Acesta este motivul pentru care, în ultimele cîteva decenii, bioetica s-a dezvoltat ca o nouă știință care analizează și evaluează implicațiile etice ale progeselor care rezultă din aplicarea inovațiilor tehnologice în mediul medical. La nivel mondial, medici, sociologi, psihologi sau filosofi sunt invitați pentru a se pronunța și a oferi răspunsuri pertinente asupra acestor probleme spinoase disputate bioetic și care vizează direct sau indirect valoarea vieții umane. La rândul lor, toate marile confesiuni creștine nu au rămas impasibile față de dezbaterile... mai mult


Eseu
--- pagina: 6

Părintele Arsenie Papacioc mărturisindu-şi Patriarhul

de Mircea Gelu Buta

În anul 2014, un colectiv de cercetători, având în frunte un stareț, a alcătuit volumul Am înţeles rostul meu, subintitulat „Părintele Arsenie Papacioc în dosarele Securităţii”[1]. Acesta cuprinde 151 de documente inedite, aflate în Arhiva CNSAS, selectate din „3.500 de file din Fondul Informativ, peste 2.500 de file din Fondul Penal şi aproximativ 150 de file din Fondul Documentar”[2]. Scopul mărturisit al autorilor a fost acela de a ilustra momente din viaţa Părintelui Arsenie Papacioc, considerat de mulți „unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai îndrăgiţi duhovnici ortodocşi ai secolului XX”[3]. Între documentele reproduse de autori, care afirmă că Arsenie Papacioc nu a făcut, nici în libertate şi nici în detenţie, nici cea mai mică concesie opresorilor săi, care n-au reuşit să-i obţină colaborarea, se află Documentul nr. 39, având cea mai mare întindere, redat între paginile 144-157 ale volumului şi rezumat astfel: „Doc. 39. 2 august 1960. Notă informativă a sursei «Andreescu Teodor»: opiniile părintelui Arsenie Papacioc despre mişcarea legionară, pe care o consideră depăşită din punct de vedere istoric, despre intenţia de a crea un centru monahal de elită în mănăstirea Slatina, evocarea unor p... mai mult


Recenzie
--- pagina: 6

Pr. Alexandru Nan, Pe urmele Sfinţilor din Apus. Sfinţii spaţiului german, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017

de Ierom. Maxim Morariu

Pentru mulţi dintre creştinii ortodocşi, şi chiar pentru unii teologi ai zilelor noastre, rădăcinile comune şi aghiografia occidentală de dinainte de anul 1054, reprezintă o noţine vagă, lipsită de consistenţă. Faptul se datorează atât penuriei informaţionale privitoare la acest subiect în limba română, cât şi superficialităţii cu care a fost adesea prezentat el în lucrările de specialitate de la noi. Din pricina acestui fapt, lucrarea părintelui Alexandru Nan, Protopopul Ortodox Român al Bavariei, intitulată: Pe urmele Sfinţilor din Apus. Sfinţii spaţiului german, apărută în acest an la editura Renaşterea, se constituie într-o frumoasă prezentare, ce umple un gol în cercetarea românească şi stârneşte apetitul pentru cunoaşterea unor realităţi creştine ce pot fi încă încadrate în categoria curiozităţilor. În paginile ei, autorul, familiarizat cu acest spaţiu, cu limba şi particularităţile lui culturale, prezintă frumoase medalioane biografice ale unor sfinţi ai spaţiului pomenit, insistând asupra rolului jucat de ei în peisajul cultural al vremii. Departe de a fi un simplu volum de popularizare, el este totuşi dezbărat de povara unui aparat critic încărcat excesiv, autorul preferând să-i adauge, în sub... mai mult


Eseu
--- pagina: 7

Etica în societatea românească. Reflecții asupra degradării umane și absurdului instituțional

de Cezar Marksteiner-Ungureanu (Ungureanu)

