--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2016, nr. 7 (315), an XXVII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Între 16-26 iunie 2016 a avut loc în Creta Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale din 21-28 ianuarie 2016 de la Chambésy a aprobat ca pe ordinea de zi a întrunirii să figureze șase teme: 1. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; 2. Diaspora Ortodoxă; 3. Autonomie și modul ei de proclamare; 4. Taina căsătoriei și impedimentele ei; 5. Importanța postului și respectarea lui astăzi; 6.replique rolex Relațiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Din România l-am însoțit pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 24 de ierarhi. Din cei paisprezece Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, care împreună hotărâseră locul și data întâlnirii precum și temele, s-au prezentat zece. Au lipsit Patriarhul Rusiei, Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Georgiei și Patriarhul Bulgariei. După ce vineri, 17 iunie, a avut loc o sinaxă a Primaților la Academia Teologică din Creta, unde, de fapt, s-au ținut toate lucrările, sâmbătă, 18 iunie, am participat cu toții la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala replique rolex montre Mitropolitană Buna Vestire din Kissamos, de către Teodor al II-lea Patriarhul Alexandriei și a întregii Africi. Era sâmbăta morților și ne-am adus aminte de toți cei care, de-a lungul zecilor de ani, au pregătit Sfântul și Marele Sinod, precum și de toți cei dragi plecați la Domnul. Seara, la Heraklion, capital insulei, a avut loc un Te Deum în Catedrala Sfântul Tit, apoi cuvântările oficiale, urmate de slujba Vecerniei. Pe 19 iunie 2016, Duminica Rusaliilor, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către cei zece întâistătători, avându-l protos pe Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, în Catedrala Sfântul Mina din Heraklion, urmată imediat de Vecernia „Plecării Genunchilor”. Toți ierarhii prezenți s-au împărtășit, domnind o atmosferă de liniște și pace pe care doar Duhul Sfânt o poate aduce. Omilia duhovnicească și cu un profund caracter teologic a ținut-o Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Printre altele, Sanctitatea Sa a spus că această zi de Rusalii este o sărbătoare plină de bucurie, când noi sărbătorim întemeierea istorică a Bisericii. Este o zi de unitate, fiind toți uniți în credință și în taine datorită adunării la Liturghie în același loc pentru „a frânge pâinea”. Sfânta Euharistie „confirmă cu ... mai mult


Documenta
--- pagina: 2-3

Mesajul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

de Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe

Către poporul ortodox și toți oamenii de bună voință, Lăudăm și slăvim pe Dumnezeul „milelor și a toată mângâierea” pentru că ne-a învrednicit să petrecem săptămâna Cincizecimii (18-26 iunie 2016) în Creta, aici unde Apostolul Pavel și ucenicul său Tit au propovăduit Evanghelia în primii ani de viață ai Bisericii. Mulțumim Dumnezeului slăvit în Treime că a binevoit să ducem la bun sfârșit în deplin acord lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care l-a convocat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, cu voința comună a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale. Urmând cu fidelitate exemplul Sfinților Apostoli și al Părinților de Dumnezeu insuflați, am aprofundat din nou Evanghelia libertății, „fiindcă Hristos ne-a făcut liberi” (Galateni 5, 1). La baza căutărilor noastre teologice a stat certitudinea că Biserica nu viețuiește pentru sine. Ea transmite mărturia Evangheliei Harului și Adevărului și oferă întregii lumi darurile lui Dumnezeu: iubirea, pacea, dreptatea, reconcilierea, puterea Crucii și a Învierii și așteptarea veșniciei. 1. Prioritatea majoră a Sfântului și Marelui Sinod a fost proclamarea unității Bisericii Ortodoxe. Bazată pe Du... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Să ne iubim ierarhii!

