--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul August 2014, nr. 8 (292), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Preasfânta îi iubeşte pe cei ce păzesc poruncile lui Hristos

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Este mişcător momentul cu nunta de la Cana Galileii, la care a fost invitat Domnul Hristos, Preasfânta Sa Maică şi Sfinţii Apostoli. La un moment dat, vinul s-a terminat. După ce a intervenit la Mântuitorul, Maica Domnului le-a zis slujitorilor: Faceţi orice vă va spune (Ioan 2,5). Şi ştim sfârşitul: toate lucrurile s-au rezolvat. Ascultarea de poruncile lui Hristos ne scoate din toate situaţiile dificile. Maica Domnului face mereu acest lucru. Iubirea ei îmbrăţişează întreaga lume şi, ca şi Fiul ei, simte milă faţă de toţi oamenii. Cei ce duc o viaţă duhovnicească simt acest lucru. De exemplu, Sfântul Siluan exclamă: Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta pe toţi cei ce păzesc poruncile lui Hristos şi cum compătimeşte şi suferă pentru cei ce nu se căiesc[1]. La un moment dat, în duh, Sfântul Siluan a întâlnit-o pe Fecioara, care i-a spus: Nu-mi place să văd ceea ce faci![2] Această mustrare blândă l-a marcat pentru totdeauna şi a adus roade duhovniceşti în viaţa lui. Aceste cuvinte liniştite şi blânde l-au determinat să împlinească poruncile lui Hristos. Dacă încercăm şi noi cu sinceritate să ducem un dialog cu Maica Domnului vom vedea câte motive are să ne facă reproşuri blânde, dar categorice. Multe lucruri pe care le facem noi nu-i plac Maicii Domnului. Şi dacă dorim să fim în graţiile ei, trebuie să împlinim poruncile lui Hristos. Însă mai trist este că nici nu prea ştim poruncile Lui. De aceea, ne-am hotărât ca în Postul Maicii Domnului, seară de seară, după Paraclis, să medităm la poruncile lui Dumnezeu ca, apoi, să le şi punem în practică. Sfântul Marcu Ascetul ne spune că Domnul e ascuns în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El Îl găsesc pe măsura împlinirii lor[3]. Poruncile Domnului trebuie studiate până ce devin substanţa sufletului nostru; numai atunci va deveni posibilă împlinirea constantă şi dreaptă a poruncilor Evanghelice aşa cum cere Domnul[4]. Şi atunci cel ce împlineşte poruncile cu ochii inimii, cu mintea, acela Îl vedeîn el însuşipe Domnul, Îl vede în gândurile şi sentimentele sale pătrunse de Duhul Sfânt. Pericolul ce-l paşte pe cel ce neglijează împlinirea poruncilor este de a ajunge la o sterilitate spirituală, la îndepărtarea de Dumnezeu. Căci Domnul a zis: fără de Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca o mlădiţă şi se usucă;... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

20 de ani de parteneriat ecumenic Participarea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, însoţit de o delegaţie a Arhiepiscopiei Clujului, la întâlnirea aniversară de la Stuttgart

de Valentin Vesa

Arhiepiscopia Clujului derulează de mai bine de 20 de ani un parteneriat ecumenic cu Episcopia Evanghelică Luterană din Württemberg, Germania. În urma acestei colaborări s-au realizat numeroase schimburi ce au vizat mai multe domenii. Pe de o parte a fost dorința Bisericii Ortodoxe de a reînvăța arta filantropiei creştine şi modul de implicare organizat în misiunea socială, de care a fost privată în anii comunismului, iar de cealaltă parte dorința Bisericii Evanghelice din Württemberg de a redescoperi spiritualitatea, iconografia şi gândirea părinţilor, pe care Ortodoxia le păstrează ca mod de viaţă. Prin prisma acestui parteneriat s-au realizat lucrări de modernizare, restaurare şi completare la edificiul Catedralei Mitropolitane din Cluj, lucrări la mănăstirile Salva, Floreşti şi Piatra Fântânele, tipărirea primului catehism din România după Revoluţia din Decembrie 1989, a unei cărţi de rugăciuni ortodoxe, organizarea căminului de bătrâni la Mociu, primul de acest fel din Arhiepiscopie, deschiderea Policlinicii Christiana din Cluj-Napoca, înfiinţarea postului Radio Renaşterea, tabăra de tineret de la Valea Vadului sau taberele de lucru de la Piatra Fântânele, precum și sprijinirea cu burse a unor tineri teol... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 2

