--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Aprilie 2014, nr. 4 (288), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Între lumină şi întuneric, între Hristos şi diavolul

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Chemarea solemnă de la începutul celei mai importante celebrări de peste an este: Veniţi de primiţi lumină![1], iar slujba se sfârşeşte cu cântarea: Ziua Învierii! Şi să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm: Să zicem: fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi: să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le[2]. Lumina inefabilă ce învăluie sărbătoarea Paştilor izvorăşte din Hristos Cel înviat din morţi. De aceea, Sfântul Ioan Damaschin ne îndeamnă să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii[3]. Evangheliadin duminica Paştilor, vorbind despre Hristos Cel înviat, ne spune că El este Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume (Ioan 1, 9). Însuşi Mântuitorul Hristos le-a spus fariseilor: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii (Ioan 8, 12). Iar la Slujba Învierii cântăm: Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru care s-a întărit[4]. Un poet creştin, cu talentu-i primit de la Dumnezeu, ni-L prezintă pe Hristos înviat răspândind lumină: Iar în faţa tuturora... ce luceafăr glorios/ Umple cerul de lumină şi de Har victorios? E Iisus! ... purtând pe frunte diadema de lumini/ Cu aceeaşi simplitate, cum purtase crengi de spini/... Până-n bolţi un glas răsună, larg ca bubuitul lavei./ Sus acum, voi, porţi eterne! Iată, Împăratul slavei!/ Cine-i Împăratul slavei? Domnul tare şi viteaz,/ Care-a biruit în luptă cel mai fioros grumaz![5] Sfântul Ioan Teologul, fiind răpit în Rai, L-a văzut pe Hristos Cel înviat din morţi: El era îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi încins pe sub sân cu un brâu de aur. Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii Lui, ca para focului. Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe; În mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Lui era ca soarele, când străluceşte în puterea lui (Apocalipsa 1, 13-16). Domnul Hristos, prin Învierea Lui, nu numai că a biruit iadul şi moartea, dă... mai mult


Aniversare
--- pagina: 2

Un loial şi statornic ucenic a devenit un puternic, harnic şi plin de înţelegere păstor

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Pe Preasfinţitul Justin Hodea îl ştiu de multă vreme. De pe când era frate începător la Mănăstirea Rohia. Avea pe atunci 14 ani, dar făptura lui ageră, cu bunăcuviinţă şi ascultare, însă şi cu personalitate, promitea mult. A fost un ucenic de nădejde al Părintelui Serafim Man, dar, mai ales, al Înaltpreasfinţitului Justinian Chira. În Mănăstirea Rohia – care, pentru noi, maramureşenii, pe lângă importanţa ei spirituală, are şi o importanţă emoţional-sentimentală – s-a format până la măsura bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4, 13). Şi a avut şi în jurul cui se forma. Căci, pe lângă Arhiepiscopul Justinian, părintele duhovnicesc de mare prestanță – pe care l-a slujit şi-l slujeşte cu credincioşie –, i-a avut acolo şi pe Părintele Serafim Man şi pe Părintele Nicolae Steinhardt. După ce a ucenicit pe lângă aceşti oameni de talie duhovnicească deosebită, a devenit el însuşi maestru spiritual, formator de conştiinţe, părinte duhovnicesc sau, în graiul părinţilor, avvă. Pentru că, dacă în anul 1985 a fost tuns în monahism, avându-l naş de călugărie pe IPS Justinian, din anul 1988 devine stareţ al Mănăstirii Rohia, având grijă ca, pe... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Domnul învăţător!