de Alexandru Nemoianu

Biserica este așezământ teandric, întemeiat de către Iisus Hrisos, desăvârșită prin Duhul Sfânt, întărită prin jertfa Apostolilor, a martirilor, a mărturisitorilor, a credincioșilor. Biserica este în întregime unită cu Dumnezeu. Ea este forma de viață nouă după modelul și în asemănarea Sfintei Treimi, o existență în Hristos și în Duhul Sfânt, o viață care se împlinește prin participarea la Sfintele Taine. Biserica este o singură realitate, pământească și cerească, văzută și nevăzută, omenească și dumnezeiască. Membrii Bisericii pot fi - și uneori chiar sunt - individual, păcătoși dar, împreună, în comuniune, ei sunt "altceva" decât simpli indivizi. Acest "altceva" este Trupul lui Hristos. Biserica, între altele, are menirea să promoveze și să apere Dreapta Credință, să adune neamurile, să le unească în Pravoslavnicie către slava Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. În afara Bisericii Drept-măritoare nu exista mântuire. Ce se va întâmpla cu cei din afara Ei noi nu știm sau, cum spunea Episcopul Kallistos Ware, "noi știm unde este Biserica; nu știm unde nu este". Este cu totul fascinant că în Biserică, membrii ei, toți și fiecare în parte, nu devin o masă uniformă. Fiecare persoană răm... mai mult


Recenzie
--- pagina: 3

Călin Emilian Cira, ,,Am ascultat de porunca Bisericii" – Arhiepiscopul Justinian Chira în dialog cu Călin Emilian Cira", Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 94 p.

de Iuliu-Marius Morariu

Despre Arhiepiscopul Justinian Chira s-a mai scris şi cu alte ocazii[1]. Predicile lui[2] sau dialogurile cu el sunt însă întotdeauna primite cu bucurie de către publicul cititor, atât datorită anvergurii ierarhului maramureşean, cât şi datorită calităţilor sale de bun povestitor. Un astfel de dialog fericit este şi cel realizat în anul 2012 de către teologul şi istoricul clujean Călin Emilian Cira. Textul, redactat într-un stil plăcut şi uşor de citit, ce reuneşte opiniile ierarhului cu privire la anumite aspecte privitoare la istoria trăită de el a Bisericii şi societăţii, dar şi aspecte biografice, îi face cinste reporterului, care adresează întrebări scurte ce-i oferă amfitrionului posibilitatea unor meditaţii ample. Călin Cira s-a gândit însă şi la cititorii care nu sunt foarte familiarizaţi cu personalitatea ierarhului sau cu opera lui, oferindu-le un scurt profil bio-bibliografic în debutul volumului (pp. 5-8). Acesta este apoi completat de prefaţa semnată de domnul dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene ,,Petre Dulfu" din Baia Mare (pp. 9-11), care evocă şi el câteva aspecte importante din biografia Arhiepiscopului de azi al Maramureşului. Urmează apoi dialogul propriu-zis ce se deschide, ... mai mult


Theologica
--- pagina: 4

Mărturia creștină

de Pr. Vasile Paşca

Creștinii, prin menirea primită în taina botezului, au datoria de a da mărturia credinței lor în lume, de a-L face cunoscut lumii pe Cel în numele Căruia au fost botezați. Prin puterea Duhului Sfânt primită la botez, creștinii devin “martori” ai lui Hristos “până la marginea pământului” (F. Ap. 1, 7), de aceea mărturisirea credinței creșτine în lume reprezintă o constantă în istoria Bisericii: în toate timpurile și locurile, creștinii care și-au asumat trăirea credinței au dat mărturie în lume. „Mărturia” este echivalentul în limba română a termenului grecesc (gr. μαρτυρία [martyria], mărturisire)[1], termen consacrat în teologie, de aici derivând cuvântul „martir” ce reprezintă acea persoană care mărturisește Adevărul și, în ultimă instanță, este capabilă să-și pecetluiască această mărturisire suportând breitling replique orice privațiuni, chiar sacrificându-și viața. „Mărturia” este esența vieții creștine, miezul și întregul rost al vieții noastre pământești, acela de a pune în lumină Adevărul într-o lume aflată sub puterea tatălui minciunii (Ioan 8, 44), o lume întoarsă de la sensul ei firesc. În calitate de creștini, suntem slujitori ai Adevărului, îns... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