Maica Domnului – Mângâietoarea

de Protos. Simeon Pintea

Luna august este considerată luna Maicii Domnului, deoarece pe 15 august Biserica Ortodoxă serbează cel mai mare Praznic al ei – Adormirea Sa. Praznicul este precedat de un post de două săptămâni, perioadă în care credincioşii se roagă şi se pregătesc pentru întâlnirea cu Maica lor cerească. Dar, ceea ce marchează în deosebi această pregătire este Paraclisul Maicii Domnului cântat în fiecare seară în biserici. Mulţi creştini vin seară de seară să se roage Maicii Domnului cu Paraclisul ei, însă puţini ştiu că această tradiţie este una foarte veche, care-şi are originea în Constantinopol şi stă în legătură şi cu alte rânduieli săvârşite în această perioadă, toate invocând mila lui Dumnezeu şi mijlocirea Maicii Sale. „Paraclitos” înseamnă Mângâietor, iar Paraclisul Maicii Domnului este Canonul de Mângâiere al Maicii Domnului, care „se cântă la întristarea sufletului, la orice întâmplare grea şi la vreme de nevoie, fiind foarte folositor pentru tot creştinul”[1]. Cărţile de cult conţin două Paraclise, primul alcătuit de Teostirict Monahul (sec. IX), iar cel de-al doilea, numit şi Paraclisul cel Mare, alcătuit de împăratul Teodor Lascaris (sec. XIII). Potrivit rânduielilor bisericeşt... mai mult


Theologica
--- pagina: 3

Puterea mijlocitoare a Maicii Domnului - O perspectivă cultic-biblică -

de Pr. Stelian Tofană

Troparul sărbătorii ”Adormirea Maicii Domnului” exprimă o multitudine de adevăruri de credinţă referitoare la prea-cinstirea sau la venerarea Maicii Sfinte. Iată ce ne spune această cântare: ”Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu rugăciunile Tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”. În ilustrarea titlului acestui articol aş dori să mă opresc doar la o propoziţie, din acest tropar: ”întru adormire lumea nu o ai părăsit”, pe care, apoi, să o coroborez cu episodul Nunţii din Cana (In 2,1-12). Auzind sau citind aceste cuvinte, întrebarea care se pune este următoarea: Cum nu a părăsit lumea Maica Domnului prin ”adormirea” sa, numind în acest mod trecerea ei de aici, dincolo? Ştim cu toţii că prin moarte ne despărţim de cei dragi, ei rămânând mai departe doar în conştiinţa şi amintirea noastră. Este adevărat că despărţirea de ei este doar temporală, dar faptul că nu mai sunt fizic cu noi ne transpun în două lumi separate, adesea cu prea puţină influenţă tangibilă între ele. Nu acelaşi lucru însă se poate spune şi despre Maica Domnului. Maica Domnului nu a părăsit lumea, pr... mai mult