Deschid tema printr-o notă personală: pe zi ce trece îmi pare tot mai evident faptul că România suferă de o criză morală în care se adâncește permanent, conștientizată probabil de principalii actori publici, dar insuficient tematizată. Față de acest fenomen al crizei morale există două explicații (de școală): ori pentru că din societate lipsesc în general modelele individuale, valorile comune ori alternativele etice care, prin ele însele, să exercite o funcție critică față de nedreptate și să impună o distincție față de ce e bine sau rău, ori pentru că relațiile sociale care au sarcina primară de a implementa dreptatea și de a genera valori morale în relațiile dintre indivizi, respectiv indivizi-instituții pur și simplu nu funcționează. O precizare: circumscriu valorile etice de bine/rău, drept/ nedrept definiției eticii clasice contractualiste a ceea ce este fair sau unfair, pe românește corect sau incorect (John Rawls 1971/1999:3). Bineînțeles că dimensiunea individuală a corectitudinii e baza care generează și configurează relațiile sociale. Fără indivizi care să aspire spre a deveni buni, nu poți crea relații și instituții menite să implementeze de la sine, prin activitatea lor, binele și dreptatea... mai mult


In memoriam
--- pagina: 8

Preoteasa FLORICA DÂMBU (1954-2017)

de Pr. Iustin Tira

Preoteasa Florica Dâmbu s-a născut în data de 14 noiembrie 1954, în familia lui Gavrilă și Floarea Rus, oameni cu frică de Dumnezeu și gospodari de frunte din Zagra, județul Bistrița Năsăud. Cursurile liceale le-a urmat în Gherla la Liceul „Petru Maior”, iar pe cele universitare de Ştiinţe Economice la Universitatea de Vest din Timişoara. Vreme de 35 de ani a lucrat ca economist la Banca de Credit, iar apoi Cooperativa de Credit „Antic” Bistriţa. Cu data de 1 septembrie 2015 s-a pensionat dar a continuat să lucreze până în ziua trecerii ei la cele veşnice – 10 iunie 2017. Pe timpul studiilor şi la locul de muncă a arătat nu numai inteligenţă şi pricepere, ci şi seriozitate şi corectitudine, execelând prin hărnicie şi conştiinciozitate. Nimeni, niciodată, nu i-a putut face vreun reproş. În anul 1975 s-a căsătorit cu tânărul licenţiat în teologie Ioan Dâmbu, hirotonit pe seama parohiei Rodna, de unde, la scurt timp, a fost transferat în Parohia Zagra, în care slujeşte cu vrednicie şi în prezent. Florica a fost soţia, mama şi preoteasa al cărei portret l-a schiţat Sfântul Apostol Pavel în scrisoarea adresată ucenicului săi iubit Timotei: „veghetoare asupră-şi, neclevetitoare, cumpătată, credin... mai mult


Recenzie
--- pagina: 8

Episcop Vasile Coman, Glasul credinței. Cuvântări apologetice pentru întărirea credinței în Dumnezeu, lucrare îngrijită și prefațată de Pr. Cristian Muntean, Sibiu, Editura Andreiana, 2011, 192 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

În anul 1948 regimul comunist se instalase deplin în România, exponenții „democrației populare” deținând controlul total asupra instituțiilor statale și publice și tinzând tot mai mult înspre acapararea integrală a societății și exercitarea unui control cât mai strâns asupra vieții, gândirii și activității oamenilor. Dar comuniștii, dornici să instaleze cât mai grabnic dictatura proletariatului și nașterea unui om nou în conformitate cu dialectica marxist-leninistă, voiau să obțină controlul și asupra conștiințelor și a sufletelor oamenilor. De aceea trebuia zdrobită orice formă de rezistența spirituală prin credință. În consecință, noua lege a învățământului a introdus studierea teoriei darwiniste, a eliminat orele de religie, a etatizat toate școlile confesionale, lovind totodată din plin învățământul teologic atât din punct de vedere organizațional, cât și curricular. Cu toate că legea fundamentală a republicii titra autonomia cultelor religioase, asupra acestora s-a exercitat un control și o cenzură tot mai împovărătoare. Arestările a mii de clerici, desființarea multor eparhii și comasarea unor parohii nu aveau alt scop decât marginalizarea și persecutarea Bisericii, a slujitorilor acesteia... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 9