Politica de persoane

de Aurel Sasu

Am luat titlul acestei prefeţe* dintr-un articol de I. G. Duca (Viaţa literară, 1906), sugerând prin el că, în istoria română, luptele politice, cu toată atmosfera lor tulbure, acră şi fără credinţă (Al. Vlahuţă), cu toată ura oarbă, violenţa trivială, „bădărănia constitutivă” a practicii duplicitare (Paul Zarifopol), cu toată „ferocitatea neînchipuită” a ostilităţii (Octavian Goga) sau cu amestecul de iad şi rai ideologic (Mihai Eminescu) nici n-au început, nici nu s-au încheiat cu o zi anume reflex înscrisă într-un calendar. Murdăria lor, a acestor lupte, în aprecierea nu tocmai exagerată a lui Nicolae Iorga, cu tot cortegiul de ipocrizii și intoleranţă, a existat dintotdeauna şi, probabil, va supravieţui replica watches oricăror lecţii de inutilă pedagogie a culturii. Sfârşitul războiului mondial şi regimul totalitar, instalat după 1944, au exacerbat comportamente şi obiceiuri deja existente, pe care noua structură de putere le-a valorificat pe fondul unor tensiuni favorabile exploziunii instinctelor punitive, dezechilibrate şi cinic-imorale. A fost decisiv, în această brutală deschidere spre anormal, lungul exerciţiu al complicităţilor individuale, al înregimentării lipsite de suportul marilo... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Etty Hillesum și întâlnirea cu Dumnezeu în „celălalt”

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

„Și totuși Dumnezeu este iubire”, este replica tinerei Etty Hillesum, rostită într-un timp extrem de intens, în focul suferinței din lagărul de la Auschwitz. Credința este o aventură care se verifică și se validează mai ales la poalele Crucii. După un moment în care resimte nevoia de „a-L ierta” pe Dumnezeu pentru a nu fi intervenit ca lucrurile să ne întâmple așa cum au fost, Etty Hillesum a fost capabilă să exprime limpede acest cuvânt scripturistic, dar, mai mult decât atât, să se decidă să fie colaboratoare și slujitoare a lui Dumnezeu în exprimarea concretă a iubirii în întâlnirea cu celălalt. Se socotește pe sine „un ajutor” al lui Dumnezeu în slujirea celuilalt și un piaget replica watches explorator al divinității în omul lăuntric, fie el chiar și corupt la exterior. Esther (Etty) Hillesum se naște pe 15 ianuarie 1914 în orașul olandez Middelburg, într-o familie de intelectuali, Levis, profesor de limbi clasice, și Rebeca Bernstein. Deși aparținea unei comunități evreiești, nu a fost o practicantă a religiei sale. După primele studii urmate în localitatea de baștină, gimnaziul îl continuă la Deventer, iar la Amsterdam absolvă studiile universitare în Drept. Din 1937 intră montblanc re... mai mult


Eseu
--- pagina: 5

În căutarea nomadismului

de Pr. Bogdan Ivanov

Reflexivitatea şi curajul de a privi în sine sunt în primul rând semne ale sănătăţii sufleteşti, dar şi instrumente prin care ne putem sonda interiorul nostru. Apelul la această mică instanţă interioară de judecată ne poate ajuta să evaluăm distanţa dintre ceea ce suntem cu adevărat şi ceea ce vrem să fim şi de a vedea câte din visele şi idealurile noastre au devenit realităţi, dar şi multe altele.www.piagetreplica.co.uk Cu toate că acest efort ţine şi de o minimă igienă sufletească şi precede orice act al convertirii noastre interioare, care este spovedania, este atât de rar folosit. Mai mult ne impunem astfel de exerciţii doar în marile momente ale vieţii, la final sau început de an, când fiecare îşi face propriul bilanţ interior. Evităm aceasta pentru că dorim să ne păstrăm cu orice preţ confortul interior şi pentru că ştim că o astfel de privire aruncată în noi înşine este ea însăşi plină de disconfort. Un astfel de subiect abordat în plină perioadă a concediilor ne poate face să înţelegem că, dacă dorim să ne odihnim cu adevărat, trebuie să ne asumăm disconfortul călătoriei spre noi înşine. În mod evident călătorim pentru a ne lărgi orizontul, pentru a achiziţiona cunoştinţe... mai mult