Theologica
--- pagina: 4

Fecioara Maria – Împărăteasa Cerească

de Valentin Vesa

În cartea Apocalipsei, în capitolul 12, Sfântul Ioan Evanghelistul vorbește despre „o femeie înveşmântată cu soarele şi luna sub picioarele ei şi pe cap cunună din douăsprezece stele” (12,1). Tradiția patristică a Bisericii identifică această „femeie” (Ioan 2, 4; 19,26) cu Maica Domnului. Această interpretare profetică este întărită și de un alt verset biblic, din același capitol, unde se vorbește despre lupta dintre balaurul răutății și seminția „femeii” născătoare a Pruncului Ceresc, care urmează poruncilor lui Hristos: „Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus” (12,17). Maica Domnului este Împărăteasa Cerului, iar seminția ei, Noul Israel, Poporul cel nou al lui Dumnezeu, Biserica cea vie a lui Hristos. Din acest motiv este și numită „mama creștinilor”, apelativ evidențiat la poalele crucii de pe Golgota, prin așezarea apostolului Ioan și a tuturor celorlalți următori fideli ai Fiului său sub protecția sa. Că este împărăteasa care șade de-a dreapta Împăratului ceresc ne încredințează și unele profeții ale Vechiului Testament. De pildă, în Psalmul 44, ... mai mult


Eseu
--- pagina: 4

Studente la Teologie

de Mircea Gelu Buta

În presa anilor 1931-1932, s-a purtat o discuţie polemică cu privire la tinerele care doresc să urmeze Teologia. Pentru început, Profesorul Teodor M. Popescu[1], de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, publica în revista studenţilor teologi „Raze de lumină” un articol despre studentele la Teologie, pe care le cataloga „pline de optimism şi cât se poate de simpatice”. Acesta constată că multe tinere şi-au luat ca obiect secundar sau chiar unic de studiu Teologia, fără a avea nicio perspectivă sigură de a-şi putea valorifica diploma obţinută. Distinsul profesor o numeşte „inflaţia intelectuală” şi o consideră un „semn al vremii”, încercând să convingă cititorul că nu socoteli de ordin material le-au atras pe studente la aceste studii foarte grele şi neobişnuite. Discuţia a fost reluată în revista „Familia de mâine”, unde, sub semnătura Sandei I. Mateiu, apare următorul comentariu: „Am luptat şi am afirmat prin faptă, adică punându-mă pe lucru, convingerea mea neclintită că femeia are dreptul, consfinţit de martirele creştinismului, care sunt zugrăvite pe zidurile bisericilor noastre alături de ceilalţi sfinţi, şi că e bogat înzestrată de Dumnezeu, prin firea şi sensibilitatea ei su... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 5

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Praznic şi iconografie

de Marcel Muntean

Biserica Ortodoxă aduce cinstire Sfântului Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului, prăznuindu-l de şase ori în decursul anului: Zămislirea (23 septembrie), Naşterea (24 iunie), Soborul (7 ianuarie), Tăierea capului (29 august), Prima şi a Doua aflare a capului său (24 februarie), precum si a Treia aflare a sfântului său cap (25 mai). La sfârşitul verii se serbează momentul tragic al tăierii capului său, eveniment descris în Sfânta Scriptură de către Evangheliştii Matei (14, 3-12), Marcu (6, 17-29) şi Luca (3, 19-20). Aceasta a devenit o sărbătoare cu bază biblică fiind comună calendarului ortodox şi celui romano - catolic. La origini era probabil o aniversare - proprie cultului local palestinian; se celebra târnosirea unei biserici din Sevasta ori Augusta (Samaria), locul unde după mărturia lui Eusebiu şi Fericitul Ieronim, se aflau mormintele Sfinţilor Prooroci: Ioan Botezătorul, Elisei, Avdie. Ea este consemnată încă din veacul al IV-lea, când o altă tradiţie o pune în legătură cu sfinţirea unei biserici din Alexandria. Fericitul Augustin ne-a lăsat două predici dedicate acestei sărbători. Ea se celebrează cu post, în orice zi a săptămânii ar cădea[1]. Regele Irod de sărbătorirea zilei sale ... mai mult