de Alexandru Nemoianu

Pare de necrezut, dar iată că veşnic tânărul Vasile (cunoscut în casa Boldea, ai cărei membri au fost naşi părinţilor săi, drept „domnul Vasilică”) a împlinit patriarhala vârstă de optzeci de ani, conform cuvântului Scripturii, rezervată doar „celor tari”. O vârstă frumoasă, o vârstă deplină, o vârstă de aur. Dar această vârstă este atinsă de un om care şi despre care se poate spune, cu toată convingerea, „că nu a trăit degeaba”. Scoborâtor dintr-o străveche familie grănicerească din Pătaş, preoţi din tată în fiu şi fruntaşi din generaţie în generaţie, domnul învăţător Vasile Popovici s-a arătat demn urmaş al înaintaşilor săi. Să amintim că încă la începutul veacului trecut, bunicul domniei-sale, preotul Vasile Popovici, a publicat o monografie a satului Pătaş. Prima monografie a unui sat almăjan şi monografie care rămâne model al tuturor monografiilor de sat almăjan ce au urmat. Domnul învăţător, „domnul Vasilică”, a avut de înfruntat crunta realitate a comunismului şi, în aceste împrejurări, a trebuit să îşi aşeze viaţa. Dacă privim în urmă, vom vedea că el a făcut o alegere egal înţeleaptă şi curajoasă. Nu s-au despărţit de vatra străbună. I-a rămas c... mai mult


Theologica
--- pagina: 3-4

Cuvinte din Cântările Învierii

de Pr. Vasile Stanciu

Învierea Mântuitorului reprezintă pentru Biserica noastră temelia învăţăturii de credinţă pe care se clădeşte întreaga viaţă şi spiritualitate ortodoxă. Este un izvor nesecat de învăţătură şi viaţă, de precepte teoretice şi de experienţă eclezială. Aceste bogăţii de valori veşnice sunt puse toate în slujba omului ce conştientizează cu seriozitate problema mântuirii şi a destinului său spiritual netrecător. Un crâmpei din această bogăţie se regăseşte în frumuseţea şi adâncul cuvintelor cântărilor Învierii. I. Autorul Canonului Paştilor Se cunoaşte faptul că timpul liturgic este pus sub scutul slujbelor bisericeşti, a căror desfăşurare ritmică conferă existenţei noastre din Biserică certitudinea prezenţei unei spiritualităţi adumbrită de Taina Învierii. Distincţia dintre timpul liturgic sau sacru şi cel istoric este surprinsă admirabil de Sebastian Brock, cel ce în Imnele despre Paradis spunea: ”Timpul obişnuit este linear şi fiecare punct în timp are un înainte şi un după. Timpul sacru nu are însă «un înainte» şi «un după», ci doar eternul acum: important pentru timpul sacru e conţinutul său, şi nu un anume loc în succesiunea timpului linear. Asta înseamnă că evenimentele... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 4

Paştile – ospăţul credinţei

de Protos. Simeon Pintea

Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur citit în noaptea Sfintelor Paști la sfârșitul Utreniei îndeamnă pe toți cei ce prăznuiesc acum Învierea lui Hristos la bucurie plenară. Aceasta este bucuria comuniunii, a comuniunii noastre cu Dumnezeu și a comuniunii dintre noi, așa cum este exprimată ea în Parabola despre Cina cea mare (cf. Lc. 14, 16-24): „Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți din ospățul credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății...” Acest ospăț al credinței nu poate să fie altul, pentru creștin, decât Dumnezeiasca Liturghie prin care ne împărtășim din bogăția bunătății dumnezeiești, din Hristos cel jertfit și înviat, din care pătrunde în noi plinătatea vieții dumnezeiești, iar noi trăim experiența pregustării Împărăției veșnice. De aceea, între Sfintele Paști, Dumnezeiasca Euharistie și Împărăția lui Dumnezeu este o adâncă legătură exprimată și de următorul tropar din Canonul Învierii: „O, Paștile cele mari și preasfințite, Hristo... mai mult


Actualitate
--- pagina: 5

Întrunirea anuală a membrilor Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg

de Valentin Vesa

Sâmbătă, 8 martie 2014, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului, a participat la Sesiunea plenară festivă a Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria. Această prestigioasă instituție a fost fondată în anul 1990 de către profesorul cardiolog Felix Unger, împreună cu Arhiepiscopul Vienei, cardinalul Franz König, și filozoful Nikolaus Lobkowicz. Până în prezent, academia numără peste 1500 de personalităţi contemporane, acoperind şapte secţiuni: Ştiinţe umaniste, Medicină, Artă, Ştiinţe naturale, Ştiinţe sociale, economice şi juridice, Știinţele tehnice şi ale dezvoltării şi Religiile lumii. Dintre membrii academiei, 30 sunt deţinători ai Premiului Nobel. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a fost ales membru activ al acestei prestigioase instituții la secţiunea „Religiile lumii”, în anul 2007, pe când era Arhiepiscop al Alba Iuliei şi Decan al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918″ din aceeași localitate. Propunerea nominalizării a aparţinut mai multor universitari europeni, invitaţi ai simpozioanelor teologice internaţionale de la Alba Iulia. Sesiunea plenară de anul acesta a avut loc în Aula Magna a Universit... mai mult