Interviu
--- pagina: 6

Antimiana Iconografica (II)

de Pr. Florin-Cătălin Ghiţ

(continuare din numărul anterior) Pr. Florin-Cătălin Ghiț - Cum explicați legăturadintre martiriul Brâncovenilor și cel al Sfântului Antim Ivireanul, reflectată și în icoana cu care ați participat la concursul Patriarhiei? Negreanu Maria-Corina: - Martirii sunt aceia care aleg să îndure chinurile și să-și de-a viața pentru credința în Hristos patek philippe replica Cel Răstignit și Înviat a treia zi, decât să-L trădeze preț și de-o clipă, pentru a nu pierde Împărăția promisă de Domnul Hristos. Jertfele lor stau la temelia dăinuirii neamului românesc și a credinței strămoșești, pecetluindu-le în veșnicie și în istorie. Este foarte greu să explici în termeni raționali și într-o logică liniară o asemenea legătură. Mai degrabă o percepi în duh. Nu prea poți vorbi despre Sfântul Antim Ivireanul fără să-l amintești pe Sfântul Constantin Brâncoveanu. Anton Maria del Chiaro, secretarul italian al lui Constantin Brâncoveanu, este cel care consemnează acea admirație a domnitorului ungrovlah - căutător de oameni de ispravă, pe care să-i aibă alături la conducerea țării -, după ce l-a cunoscut pe Antim Ivireanul la București: "Au mai găsi-vom oare unul ca acesta?”. Iar Sfântul Antim nu contene... mai mult


Historia
--- pagina: 7

Activitatea ieromonahul Antonie Bâznog oglindită în presa greco-catolică din Blaj

de Alexandru Dărăban

Antonie, pe numele de botez Alexandru, s-a născut în 14 august 1866 în Sângeorzul-român (astăzi, Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud) din părinţii Roman Bâznog, plugar, în vârstă de 24 de ani şi Maria Gagea, de 26 de ani, replica patek philippe femeie de plugar. Locuinţa lor figura „Peste Apă” la numărul 199[1]. În statul de serviciu al evidenţelor Episcopiei Ortodoxe din Cluj din anul 1929 reiese faptul că în anul 1902 era monah, plecând la Muntele Athos unde a stat opt luni, perioadă în care, la 17 martie 1902, a fost hirotonit preot de către arhiereul Ilarion la Mănăstirea Stavronechita, apoi s-a reîntors în ţară ca ieromonah. Până la 15 octombrie 1919 a stat fără funcţiune la casa proprie din Sângeorz-Băi. A funcţionat ca administrator parohial în Săcelul Maramureşului (aparţinând de Protopopiatul Dej), de la 15 octombrie 1919 până la 28 decembrie 1922. Începând cu această dată a slujit în parohia Feiurd-Pădureni până pe la 1929, după care s-a mutat în Chinteni unde a slujit până la trecerea la cele veşnice[2]. Râvna ieromonahului n-a trecut neobservată de presa vremii, atât de cea bisericească (mai ales cea greco-catolică), precum şi de presa centrală laică. Cele mai multe ata... mai mult


Cronica
--- pagina: 8-9

Pelerin în Ţara Sfântă (III)

de Pr. Georgel Rednic

(continuare din numărul anterior) Nimeni nu are voie să ignore faptul că pocăinţa este un eveniment din viaţa omului, destul de complex, care poate fi înţeles în totalitate doar atunci când este trăit. Ea este unică într-un fel, însă cu toate acestea se repetă sau mai bine spus ar trebui să se actualizeze în fiecare zi din viaţa omului credincios. Ea poate să fie socotită singulară şi totuşi vom vedea că putem vorbi de mai multe feluri de pocăinţă. Cum împăcăm aceste lucruri contradictorii? Analizându-le şi trăindu-le în complexitatea lor. Pentru a înţelege mai bine caracterul unic şi singular, dar şi al celui multiplu şi felurit vom spune încă de la început că pocăinţa este trăire. Accesul la acest fel de trăire se face prin pocăinţa iniţială, menţinerea în el se face prin pocăinţa ca stare de vieţuire şi actualizarea acestuia se face prin Pocăinţa ca Taină. Tehnic vorbind putem să vorbim de fiecare fel de pocăinţă în parte, însă în practică ele se întrepătrund şi se intercondiţionează reciproc. Nu se poate vorbi de una fără alta, de accederea la una fără să fi trecut prin alta, de eficacitatea uneia ignorând aportul celeilalte.www.patek-philippereplica.co.uk Ştiţi care ar t... mai mult