Historia
--- pagina: 5-6

„Brâncoveanu Constantin, Boier vechi şi Domn creştin”. Trei sute de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni

de Mircea-Gheorghe Abrudan

În urmă cu trei veacuri, în 15 august 1714, ziua în care creştinii ortodocşi prăznuiau Adormirea Maicii Domnului, iar voievodul Țării Româneşti, Constantin Brâncoveanu Basarab plănuise marcarea festivă a împlinirii a şaizeci de ani de viață şi a douăzeci şi cinci de ani de prosperă domnie, cetățenii capitalei Imperiului Otoman şi ambasadorii marilor puteri europene la Înalta Poartă au asistat la una din cele mai dure şi tragice execuții politice din istoria turcocrației: decapitarea principelui Țării Româneşti, Constantin Brâncoveanu, a celor patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu şi Matei, şi a marelui clucer Ianache Văcărescu. Viața şi personalitatea Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul Țării Româneşti după moartea subită a lui Șerban Cantacuzino (1678-1688) în urma alegerii libere a boierilor şi ierarhilor, deoarece, mărturiseşte una din cronicile vremii, toți „ştia că iaste înțelept şi să trăgea din odraslă domnească”[1]. Prevăzător şi mulțumit cu ceea ce îi dăruiese Dumnezeu - ştim în acest sens că era foarte bogat, avea deja o familie numeroasă şi deținuse mai multe dregătorii însemnate la Curtea domnească -, cronicile ne spun că Brâncoveanu a refuzat inițial de... mai mult


Cronica
--- pagina: 6, 8

Denii Eminesciene pentru fraţi înstrăinaţi

de Pr. Ioan Morar

Deniile Eminescieneediţia XX reprezintă încununarea unei acţiuni pornită din iniţiativa doamnei profesor Areta Moşu, preşedinta Despărţământului Mihail Kogălniceanu Iaşi şi vicepreşedinte al Astrei centrale Sibiu, iniţiativă care, asemenea unui corn ştefanian, avea să răscolească toată suflarea românească, aflată în amorţeala vremilor ostile, la viaţă întru Eminescu. Adică s-a încercat, cu nădejdi convingătoare, dinamizarea unui filon hotărâtor, cel al limbii materne, care să trezească conştiinţa de neam a românilor aflaţi în interiorul ţării sau în preajma ei, pentru salvarea valorilor care constituie coloanele dăinuirii noastre: limba, credinţa şi datina. Aşa s-a pornit din capitala Moldovei înspre toate zările unde se mai vorbeşte şi simte româneşte, cu flori, cu cântece şi jocuri, cu comunicări ştiinţifice, cu slujbe de pomenire. Adică cu tot bagaju’ necesar unei întreprinderi de anvergură cu sorţi de izbândă. Reprezentanţi ai Astrei din diferite despărţăminte, oameni de ştiinţă, ansambluri folclorice, artişti, preoţi şi dascăli au fost puşi în mişcare de către acest comandant, mai mult suflet decât trup, şi duşi în adevărate expediţii de testare a pulsului românismu... mai mult


Catehetica
--- pagina: 7

Scurte lămuriri despre proiectul catehetic „Cele 10 Porunci”

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Cele două săptămâni care deschid luna August sunt dedicate Maicii Domnului. Nimic mai frumos, nimic mai nobil, nimic mai folositor pentru sufletul neîngrijit al creștinului copleșit de hăul vieții sociale. În această perioadă binecuvântată, când în mintea celor crescuți pe văile transilvane, la bunici sau părinți, răsună, ca un ecou, pricesnele în cinstea Fecioarei Maria, Înaltpreasfințitul Andrei continuă proiectele catehetice începute în 2011. Tema acestui post este „Porunca”, mai precis „Decalogul”. Vorbim atât de mult despre lege și răsplată, despre lege și libertate, cu toate acestea, prea multe, nu știm. Ce paradox! În acest sens tema își află tare bine sensul. Moise a fost ales de Bunul Dumnezeu pentru a i se preada Poruncile. Aceste legi, cunoscute drept „Cele zece porunci” sau „Decalogul” conțin soluția unei vieți în pace cu Dumnezeu și bucurie cu oamenii. Desigur, numai ele, luate separat, sunt incomplete fără legea iubirii, dar, înainte de a vorbi despre Legea lui Hristos, se cade să ne apropiem de ceea ce a respectat și împlinit Mântuitorul, Legea lui Moise. Catehezele din acest post sunt în număr de 12. Ele debutează cu „Poruncă și libertate” și continuă cu „Moise și pr... mai mult