Cronica
--- pagina: 5

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (martie 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Dărintele lect. univ. dr. Daniel Buda, secretar executiv pentru relaţiile bisericeşti şi ecumenice la Consiliul Ecumenic al Bisericilor (World Council of Churches) din Geneva, cadru didactic titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a susţinut în calitate de profesor invitat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, trei prelegeri în perioada 5-7 martie 2014, la nivel licenţă şi master: An introduction in the History of Faith and Order; The Churches Towards a Common Vision; Moral Discernment in the Churches. ٭ Centrul de Film al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a organizat marţi, 11 martie 2014, proiecţia filmului inspirat din realitate: August Rush. ٭ La noul sediu al facultăţii, studenţii specializării Artă sacră, anul II, au organizat o expoziţie, sub egida Tehnici artistice, coordonator: lect. univ. dr. Alin-Răzvan Trifa. Vernisajul a avut loc luni, 17 martie 2014. ٭ Miercuri, 19 martie 2014, Concertul anual al Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, susţinut de Cvartetul Transilvan, al Filarmonicii din Cluj-Napoca, ediţia a IV-a, a fost prefaţat muzical de un microrecital al Coralei „Psalmodia Transylvanica” dirijată de ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 6

Steven Runciman, Marea Biserică în captivitate. Un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergătoare cuceririi turcești până la Marele Război de Independenţă, traducere din lbimba engleză de Mihai-Silviu Chirilă, Editura Sophia, Bucureşti, 2013, 486 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Sir Steven Runciman (1903-2000) a fost și rămâne una din personalitățile proeminente ale Bizantinologiei și Medievisticii mondiale din secolul trecut. Născut în Marea Britanie, fiind moștenitorul unei averi uriașe, Runciman s-a dedicat întru totul cercetării, călătoriilor și conferințelor nefiind legat decât pentru o scurtă perioadă de timp de o catedră universitară la Cambridge și Istanbul. A devenit însă celebru atât în lumea academică, cât și în cea culturală și bisericească europeană prin lucrările sale dedicate istoriei cruciadelor, relațiilor bizantino-apusene, căderii Constantinopolului, ortodoxiei bizantine și postbizantine, opere redactate într-un stil narativ captivant într-o mare măsură atipic pentru un cercetător modern și un istoric de profesie. De altfel, el însuși a mărturisit că istoria este ca o poveste în care nu atât restituirea obiectivă și interpretarea evenimentului reprezintă sarcina de căpătâi a istoricului, cât mai ales înțelegerea profundă a oamenilor, a sentimentelor și a trăirii personajelor, a gravității întâmplărilor. Astfel, cititorul poate observa că lumea Bizanțului și a Europei Medievale nu au fost pentru Runciman doar două domenii de interes științific, ci o pas... mai mult


In memoriam
--- pagina: 6

In memoriam

de Redacţia

Părintele Dumitru Tomi s-a născut la data de 16 noiembrie 1946, în satul Mocod, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud. Școala primară o face la Mocod, ca și studiile elementare iar liceul îl termină la celebrul Gimnaziu Grăniceresc – Liceul George Coșbuc din Năsăud, promoția 1964. Urmează cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, absolvind în anul 1973. La 15 iulie 1968, se căsătorește cu Gădălean Monica, asistent farmacist și au împreună 2 copii: Angela, 17 septembrie 1972 și Dumitru, 6 august 1974. Între anii 1970-1973 este angajat la Protopopiatul Năsăud ca funcționar principal. Este hirotonit diacon la data de 14 septembrie 1972 pe seama Protopopiatului Năsăud, cu slujire la biserica cu hramul Sfântul Nicoale, iar la 11 martie 1973, preot și duhovnic pe seama Parohiei Rodna, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. La 1 august 1975 se transferă la Parohia Năsăud I, unde slujește ca paroh până la 1 noiembrie 2010, când se pensionează. Din toamna anului 2009, a fost greu încercat de o boală, care l-a lăsat fără glas. Realizări: Construiește din temelii capela mortuară, în incinta cimitirului parohial Comoara, între anii 1983-1986, prima capelă mortuară din ... mai mult