Eseu
--- pagina: 9

Grecia la feminin

de Nicoleta Pălimaru

Recenta expoziţie a Manuelei Botiş, artistă cu peste 300 de lucrări în ţară şi străinătate, îşi întâmpină lectorii-privitori cu tainice incursiuni în „mireasma amintirilor” elene. Vibrantul ţinut al Greciei, pliat pe dialectica revelării şi ocultării, oferă o lume deja organizată formal şi cromatic, studiată de artistă până în miezul ei spiritual viu şi transpusă în tablourile şi tehnica sa mixtă sub forma octogonului şi pătratului, elemente recurente la Horia Bernea, replica longines Silviu Oravitzan sau Grupul Prolog, care în anul 2013 vernisa la Bucureşti expoziţia intitulată lapidar, „Prolog. Însemnări din Grecia”, fascinantă prin aspectul subiectelor şi simbolurilor alese de pictorii Ion Grigorescu, Constantin Flondor, Horea Paştina, Paul Gherasim şi Mihai Sârbulescu. Tot ceea ce înseamnă imagine descifrabilă a Greciei se metamorfozează la Manuela Botiş într-un imaginar cromatic inepuizabil, în jurul axei văzutelor/ nevăzutelor gravitând spectacolul de forme şi culori, cu suita de senzaţii, întâmplări sufleteşti şi lumina de factură taborică, amprentând spaţiul mediteranean, cu rolul de a-i pune artistei mai pregnant în evidenţă fidelitatea faţă de tradiţia paulină. Sub identitatea... mai mult


Recenzie
--- pagina: 9

Ene Braniște, Explicarea tainelor de iniţiere. Botezul, Mirungerea şi Sfânta Euharistie în literatura creştină, Editura Andreiana, Sibiu, 2015, 256 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Ultimul volum al integralei publicistice a pr. prof. dr. Ene Braniște, tipărit la editura Andreiana de la Sibiu, sub coordonarea mitropolitului Laurențiu Streza, este constituit dintr-o serie de studii concepute sub forma unor tâlcuiri, adresate de marele liturgist contemporanilor, a tainelor de inițiere creștină: Botezul, Mirungerea și Euharistia în lumina operelor Sfinților Chiril al Ierusalimului, Ioan Gură de Aur, Ambrozie al Milanului replica longines watches și Nicolae Cabasila, și respectiv a scriitorului bisericesc Teodor de Mopsuestia. Republicarea acestui tom – tipărit inițial în anul 1990 la Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor[1] – într-o haină editorială elegantă este motivată de mitropolitul Laurențiu, coordonatorul ediției, atât de dorința ducerii la bun sfârșit a „integralei Braniște”, cât mai ales de importanța cercetării academice a operei pr. Ene Braniște în teologia liturgică românească de astăzi, precum și de utilitatea pastorală a discursului teologic al părintelui Braniște. Acest din urmă argument consider că este deosebit de relevant mai ales acum în anul 2016 când Biserica noastră și-a propus să-și focalizeze atenția și efortul pastoral cu deosebire asupra educației religioase a tine... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Prăznuirea Sfântului Apostol Bartolomeu la biserica parohială din cartierul Plopilor, Cluj-Napoca

de Pr. Gavril Vârva

Pentru comunitatea ortodoxă din zona urbană Plopilor-Mănăștur, Cluj-Napoca, și ziua de 11 iunie are o semnificație cu totul deosebită, rămânând înscrisă în memoria parohiei. Deși nu este trecută cu roșu în calendarul nostru, suntem încredințați că va rămâne înscrisă „cu roșu” în sufletele sutelor de credincioși care au participat la dumnezeiasca liturghie pentru a serba cel de-al doilea hram al bisericii noastre, pe Sfântul Apostol Bartolomeu sub a cărui ocrotire longines replica watches uk a fost pusă această biserica parohială. Din Sfânta Scriptură știm că Sfântul Bartolomeu a făcut parte din soborul celor doisprezece Apostoli aleși de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și trimiși ca martori ai învățăturii și faptelor Sale. Sfântul Apostol Bartolomeu, numit și Natanael, era originar din Cana Galileii. Potrivit tradiției a propovăduit Evanghelia la popoarele din Siria, Asia, Libia, Frigia, Arabia, Persia, India și Armenia, unde se spune că l-ar fi încreștinat pe Împăratul Polimie. Nu după mult timp, fiind dușmănit de păgâni, a fost prins, chinuit și răstignit cu capul în jos, după care a fost decapitat în cetatea Albana. Creștinii aflând cinstitele lui moaște le-au așezat înt... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Martie-Iunie 2016