Catehetica
--- pagina: 7

Despre poruncă şi libertate Cateheza I

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Pregătirea aperceptivă[1] Atunci când vorbim despre norme, legi, porunci, fie ele generate de autoritatea religioasă sau civilă, tendinţa este de a le pune în raport direct cu libertatea. De ce cu libertatea? Pentru că fiinţa noastră vibrează la acest dar şi pentru că una din cele mai mari frici ale omului este pierderea libertăţii. În catehezele din Postul Sfintelor Patimi am atins problema robiei păcatului şi a eliberării din aceasta prin Taina Sfântului Botez. Însă nu am detaliat modul cum ne păstrăm liberi faţă de păcat şi nici cum Dumnezeu ne ajută în acest efort. Anunţarea temei În această cateheză inaugurală vă invit să ne concentrăm asupra a două noţiuni lege şi libertate, a raportului dintre lege şi libertate. După ce ne vom lămuri asupra acestor probleme vom putea face un pas mai departe. Vom deschide cartea Ieşirii, capitolul 20, şi vom reflecta asupra celor Zece Porunci date de Dumnezeu lui Mosie pe muntele Sinai. În fapt, Decalogul constituie tema celor 12 cateheze din Postul Adormirii Maicii Domnului 2014. Tratarea Ce este legea, porunca, norma? În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române este definită astfel: „Regulă imperativă stabilită de autoritatea supremă”; „dispoziţie d... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Un nou acord de colaborare instituţională al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de Pr. Cristian Sonea

În perioada 09-12 iunie a.c., o delegaţie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, alcătuită din pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, şi pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii, a întreprins o vizită de lucru în Italia, la Loppiano, la sediul Institutului Universitar „Sophia”, şi la Roma, la Rocca di Papa, centrul Mişcării Focolare şi sediul Şcolii „Abba”. Scopul vizitei a fost de a încheia un acord de colaborare între cele două instituţii teologice, Facultatea de Teologie Ortodoxă, respectiv Institutul „Sophia” de la Loppiano, în vederea promovării schimbului academic şi a consolidării relaţiilor culturale şi ecumenice. Pe de o parte, iniţiativa se înscrie în demersul mai larg al facultăţii clujene de a face cunoscută spiritualitatea răsăriteană şi cercetarea teologică academică autohtonă în spaţii neortodoxe, cum este, în cazul de faţă, cel romano-catolic, iar, pe de altă parte, doreşte să ofere studenţilor săi posibilitatea de a intra în legătură directă cu o cultură occidentală a cercetării şi activităţii academice, dar şi cu o viziune dife... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