In memoriam
--- pagina: 6

Pr. Dumitru Tomi (1946-2014)

de Pr. Florin Rusu

În ziua de 16 februarie 2014, s-a stins din viață, părintele Tomi Dumitru, preot paroh la Parohia Năsăud I, între anii 1975-2010. Acum când primăvara se pregătește să îmbrace în veșmintele cele mai frumoase, alese și noi întreaga natură, s-a îmbrăcat pentru ultima dată în sfintele odăjdii și fratele nostru, părintele Dumitru, nu pentru o Sântă Liturghie aici pe pământ ci pentru a liturghisi în ceruri, acolo unde este o veșnică sărbătoare, o veșnice înviere. A plecat dintre noi un OM, cum l-a descris în Cartea de onoare un apropiat, un preot respectat și respectuos, harnic, altruist și mult răbdător. S-a consumat pe sine, cum spune Sf. Ap. Pavel, a ars asemenea unei lumânări ca să lumineze pe alții și luminând s-a stins la apusul zilei de duminică – ziua Învierii. De pe buzele dânsului nu s-a putut auzi niciodată cuvântul - Nu se poate! Om cu cuvânt greu, căruia i-a plăcut dreptatea, asemenea mitropolitului Bartolomeu, uneori supărând prin cuvântul său. S-a implicat în orice acțiune pentru care a fost solicitat, atât de către organele bisericești superioare cât și de către cele civile, cu care a întreținut relații deosebite. Mândru de misiunea pe care și-a ales-o, spunea asemenea m... mai mult


Catehetica
--- pagina: 7

Sfânta Euharistie – Canonul pentru Împărtăşanie - Cateheza a VI-a din Postul Paştelui 2014 -

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Pregătirea aperceptivă Sfânta Euharistie este o temă fascinantă și deosebit de importantă pentru creștinismul ortodox. Cu cât știm mai multe despre ea cu atât avem posibilitatea de a ne pregăti mai bine și a ne apropia mai sincer de Hristos. Aspectele teoretice, într-adevăr, sunt importante, dar ele rămân niște abstracțiuni dacă nu sunt puse în practică. Anunţarea temei Astăzi vom vorbi despre importanța citirii Canonului de Împărtășanie și despre conținutul său teologic. Tratarea temei Una din datoriile creștinului este de a merge la sfânta biserică. Pentru a fi considerat un practicant e nevoie de o frecventare duminicală a Sfintei Liturghii. Dar, acestea sunt aspecte formale a ceea ce înseamnă implicarea în viața Bisericii, în duhul creștin. La acestea se adaugă obligatoriu aspectele de trăire reală, de interiorizare a credinței, la care contribuie, decisiv, ritmicitatea euharistică. Suntem obișnuiți să intrăm în biserică, să participăm la Sfânta Liturghie ca simpli spectatori, considerând prezența noastră suficientă. Adică, ne place să avem locul nostru, să ascultăm cântarea, să urmărim predica. Am transformat toate aceste practici într-o sumă a efortului pe care ar trebui să-... mai mult


Eseu
--- pagina: 7

Crucea în sălile de clasă

de Cezar Marksteiner-Ungureanu (Ungureanu)