de Pr. Călin Ficior

Martie 2016 2 martie: Primește la reședință pe D-l Prof. Dr. Dr. H.C. Heinrich Schnatmann, însoțit de D-l Remus Lung. 6 martie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, asistă la Sfânta Liturghie. 10 martie: În Biserica Parohiei Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor Cluj-Napoca, participă la slujba Vecerniei, precum și la programul social “Ospăţul credinței”. 19 martie: Vizită la Centrul Sfântul Onufrie din cadrul Mânăstirii Florești. 20 martie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 25 martie: Participă la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființarea Mitropoliei și 5 ani de la înscăunarea IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Aprilie 2016 3 aprilie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 10 aprilie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, asistă la Sfânta Liturghie. 23 aprilie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor, Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonis... mai mult


Cronica
--- pagina: 10

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj, iunie 2016

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 26 mai - 2 iunie 2016 Casa de Cultură a Studenților din Petroșani a organizat tabăra studențească de arte vizuale, cu secțiunile sculptură și pictură. Din partea facultății au participat trei studenți de la specializarea Artă sacră, nivel licență și master și două cadre didactice: Conf. univ. dr. abil. Marcel Muntean și Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu. * Vineri 3 iunie 2016, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultății de Teologie Ortodoxă a avut loc o reuniune dedicată comemorării a 70 de ani de la manifestările studențești din 1946. Invitați: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prorector al Universității Babeș-Bolyai, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai și Pr. dr. Bogdan Inavov. Au participat IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei și unii martori ai evenimentului. Moderator a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii. * Cu ocazia împlinirii a 110 ani de la înfiinţarea Corului “Timotei Popovici” din Sibiu, în cadrul manifestării intitulate: “In memoriam Timotei Popovici şi Gheorghe Şoima”, care s-a desfăşurat într-un parteneriat cultural aniversar între Mitropolia Ardealului și Mitropolia Clujului, Maramureșului ș... mai mult


Cronica
--- pagina: 10

Agenda Corului Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, Anul școlar 2015-2016

de Pr. Petru Stanciu

· 15 IX – Participă la slujba de Te Deum cu ocazia începerii anului şcolar, oficiată de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în Catedrala Mitropolitană; · 22 IX – Recital Coral la Festivitatea de premiere a olimpicilor, susținut împreună cu Corul și Orchestra Liceului de Muzică și Corul Liceului Reformat – Auditorium Maximum; · 15 XI - 20 XII – organizează grupe corale misionare în parohiile programate de Arhiepiscopie (Postul Crăciunului); · 21 XI – Participă şi dă răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană; · 26 XI – Preot Profesor Petru Stanciu participă în calitate de membru al juriului la Concursul Național de Muzică Bisericească “Lăudați pe Domnul” Ediția a VIII-a 2015, secțiunea A, interpretare, București, Sala Radio; · 27 XI – Susține un recital coral cu ocazia Zilei Naționale a României la Biblioteca Centrala Universitară “Lucian Blaga”, sala Ioan Mușlea; · 27 XI – Preot Profesor Petru Stanciu participă la Slujba Acatistului Sf. Nicolae și predică la Parohia Someșul Rece, jud. Cluj; · 6 XII – Concert de colinde în Catedrala Mitropolitană; · 12 XII – Recital de colinde în cadrul Concertului Caritabil “Sfântul Onufrie” la Casa Universitarilo... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Iunie 2016