19 – 26 SEPTEMBRIE 2014, PELERINAJ în ŢARA SFÂNTĂ – ISRAEL – ZBORURILE VOR FI EFECTUATE DIN CLUJ-NAPOCA

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renaşterea”, organizează în perioada 19 – 26 SEPTEMBRIE 2014, un Pelerinaj în Israel. Pelerinajele îşi propun să refacă geografia locului în care a predicat şi învăţat Mântuitorul Hristos, ca un drum iniţiatic pentru fiecare creştin, care se angajează în descoperirea rădăcinilor profunde ale credinţei. Preţul întregului pachet se ridică la valoarea de 595 Euro. (În perioada 23 iulie – 30 iulie 2014 înscrierile şi informaţiile pentru pelerinaje se vor face doar la birou sau la numarul fix de telefon 0264 431 020, între orele 8.00 – 16.00) Preţul include: Bilete de avion Cluj-Napoca – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Cluj-Napoca; Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; Primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în Israel; 7 nopţi cazare la hotel de 4* în Tiberias (2 nopţi), Betlehem (5 nopţi) – categoria hotelurilor este cea oficiala pentru Israel şi Palestina 8 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet suedez); Taxa de intrare la obiectivele religioase şi turistice din program (Capernaum, Ierihon, Betlehem, Gradina Ghetzimani şi taxi pentru Muntele Tabor şi la Sfântul Sava); Aut... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

16 – 24 SEPTEMBRIE 2014, PELERINAJ în GRECIA: Sf. Nectarie – Eghina, Sf. Ioan Rusul – Evia, Sf. Efrem cel Nou, Sf. Spiridon – Corfu, Sf Ap Andrei – Patras, Tesalonic, Complexul de la Meteore

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

ZIUA 1: 16 septembrie 2014(marţi): Cluj-Napoca( ora 11.00) – Alba Iulia– Bucureşti – Giurgiu-Russe; ZIUA 2: 17 septembrie: Thesalonik (Biserica Mitropolitană cu moaştele Sf. Dimitrie – Izvorâtorul de mir, Biserica Sf. Sofia (moaştele Sf. Vasile Milostivul), Biserica Sf. Teodora (moaştele Sf. Teodora şi a Sf. David Tesaloniceanul). Cazare Paralia Katerini(timp liber pentru plajă) ZIUA 3: 18 septembrie: Biserica SF. Muceniţă – Paraschevi de pe Valea Tembi – Complexul Monastic de la Meteora. După Sfântul Munte Athos, Meteora este cel de al doilea centru monastic ortodox al Greciei, ca mărime şi importanţă. Stâncile cu pereţi abrupţi şi înălţimi ameţitoare, constituie unul din cele mai impresionante fenomene ale planetei. Pe vârfurile cele mai greu accesibile, fără vegetaţie, s-a înfiripat viaţa monahală încă din secolul al IX-lea. În prezent din cele 24 mănăstiri, doar 6 sunt bine conservate şi constituie o puternică atracţie atât pentru pelerini cât şi pentru turiştii din întreaga lume: Mânăstirea Marele Meteor, Mânăstirea Varlaam, Mânăstirea Sfânta Treime, Mânăstirea Rousanou, Mânăstirea Sfântul Ştefan şi Mânăstirea Sfântul Nicolae Anapafsas. Pentru valoarea sa creştină, istorică, arhit... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Iulie 2014

de PS Vasile Someşanul

2 iulie: Rugăciune şi meditaţie religioasă în Paraclisul "Sfântul Nectarie" al Centrului de Îngrijiri Paliative din Cluj-Napoca. 4 iulie:În Foaierul Casei Universitarilor din Cluj-Napoca oficiază slujba înmormântării Profesorului Univ. Dr. Ion Apostol. 5 iulie: În sobor de preoţi, în Cimitirul "Sfântul Lazăr" din Cluj-Napoca oficiază slujba înmormântării credincioasei Cornelia Asăvoaie. Rosteşte o rugăciune la festivitatea de absolvire a Promoţiei 2014 a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca. 6 iulie:: Oficiază slujba sfinţirii bisericii "Sfinţii Arhangheli" din Filia Băgaciu, parohia Sava, Protopopiatul Cluj I, şi hirotoneşte întru sachelar pe preotul paroh Ioan Niţă .Cira.Înmânează "Diplomă de Aleasă Cinstire" Domnului Primar Ioan Hulduşan, Consiliului şi Comitetului Parohial. 7 iulie: În biserica "Bunavestire" din Cluj-Napoca oficiază Te Deum la deschiderea "Şcolii de vară" organizată de preoţii parohiei. 9 iulie: Rugăciune şi meditaţie religioasă în Paraclisul "Sfântul Nectarie" de la CIP. 10 iulie: Vizitează Tabăra de Copii organizată de Asociaţia "Oastea Domnului" în localitatea Răcătău, jud. Cluj. 12 iulie: În Paraclisul "Sfinţii Trei Ie... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