Mai puțin mediatizată la noi, decizia CEDO în cazul Lautsi și alții împotriva Italiei, din anul 2011, a stabilit caracterul nediscriminatoriu al crucii în sălile de clasă. Înalta Curte Europeană din Strasbourg a respins pretenția acuzării, a lui Lautsi, conform căreia au fost încălcate concomitent dreptul fundamental al libertății de conștiință (art. 2), și cel privind persecuția religioasă (art. 14). Concret, hotărârea CEDO dă dreptul Italiei (nu Bisericii) să expună în continuare crucea în clasele școlilor de stat. Merită să reluăm, chiar și pe scurt, argumentul eclesial pentru care prezența simbolurilor religioase în sălile de clasă ar trebui să fie încadrată legal. Pledoaria Italiei înclină pentru concentrarea prestigiului crucii în sintagma de „specificitate națională”, derivată din „dezvoltarea istorică, culturală și teritorială a Italiei și din atașamentul înrădăcinat și de lungă durată pentru valorile catolicismului”. Adaptat spațiului nostru eclezial, creștin-ortodox, argumentul „specificității naționale”, ca fiind îndreptat dinspre secular spre religios, formulat în aceeași formă, pe același ton, doar că dinspre religios spre secular, devine destul de neadaptat. Chiar cu un ... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj în ISRAEL cu ocazia Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului (17-23 August) 2014 ZBOR DIN BUCUREŞTI

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renașterea”, organizează în perioada 17-23 august 2014, un Pelerinaj în Țara Sfântă. Conform Calendarului iulian, în data de 18 august va fi și Praznicul Schimbării la Față, fapt pentru care, pelerinii se vor putea închina în biserica ortodoxă pe Muntele Tabor .Pelerinajul își propune să refacă geografia locului în care a predicat și învățat Mântuitorul Hristos, ca un drum inițiatic pentru fiecare creștin, care se angajează în descoperirea rădăcinilor profunde ale credinței. Prețul întregului pachet se ridică la valoarea de 720 Euro. Preţul include: Bilete de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Bucureşti; Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; Primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în Israel; 6 nopţi cazare la hoteluri de 4* în Tiberias (2 nopţi), Bethlehem (4 nopţi) – categoria hotelurilor este cea oficiala pentru Israel şi Palestina; 7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină – bufet suedez); Taxa de intrare la obiectivele religioase şi turistice din program (Ghetzimani, Capernaum, Ierihon, Betlehem şi taxi pentru Muntele Tabor și la Sfântul Sava);... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj în Ucraina 15 - 22 mai 2014

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua 1-15 mai (joi) Cluj-Napoca (ora 8.00) – Mănăstirea Moldovița – Mănăstirea Sucevița – Mănăstirea Bogdana (Rădăuți) - Vama Siret – Mănăstirea Bănceni - cazare şi masă (Ucraina). 421 km Ziua 2- 16 mai (vineri) Micul dejun. Cernăuţi (Catedrala Sf. Duh, Biserica Sf. Nicolae, Mănăstirea Bucovinskaea, clădirea Universităţii – fosta Mitropolie 2 euro). Plecarea spre Kiev. Mănăstirea Boian – mănăstire românească de maici, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului; Cetatea Hotin a lui Ştefan cel Mare, care se află pe malul Nistrului(opțional 2 euro) Seara sosirea la Kiev cazarea si cina la Mănăstire. 602 km Ziua 3- 17 mai (sâmbătă) – Pelerinaj pe la Mănăstirile şi Bisericile din Kiev: Mănăstirea Goloseevo (moaştele Cuv. Alexii, mormântul Cuvioasei Alipii) Mănăstirea Sf. Iona, care se află în grădina botanică (moaştele Sf. Iona, peşterile Zverineţ); Mănăstirea Chitaevo (moaştele Cuv. Teofil, mormântul şi peştera Cuv. Dositea); Mănăstirea Sf. Panteleimon “Teofania”, izvorul Maicii Domnului şi Sf. Panteleimon;Mănăstirea Vedenskii (icoana Maicii Domnului “Îndeamnăne la smerenie”, moaştele Sf. Olimpiada şi Sf. Dimitra); Excursie prin oraş cu autobuzul (parcul Biru... mai mult