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 iunie: Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, îi vizitează pe elevii de la Colegiul Ortodox și Gimnaziul Ortodox. Rostește cuvânt de învățătură și împarte daruri celor mici. Este însoțit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În parohia Turda Fabrici (paroh: Pr. Andrei Gavril Mihai), participă la programul organizat pentru copiii rromi. Rostește un cuvânt de învățătură și împarte daruri. 2 iunie: În biserica din Bonțida, protopopiatul Gherla, săvârșește Taina Sfântului Botez pentru pruncul Matei, fiul părintelui paroh Cătălin Feier. Rostește un cuvânt de învățătură. Face o vizită la Mănăstirea Nicula. În Biserica „Sfântul și Dreptul Lazăr” din Cluj-Napoca (paroh: Pr. Ilie Răduț), săvârșește o slujbă funebră la căpătâiul diaconului Vasile Chebac. Rostește un cuvânt de mângâiere. Este însoțit de PC Pr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca. 3 iunie: La Facultatea de Teologie se întâlnește cu doctoranzii la disciplina Spiritualitate Ortodoxă. La Facultatea de Teologie, participă la manifestarea organizată cu prilejul comemorării grevei studențești din anul 1946, condusă de ÎPS Părinte Mitropo... mai mult


Historia
--- pagina: 12

Un împărat în vizită la Patriarhie

de Mircea Gelu Buta

Împăratul cu lungă domnie (1930-1974) Haile Selassie al Etiopiei a fost singurul monarh cu acest rang suprem care a vizitat în secolul trecut Bucureştiul, dat fiind că Nicolae al II-lea al Rusiei, care a petrecut o zi pe pământ românesc, venind pe mare, s-a întâlnit cu Regele Carol I la Constanţa, în vara anului 1914. Haile Selassie era bine văzut de regimurile din Europa de Est, întrucât ţara sa fusese invadată în 1936 de Italia mussoliniană. Atunci, la Geneva, de la tribuna Ligii Naţiunilor căreia îi fusese în două rânduri preşedinte, Nicolae Titulescu a rostit un vibrant rechizitoriu împotriva agresorului, fapt pe care monarhul etiopian nu l-a uitat, punând ca Titulescu să fie pictat pe unul dintre pereţii catedralei din Addis Abeba. În acelaşi an, după ocuparea Etiopiei, Haile Selassie a fost nevoit să se refugieze; mai întâi în Egipt, apoi în Marea Britanie, revenind pe tron în 1944. Trei decenii mai târziu, era răsturnat de la putere de către un comando comunist, încetând din viaţă pe 27 august 1975, la vârsta de 83 de ani. Socotit al 225-lea urmaş al Regelui Solomon şi al Reginei din Saba, ultimul împărat al Etiopiei a făcut în toamna anului 1964 vizite în ţări din Răsăritul Europei – Bulgaria, Rom... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Tabără studențească de vară în Ținutul Pădurenilor

de Tatiana Onilov

ASCOR Cluj-Napoca organizează și anul acesta tabără studenţească de vară. Evenimentul se va desfășura în perioada 2-13 august 2016, în Ţinutul Pădurenilor, în satul Ghelari, judeţul Hunedoara. Tema taberei – Comorile de omenie şi credinţă din lada de zestre a satului românesc. Satul românesc – între moarte şi renaştere – este profund legată de fenomenul părăsirii satelor şi a gospodăriilor româneşti care se înregistrează în prezent. Prin abandonarea localităților rurale, se atestă și o îndepărtare de adevărata înţelegere a credinţei pe care omul de la sat o cuprindea prin simplitatea inimii. Organizatorii taberei intenționează să efectueze cercetări sociologice care vor aborda subiectul părăsirii satelor românești, mergând prin localitățile din apropierea taberei și vorbind cu țăranii din regiune. De asemenea, se dorește să se meargă prin satele din împrejurimile Mănăstirii Prislop, pentru a vorbi cu oamenii care l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca, cu scopul de a aduna noi mărturii despre lucrarea marelui duhovnic al poporului nostru. Așa cum s-a obișnuit, tinerii vor putea participa zilnic la Sfânta Liturghie, Vecernie (Paraclisul Maicii Domnului) și la discuțiile cu Părintele Ciprian... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Întâlnire în duh cu Sfântul Antonie de la Iezer