Chipul Mitropolitului Bartolomeu

de Menuţ Maximian

Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, zugrăveşte chipul celui care a fost păstorul sufletelor noastre în volumul „Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania”, apărut la Editura Mitropoliei Clujului, Renaşterea. Cartea, tipărită cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei Andreicuţ, aduce în faţa cititorilor amintiri legate de întâlnirile dintre Mitropolitul Andrei şi doctorul Buta, doi tămăduitori, unul de suflete şi altul de trupuri, care au legat, de-a lungul timpului, o prietenie frumoasă şi trainică. Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc prin anul 1988, când tânăr director al Spitalului Judeţean, Gelu Buta, împreună cu părintele protopop Viorel Baciu, a dorit amenajarea unui paraclis pentru bolnavii din spital, motive pentru care a înaintat o scrisoare Arhiepiscopului Bartolomeu, iar mai apoi i-a făcut o vizită prin intermediul preotului Ioan Pintea: „Am fost întâmpinaţi în prag de Înaltul Bartolomeu şi în clipa în care tânărul preot, îmbrăcat într-o reverendă călcată impecabil se înclina dinaintea arhiepiscopului, am reţinut personalitatea acestuia, compusă dintr-un amestec teribil de asprime, împletită subtil cu tandreţea. Zâmbetul de bun-veni... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Iulie 2014

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 iulie La Facultatea de Teologie, participă la examenul de licenţă al absolvenţilor promoţiei 2014. La şcoala de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, participă la festivitatea de absolvire a promoţiei a IX-a. Rosteşte rugăciunea de sacralizare a jurământului şi un cuvânt de binecuvântare. În Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din localitatea Muntele Rece, protopopiatul Huedin, oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul David Andrei, fiul părintelui paroh Ioan Ţărmure. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Face o vizită pe şantierul bisericii din parohia Valea Fânaţelor (paroh: Pr. Nicolae Petru Buran). Este însoţit de domnul Valentin Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 2 iulie (Sfântul Voievod Ştefan cel Mare) Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Vad, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte diacon pe tânărul Vlad Rareş Murgoi. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului şi de domnul academician Marius Porumb. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Mântuitorului şi rosteşte... mai mult


Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă iulie 2014

de Dacian But-Căpuşan

În cursul lunilor iunie şi iulie 2014, la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă este organizată expoziţia: Fotografii analecte, stagiul de documentare în Grecia a studenţilor de la specializarea Artă sacră, desfăşurat în luna mai, coordonator: Lect. univ. dr. Răzvan-Alin Trifa. Între 30 iunie şi 3 iulie 2014 s-au desfăşurat examenele de finalizare a studiilor. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie 49 de absolvenţi ai specializării Teologie ortodoxă pastorală, 12 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, 6 ai specializării Teologie ortodoxă asistenţă socială şi 10 ai specializării Artă sacră. De asemenea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 73 de absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Joi 3 iulie toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şcolii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, care a adresat celor prezenţi un cuvânt. În perioada 30 iunie-11 iulie 2014 s-au desfăşurat, ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Fesul Sfântului Ioan Rusul a ajuns la Biserica Studenţilor din Haşdeu