Eseu
--- pagina: 9

Ion Barbu, un „suflet mai degrabă religios…”

de Mircea Gelu Buta

Un mărturisitor incontestabil al Ortodoxiei a fost şi poetul Ion Barbu, considerat unanim unul dintre cei patru mari autori lirici din epoca interbelică, alături de Tudor Arghezi, Lucian Blaga şi George Bacovia. Există autori, precum Horia Stamatu, una din marile voci literare ale Exilului, care îl consideră pe Ion Barbu drept „cel mai mare poet român (…) de la Eminescu încoace”[1]. Tot Horia Stamatu evocă, într-o scrisoare, „revoluţia făcută de Ion Barbu, care a dat versului românesc o sonoritate şi o sintaxă absolut noi, aşa cum Mallarmé şi Valery au făcut în Franţa, sau în Germania Rilke şi Ştefan George…”[2]. După cum se ştie, Ion Barbu este pseudonimul matematicianului Dan Barbilian, care, potrivit unei schiţe biografice întocmite de către Dinu Pillat, în anul 1942, „Este numit profesor la catedra de algebră de la facultate, urmând să nu se mai ocupe cu precădere, ca până atunci, de fundarea axiomatică sau grupal-teoretică a geometriei, ci să se dedice în exclusivitate problemelor de algebră, pentru ca abia în ultimii ani de viaţă, din 1958 încolo, să se întoarcă la geometrie şi să studieze spaţiile, care sfârşesc prin a ajunge să fie desemnate în matematicile contemporane ca «spaţii Barb... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 9

Metamorfoză şi spiritualitate în opera lui Constantin Brâncuşi

de Laura Turcan

O metamorfoză interioară în viața lui Brâncuși are loc în anul 1907, când părăsește sculptura de tip academic, faza rodiniană, încercând să reînvie motive plastice aproape uitate. Sculptorul a simțit probabil nevoia „de-a imprima acestei sculpturi occidentale, pe care o învățase cu atâta osârdie, la București și la Paris, «suflul de viață pe care îl pierduse». Și nu orice viață, efemeră, ci una eternă… reînnodând totodată legătura pierdută cu transcendența, cu Dumnezeu din arta veche simbolică, cum era și cea a strămoșilor lui”[1]. O devenire epectatică, având caracteristicile unei metamorfoze continue, poate fi observată în evoluția ulterioară a sculptorului. Ea se reflectă mai ales în acele teme plastice care revin obsesiv, serii care se dezvoltă cu trecerea timpului, unde fiecare operă este o treaptă spre un stadiu superior. În acest sens am putea aminti lucrările Măiastra și Coloana fără sfârșit, deși există și altele exemple relevante. (Critica românească supradimensiona „specificul național” din opera sa, dar această limită interpretativă este depășită, începând cu anul 1934, de Petru Comarnescu. El consideră opera marelui sculptor ca având nu doar valoare românească, ci ... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Martie 2014

de PS Vasile Someşanul

1 martie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" de la Mănăstirea Parva Rebra şi hirotoneşte întru diacon pe masterandul în teologie Dorin Ionel Pargea, prot. Năsăud. Oficiază slujba privegherii în biserica Mănăstirii Parva. 2 martie: Slujeşte Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Parva. În biserica din Băiţa, prot. Gherla, oficiază slujba parastasului pentru credincioasa Cristina Prunean şi slujba Vecernia. 3 martie: Oficiază Pavecerniţa Mare în Catedrala Mitropolitană şi rosteşte o scurtă meditaţie. 4 martie: Oficiază Pavecerniţa Mare în biserica "Pogorârea Sfântului Duh" din cartierul Zorilor, prot. Cluj II. 5 martie: Oficiază o rugăciune în Paraclisul "Sfântul Nectarie" de la Centrul de Îngrijiri Paliative. Oficiază Liturghia Darurilor şi Pavecerniţa Mare în biserica Mănăstirii "Acoperământul Maicii Domnului" de la Floreşti 7 martie: În sobor de preoţi, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca oficiază slujba înmormântării medicului clujean Ioan Marian. Slujeşte Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul şi Sfântul Maslu în demisolul bisericii din Făget, prot. Cluj II. 8 martie: Oficiază slujba Vecerniei în biserica "Schimbarea la Faţă" din Cluj-Napoca... mai mult