Spovedania și împărtășania: câteva gânduri și îndrumări practice (II)

de ÎPS Serafim Joantă

[*]Rugăciunea și Sf. Împărtășanie Harul Sfintelor Taine își împreună lucrarea sa cu efortul propriu de îmbunătățire duhovnicească, care constă, în primul rând, din nevoința în rugăciune. Nimic nu este mai important în viața omului ca rugăciunea minții unită cu inima. Există o rugăciune a buzelor și o rugăciune a minții separată de inimă, dar ele nu sunt decât trepte spre rugăciunea deplină a minții unită cu inima. Spre aceasta din urmă trebuie să tindem toată viața, căci numai ea ne unește cu Dumnezeu și ne dă echilibrul sufletesc și pacea inimii. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes 5, 17) este măsura rugăciunii. Din Tradiția isihastă, înnoită la noi de Sf. Paisie de la Neamț (+1794) și învățată de marii noştri duhovnici până azi, ştim că „rugăciunea de toată vremea” sau, „rugăciunea neîncetată” a monahului, şi a creştinului este „rugăciunea lui Iisus”: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”. Această rugăciune scurtă sau altele și mai scurte ca: „Doamne miluiește-mă!”, „Doamne ajută-mă!”, „Doamne iartă-mă!”, „Doamne ai milă de robul /robii Tăi...!”, fără să uităm r... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 9

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod privind viața Bisericii și a societății

de Biroul de presă al Patriarhiei Române

În zilele de 4 și 5 iulie 2017, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfășurat ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul acestor ședințe s-au luat următoarele hotărâri: · Anul 2019 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”. · A fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Cuviosului Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735). Proclamarea oficială va avea loc în ziua de 6 august 2017, urmând ca Sfântul Cuvios Pafnutie să fie prăznuit anual în ziua de 7 august. · A fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 2017, a pomenirii Sfântului Cuvios Porfirie Cavsocalivitul la data de 2 decembrie. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat troparul, condacul, sinaxarul și icoana acestuia. · Au fost aprobate mai multe texte liturgice: Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Iunie 2017

de Pr. Călin Ficior

4 iunie: Cu ocazia hramului bisericii parohiei Pogorârea Sfântului Duh – din cartierul Zorilor, Cluj-Napoca, este prezent în mijlocul credincioşilor, participând la Sfânta Liturghie prin rostirea de ecfonise şi binecuvântări. 5 iunie: Participă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 11 iunie: Este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, din Cluj-Napoca, unde la Sfânta Liturghie rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 18 iunie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 24 iunie: Cu ocazia sărbătorii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 25 iunie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 29 iunie: Cu ocazia sărbătorii „Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel”, este prezent ... mai mult


Cronica
--- pagina: 10

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, iunie 2017

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 25-28 mai 2017, studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Mihai Repede, cu referatul Misiunea creștină, scopul vieții părintelui Vasile Vasilachi și Adrian Leș - cu referatul Traian Dorz și Oastea Domnului. Profilul unui destin misionar în perioada comunistă (ambele alcătuite sub îndrumarea Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea), au participat la Simpozionul național studențesc organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” - Caraiman. Tema simpozionului-concurs a fost: Personalitatea patriarhului Justinian si apărătorii Ortodoxiei în timpul Comunismului. Premiul al III-lea la acest simpozion-concurs a fost obținut de studentul Adrian Leș. * În perioada 29 mai-3 iunie 2017 la Casa de Cultură a Studenților din Petroșani a fost organizată Tabăra Studențească de Arte vizuale. Facultatea noastră a fost reprezentată de Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu. * Miercuri, 7 iunie 2017, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice și Interreligioase și a Facultăţilor de Teologie Romano-catolică, Ortodoxă, Reformată și Greco-catolică ale UBB a avut loc conferința Prof. univ. dr. Jad Hatem de la Departam... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 iunie: Săvârșește slujba de binecuvântare a spațiului de slujire liturgică a noii parohii clujene „Sfântul Iustin Martirul și Filozoful” din cartierul Becaș. Slujește Sfânta Liturghie și rostește cuvântul de învățătură. Hirotesește întru iconom stavrofor, pe părintele paroh, Sorin Neculai Marciuc. Acordă domnului Marian Cornel, distincția „Crucea Transilvană”. Conferă domnului Raul Pușcaș și domnului Marius Lucian Nicora, Ordinul „Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”. Săvârșește slujba Punerii Pietrei de Temelie pentru noua biserică a parohiei clujene „Sfântul Iustin Martirul și Filosoful” (paroh: Pr. Sorin Neculai Marciuc). Rostește un cuvânt de învățătură. Este însoțit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La Muzeul Mitropoliei, de la demisolul catedralei, asistă la programul organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. Rostește un cuvânt de binecuvântare. 2 iunie: În sala de festivități a Hotelului „Târnavele” din Blaj, participă la festivitatea organizată cu prilejul împlinirii a 80 ani de către doamna profesoară Silvia Pop, președinta filialei locale a Asociației ASTRA. Rostește un... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Pelerinaj pe Caraiman. A doua oară, alt traseu