de Florin Onica

În zilele de 11 și 12 iunie, ASCOR Cluj-Napoca a organizat un pelerinaj pe jos în nordul Olteniei. Debutul pelerinajului pe jos și cu bicicleta a avut loc la Schitului Iezer situat în apropiere de Bǎile Olǎneşti, la o distanţǎ de 5 km de satul Cheia, pe valea râului cu acelaşi nume. După ce ne-am închinat la moaștele Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, cel care a rectitorit schitul atestat documentar încă din anul 1495, am continuat itinerariul spre masivul Buila-Vânturarița din Munții Căpățânii. Intonând Paraclisul Maicii Domnului, urcușul n-a fost foarte anevoios până la Schitul Pahomie, a cărui istorie începe la 1520. Înainte de a intra în incinta schitului am admirat o cascadǎ superbă care curge în zeci de firicele pe un perete de stâncǎ acoperit de mușchi. Alături de mulțimea rândunicilor care își aveau cuiburile lipite de stânca gigantică sub care e așezată bisericuța schitului erau prezenți și câțiva corbi care ne-au adus aminte de Sfântul Prooroc Ilie, sub patronajul căruia se află așezământul. Lăsând poverile din spate în grija părinților de aici, am continuat urcușul spre Mănăstirea Pătrunsa, un traseu nu atât de anevoios pe cât de frumos. De la Schitul Pahomie am pornit pe un drum fores... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Impresii din pelerinaj

de Elena Mihalache

Cu gândul la Dumnezeu, cu voioşie şi voinţă, echipaţi ca de drumeţie, am pornit în pelerinajul care ne-a pregătit multe trăiri, impresii şi surprize neaşteptate. Plecarea a fost vineri noapte spre sâmbătă, la ora 2:00 din faţa Casei de Cultură, aşa cum ne-am obişnuit. Bucuroşi, ne-am strâns la autocar şi la mașina ASCOR, care ne-au dus la Iezer, prima oprire. Şi drumul până aici a fost neaşteptat, pentru că o porţiune de drum a fost îngustă şi mulţi ne doream să o luăm deja la pas, tot văzând râpe, porţiuni surpate, râul Cheia care parcă voia să mai mănânce din drum. Dar ce bine că a fost aşa, pentru că rugăciunea interioară sporea şi nădejdea creştea. Iată-ne ajunşi la schitul Iezer, în jurul orei 8:00, unde ne-a întâmpinat fratele Constantin, „omul munţilor”, după cum i-am spus unii dintre noi, văzând curajul său şi încrederea cu care bătea cu picioarele pădurile şi dealurile. Crescând de la 2 ani în mănăstire la Frăsinei, şi ştiind locurile din zonă, ne-a condus cu râvnă şi bucurie pe drumul ce avea să ne arate frumuseţea creată de Dumnezeu, rugăciunea sinceră, pustietatea plină de viaţă şi cunoaşterea de sine. Ne-am închinat la Schitul Iezer, după care am pornit spre ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Terapia unei sfinte deprimate

de Dumitru Fişcu

Cuvioasa Olimpiada diaconița, așa cum este consemnată în Sinaxarul zilei de 25 iulie, s-a născut la Constantinopol într-o familie de demnitari imperiali. Rămasă de timpuriu orfană, ajunge moștenitoarea unei averi imense. Devine foarte cunoscută şi apreciată pentru virtuţile sale. Sfântul Grigorie de Nazianz îi dedică un poem de ziua nunții. Sfântul Grigorie de Nyssa îi dedică Comentariul la Cântarea Cântărilor. S-a măritat la 20 de ani, dar a rămas văduvă după un an și jumătate. După acest eveniment se dedică ascezei și milosteniei. Când Olimpiada avea 35 de ani, în februarie 398, vine la Constantinopol, ca patriarh, Sfântul Ioan Gură de Aur. Între el și Olimpiada se naște o frumoasă prietenie. Despre această prietenie ne-au rămas mărturie scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur scrise din exil. Când acesta a fost exilat, Cuvioasa Olimpiada a început să sufere de ceea ce Sfântul Ioan numește athymia. Traducătorii moderni ai scrisorilor au tradus termenul prin depresie nervoasă, deprimare. Sfântul Ioan Gură de Aur repetă de câte ori este nevoie – cauzele deprimării Olimpiadei nu sunt atât evenimentele exterioare ce tulbură Biserica sau faptul că el este exilat, cât gândurile libere și modul greșit de ... mai mult