Omagiu
--- pagina: 10

Omagiu

de Ion Lazăr

Domnul profesor Ioan Lazăr a fost omagiat pentru întreaga sa activitate artistică, în calitate de tenor al Operei Române din Cluj, în seara zilei de 19 februarie 2014, la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, în prezenţa reprezentanţilor acestei prestigioase instituţii de cultură românească. Cu acest prilej, domnia sa a rostit alocuţiunea de mai jos. (F.-C. G.) Iubiţi spectatori, M-am bucurat mult, când Conducerea Operei Naţionale Române din Cluj a fost de acord ca, la începutul prezentului spectacol de Suor Angelica şi Cavalleria rusticana, să puteţi viziona şi dumneavoastră măcar câteva fragmente filmate din strădaniile artistice de odinioară, ale generaţiei noastre. În acelaşi timp aş vrea să mulţumesc din toată inima Bunului Dumnezeu, Care m-a ajutat ca, şi după retragerea la pensie, să mai pot face câte ceva folositor pentru Ţara şi neamul nostru. În munca mea, pe lângă alte surse, am fost călăuzit de două mari personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale: Nicolae Bălcescu şi Nicolae Iorga. După o activitate ştiinţifică fără egal, Nicolae Iorga a reuşit să concentreze într-o singură frază un adevăr tulburător şi cu valoare de testament profetic: Citez „Dacă vitregia soartei va f... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Martie 2014

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 martie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, săvârşeşte slujba de Te-Deum, cu prilejul deschiderii Olimpiadei de Religie, faza judeţeană. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PC Pr. Marian Sidon, inspectorul de religie al judeţului Cluj. În Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Mihai, fiul părintelui paroh Marius Cocan. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Face o vizită în localitatea Feleacu, în vederea găsirii unui loc pentru amplasarea antenei Radio Renaşterea. Este însoţit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie în Catedrala Mitropolitană. 2 martie: Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte preot pe diaconul Dorin Ionel Pargea, pe seama parohiei Câmpeneşti, protopopiatul Cluj I. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Pavecerniţa Mică, rosteşte o cateheză şi săvârşeşte Ritualul Iertării pentru începutul Postului Mare. 3 martie: Slujeşte Pavecerniţa Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul în Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” di... mai mult


Interviu
--- pagina: 12

Model educativ creştin şi consiliere psihologică

de Nicoleta Pălimaru

Interviu cu psihologul Gabriela Domniţa, realizat de Nicoleta Pălimaru. Nicoleta Pălimaru: – Stimată Gabriela Domnița, meseria dvs. nu este deloc ușoară. Cum e să lucrezi ca psiholog cu copiii de la o grădiniță și o școală creștină? Gabriela Domniţa: – Munca de psiholog este una pe cât de solicitantă, pe atât de aducătoare de satisfacții. Dincolo de orice obiective și scopuri pe care le presupune consilierea psihologică, copiii reușesc mereu să mă surprindă și să mă bucure cu deschiderea și spontaneitatea lor față de adultul care îi ascultă. În ce privește profilul creștin al celor două unități de învățământ, acesta devine evident în special la nivelul colectivității, atunci când copiilor le sunt familiare – aș spune mai familiare decât în învățământul neconfesional –, comportamentele altruiste, responsabilitatea pentru efectele pe care propriile acțiuni le au asupra celor din jur, bucuria împărțirii lucrurilor și a împărtășirii experiențelor cu cei din jur. În plus, observ și la părinți asumarea unor valori mai puțin cultivate în societatea individualistă în care trăim, cum sunt toleranța, grija și responsabilitatea față de cei din jur, un accent mai mic pus pe dezvoltare... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Tinerii din ASCOR au mărşăluit pentru viaţă

de Tatiana Onilov

Peste o mie de clujeni au participat anul acesta la Marşul pentru viaţă organizat în cea de-a două decadă a lunii martie. Amplul eveniment, printre organizatorii principali ai căruia a fost şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, s-a vrut a fi un manifest pro viaţă, pro naştere de prunci şi pro adopţie a copiilor. Totodată, participanţii şi-au asumat rolul de a fi glasul celor care nu au glas, a copiilor nenăscuţi care au fost avortaţi sau care urmează să fie ucişi în pântecele mamei lor. Marşul pentru viaţă a încheiat o serie de evenimente desfăşurate în perioada 17-23 martie în cadrul Săptămânii pentru Viaţa. Conferinţe, filme documentare şi artistice, dezbateri şi întâlniri cu medici ginecologi şi consilieri, momente artistice pentru încurajarea vieţii şi multe discuţii pentru a informa publicul despre gravitatea şi consecinţele avortului au avut loc timp de şapte zile în capitala Transilvaniei. Potrivit organizatorilor din cadrul ASCOR, evenimentele pro viaţă s-au desfăşurat în perioada 17-23 martie tocmai pentru ca acestea să fie cât mai aproape de sărbătorirea marelui praznic al Buneivestiri, cel al zămislirii şi al întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hris... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Mini-tabăra de primăvară pentru studenţi şi tineri din ASCOR