de Iulia Anamaria Mureşan

Vestea repetării pelerinajului pe Caraiman a însuflețit multe inimi căutătoare de Dumnezeu, fie ele de studenți, absolvenți, ba chiar și de adulți peste 40 de ani. Pornirea în toiul nopții, cele 10 ore în care aveam să parcurgem pedestru aproximativ 20 km au fost obstacole ușor de trecut pentru cei hotărâți să cunoască și să se bucure de spiritualitatea ortodoxă așternută la peste 2.000 de metri altitudine. Odată coborâți din autocar la cabana „Piatra arsă”, am realizat că sub ochii noștri se întindea, tăcută și cuminte, pajiștea montană ce părea a fi fără margini. Parcurgând traseul marcat spre Mănăstirea Peștera Ialomicioarei, am zărit adesea micile comori pe care le adăpostea: flori de o frumusețe și gingășie rară, pe bună dreptate ocrotite prin lege! Bujorul de munte, stânjenelul pitic, degetăruțul și ghințura de colți sunt doar câteva specii de plante care ne-au încântat văzul, ne-au înviorat fotografiile și ne-au îmbogățit cunoștințele despre creația lui Dumnezeu. Crescute cu îndrăzneală în preajma petecelor de zăpadă ce încă răcoreau pământul, neintimidate de vântul puternic și nici de arșiță, ele ne-au oferit o adevărată pildă de smerenie și de hotărâre, amintindu... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Tabăra studențească de vară

de

În perioada 1-12 august, ASCOR Cluj-Napoca va organiza tabăra studențească de vară. Aceasta se va desfășura în localitatea Mărișel, județul Cluj, și va fi găzduită de parohia ce s-a format în jurul bisericii cu hramul „Sfinţilor Arhangheli Gavriil și Mihail”. Pentru a continua seria de evenimente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în cadrul taberei vor avea loc întâlniri și conferințe cu foști deținuți politici, cu cercetători ai perioadei comuniste, cu regizori care au abordat subiectul spațiului concentraționar românesc din timpul comunismului în filmele documentare pe care le-au realizat, dar și cu alte personalități marcante din diverse domenii. De asemenea, vor fi așteptați să le vorbească tinerilor ÎPS Andrei Andreicuț, PS Macarie Drăgoi, Părintele Iustin Miron și Părintele Pantelimon Șușnea. Pe lângă atelierele tradiționale – cioplituri în lemn, litografierea icoanelor, mânuirea toacei, confecționarea metanierelor și a cruciulițelor, cusutul iilor –, vor exista și câteva ateliere specifice temei taberei și anume: atelier de rucodelie din închisori, atelier de poezii care au fost scrise în închisori, atelierul de înv... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Inteligența umană între învățarea tradițională și cea digitalizată

de Claudia Chiorean

Experiența umană și studiile științifice susțin că învățarea scrierii și citirii realizate în mod tradițional conduc la dezvoltarea anumitor conexiuni neuronale, adică la dezvoltarea operațiilor gândirii logice – descompunerea conceptului, analiza comparativă, sinteza, generalizarea și abstractizarea. Fără una dintre aceste operații, nu se mai poate ajunge la abstractizare în mod corect, și astfel apar erorile de gândire. Pe de altă parte, instruirea digitalizată dezvoltă alte abilități în detrimentul celor dobândite de generațiile anterioare. Dacă învățarea tradițională stimula gândirea profundă, analitică și critică, digitalizarea oferă posibilitatea informării rapide, fără efortul personal de sinteză, fără răgazul unei analize profunde. Digitalizarea satisface din plin comoditatea gândirii, selectivitatea, oferă disparitatea informației, globalitatea ei și imensul volum de date pe care sistemul de receptare uman nu reușește să-l proceseze concomitent. Cu mulți ani în urmă, când un copil se adâncea în studiu, cei din jur se trezeau îngrijorați să-i atragă atenția că ar putea să orbească, „să i se strice capul”, să înnebunească. Sunt memorabile figurile romantice ale tinerilor palizi... mai mult