de Romina Sopoian

După ani de zile, în care tinerii de la Biserica Studenţilor din Haşdeu au avut ocazia să meargă în pelerinaj la moaştele Sfântului Ioan Rusul, sfântul atât de apropiat lor le-a răsplătit efortul. Anul acesta, pelerinii care au mers în Grecia au adus cu ei de pe tărâmuri elene fesul Sfântului Ioan Rusul. Membrii comunităţii Bisericii Studenţilor sunt invitaţi în fiecare vară de către surorile Părintelui Marcu Manolis, Ana şi Maria, să meargă în Grecia, pentru a se închina la sfinţii eleni. Prima invitaţie de a merge în Elada a lansat-o Părintele Marcu Manolis, când sfinţia sa încă era în viaţă. Această tradiţie continuă şi azi, la patru ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Marcu, deoarece doamnele Maria şi Ana, împreună cu întreaga comunitate formată de Părintele Marcu, au fost impresionate de căutarea duhovnicească sinceră a acestor tineri pelerini români. Primul pelerinaj din acest an a avut loc la sfârşitul lunii iulie. Gazdele din Grecia au fost plăcut surprinse de acest prim grup chiar de la început. Ajungând în Atena seara târziu, după o zi şi o noapte de călătorie, tinerii au vrut totuşi să ia parte la pavecerniţa din acea seară. Pelerinii au trecut peste oboseala acumulată şi s... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Sfântul Ioan Rusul – mărturisitor, tămăduitor şi ocrotitor al credinţei tinerilor

de Maria-Magdalena Goia

Fericit este acela care nu se va sminti întru Mine, a spus Mântuitorul atunci când ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul au venit să Îl întrebe dacă El este Mesia sau să aştepte pe altcineva (Matei, 11:6). Peste veacuri, sfinţii creştinătăţii au dus lupte până la sânge pentru a împlini acest cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos şi pentru a gusta din acea fericire despre care Mântuitorul vorbea. Unul dintre cei care au purtat până la capăt şi au biruit în lupta de a nu se sminti întru Hristos a fost şi Sfântul Ioan Rusul. Chipul sfântului se ridică peste veacuri înaintea conştiinţelor noastre, ca pildă de credincioşie, de demnitate şi de frumuseţe sufletească. Trecut prin focul războaielor, al robiei în pământ străin, al bătăilor şi al batjocurii, Sfântul Ioan Rusul a rămas statornic în credinţa sa şi prin aceasta, înaintea pildei vieţii sale muceniceşti, se vădeşte urâciunea învârtoşărilor, a revoltelor şi a lepădării de Dumnezeu, şi încă din pricini neînsemnate – manifestări pe care le întâlnim peste tot, şi poate mai ales în noi înşine, astăzi, când trăim vremuri paşnice şi iubitoare de confort. Născut în anul 1690 în Rusia, într-o familie bine-credincioasă, tânărul I... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Poetul este o fereastră

de Redacţia Revistei Arthos

- interviu luat Episcopului Paul de la Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare, Franţa – Interviu realizat de redacţia revistei Arthos în colaborare cu Tiberiu Raţiu Preasfinţitul Paul de Tracheia s-a născut în 1942, în timpul războiului, în Hollesley, un sătuc din regiunea Suffolk din Marea Britanie. După ce a fost educat în şcoli din Anglia şi Scoţia a plecat la Paris pentru a studia la Institutul Teologic Ortodox Sfântul Serghie. Hirotonit diacon şi apoi preot în 1967, va sluji la parohia cimitirului rus din Sainte Genevieve-des-Bois, nu departe de Paris. După trecerea la Domnul a soţiei sale va depune în 1988 voturile monahale, iar în 1991 va fi ales Episcop de Tracheia de către Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. După o slujire de 10 ani ca episcop se retrage, din motive de sănătate, la Mănăstirea Sfântul Antonie cel Mare din munţii Vercors, Franţa (metoc al Mănăstirii Simonos Petra din Muntele Athos). Acum duce o viaţă retrasă, dar oricând este bucuros să primească credincioşi şi mai ales să-i bucure cu poeziile sfinţiei sale pline de lumină şi de nădejde. Impresia pe care ţi-o dă PS Paul când îl întâlneşti este că Dumnezeu este viu, iar orice urmă de îndoială sau team... mai mult