de Iulia Anamaria Mureşan

În perioada 28 februarie – 2 martie, ASCOR Cluj a organizat la Mărişel, satul Ruseşti-Prigoană, o minitabără de primăvară destinată studenţilor, membrilor asociaţiei şi celor care doresc să se alăture acesteia. Scopul a fost acela de a discuta pe marginea activităţilor desfăşurate în ultimul an şi de a planifica şi a propune altele. Un alt obiectiv urmărit de organizatorii taberei a fost ca participanţii să se cunoască mai bine, să creeze legături noi şi să se apropie mai mult unul de altul şi de Dumnezeu, în duhul iubirii frăţeşti. Pentru că tabăra a fost una recreativă, voluntarii ASCOR au propus participanţilor o serie de activităţi şi jocuri de cunoaştere, de implicare activă, de descoperire a calităţilor tinerilor, dar şi de formare a unor relaţii de sudare şi legare a unor prietenii noi. Astfel, unul din cele mai iubite jocuri ale taberei a fost „Îngeraşul secret”. Fiecare participant a trebuit să extragă câte un bileţel pe care era trecut numele unui alt participant al taberei, pentru care, pe operioadă de două zile, devenea îngeraşul secret al acelei persoane. Pe tot parcursul şederii împreună, acesta a avut menirea de a avea grijă cât mai subtil cu putinţă de acea persoană, încer... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Pelerinaj pe jos de la Iclod la Mănăstirea Nicula

de Tatiana Onilov

Cea de-a patra ediţie a pelerinajului tinerilor, pe jos, din localitatea Iclod până la mănăstirea Nicula, eveniment organizat de Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi Clujului, de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) şi de Asociaţia Tinerilor Creştin Ortodocşi (ATCOR), în colaborare cu Facultatea de Teologie din Cluj, a adunat anul acesta aproape 400 de tineri, care au pornit din Cluj, cărora li s-a alăturat aproximativ 150 de adolescenţi şi tineri din oraşul Gherla. Astfel, la 5 aprilie, în cea de-a cincea săptămână din Postul Paştelui, peste 550 de tineri au parcurs 17 kilometri pe jos pentru a o cinsti şi pentru a-i aduce mulţumiri Maicii Domnului. Pentru al doilea an, pelerinii au fost însoţiţi de Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, dar şi de mai mulţi preoţi şi de duhovnici ai participanţilor. Părintele Ciprian Negreanu, Părintele Florin-Cătălin Ghiţ, Părintele diacon Claudiu Ursu cu copiii săi, Părintele Călin Popovici, Părintele ieromonah Natanael Zamfirache şi alţi câţiva slujitori au fost alături de tineri, susţinându-i cu rugăciunea, cu sfatul bun, cu gândul de întărire, dar şi cu exemplul demn de urmat. Preg... mai mult


Ştiri
--- pagina: 10

Acţiune în beneficiul celor afectaţi de muşcăturile de căpuşe

de Brânduşa Pop

Bolnavii de borrelioză / Lyme, scleroză multiplă sau urmările acestor afecțiuni, din Cluj-Napoca, între 25-45 de ani, care doresc să alcătuim un grup de sprijin, cu suport psihologic și de specialitate, fără contribuții fi nanciare, să sune la numărul de telefon 0754073273 sau să mă contacteze la adresa electronică pop.brandusa@yahoo.com.

Atâta timp cât în sistemul medical românesc nu este recunoscută cronicitatea acestor boli, aș dori să alcătuiesc un ONG care să apere drepturile acestor persoane, fără contribuții financiare.